Šíleně opožděná zpráva o demonstraci 26.11. na Letenské pláni

Omlouvám se příteli Germanicovi, jakož i vám – čtenářstvu Kosy, že tahle drobnost nešla na sklo daleko dříve – například nejpozději v neděli ráno. Ale prostě se stalo. Ale soudím, že lépe pozdě než jindy.

Zejména když jde o další protivládní demonstraci. Ti vždycky a jedině správní už se stihli vypošklebovat z podoby. Prý málo lidí…

Ano, málo lidí! Ale za to spousta neřešených a neřešitelných problémů. Které nakonec doběhnou nikoliv ty protestující, ale ty dnes vysmívající se. Málo lidí na Letní neznamená vyřešení toho, co lidi pálí. A utěšovat se, že jako veřejnost je apatická, je póze chlápka, co vyskočil ze 150. poschodí mrakodrapu a na úrovni 50. patra si říká – zatím dobrý, asi umím lítat! Tak jo Kalousku, Šafre a ostatní blábolisti a kecalové – zatím dobrý, asi umíte lítat!

Ale dost řečí z mí strany. Podívejme se, jak tu sobotní Letnou viděl Germanicus!

Zpráva o demonstraci 26.11. na Letenské pláni (poslal Germanicus)

  • V každém případě zde byla zatím nejmenší účast z dosud konaných větších akcí (3.9., 28.10., 17.11.). Ovšem propagace této demonstrace byla také nejhorší. V podstatě se omezila jen na portál Česko na prvním místě. Osobně odhaduji účast na asi 3000 lidí, většinou středního a mladšího věku. Zvláštností této demonstrace byl její „charakter“, který bych nazval průchozí demonstrace. Zhruba asi pětina účastníků se, takříkajíc, průběžně obnovovala. Někdo si poslechl tak 2 – 3 řečníky a odešel, ale zase přišli další lidé a tak stále dokola. Situaci komplikoval rozmoklý povrch pláně, místy obrovské louže a bláto.
  • Jinak vlastní organizace průběhu demonstrace byla velmi kvalitní. Perfektně ozvučený prostor, 2 velké obrazovky a zejména převážně, podle mého názoru, kvalitní řečníci.
  • Pro příští demonstraci je třeba řádově zlepšit hlavně propagaci chystané demonstrace. A pochopitelně roztříštěnost alternativní opoziční scény (Vrábel versus Havel). Tuto demonstraci organizoval Jiří Havel.

Její nosnou páteří bylo vykomunikování

20 požadavků na vládu ČR

které sestavila Národní rada obnovy.
20 požadavků na vládu ČR, které jsme předložili na manifestaci 26. 11. 2022.
Požadujeme:

1. Snížit koncové ceny elektřiny na 100 euro za MWh (3‑4 Kč za kWh). Ceny zastropovat u výrobců. To je zásadní požadavek, který lze realizovat do měsíce.

Chceme snížit zastropovanou cenu elektřiny z 240 euro za MWh (8 Kč za kWh) na 100 euro za Mwh (3‑4 Kč za kWh). To je zásadní požadavek, který lze realizovat do měsíce. Díky tomu přežije obyvatelstvo i průmysl. Ceny je nutno zastropovat u výrobců, nikoli u odběratelů. Tím odpadne nutnost poskytovat státní dotace. Dotacemi pro dodavatele elektřiny by se jen prohloubil schodek státního rozpočtu až o stamiliardy, což by stát přenesl do zvýšení daní. To je nepřijatelné.

2. Odvolat vedení ČEZ. Odvolat vedení ERÚ.

Vedení společnosti ČEZ dlouhodobě vyváží elektřinu za třetinové ceny oproti ceně, za kterou jí prodává odběratelům. Tím poškozuje akcionáře ČEZ včetně akcionářů minoritních. Vedení ČEZ by proto mělo být okamžitě odvoláno. Obdobná situace je na ERÚ, který nechrání zájmy odběratelů. Vedení ERÚ musí být tedy také odvoláno.

3. Neobchodovat českou elektřinu na lipské burze a prodávat ji v Čechách za české ceny.

Je nutno odejít z Evropské energetické burzy v Lipsku a založit neformální středoevropskou burzu států V4. Ceny na západoevropských burzách jsou totiž manipulovány ze strany spekulantů. ČR může směňovat levnou elektřinu za levný plyn.

4. Zahájit plošný státní dotační program na zateplování domů ve výši 100 až 150 tisíc Kč pro každého žadatele, nejen pro důchodce a invalidy.

Místo zvyšování výroby elektřiny je nutno se zaměřit na snižování spotřeby. Relativně rychle lze o desítky procent snížit spotřebu plynu a částečně i elektřiny tím, že občanům poskytneme dotaci 100 až 150 tisíc Kč na zateplení domů. Tato dotace musí být určena nejen pro důchodce a invalidy, ale pro každého žadatele.

5. Urychleně uzavřít smlouvu na dodávku levného plynu pro tuto zimu a pro střednědobé období. Realizovat zpětný odkup zásobníků plynu na stát.

Je naprosto zásadní, aby Česká republika urychleně uzavřela smlouvu na dodávku levného plynu, a to nejen pro tuto zimu, ale i na střednědobé období. Zároveň musíme zajistit zpětný odkup zásobníků plynu na stát.

6. Pokračovat v dodávkách ruské ropy do ČR ropovodem Družba. Pracovat na diverzifikaci tras z jižního směru přes Maďarsko.

Dodávky ruské ropy do ČR ropovodem Družba nelze přerušit, dokud nebude vybudována náhradní trasa – nikoli z Německa, ale z jižního směru přes Maďarsko. Zárukou naší energetické bezpečnosti je diverzifikace tras dodávek plynu.

7. Koupit zpět do státního vlastnictví rafinerie, energetické sítě a vodárenství.

Je nutno koupit zpět do státního vlastnictví rafinerie, energetické sítě a vodárenství. Stát převezme správu těchto pro stát strategických aktiv, jako je voda, elektřina a plyn. Bude je spravovat jako veřejnou službu, a nikoli jako zdroj podnikání (zisků a korupce).

8. Opustit systém emisních povolenek. Na burzách obchodovat pouze přebytky elektřiny a elektřinu z plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.

Je nutno zrušit provázanost cen plynu a elektřiny a opustit systém emisních povolenek, který nesouvisí s ekologií a bude dále dramaticky zdražovat českým spotřebitelům elektřinu. Následně budeme na burzách obchodovat pouze přebytky naší elektřiny a elektřinu z plynových elektráren či obnovitelných zdrojů.

9. Odmítnout jakékoli snahy EU o zákaz topení dřevem.

Avizovaný zákaz topení dřevem ze strany EU je naprosto nepřijatelný.

10. Urychleně vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství ČR v EU.

Na základě zde uvedených bodů je nutno vypracovat studii přínosů a negativ vyplývajících z členství v EU. V úvahu je nutno vzít odvod 500 mld. Kč z ČR.

11. Okamžitě zahájit podporu zemědělských komodit, ve kterých máme nejnižší soběstačnost a jichž jsme byli exportéři – ovoce, zelenina, brambory, vepřové a drůbeží maso.

Je zásadní, abychom podporovali hlavně produkci komodit, v nichž aktuálně máme nejnižší soběstačnost a které historicky patřily mezi naše exportní komodity. Požadujeme tedy podporovat především produkci ovoce, zeleniny, brambor, vepřového a drůbežího masa.

12. Urychleně doplnit a novelizovat zákon o významné tržní síle tak, aby maloobchod v rukou zahraničního kapitálu nemohl uplatňovat nesmyslné marže a nezasloužené zisky.

Je třeba doplnit a urychleně novelizovat zákon o významné tržní síle v obdobném znění jako ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a dalších zemích, aby maloobchod v rukou zahraničního kapitálu nemohl uplatňovat nesmyslné marže a generovat si nezasloužené zisky.

13. Zrušit Zelený úděl. Vypracovat program, který bude podporovat produkční zemědělství a vyvážené hospodaření na půdě, včetně rozšíření živočišné výroby a dostatečné produkce organických hnojiv.

Chceme zrušit nesmyslný Zelený úděl (Green Deal) a vypracovat přístup, kterým budeme podporovat produkční zemědělství a vyvážené hospodaření na půdě, včetně rozšíření živočišné výroby a dostatečné produkce organických hnojiv.

14. Zahájit odbornou přípravu k deklaraci českých národních zájmů.

Česká republika nemá definovány své národní zájmy. Je nutné neprodleně zahájit odbornou diskusi na toto téma. Jejím výsledkem bude Parlamentem schválený oficiální státní dokument o českých národních zájmech.

15. Zajistit, aby sdělovací prostředky předávaly veřejnosti úplné, pravdivé a nezkreslené informace. Okamžitě zrušit cenzuru a autocenzuru.

Média v rozporu s článkem 17 Listiny základních práv a svobod a v rozporu s Etickým kodexem novinářů nepředávají veřejnosti informace o událostech tak, aby byly úplné, pravdivé a nezkreslené, přestože občané mají právo na objektivní obraz skutečnosti. Tímto svým konáním znemožňují dialog ve společnosti. Je vysoce závažné, že média cenzurují a vylučují prezentaci odborníků s různými názory na řešení problémů v jednotlivých resortech. Cenzura je nepřípustná.

16. Okamžitě zajistit přístup alternativních médií a dalších názorových proudů do veřejnoprávních médií (podcasty, videa, streamy, rozhovory, diskuze, pořady).

Takovým vysílacím prostorem mohou být hodinové bloky na ČT24. Zároveň lze jeden ze stávajících kanálů České televize vyčlenit pro materiály alternativních médií (podcasty, videa, streamy, rozhovory, diskuze, pořady atd.).

17. Okamžitě vyvolat mírová jednání pro ukončení války na Ukrajině. Snížit podporu Ukrajiny na úroveň ekonomických možností ČR. Prověřit oprávněnost každé koruny pomoci poskytnuté Ukrajině.

Na základě Listiny základních lidských práv a svobod a prvního článku Smlouvy NATO zásadním způsobem prosazovat ukončení války na Ukrajině, která ekonomicky devastuje a extrémně vojensky ohrožuje naši zemi. Zastavit všechny formy podpory rozšiřování tohoto vražedného konfliktu. Podporu Ukrajiny je nutné snížit na úroveň ekonomických možností České republiky. Požadujeme, aby byla prověřena oprávněnost každé koruny pomoci poskytnuté Ukrajině.

18. Zakázat působnost zahraničních neziskových organizací, které se vměšují do vnitřních věcí ČR a narušují suverenitu ČR.

Je nutné zakázat působnost zahraničních neziskových organizací, které se vměšují do vnitřních záležitostí České republiky a narušují suverenitu ČR. Je také nutné prověřit činnost a vymezit jasná pravidla pro české nevládní organizace, zejména ty, které pomáhají migrantům bez práva na azyl.

19. Realizovat obranu republiky bez účasti ve vojenských paktech, bez cizích vojáků a cizích základen na našem území a bez jaderných zbraní. Podporovat domácí obranný průmysl a zajistit přípravu obyvatelstva na krizové situace.

Realizovat obranu republiky bez účasti ve vojenských paktech, bez cizích vojáků a cizích základen na našem území a bez jaderných zbraní. Podporovat domácí obranný průmysl, smysluplné a efektivní vyzbrojování armády a policie, přípravu obyvatelstva na krizové situace a ustavit systém občanské domobrany.

20. Posílit pozici policistů, účinněji potlačovat kriminalitu, vytvořit pohraniční policii. Stabilizovat personální situaci v resortu vnitra. Okamžitě ukončit zneužívání policie a BIS k politickému teroru.

Posílit pozici policistů ve výkonu, účinněji potlačovat kriminalitu, vytvořit pohraniční policii. Stabilizovat personální situaci v resortu vnitra a zajistit příslušníkům včetně hasičů odpovídající služební podmínky. Okamžitě ukončit zneužívání policie a BIS k politickému teroru zaměřenému proti vlastencům.

Autoři: Petr VlkGermanikus, zdroj: Kosa zostra

5 5 hlasy
Hodnocení článku
12 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
spartak
spartak
před 1 rokem

Náš národ je 30let devastován a ponižován fašistickou lůzou.Nejdříve Československo a dnes Česko se mění ve státní atrapu.Dokonce hrdinové naší vlasti jsou dehonestováni. Kdy se konečně občané postaví tvrdě proti fašistické zpupnosti ,která nás žene do války!

JK
JK
před 1 rokem

Jen jeden příklad toho, že je situace skutečně vážná a že se nejedná jen o nějaké výmysly a dezinformace jakýchsi věčných potížistů, kteří nemají roupama co dělat a tak si z nudy jezdí přes půl republiky zademonstrovat do Práglu. Koukám na Aukro, občas tam najdu něco, co se mi hodí. Lidé prodávají různé věci, které… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 rokem

Německý Šváb (Schwab): Čína náš vzor! Velký reset? Převrat v rukou korporací a miliardářů. Sociální kredity, fízlování, cenzura, průkazy (výjezdní doložky) pro cestování. Svoboda pro “zlatou miliardu” podvolených. Kupředu! Lenin byl břídil!
https://protiproud.info/politika/6854-nemecky-svab-schwab-cina-nas-vzor-velky-reset-prevrat-v-rukou-korporaci-a-miliardaru-socialni-kredity-fizlovani-cenzura-prukazy-vyjezdni-dolozky-pro-cestovani-svoboda-pro-zlatou-miliardu-podvolenych-kupredu-lenin-byl-bridil.htm

cablik
cablik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

JAREK NOHAVICA TENTOKRÁT EVIDENTNĚ TNUL DO ŽIVÉHO!
https://pravyprostor.net/?p=152949

KOUZLO AMERICKÝCH VOLEB
https://pravyprostor.net/?p=152945

cablik
cablik
před 1 rokem

Co se dá dělat organizátoři se hádají opět Česká nesvornost lidé vidí že s vládnoucíma náckama to ani nehne. Ti neodstoupí tak by byla dobrá generální stávka uvidíme příští rok až dostanou lidi složenky.

spartak
spartak
před 1 rokem

Koordinace protestů je v začátcích a věřím tomu ,že se najde skupina podobná Chartě77 a začne tvrdě bušit do současného politického stavu.

Lubez
Lubez
před 1 rokem

V zásadě s tímhle článkem souzním.
Nic z toho co je psáno mě nepopuzuje.

Lubez
Lubez
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Lubez

Na rozdíl od pana doktora.

Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 1 rokem

Pokračuji, Letná: v sobotu 26.11.22 byla výluka metra na trase Muzeum – Vltavská právě v době konání demonstrace, byly tři cesty, jak se dostat z hlavního nádraží na Letnou, metrem z vlakového nádraží na Vltavskou, a pak tramvají, metrem z vlakového nádrží na Muzeum a pak přeskočit na trasu A a dojet na Hradčanskou a pak tramvají, a třetí možností byla… Číst vice »

Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 1 rokem

Já mohu věc hodnotit, protože jsem byl na všech těch demonstracích byl a popouzejí mně všichni ti, kteří věc hodní od počítačů. Většina lidí na demonstraci jsou lidé, kteří přijedou do Prahy vlekem z různých částí republiky, dovolím si říci, většinou Moraváci, a to až ze Strážnice. Všechny sem většinou navezou vlaky, já… Číst vice »

standa
standa
před 1 rokem

Demonstracemi se toho nedá dosáhnout, protože lidé jsou pohodlní a nedohlédnou na dosah svého jednání. Zdola vyšla prostá iniciativa, s ohromným potencionálem, Občanský řetěz svobody – propojuje všechny nespokojené občany, spolky, hnutí i politické strany s tím, že prostor dostávají všichni, ale ne hejtři, trollové či PR agentury, prostě jen ti co jsou fyzicky jasní bez… Číst vice »