Svět ruskýma očima 685

Jeden trochu starší materiál o útoku Ukrajiny na Sevastopol, ale se zajímavými informacemi od vojenského historika * Významné volání nacismu po novém světovém řádu nepronesl jako první Hitler, ale Angličan Herbert Wells * Maďarsko bojuje o peníze z EU

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Zachycení ve vodě i ve vzduchu

Dmitrij Boltěnkov

31. října 2022

Vojenský historik o tom, jak ruští námořníci dokázali odrazit útok bezpilotníků na Sevastopol

V noci na 29. října podnikly ukrajinské formace kombinovaný letecký a námořní útok na vojenské a civilním objekty v Sevastopolu. Použili vzdušné i námořním drony. Není vyloučeno, že byla jejich činnost koordinována americkým zařízením Global Hawk a do ruských obranných systémů pronikla letadla dálkové radarové kontroly AWACS. Útok byl dobře naplánován a připraven.

Nebyla náhodná ani volba data 29. října. V tomto dni v roce 1955 ztroskotala v důsledku diverze sovětská bitevní loď Novorosijsk a třicátý říjen je dnem založení ruské flotily. Po ztroskotání Novorossijsku se začal ve válečném námořnictvu vytvářet složitý systém boje proti podvodním diverzím. Po dlouhou dobu kritizovali cizí specialisté nehospodárnost. Ale čas ukázal, že  opatření proti diverzím jsou dokonce schopna čelit nejmodernějším bojovým diverzním robotům.

Obrana ruské válečné námořní základny odrazila útok a zničila 9 bezpilotníků a 7 člunů kamikadze. Dálkově řízené bezpilotní kamikadze byly poprvé použity v roce 1917, kdy německý kluzák Fernlenkbot taranoval anglický Erebus, účastnící se blokády. Kluzák byl řízený po vodiči a korigován z průzkumného letadla. Později takové systémy vyvinula řada zemí.

Dne 12. října 2020 zaútočil v přístavu Aden člun kamikadze řízený dosud neznámými teroristickými útočníky a těžce poškodil americký torpédoborec USS Cole. Vývoj námořních dronů je nyní uveden v život v hladinovém  bezpilotníku dosud neznámé výroby. Loďka je malá, osazená videokamerami a řídí se rádiem, nejspíš využívá terminál typu Starlink. Na hladině moře je prakticky nepozorovatelná.

V noci na 29. říjen 1955 došlo pod dnem bitevní lodě Novorosijsk k výbuchu. Loď se potopila. Zahynulo přes 600 námořníků. Podle oficiálního vyšetřování byl původcem tragédie výbuch položené miny, která v zálivu zůstala po rozprášení německých okupantů. Ještě nyní se ve vodách Sevastopolu nachází munice z války. Spolu s tím existují verze, že mohlo jít o útok bojových potápěčů. Často se uvažuje, že to mohli být italští specialisté dříve vyhlášené 10. flotily MaS, ale podle jiné verze za tím mohli být Britové.

Katastrofa měla závažné důsledky pro vojenské námořnictvo. Natrvalo byl po ní penzionován admirál flotily Sovětského svazu Nikolaj Kuzněcov.

Dnem založení ruského námořnictva byl stanoven 30. říjen. Tento den rozhodla v roce 1696 Bojarská duma o existenci námořnictva a mladý car Petr zahájil jeho organizování.

Nynější teroristé se dopustili mnoha vážných chyb. Za prvé, když se použije nová zbraň, má největší účinek při náhlém prvním použití. Bezpilotní čluny byly použity proti Černomořské flotile již dříve. Jeden se při tom dostal do rukou ruských specialistů a byl prozkoumán, takže se použití těchto útočných zbraní očekávalo. Útok nebyl překvapivý a pro Černomořskou flotilu nebyl tak devastující. Vývoj námořních bezpilotníků je nyní uveden v život hladinovým bezpilotníkem dosud neznámé výroby,

Za druhé se po případu s lodí Novorosijsk zaměřily námořní síly Sovětského svazu i Ruska na boj proti těmto diverzním prostředkům. Byly vytvořeny bojové oddíly námořnictva proti terorismu. V nich mohou operovat čluny typu Gračonok proti sabotážím. Sevastopol byl jedním z center studia využití mořských živočichů pro obranu námořních základen.

Sovětské námořnictvo se poučilo z katastrof 2. světové války, hlavně z černomořského Pearl Harboru. Tehdy zaútočila náhle 2. července 1942 Luftwaffe na přístav Novorossijsk.

Kolem velkých základen se buduje složitý systém trvalého sledování situace spolu se systémem protiletecké obrany. Právě tento systém umožnil odrazit současný útok formací kyjevského režimu s minimálními ztrátami.

Bezpochyby je protivník mazaný a silný, ale chybí mu strategické myšlení, nedovede promýšlet situaci na několik kroků dopředu, a tak se vítězství mění v opak. V odpověď na tento zločin pozastavilo Rusko obilnou dohodu. Odveta v podobě raket Kalibr a Onyx pravděpodobně přijde.

Převzato z Iz.ru

***

Anglie – kolébka nacismu

Vladimir Prochvatilov

11. listopadu 2022

Británie dopomohla příchodu Hitlera k vládě, když britské špičky Němce vyzbrojily nacistickou ideologií vypracovanou v Anglii.

***

Dokumentární film „Anglie – Rusko. Lstivost bez lásky“ pojednává o tom, jak Británie usnadňovala Hitlerovi příchod k moci v Německu a jak britské špičky vyzbrojovaly fýrera nacistickou ideologií. Nacistická ideologie nebyla vypracována v Německu, ale zejména v Anglii.

Británie hrála ve 2. světové válce dvojí hru. Od jejího vypuknutí až do roku 1940 bylo její jednání zvláštní. Do Francie posílala vojsko pro boj s wehrmachtem, ale nepřipravovala žádné rozhodující akce. Když Němci začali postupovat na neutrální Belgii a Holandsko, nesnažili se Britové ofenzívu zastavit.

Takto nejednoznačně se Británie chovala k hitlerovskému režimu už ve třicátých letech 20. století. V roce 1932 byl v Londýně založen Britský svaz fašistů, který podporoval propagaci Mussoliniho a Hitlera. V čele britské části byl aristokrat Oswald Mosley. Se svazem sympatizovali redaktoři velkých médií a finanční magnáti. V létě 1934 měl svaz 50 tisíc členů.

Dne 1. ledna 1934 založil Mosley Lednový klub. Měl asi 450 členů, kteří většinou sympatizovali s fašistickým hnutím. Mezi nimi byli významní představitelé britské společnosti, jako byl ředitel několika velkých společností, ředitel londýnské pojišťovací společnosti, bývalý guvernér Bombaje apod.

Úřady (konzervativci) nečinily svazu překážky, zavíraly oči před jeho agitací a dívaly se nečinně na mítinky a demonstrace připravované Mosleyem. Dokonce povolily pochodovat třem tisícům členů Britského svazu fašistů v rámci antisemitské kampaně. Mosleyho měla v oblibě i královská rodina.

Mosley se 6. října 1936 tajně oženil s nadšenou ctitelkou Htlera, aristokratkou Myfordovou, a to v Goebbelsově bytě. Na svatbě byl přítomen Hitler.

Sveřepým rasistou byl britský politik Arnold Spencer Lees, který v roce 1929 založil Imperiální fašistickou ligu. Na hudebním Wagnerově festivalu v bavorském Bayreuthu býval hostem autor teorie o nadřazenosti bílé rasy, syn admirála Chamberlaina. Napsal knihu, jejíž hlavní myšlenka tkvěla v tom, že árijci jsou fyzicky i intelektuálně výše než neárijci. Rasistický výtvor se zalíbil císaři Vilémovi, který autora ocenil: „Vaši knihu daroval Němcům Pán Bůh.“ Hitler označil knihu za „posvátnou“. Její autor se v roce 1908 oženil s dcerou hudebního skladatele Wagnera.

Houston Chamberlain prý myšlenku o nadřazenosti bílé rasy převzal od Brita Thomase Carlyla, který v mnohém anticipoval názor Nietzscheho s jeho kultem nadčlověka a přes něho i Hitlera a dalších ideologů nacismu. Dávno před Carlylem propracovával tak zvanou rasovou antropologii skotský anatom a zoolog Albert Knox a stal se zakladatelem „vědeckého“ rasismu v Británii.

Ještě jeden Angličan, bratranec Charlese Darwina Francis Galton, přišel s eugenikou jako systémem opatření vedoucích k zamezení zhoršování dědičných vlastností u následných pokolení. Galtonovy ideje kvetly v hitlerovském Německu při jeho boji za „čistotu rasy“. Za nejméněcennější byli prohlášeni Židé, ačkoliv zaujímali první místo mezi národy světa v počtu laureátů Nobelovy ceny na obyvatele. Když se po válce svět dozvěděl o koncentrácích Osvětim a Treblinka, stalo se slovo eugenika pevně spojeno s nacismem a rasismem.

A ještě něco. Autoři filmu připomenuli, že známé nacistické volání po „novém světovém pořádku“ nebylo jako prvním řečeno Hitlerem, ale Angličanem Herbertem Wellsem, spisovatelem fantastických příběhů a důstojníkem MI6.

***

V roce 1940 vypracovali vůdci Třetí říše „Operaci Willy“. Měli v úmyslu zavraždit krále Jiřího VI a předsedu vlády Churchilla při jejich návštěvě Bahamských ostrovů, kde byl v době války guvernérem abdikovaný Eduard VIII. Plánovali  posadit jej na britský trůn, aby bylo možno vyvést Británii z války. V roce 1937 navštívil bývalý král se svojí manželkou Německo, setkali se s Hitlerem a s členy jeho vlády. Zpráva The Times z té doby: „Jeho královské veličenstvo se usmívá a po nacisticku salutuje davům shromážděným pod jeho okny v hotelu.“

Vévoda z Windsoru (jméno, které Eduard VIII. přijal po abdikaci) měl krále Jiřího za zabedněnce, královnu za intrikánku a Churchilla za podněcovatele války. Jinak byl přesvědčen, že fýrer je velkou osobností, podle něho by jeho svržení bylo tragédií. Takové byly tehdy mravy královské rodiny.

Ve filmu se mluví o spolupráci šéfa Říšské banky Schachta a guvernéra Bank of England sira Normana a o podpisu tajné dohody Británie a Německa ze 6. června 1935 o spolupráci v leteckém i námořním oboru, o návštěvě mluvčího Sněmovny lorda Halifaxe na olympiádě v Berlíně, o jeho setkání s Hitlerem, o jeho souhlasu s anšlusem Rakouska a s anexí českých Sudet a o mnoha dalších záležitostech.

Autoři filmu předvedli dokumenty z archivu SVR, týkajícího se anglicko-francouzského plánu Pike (autor Churchill). Podle tohoto plánu se měla na jaře roku 1940 soustředit v Sýrii třísettisícová anglická a francouzská armáda generála Weygana a odtud společně s tureckými a íránskými vojsky zaútočit na Zakavkazsko. Akce sovětské rozvědky plán překazily.

Hitler byl natolik přesvědčený o perspektivách vojenského a politického spojenectví s Británií, že dne 10. května 1941 vyslal svého spolupracovníka Hesse jednat do Londýna. Ten letěl ve stíhačce a seskočil padákem na panství vévody Hamiltona. Dokumenty o jeho pobytu v Británii dosud britská tajná služba neodtajnila.

Špičkou anglické věrolomnosti byl plán operace Unthinkable, vypracovaný Churchillem po kapitulace Německa. Podle něj měly 1. července 1945 spojené armády USA a Británie obrátit frontu o 180 stupňů a napadnout Sovětský svaz.

Převzato z Fondsk.ru

***

Maďarsko dopálilo EU, když neschválilo finanční pomoc Ukrajině

12. listopadu 2022

Ministryně zahraničních věcí Německa Baerbocková zkritizovala Maďarsko za to, že zablokovalo evropské peníze pro Ukrajinu ve výši 18 miliard EUR. Kromě ní obvinili maďarskou vládu z vydírání ještě někteří další evropští diplomaté.

Peníze tento týden navrhla poskytnout Evropská komise na podporu hospodářství, umožnění poskytovat státní služby a na obnovu kriticky důležité infrastruktury. Rozhodnutí neposkytnout soubor pomoci je velkou překážkou, protože peníze pro Ukrajinu nemohou být přiděleny bez souhlasu všech dvaceti sedmi členů EU. Takto to stanovují pravidla.

Tvrdý postoj Budapešti rozčílil Brusel, Berlín a další evropská hlavní města. Čtyři evropští úředníci a diplomaté řekli stránkám Politico, že si myslí, že zablokování pomoci Ukrajině Budapeští je snaha o vytvoření nátlaku, aby se zajistilo 13 mld. EUR určených pro Maďarsko. Prostředky by mohly být v prosinci zmrazeny, pokud země nedokáže vyřešit dlouhodobé problémy spojené s „odklonem od demokracie“.

Baerbocková prohlásila: „Naše finanční a humanitární podpora Ukrajiny v rámci zimního balíčku pomoci není běžná evropská otázka, v níž by bylo možno hrát poker a nekonečně debatovat o finančních zdrojích. Evropská finanční pomoc zachraňuje životy lidí. Třicet až čtyřicet procent občanské infrastruktury bylo na Ukrajině zničeno.“ Baerbocková tvrdí, že pomoc musí být poskytnuta rychle, „zima není za horami“.

Maďarský ministr financí Mihály Varga objasnil rozhodnutí ve věci balíčku pomoci: „Maďarsko je ochotno podpořit Ukrajinu, ale nechceme se účastnit další půjčky.“

Maďarsko je pod finančním tlakem, neboť EU vyhrožuje, že zemi zadrží 7,5 mld. EUR z evropských fondů. Má to být v rámci vazby rozpočtové platby na normy práva. Může být zmrazeno i přes 5,8 mld. EUR v rámci boje proti koronaviru. Výměnou za peníze žádá Brusel od Budapešti protikorupční reformy a reformy právní.

Tato otázka bude nejspíše posuzována na setkání evropských ministrů financí dne 6. prosince.

Převzato z Vestikavkaza.ru

3.3 3 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 2 měsíci

No jo to je jasné Anglie stvořila Hitlera aby zlikvidoval první socialistický stát na světě. Bylo obětováno Československo přes které měli fašisti zaútočit. Jenže Hitler loutka nebyl a měl západní světovládnou nemoc. Maďarsko to dělá skvěle a drží si statut svého národnímu státu a dává naději dalším utiskovaným národům Evropy.

Primak
Primak
před 2 měsíci

“Ve filmu se mluví o spolupráci šéfa Říšské banky Schachta a guvernéra Bank of England sira Normana…: Ten sir se jmenoval Norman Montegu, zasloužil se o krádež čs. zlata (55 tun?): Zatímco v minulosti byla Normanova role při převodu českého zlata nacistickému režimu v březnu 1939 nejistá, pečlivé vyšetřování historika Davida Blaazera do interních poznámek Bank… Číst vice »

Primak
Primak
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  Primak

Vlastně to jméno je opačně, křestní Montegu, příjmení Norman.