Padesát tisíc za měsíc, přes tisíc každý den. Statistika Ukrajinců v Česku vydala čísla

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra je na našem území k dnešnímu dni zhruba 465 000 osob, kterým byl udělen status dočasné ochrany a 610 000 cizích státních příslušníků, kteří se nahlásili Cizinecké policii. Tyto počty poslední dobou stále rostou. Podívali jsme se proto na tato čísla blíže.

Nejprve je třeba si ujasnit, co jednotlivé pojmy, které Ministerstvo vnitra zveřejňuje, vlastně znamenají.

Dočasná ochrana je podle Rady Evropy krizový mechanismus, který lze použít v případech hromadného přílivu osob a jehož cílem je poskytnout okamžitou a kolektivní ochranu (tj. aniž by bylo nutné posuzovat individuální žádosti) vysídleným osobám, které se nemohou vrátit do své země původu.

Cílem je zmírnit tlak na vnitrostátní azylové systémy a umožnit vysídleným osobám požívat harmonizovaných práv v celé EU. Tato práva se týkají pobytu, přístupu na trh práce a bydlení, lékařské pomoci i přístupu dětí ke vzdělání.

V praxi to znamená, že lidé, kterým byla Dočasná ochrana udělena mají přístup k bezplatnému zdravotnictví, pojištění, vzdělání a mohou na území České republiky legálně pracovat.

Nutnou podmínkou pro to je ale jejich nahlášení na Cizinecké policii. K tomu Policie České republiky vydala příslušné nařízení.

„Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území se ohlásit na policii – na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR, místně příslušného podle místa hlášeného pobytu cizince.“

Z údajů Ministerstva vnitra, které pravidelně zveřejňuje, je patrné, že obě zmíněné statistiky rostou. Podívali jsme se tedy jakým tempem a sestavili pro vás přehlednou tabulku.

Zatímco u cizinců, kteří se nahlásili Cizinecké policii, je růst kontinuální a jejich počet roste přibližně o 50 000 každý měsíc, u osob, které požívají Dočasné ochrany, je tempo růstu různé.

K 1. dubnu 2022 jich bylo evidováno asi 250 tisíc a jejich počet vzrostl do 1. srpna přibližně o 150 000. Od té doby do dnešního dne ale přibylo už jen 60 tisíc.

Zajímavé je, že z počátku vysoko překračoval počet poskytnutých Dočasných ochran počet osob, které se nahlásily na Cizineckou policii.

Zdroj: Pokec24

3.7 3 hlasy
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 rokem

Je to to samé jako s migranty také by rádi nahradili nekonfliktní Čechy fanatickými fašisty. Pro ně jsou hrdinové co bojují proti tomu „odpornému” Rusku. Jinak na demonstraci na podporu vlády jih tam bylo nastrčeno hodně.