K budoucnosti levice v ČR

Jiří Jírovec
Jiří Jírovec

ÚVOD

Následující text je reakcí na termíny „fašizace KSČM“ a „nevyrovnání se zločiny minulosti“. které se objevily v redakčním titulku tohoto rozhovoru. Jejím smyslem je upozornit na neodpovědné nakládání s naší minulosti. Pohled na období let 1948-89 se pochopitelně týká především KSČ, ale zajímat by měl celou současnou levici. Je zapotřebí vyhnout se metodě dvojího metru. Když dva dělají totéž je to totéž. Jako příklad lze uvést invazi do Československa (21. srpna 1968) a do Panamy (20.12. 1990).

Období 1948-56

Churchillovým projevem ve Fultonu začala 5. března 1946 studená válka. Západ se snažil oslabit nebo lépe zničit režimy, které nebezpečným způsobem obrátily tok peněz k lidem. Do hry vstoupila Stalinova teorie o zostřování třídního boje, založená na představě, že „chcípající kobyla (kapitalismu) bude nejvíc kopat“ a přinese zvýšenou aktivitu „třídních nepřátel“. Ti byli tehdy odhaleni a odsouzeni v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a do jisté míry i Polsku a nebylo možné, aby nebyli v Československu. Gottwald byl pod tlakem, aby našel nepřítele i mezi československými komunisty.

Otázka je, jakou roli hrál v procesech Jozef Swiatlo, který byl v Polské sjednocené dělnické straně (PSDS) odpovědný za bezpečnost. Kolik lidí ví, že tento plukovník byl agentem CIA? Nešlo o lidská práva, ta jsou pouhým konstruktem, který se stal politickou zbraní daleko později. Západ používal metody, které jsou dnes považovány za teroristické a pokud jde o ovlivňování vnitropolitické situace za nepřípustné.

Vsuvka 1   Když americká vláda odtajnila dokumenty z 50. let, CIA si okamžitě vynutila jejich opětovné utajení, protože vyjevovaly příliš mnoho z metod, které byly používány.

Hledání „třídního nepřítele“ má protějšek v USA. Období Mccarthyismu (1950-54 ZDEZDE) se stalo přezdívkou pro hanobení významných jednotlivců prostřednictvím široce publikovaných nevybíravých obvinění z příklonu ke komunistickým ideám. Udávání, špiclování i nasazování informátorů, známé jako „Hon na čarodějnice“, postihlo existenčně tisíce lidí.

Své o tom věděl Jiří Voskovec, který po udání katolického kněze Chudoby, strávil v období 1950-51 jedenáct měsíců v internaci na Ellis Islandu. Nasypal si hojně popela na hlavu, když přesvědčoval Peroutku, že je demokrat, který nemůže žít v komunistickém Československu. Přitom se snažil dostat do země, kde byla demokracie jen pro bílé.

Dnešní pohled zpět je kombinací dvojího metru s čobolismem. Ti kteří mluví o zavraždění Milady Horákové si netroufnou říct, že Američané o tři roky později zavraždili podle všeho nevinnou Ethel Rosenbergovou, přestože i za ni se přimlouvaly světové osobnosti.

Popravit nebo zabít lze kohokoli pokud správná nálepka obejde 5. přikázání Desatera. Není známo, že by Bůh kdy projevil nesouhlas s masovým zabíjením v Drážďanech, Hirošimě a Nagasaki. Není známo, že by se jeho zástupci na zemi zabývali osudem vězňů na Quantanamu a odsoudili jejich převážení k mučení do spolupracujících zemí.

V takovém světě není místo na omluvy, protože ty jsou zneužitelné. Stačí připomenout televizní rozhovor s Martou Semelovou: Jste kurvy, zavraždili jste Miladu Horákovou – omluvili jsme se – jenže málo – zavraždili jste – omluvili jsme – ale neupřímně. Na původní téma, program KSČM tehdy nezbyl čas.

V roce 1954 bylo období politických procesů ukončeno popravou šéfa StB Osvalda Závodského.

Pokud jde o politický systém je jisté, že nadšení lidí z konce války a proklamovaného záměru vytvořit nový sociálně-ekonomický systém vedlo k masovému souznění s programem KSČ.

Film natočený podle Kunderova románu Žert ukazuje původní nadšení, s nímž studenti odjíždějí na jakousi brigádu. Pozoruhodné je závěrečné poučení: „Nelze žít v trvalé nenávisti.“

V té době bylo snadné říct: „Imperialisti chtějí narušit naše plány (to byla pravda), musíme se bránit a musíme se vypořádat s těmi, kteří jim zevnitř pomáhají. Proto se objevovaly žádosti o tvrdé potrestání a tresty smrti.

Je nepochybné, že vládnoucí KSČ tehdy vyžadovala důkazy, že lidé její politice skutečně věří. Šlo o kombinaci oslavování činů podporujících politiku KSČ a trestů, které postihovaly odpůrce cesty k lepšímu životu. Jakmile bylo dokončeno znárodňování a ve velké míře i kolektivizace zemědělství, situace se dostala do bodu nula. Cesty vládnoucí strany a veřejného mínění se začaly rozcházet a přestalo záležet na tom, co si občan opravdu myslí.

Vsuvka 2   Převzetí moci symbolizuje krátká scéna filmu Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci: Varhaník a dva další odcházejí z radnice po ulici, jejíž prázdnota symbolizuje nezájem veřejnosti. Nemají kvalifikaci, aby společnost změnili a podporu mají jen v revolučním pochodu z amplionu. Mocenská pyramida je postupně budována a potrvá, než ji vyplní kvalifikovaní lidé. Jasný filmem naznačuje, že se lidé mezi sebou dokáží dohodnout. Varhaníkův povzdech „odpusťme si co jsme si“ končí nadčasovou otázkou „co jsme ale vlastně mohli?“ bohužel vyznívá do prázdna. Neříká to v Bystrém, ale kdesi nad ním, kde není, kdo by mu naslouchal.

Období 1957-68

Další období začíná v listopadu 1957 zvolením Prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného československým prezidentem. V té době dochází k uvolnění vztahů mezi SSSR a USA, Chruščov navštěvuje Spojené státy a na rok 1960 je dohodnuta jeho schůzka s prezidentem Eisenhowerem. K té nedojde, protože Američané, jisti si technickou převahou, pokračují se špionážními lety přes sovětské území. Rusové 1. května 1960 U-2, pilotované Gary Powersem sestřelili, pařížská schůzka byla odvolána a vztahy mocností opět ochably. Powers byl v Rusku odsouzen na 10 let. Po dvou letech se stal účastníkem historické výměny za sovětského špiona Abela. Po návratu domů byl obviňován ze zbabělosti, protože neaktivoval zařízení, které mělo letoun i s ním zničit. Vymlouval se, že nedosáhl na tlačítko a prošlo mu to.

Šedesátá léta rozvlnila Evropu a do jisté míry i Spojené Státy. Dospěla totiž generace, která se narodila po 45 roce. S válkou rodičů neměla nic společného, chtěla žít po svém. Vznikla hnutí studentů v Německu a Francii, protesty proti válce ve Vietnamu. Pokračoval Elvis Presley, přišli Beatles, absurdní divadlo a filmové vlny všech proveniencí a mezi nimi i ta naše česká.

Měnila se i politická situace v Československu. Úpěli jsme, volali po listopadu 1989 mnozí, když s červenými knížkami, diplomy a medailemi zahazovali vlastní minulost. V Cimrmanově hře „Dobytí severního pólu“ cituje Čechoameričan, poručík biologie Beran, profesora McDonalda:

Až rozmrzneme, a budeme zase teplí, jako jsme vždy byli, my uvidíme úplně jiný svět, tvá vlast již nebude úpět pod Rakouskem a ty se vrátíš domů.“ Lékárník Vojtěch Šofr k tomu dodal: „Pravda, ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet.“

Vsuvka 3  Demokracii lze definovat jako schopnost mas prosadit nebo spíš vynutit na vládnoucí moci určitá řešení. V druhé polovině minulého století se to podařillo jen dvakrát. Masové protesty v šedesátých letech vynutily přijetí Civil Rights Act, který Lyndon B, Johnson podepsal v červenci 1964. O deset let později vedly protesty k ukončení války ve Vietnamu. Od té doby již ani ťuk. Historie šedesátých let se nebude opakovat. Doba pokročila a vládci se naučili upravovat a ignorovat veřejné mínění. Příkladem mohou být protesty proti chystané válce v Iráku. Podle českého rozhlasu se jich 15. února 2003 účastnilo 500 000 lidí v Berlíně, až 3 miliony v Římě a 1 milion v Londýně. Přitroublá americká veřejnost, která nemá ponětí, kde ta země vůbec je, podpořila Bushe jr. ze 75%. Válka založená na lžích tedy začala 20. března.

Británie má oficiálního básníka jmenovaného královnou. Andrew Motion složil 9. ledna 2003 báseň CAUSA BELLI

They read good books, and quote, but never learn
a language other than the scream of rocket-burn.
Our straighter talk is drowned but ironclad:
elections, money, empire, oil and Dad.

Čtou a citují dobré knihy, ale neznají

jinou řeč než řvaní raket.

Náš jazyk je upřímnější a neprůstřelný:

volby, peníze, imperium, nafta a tatínek.

V Československu došlo v šedesátých letech k následujícím významným událostem:

 1. V roce 1960 se Československo stalo první zemí na světě, kde byl podle Antonína Novotného dokončen přechod k socialismu. Do názvu republiky se vloudilo dodatečné „S“ a na oslavu byla vyhlášena amnestie. Jan Werich později vyprávěl, že se Novotný uklidnil, přestal šťourat do různých věcí a dokonce si pořídil svého Čapka, spisovatele Jana Procházku.
 2. Tím byly otevřeny dveře k omilostnění řady komunistů, provedené v roce 1963 Kolderovou a Barnabitskou komisí.
 3. Rehabilitovaným komunistům bylo něco přes padesát a protože tehdy neexistovaly „trafiky“, snažili se o návrat do politiky. Novotného skupina náhle dostala protivníka.
 4. IV. sjezd československých spisovatelů vedl v roce 1967 ke střetu dvou komunistických frakcí.
 5. V lednu začalo Pražské jaro zvolením Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem ÚV KSČ.
 6. V březnu nahradil prezidenta Novotného Ludvík Svoboda.
 7. V dubnu KSČ zveřejnila „Akční program“.
 8. V červnu byla oficiálně zrušena cenzura.
 9. V červenci proběhla ve Varšavě schůzka pěti členských států, která varovala KSČ před
  ztrátou kontroly nad společností.
 10. V Čierné nad Tisou proběhla schůzka se sovětským vedením.
 11. 21. srpna došlo k obsazení ČSSR armádami pěti států Varšavské smlouvy.
 12. Došlo k podepsání Moskevského protokolu.
 13. V březnu 1969 vyměnil Dubčeka Gustáv Husák.

Vsuvka 4   Pražské jaro navázalo na evropské rozvolnění šedesátých let. Ukázalo se, že pouhá výměna vedení a ochota lidí schůzovat nic neřeší, pokud neexistuje politický program, který by bral v úvahu realitu geopolitických zájmů mocností. Nebylo jasné, co bylo možné podniknout v ekonomické a politické struktuře té doby. Akční programem byl snůškou plků, velmi podobnou programovému prohlášení vlády z roku 2022: „Povedeme si jinak, ale správně.“

21. srpen 1968

Svým způsobem to byla operetní záležitost. Na jevišti je také zákaz střílet ostrými. Dubčekův nářek „co mi to udělali!“ byl důkazem, že světovou politiku nepochopil. O dvacet let později se Američanům zprotivil jejich bývalý agent a zkurvysyn, panamský prezident Manuel Noriega. Bral příliš vážně dohodu, podle které Američané měli na konci tisíciletí předat Panamě kontrolu nad Průplavem. Chybělo ještě deset let, ale čas kvapil a tak došlo na akci „Just Cause“. Bombardování bylo z hlediska USA správnou věcí, trvalo několik týdnů a zabilo, podle odhadu americké vlády, 2000-6000 lidí. Noriegův náhradník odpřísáhl věrnost svému lidu na americké vojenské základně a bylo po ptákách. Havel měl v té době napilno s vlastní prezidentskou volbou, takže mu nějaká Panama byla ukradená. Žádný hrdina, který by byl ochoten protestovat proti zvůli mocných se u nás neobjevil.

Období Husákovy vlády 1969-1989

Po srpnu 1968 se k moci postupně vrátilo křídlo KSČ, které se obávalo restaurace kapitalismu. Změny politického i státního vedení odsunuly její počátek o dvacet let. Obavy staré generace politiků byly upřímné. Pocházela z nuzného prostředí a nechtěla, aby se vrátila nezaměstnanost a chudoba. Bilakovy obavy byly čestnější než Havlovy lži, že bude pomlouván, že je proti socialismu.

Normalizace

Celé dvacetiletí Husákovy vlády je mylně označována za normalizaci. „Pravdivá historie“ se toho období štítí. Dozvíte se o něm jen to, že si moc koupila občany za něco zboží a byty.

Jinak se prý všude hemžili estébáci a lidé před nimi odjížděli do bezpečí svých chat a chalup.

Vsuvka 5   Normalizace měla vrátit politickou scénu do doby před rokem 1968. Husákovu vedení se to podařilo během dvou let, V roce 1970 byli KSČ vyloučeni (často s neblahými existenčními důsledky) ti, kteří se politicky angažovali v Dubčekově éře. Méně dramatické bylo vyškrtnutí a nebo vzdání se členství ve straně.

Prověrky nestraníků proběhly do konce roku 1971. Během výročního pracovního hodnocení byl zaměstnanec tázán na postoj k „přátelské srpnové pomoci“. Prověrkovou komisi nezajímalo, co si opravdu myslí, potřebovala podepsaný výrok coby podklad pro hlášení posílané nahoru:

U nás dole je, soudruzi, vše v pořádku.“

Denormalizace

Formálnost prověrek nestraníků předznamenala úpadek vlivu KSČ. Významnou roli hrálo to, že členská základna KSČ byla po roce 1969 „posílena“ mladými, ale u moci zůstala prořídlá stará garda, která ty mladé nahoru nepustila. Obětovali jsme se za vás říkali noví straníci nám pozůstalým nestraníkům.

V polovině sedmdesátých let došlo ke změně vztahu k emigrantům. Strana a vláda usoudily, že naše hodnoty nebudou narušeny, když si emigranti „upraví svůj vztah s ČSSR“ a při návštěvě domoviny utratí nějaký ten groš. Upravené emigranty bylo možné na pozvání navštěvovat.

Vsuvka 6   Existuje teorie podle které Husákův režim uzavřel s občany „společenskou smlouvu“. Takové něco za něco: Vy nám dáte klid na práci, abychom mohli pokračovat v budování socialistické společnosti (hnusu a devastace podle jistého hňupa). Oplátkou dostanete plnou zaměstnanost, vyřešení bytového problému, komplexní vzdělávací systém, bezplatné zdravotnictví, vyhovující důchodový systém a rozvolnění v kultuře. Teprve po roce 1989 se občané dozvěděli, že ve své nevědomosti dokonce rodili pověstné Husákovy děti. Ty jsou neblahým dědictvím minulosti, které prý jednou zruinuje náš důchodový systém.

Do „denormalizace“ vlétly vidle zvané Charta 77. Je to pozoruhodný dokument plný frází o lidských právech a o tom, že nejde o opozici, ale jen o možnost diskutovat s režimem. Strana, spíš než vláda, na ni reagovala v roce 1977 shromážděním v ND. Nelze pochybovat o tom, že fráze tlumočené Jiřinou Švorcovou přítomné umělce valně nezajímaly. Revoluční nadšení z nich dávno vyprchalo, ale byli ochotni projev „odsedět“.

O Chartě se tenkrát v ND nemluvilo, jen o „samozvancich“„zaprodancích, jimiž byla míněna skupina 200 signatářů Charty 77. Existuje důvodné podezření, že se její činnost jevila umělcům jako hrst písku vhozená do rozbíhajícího se soukolí. I původně odstrčený Rudolf Hrušínský již zase natáčel a směřoval k titulu Národní umělec.

Z hlediska vyššího principu mravního se neprovinili ti, kteří podepsali, ale všichni, kteří se dostavili, přestože prý režim hluboce nenáviděli. Hrátky kolem podpisů, později využité jedněmi proti druhým, lze označit za absolutní prasárnu.

Badatelé“ přepisující naši historii do „konečné a pravdivé podoby“ se i po 46 letech probírají podpisy, aby odlišili zbabělost od havlovské statečnosti a mohli je otloukat o již umrlé hlavy.

Dobrým příkladem zkreslování historie je měnová reforma z roku 1953. Dozvíte se o ní jen to, že „Komunisti okradli občany a lid se v Plzni a Ostravě bouřil“. Co na tom, že podobné reformy proběhly po válce ve většině evropských zemích, že u nás byl současně odstraněn přídělový systém (na potraviny dřív než v Británii) a bylo zavedeno universální zdravotní a důchodové pojištění.

Při pohledu zpět je nutné oddělit mocenskou a ekonomickou stránku procesu. V Československu vznikla zemědělská velkovýroba, byla odstraněna nezaměstnanost, průmysl byl v řadě odvětví schopen proniknout na zahraniční trhy. Byl vyřešen bytový problém, existovalo kvalitní školství, zejména učňovské. Koncem padesátých let se začala měnit i kultura. Rozvoj české kultury byl obdivuhodný. Samostatnou kapitolu představuje znárodnění průmyslu a kolektivizace zemědělství.

Situace v Československu byla samozřejmě ovlivněna geopolitickými faktory, nesměnitelností koruny i kooperací v rámci RVHP. Současná propaganda se zaměřuje jen na to, že komunisté někomu něco vzali.

Vsuvka 7   V době zlých imperiálistů a válečných štváčů varoval komunistický režim před západní propagandou, která mohla: „Ohrozit svrchovanost, územní celistvost, lidově demokratické základy země nebo značnou měrou ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost Československa.“

O 47 let později jsme tam, kde jsme byli. Změnil se slovník a střílí na jiný terč, takže současná vláda hrozí: „Dezinformace mohou „ohrozit svrchovanost, územní celistvost, liberálně demokratické základy země nebo značnou měrou ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost ČR.“

Menšíkovy silvestry byly svým způsobem potvrzením přístupu kulturní fronty k Chartě 77. Přechod ze zachmuřenosti sezení v ND do rozjásanosti Kavčích hor zatím nebyl vysvětlen. Umělci přece měli mít v kapsách nenávistně zaťaté pěsti. Jenže v nich mohl být honorář za účast, takže se muselo opatrně. Do konce vlády jedné strany chybělo přes deset let a jíst se musí. Až po sametu, kdy již nehrozilo žádné nebezpečí, dali mnozí průchod novotřídní nenávisti a házeli vyznamenání, řády a legitimace do Vltavy.

Zbývající část denormalizace lze označit za postupné vítězství katalogu firmy Neckermann nad Rudým právem. Jakkoli se to může zdát absurdní, společnost se zdála být unavena existenční jistotou. Někteří dokonce záviděli západoněmeckým nezaměstnaným, že si za podporu užívají v Praze. Ani nevíte, co tady máte, říkal do prázdna Husák. Říct měl něco jiného: Ani nevíte, co jste tady dokázali.

Závěrečná vsuvka: Slouhům Západu, kteří se dostali k moci po roce 1989, se podařilo potlačit hrdost nad existencí českého národa. Slouhové těchto slouhů šíří v rámci studia totalitních režimů nenávist k minulosti. Nepřipomínají příběhy pronásledování a trestání, aby se takové věci nemohly opakovat. Očerňují minulost, aby současnost vypadala skvěle. Co na tom, že polistopadová moc obrátila tok peněz k bohatým, přinesla ztrátu kontroly nad naší ekonomikou, zadlužení státu, chudobu nějakých 10% obyvatel, vyloučené oblasti, nezaměstnanost, útoky na bezplatné zdravotnictví, úpadek vzdělávacího systému, lichvu a exekuce, zadluženost podstatné části populace a zdevastování bytového hospodářství.

ZÁVĚR

Levice přežije jen tehdy, pokud se nebude bát obhajovat to positivní, co bylo dosaženo v období 1948-89 a bude ochotna postavit se proti fašizujícím snahám současné „Národní fronty“.
Co jiného jsou výzvy k udávání či ohlašování „nevládních“ názorů? Co jiného je naprosté pohrdání opozicí ve Sněmovně a zesměšňování demonstrujících a jejich obviňování, že dostali “notičky z Ruska“. Připraveny k mašírování jsou Milióny chvilkařů. Nepotřebují program, postačí bubny v první řadě a něco pochodní, stejně jako bezmozkům kdysi v Norimberku. Levice neodsoudila existenční postih politologa a bývalého náměstka ministra zahraničí Petra Druláka. Patrně nevěří, že se budou koulet další hlavy.

Levice by musela najít ekonomy, politology i filosofy, aby zmapovali období 1946-89. Bude to vyžadovat odvahu, protože hloupost spojená s propagandou a zákonem o protiprávnosti minulého režimu posunula naši minulost nejen mimo zákon, ale, a to hlavně, mimo kontext dějin minulého století.

4.5 13 hlasy
Hodnocení článku
118 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vera
vera
před 1 rokem

Zase ty lzi o Rosenbergove. I jeji syni nakonec uznali jeji vinu.
Pan Jirovec jede po slavnych kolejich lzivych bolseviku.

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Milá dámo, proč rozšiřujete lži? (jste Češka?, že nepíšete česky…) Z Wikipedie (ale možná že lže, není snad pod vlivem lživých bolševiků?): Dva synové manželů Rosenbergových, Michael a Robert, se roky snažili dokázat nevinu svých rodičů. Po popravách osiřeli a jejich četné tety ani strýcové je neadoptovali, ačkoli zpočátku trávili čas v péči svých babiček… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

pokr. Wiki: Michael a Robert spolu napsali knihu o životě jejich a jejich rodičů We Are Your Sons: The Legacy of Ethel and Julius Rosenberg (1975). Robert napsal pozdější paměti, Poprava v rodině: Cesta jednoho syna (2003). V roce 1990 založil Rosenbergův fond pro děti, neziskovou nadaci, která poskytuje podporu dětem cílených liberálních aktivistů a mládeži,… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Ethel Rosenbergová byla usvědčena prakticky jen na udání jejího bratra Davida, kterého pěkně skřípli (Skripal?). Odseděl si jenom 9,5 roku: V roce 2001 David Greenglass odvolal své svědectví o tom, že jeho sestra psala poznámky. Řekl: “Upřímně si myslím, že moje žena psala na stroji, ale nepamatuji si to.”[66] Řekl, že… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Často se zdůrazňují okolnosti popravy Milady Horákové. Nezmíněno pak jest, jak se to dělá více “humanitárně” jinde: 19. června 1953 Julius zemřel po prvním zásahu elektrickým proudem. Poprava Ethel neproběhla hladce. Poté, co dostala normální průběh tří elektrických šoků, ošetřovatelé odstranili popruhy a další vybavení, jen aby lékaři zjistili, že Ethelino srdce stále… Číst vice »

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Zavrazdili ti vasi Miladu. Tecka. S Rosenbergovou to nema co do cineni, to je tady je whataboutismus.

Jako pred lety. V Sajuzu je gulag? V Americe bijou cernochy!!! Atd atd ad nauseam.

Kdy uz to konecne lidem dojde, ze blaznivi levicaci nemaj co nabidnout?

skeptik
skeptik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

To není vtipné zlehčovat zvěrstva, jakých se Američani dopouštěli na Afričanech.
Filmy Amistad a 12 let v řetězech.

A Horáková nebyla bez viny:

Jak dalece spolupracovala Milada Horáková s nacisty? https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=22453

Komunistka Semelová kontra Milada Horáková https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=22380

Milada Horáková a její pochybná víra v socialismus https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=22427

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem skeptik
Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Ta vaše Milada sama doznala (záznamy jejího vyšetřování jsou dostupné), že pracovala pro cizí mocnosti s účelem položit tehdejší režim. A to je definováno v každém režimu jako vlastizrada. Navíc v té složité době…

vachav
vachav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Samozřejmě.Horáková byla odsouzena zcela dle práva za prokázanou špionáž a vlastizradu.Otázkou je trest nejvyšší-ovšem od nepaměti všechny režimy za toto udílely vyšší tresty než třeba za vraždu.Ty již přes 30let omýlané řeči o vykonstruovaném procesu jsou žvásty.Na rozdíl proces se Slánským(a jiné) byl skutečně vykonstruován Na něm se ovšem velkou měrou podílela CIA,které… Číst vice »

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vachav

At ta spina, co hazete na druhe, padne na vas trikrat nasobena.

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

“Sama doznala.” K tomu uz neni co dolozit. Kdyz toto vam nedoslo, nedojde vam zadna svinarna, uz nikdy. Fujtajxl. Vony ty carodejnice, co je kdysi upalili, se taky “samy doznaly,” ze jo. Ze litaly s dablem a skodily sousedum. Taky je to v listinach dolozene. Verohodne, vidte… kdyz se teda samy doznaly. Svet se… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

“Sama doznala”. Projděte si ty záznamy z vyšetřování a i ty záběry s ní. Jestli vám to připadá stejné jako s těma čarodějnicema? Jak mnozí badatelé dokazují, Horáková se chtěla vždy prosadit, tak jako za mlada u zboření Mariánského sloupu, tak i později ve svých funkcí, zrovna tak v koncentráku. A nejvíce po válce, kdy nevěděla, kam se vrtnout, aby… Číst vice »

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

I Zavis Kalandra se chtel prosadit. Za to neni kriminal. Ale ze kritizoval Stalina, to mu nikdy komunisti neodpustili. Sotvaze prezil koncentrak. A sup mu opratku. Asi se taky “doznal”, vidte.

reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Rosenbergove ani Horáková nebyli pro mě zlo, ale pro nekoho vrazda. Takovych bylo mnoho nejen v USSA, ale v GB. Pokud bych pocital kolonie, které okradala Francie, Anglie a vedla genocidu v Alžírsku nebo ve Vietnamu ci Indii … Do dnes jsem neslysel, že by byl propusten jedinny vezen z Guantanamo. Asi tak vero.

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem reproduktor
vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  reproduktor

Reproduktore, mrknete se na wiki co je whataboutismus.

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Milá dámo, on asi ví, co to je. Nicméně, já taky vím, jak tací jako vy se za tím schovávaj. Rádi vytahují, jak komunisti nás pobili (kam se Němci hrabali), kolik milionů Stalin (Hitler hadr) atd., v tom jim ten whataboutismus nevadí. Ale jak se začne mluvit o válečných zločinech jiných, v tu… Číst vice »

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Ne, jsem Hottentotka.
Najednou je internet plna bolsevickych lzi branicich znovu ty fanaticke komunisty a zradce. Tak jak je po leta branili bolsevici vsude. Bodejt.

jbskalensky
jbskalensky
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Primak prokázal, že lžete vy. Jestli z fanatické hlouposti nebo úmyslně je asi jedno. Jan Bervid Buquoy je viditelně všechno jiné, jenom ne bolševik. Přesto se, jako historik, odvážil publikovat jiná fakta, než jsou nám, veřejnosti, léta předkládána k uvěření. Není to ani první, ani poslední případ, kdy se skutečnost “upravuje” v zájmu… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Vidím, že Hottentoti neznaj háčky čárky, a tak vy nám těžko můžete něco česky vysvětlit. Škoda, možná že by nás zajímalo, jak vy v tom kapitalismusu si médíte, a jak jste za komunismu úpěla. Neprchala vy jste před bodáky?

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Vy jste taky jeden z tech, co bez carek a hacku nic neprectete? Opravdu? Jaksi se mi zda, ze kecate. Neb mi odpovidate, jako ze jste si to precet.

A jenom blbec si muze myslet, ze si nekdo v kapitalismu medi. Krome jelit.

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Jistě, jistě, to bez těch vašich čárků přečtu, při mé vrozené inteligenci. Ale jsem překvapen, že při té dnešní technice tam u vás nevíte, jak si k těm čárkům pomoci.

Ale asi stejně si neumíte pomoci, když si musíte dokazovat tu svou nekritickou přítulnost k zločinnému režimu. Pity vás…

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem Primak
vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Bla bla bla… kde je ta inteligence patrna?

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Jak naše staré české přísloví dí (vy už asi nevíte): chytrému napověz, hloupého kopni…

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Taky se rika, komu neni s hury dano, v apatyce nekoupi. Podlo toho ty vase “prispevky taky vypadaji, 🙂

reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Máte dost znamenek – což osobně znám, ale je důležité si neplest lež a pravdu. Kupodivu komouši maji více informaci o Rosenbergovych než Petikoalice. Pro současnou mládež i střední generaci je teroristicko-fasisticky stát USSA vybarvovan a davan za priklad o úžasný demokracii. Neni nikdy nebyl. USSA využívá terorismus rizeny CIA společně s armádou k destabilizaci a prepadavá suvereni… Číst vice »

vachav
vachav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

Přemístěte se slípko na BL-Čulík bude mí jistě radost a neotravujte svými bláboly a žvásty normální lidi na NR!

JK
JK
před 1 rokem

Jestli se to donese k zasloužilým režimním propagandistům, tak článek bude kvalifikován jako obecné ohrožení. Vždyť je z toho může trefit šlak, takhle jim rozšlapat pracně uplácané bábovičky. Žádná lež nedokáže rozzuřit tak, jako dobře mířená pravda. A to přímočaré podání, bez trapného opatrnictví, navíc literárně na úrovni. Pan Jírovec stále drží laťku… Číst vice »

skeptik
skeptik
před 1 rokem

Článek o tom, jak USA škodily kde mohly:

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zpackana-operace-velky-metar-40015361

Svět by se po II. světové válce vyvíjel jinou cestou, nebýt vyvolávaní nenávisti k SSSR.
Očividně USA nebylo milé, že se ho Hitlerovi nepodařilo dobýt a zničit.

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem

U nás, pravda, už žádná levice neexistuje. K velké radosti zejména herců, zpěváků, obyvatel Prahy atd. vypadly obě levicové strany z PS. V PS zbyly už jen pravicové strany, pak jedna populistická strana a jedna fašistická strana. Ale tyhle dvě strany jsou bezvýznamné a ta fašistická bude ostatně brzy zakázána a její přívrženci pozatýkáni. Ve světě je… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Tzn. že v USA a Německu je tedy v současné době komunismus resp. polokomunismus. v Číně je v současné době skutečný komunismus, vládne tam KS Číny. Tak já vážně nevím, proč pan Jírovec tak naříká, vždyť v nejvýznamnějších zemích světa převláda buď komunismus nebo polokomunismus.

oldo
oldo
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Milý pane,to je naprostý blábol.Pan Jírovec mluví o pravici a levici,vy o systémech.Aby mohl fungovat systém socialistický nebo komunistický,je nutné SPOLEČNÉ VLASTNICTVÍ tzv.výrobních prostředků.Komunizmus není dnes ani v té Číně.

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

A v Cesku si vladni koalice rika pravicova, kdy jede podle neomarxistickeho mustru Bruseli, a jejich politicky uvedomelych soudruhu kleptokratu.

maxim
maxim
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Karle, neprovokuj nás ….

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Vposlanecké sněmovně není jedna, ale hned 5 fašistických stran – je to celá Pětikoalice. S náckem Zelenským jedna ruka, s fašizující EU jedna poklona a lísání, palnetárnímu parazitu (USA), který ke svým cílů používá tu džihád (islámský fašizmus), tu ustašoce (chorvatský fašizmus), tu Pravý sektor Azov, Ajdar a další na Ukrjaině,lezou do řiti.Levice nikdyneslouží… Číst vice »

vera havrankova
vera havrankova
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Skvělá odpověď, děkuji!

Ludvik
Ludvik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Lituji, je to ještě horší…

K připomenutí:
“Fialův kabinet zatleskal Babišovi i SPD”https://www.novinky.cz/clanek/domaci-snemovna-jedna-o-situaci-na-ukrajine-40388244
https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=15627
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=77733&l=cz

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Co maj cenu tyhle debaty, kdo je levice a kdo je pravice? Přece vždycky nám bylo jasno, že levice (ti, co vždycky dělali demonstrace) chce jisté zlepšení situace pracujcího lidu, což ale pravice (ti bohatí a mocní) silně brzdí. Vlastně jsme si ale tu levici vždycky spojovali s komunistama. Proto jsme po 1989 tak… Číst vice »

vera
vera
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Kde jste byl poslednich dvacet let? Levice uz davno neni, co bejvavala. Pracujici lid hodila pres palubu, a pecuje ted o uchyly, co se snazi predelat kluky na holky, a tvrdej, ze chlap muze otehotnet. Toz tak.

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vera

A “tvrdej”, že ho musí mít tvrdej… Není ten češtin zábavný?

jbskalensky
jbskalensky
před 1 rokem

Úvaha pana Jírovce je, podle mého, za dlouhou dobu nejlepší text, který byl napsán k problematice budoucnosti levice. K poslednímu odstavci Závěru bych doplnil ještě potřebu najít autentické národohospodáře, chcete-li vlastence, kteří by národní hospodářství dokázali formovat a řídit primárně z hlediska zájmů státu, vlasti, občanů, nikoliv nadnárodních korporací. Jenže. I když se takoví najdou,… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem

V jednom bych si dovolil J.J.oponovat: “O deset let později vedly protesty k ukončení války ve Vietnamu.” Jistě, protesty byly značné, i John Kerry se jich údajně zůčastnil. A i Hollywood nemohl zůstat opodál a tak se dostalo sem tam i do jejich filmů. Ale né moc tehdá, však na zfilmování musikalu Hair – který byl v divadelním… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Od zastánců té války (hlavně těch amerických) jsem mnohokrát slyšel, četl, že ta válka se nevyhrála (oni neřeknou prohrála), protože kvúlivá těm protestům. Přece se neztrapněj, že po těch letech a miliardách a statisících vojáků (v jeden čas jich tam bylo až 500.000) – a i po těch početných vlastních obětí (oficielně 58.000 mrtvých, statisíce raněných na… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

A ti stejní, co to takhle na ty protesty házej, pak rádi vykřikují: jó, to Sověti by tu 2.sv. válku jistě nevyhráli (vyhráli neradi řikaj, radši řeknou, že je Hitler neporazil), kdyby jim USA velkomožně neposkytlo ty vojenské dodávky. A blbci si neuvědomují, že radši by měli držet hubu: A oni v tom… Číst vice »

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

Vsuvka (kopíruju J.J.): Nedá mi nepřipomenout jeden film z té vietnamské války, který jsem u nás viděl, Letní strom (Summertree) s mladým Michaelem Douglasem (což jsem tehdá nevěděl, že je to syn starého Kirk Douglase, který ten film pro synka produkoval). Ten film se režimu dost hodil. Ale né všechny americké filmy, co… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

John Kerry ovšem zavinil válku na Ukrajině, byl jednou z hlavních postav v tom puči.

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Ta válka začla po tom, co se začalo rozšiřovat NATO, za nemalé pomoci našeho velkého dramatika. Po tom, co ti, co nikdy nelžou a nikdy se neomlouvaj (Bush st. “já se nikdy nebudu omlouvat za USA, séřu na fakta): “ani jeden inch na Východ”…

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem Primak
Primak
Primak
před 1 rokem

Jiří Jírovec jako obvykle čtivě probíhá průřezem historie našeho “úpění”. Jeho vtipný, leč pravdivý výklad je tak potřebný pro naše mnohé, kterým to naše minulé úpění je stále vtloukáno do hlavy – pokud tedy se nad tím zamyslí a pochopí (to co jim Jírovec píše). A to “úpění” je do hlav vtloukáno… Číst vice »

spartak
spartak
před 1 rokem

Ano ,mám oči na vrch hlavy ,tak výstižný koment jsem ještě nečetl. Levice má útrum ,protože se nebude opakovat rok 1918 a 1948 ,nejsou k mání osobnosti z literatury,filmu,politiky atd. Z naší společnosti se stala fašistická masa zkázy.

maxim
maxim
před 1 rokem

Historiografie 20.století Československa v podání prvorepublikových a obrodných historiků to je totální blamáž a ubohost lidské malosti těch trapných figurek vydávajících se za historiky Budování státu od r 1918 Peroutky a jeho další pamflety i v emigraci po r. 1948 … Historiografické pamflety období po r. 1945 od Kaplana, Kosíka, a dalších ideologických pomatenců s kritikou “dogmatické” marxistické historiografie, již… Číst vice »

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem maxim
maxim
maxim
před 1 rokem

A máme to tady znovu ….. Do hry vstoupila Stalinova teorie o zostřování třídního boje, založená na představě, že „chcípající kobyla (kapitalismu) bude nejvíc kopat“ a přinese zvýšenou aktivitu „třídních nepřátel“ Jak na to ale s podělanými zhlouplými pitomci, kteří nic z dějin “třídního boje” nechápou a nesahají komunistům …., Stalinovi, Klémovi a dalším provověrným po kotníky… Číst vice »