Jiří Kobza: Vláda porušuje Ústavu

Vládní zneužití stavu legislativní nouze jako rámce pro protlačení ostudného okradení všech důchodců v průměru o tisíc korun měsíčně snížením zákonné valorizace stavu vyvolává řadu otázek a vyžaduje nejedno vysvětlení, píše Jiří Kobza v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Předně: zneužití institutu legislativní nouze je ukázkou arogantního panování dnešní stoosmičky. Přitom jde o zásadní porušení ústavních práv. Není to poprvé – vzpomeňme na silový tanec kolem „pandemického zákona“. Jeho přijetím skončila de facto covidová éra. Dělají snad poslanci zázraky? Ne, jen si posichrovali „klid na práci“. V důsledku pandemického zákona je možné mnoha metodami omezovat práva občanů – od svobody slova po svobodu shromažďovací. Stejným směrem půjde, myslím, i připravovaný cenzurní zákon na „ochranu bezpečnosti země“, který vzejde od dua Rakušan – Pojar. Jsem přesvědčen, že i zde se najde rétorické „zdůvodnění“, proč užít legislativní nouze.

Jenomže se tu zapomíná, že pro zásah do základních práv ovšem platí určitá závazná obecná pravidla. Přičemž stav legislativní nouze je přitom omezením politických práv svého druhu. Omezení základních práv je možné podle čl. 4 Listiny základních práv a svobod jen zákonem a za podmínek stanovených touto Listinou.  V tomto případě již tedy nestačí pouhé zmocnění v zákoně pro vládu, nýbrž toto omezení musí být uvedeno přímo v zákoně a ten musí splňovat podmínky stanovené Listinou základních práv a svobod.

Z výše uvedeného, trochu krkolomného, ale přesného legislativního vyjádření plyne, že veškerá omezení základních práv a svobod musí být přiměřená a musí je omezovat jen v nezbytně nutné míře, což je jeden z hlavních principů právního státu.

To se týče i aktuální kauzy, tedy ústavněprávních předpokladů a podmínek tzv. stavu legislativní nouze, zkráceného legislativního procesu, který svým rozhodnutím stanovila pro projednávání novely zákona o důchodovém pojištění předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová. Obecně platí, že projednání návrhu zákona, nebo jeho změny, ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze představuje zákonem stanovenou výjimku z řádné zákonodárné procedury, jejíž důvodnost je založena nikoliv na momentální podobě sněmovní politické většiny, nýbrž na závažnosti situace, na kterou je podle názoru vlády, resp. vládní většiny, třeba bezprostředně reagovat přijetím příslušného zákona.

Tento stav je tak podmíněn existencí mimořádné okolnosti a intenzitou jejího možného negativního důsledku na jednu z obecně vymezených chráněných hodnot – práv a svobod občanů, bezpečnost státu nebo ochrana majetku.  Za mimořádnou okolnost, i ve smyslu nálezů Ústavního soudu, je možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních a nějších, anebo může jít o okolnost, jakou představují přírodní katastrofy.

Samotnou důvodnost vyhlášení stavu legislativní nouze je pak nezbytné posuzovat také s ohledem na dobu rozhodování a také na rozsah informací, jež byly v dané konkrétní době k dispozici.  Musí tak být zřejmé, jaké konkrétní důsledky podle vlády hrozí pro hodnoty vymezené v tomto ustanovení, tedy co konkrétně odůvodňuje např. závěr o hrozbě značných hospodářských škod nebo ohrožení základních práv a svobod nebo bezpečnosti státu.
 

To v případě současného vládního návrhu na snížení důchodů zcela naprosto chybí – a vyhlášení stavu legislativní nouze je tak výsměchem zákonu a naprostou nehorázností. Nesmíme to akceptovat.

Je to, že dáme každému důchodci to, co mu po právu patří, hospodářskou škodou? Je v průměru tisíc korun, které ještě okamžitě vrátí do oběhu, škodou velkého rozsahu? Samozřejmě, že ne. Je hanebnost, že o tom vláda tak mluví.

Je opravdu až neskutečné, jak od svého nástupu vláda  – a předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová –  pošlapávají právo a ústavu, na kterou skládali slib! A ke kterým se vždy verbálně hlásí, prohlašujíce se za jediné obránce demokracie a ústavnosti v naší zemi. Přičemž po celou dobu svého vládnutí prokazují, že jsou největším ohrožením demokracie, práva a ústavnosti od listopadu roku 1989!

Ústavní soud ve svých nálezech jasně říká, že použití stavu legislativní nouze lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku.

Nelze však akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžného nástroje omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj s návrhem zákona a k zabránění nebo oddálení jeho přijetí využije jednacím řádem stanovené prostředky.

Mezi nejzákladnější práva parlamentní opozice lze podle několika nálezů Ústavního soudu zařadit zejména práva zaručující parlamentní menšině účast na parlamentních procedurách –  práva umožňující opozici výkon dozoru a kontrolu vládnoucí většiny i vlády samotné.

Při uplatnění institutu legislativní nouze dochází vždy k omezení nebo zkrácení práv parlamentní opozice. Je při jeho aplikaci omezena parlamentní rozprava, je zkrácen legislativní proces a Poslanecká sněmovna se může v takové situaci snadno stát pouhým nástrojem, terý má legitimizovat schválení vládou předložených návrhů zákonů, aniž byly podrobeny důkladnému zkoumání a oponování, případně aniž by měli možnost přednést poslanci – nejen opoziční, ale i poslanci vládních stran – alternativní návrhy.

Na základě mnoha politických i ústavních argumentů jsem přesvědčen, že použití stavu legislativní nouze k okradení našich důchodců je hrubě protiústavní, a to hned několikanásobně.
 
A jaký má vláda k tomuto protiústavnímu postupu hlavní důvod?

Šílený spěch. Vláda chtěla zákon prosadit tak, aby začal platit nejpozději 22. března. Protože v opačném případě by musel vládní kabinet zvýšit penze podle dnes platného zákona, tedy v průměru o 1 770 korun měsíčně.

Vláda sama ve své důvodové zprávě k návrhu zákona na omezení valorizace důchodů uvádí, že pokud nová pravidla začnou platit do 50 dnů od konce ledna, pak by nemělo jít o porušení legitimních očekávání důchodců, a tudíž by měl být zákon z ústavního hlediska v pořádku. Já o tom sice na základě relevantních skutečností velmi pochybuji, ale nešť. Rozhodne Ústavní soud.

Podstatné je, že pokud by zákon začal platit později než 22. března (což je 50 dní po 31. lednu), pak i Fialova vláda připouští, že by mohl být problém s jeho ústavností. Mimochodem Fiala sám v rozhovoru na CNN Prima News připustil opatrně jistou důvodnost veřejné kritiky zneužití legislativní nouze. Dobře na to reagoval Vít Samek, hlavní právník odborové centrály ČMKOS, poukazem na to, že celá tahanice kolem legislativní nouze je vlastně jen výsledkem lenosti a šlendriánu samotné vlády, která na přesně tentýž zákonný návrh měla čas už na podzim 2022. A teď je tedy v úzkých.
 
Proto jsme tento týden ve Sněmovně, obrazně i skutečně, „zalehli na matrace“… Bohužel marně. Hlasovací stroj stoosmičky zaúřadoval. A tomu se u nás říká demokracie.
Zdroj: prvnizpravy.cz

5 8 hlasy
Hodnocení článku
14 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Karel2002
Karel2002
před 1 rokem

To nevadí, že vláda porušuje ústavu. Ústavní soud, složený z příznivců vlády, rozhodne, že vláda ústavu neporušuje. A bude to. Proč se důchodci raději nechtějí dobrovolně obětovat, aby bylo více zbraní pro Zelenskeho?

Lubez
Lubez
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Karle, ta tvoje možná (ironie) již dávno není ironie. Hraničí to s provokatérstvím

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Lubez

To co píšu, není ironie, ale pravda o současné době. Uvidíte, že ústavní soud veškeré počínání vlády schválí.

Anonym
Anonym
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Humor je milý Karle2002 těžká disciplína. Někomu jde sama, a ti ostatní by raději měli zůstat vážní. O humoru se říká, že je gymnastikou ducha a kdo má smysl pro humor bývá současně i inteligentní. Je dobře, že sem chodíte, jistě si ledacos poučného odnesete, i když jste úkolován jinak. Ona vám ta “práce” zde… Číst vice »

vachav
vachav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Anonym

Karel 2002 ve svých příspěvcích většinou “nastavuje zrcadlo” tvrdé reality někdy hraničící s ironií.Ono se to špatně čte jelikož to vyznívá většinou pesimisticky-už jsem na něj reagoval také negativně.Jenomže on má BOHUŽEL většinou pravdu.

Anonym
Anonym
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vachav

Vy v tom pošetile vidíte pravdu. Ale ten člověk je sem pravděpodobně “nasazený” a nebo nás chce přivést na víru pravou. Zalistujte v jeho příspěvcích. To není ironie. On je hlásnou troubou naší pětistrany a vlády.

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Anonym

Proč by to ta naše pětistrana a vláda dělala, když už teď má jasnou podporu ve společnosti (58.32 procent, V Praze, kde žijí údajně ti nejchytřejší lidé, dokonce 80-90 procent)? Pokud má podporu 3/5 voličů, je úplně zbytečnou námahou usilovat o to, aby měla podporu 99-100 procent voličů. Vládě je tento web ukradený,… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 1 rokem

To že pětikolka ohýbá ustavu a zákony není nic nového pod sluncem. V čele téhle chamradě je politický aktivista, synáček kontroverzních právníků z Prahy obsazené nacisty a stranický tůrista Rychetský, jež umožnil také nezákonně jejich vítězství. Právo a ústava platí pouze pro lůzu. Pro nás zrádné mocné je to pouze užitečná pomůcka vládnutí. A už běž… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 rokem

AŽ BUDOU KLIMATIČTÍ ALARMISTÉ TVRDIT, ŽE JE TŘEBA OCHLADIT PLANETU, PROTOŽE HORKO ZABÍJÍ, ZDE MÁTE PRO TYTO LHÁŘE JASNÉ ARGUMENTY
https://pravyprostor.net/?p=157127

NĚCO O MORDORU … TEDY VLASTNĚ O RUSKU!
https://pravyprostor.net/?p=157103

cablik
cablik
před 1 rokem

Nejděsivější na tom je jak Český stát zlikvidovali nic nevlastní tak okrádají důchodce aby měli na Ukrajinu a Ukrajince u nás.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

Aby mohli nakoupit amerikcé “wunderwafen” – např. F-35, které jako stíhačka stojí za prd, ale jako plíživý skoro neviditelný nosič taktických jaderných zbraní je téměř exelentní. Až USA (NATO, EU) potáhnou na Rusa, budou naši piloti jako poslušní sluhové vyhlazovat naše slovanské bratry americkými atomovkami. Nebo má snad ta amazonka Černochová… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Ale kdepak F-35 je vyřízená vzlétly v Turecku a Ruská PVO je odhalila takže neviditelnost se nekoná. Byl tu článek a bojoví pilot říkal že je budou sestřelovat na velkou vzdálenost. Jaderné nálože dodají USA ale nikam nedoletí. To letadlo se prostřelilo samo to se naposled dělo v 1 sv když neměli synchronizaci kulometů..

jbskalensky
jbskalensky
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

Až tak bych si to podceňovat nedovolil. Jsou to sice dost nepovedené stroje, které se musí pořád “modernizovat”, ale jejich možné využití může být i jako “dron sebevrah”. Stačí “odpojit pilota” a řídit na dálku. Pro zájmy ochrany České republiky se sice moc nehodí, jsou o dost pomalejší a neobratnější než třeba Gripeny, ale… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 1 rokem

Připomíná někomu tento stav legislativní nouze, způsob jeho aktivace a “program” očekávaných zákonů ke schválení, který se naplňuje díky jeho vyhlášení tzv. Patriot Act z r.2001 v USA po demolici WTC?
Mně tedy dost silně. 🙁