Politické procesy v dnešním Česku? Případ první, vysílání Svobodného rádia

Ti vládní kazisvěti se bojí diskuse víc, než Lucifer krucifixu. Moderní komunikace však drolí i samoděržaví této tzv. “demokratické” cenzury. Proto se režim, jenž sliboval netušená práva a svobody, utíká i k politickým procesům. Do krajně prekérní soutěsky to zahání i ruku zákona. Tím větší respekt čeká každého policistu, státního zástupce i soudce, který těm tlakům dokáže odolat.

Na lavici obžalovaných a posléze i nepravomocně osdouzených za šíření svých názorů zleva Vladimír Kapal, editor a moderátor stanice Svobodný vysílač, PhDr. Josef Skála, CSc. – historik, a Ing. Juraj Václavík

Dne 3. března 2023 proběhne druhé dějství soudního procesu se třemi účastníky pořadu vysílaného na kanále https://svobodne-radio.com/. Obvinění jsou celkem tři:

  • Vladimír Kapal, editor a moderátor této stanice
  • PhDr. Josef Skála, CSc.
  • Ing. Juraj Václavík.

Tématem relace byla kauza zvaná Katyňský masakr, což byla masová vražda polských válečných zajatců počátkem 40. let na sovětském území okupovaném wehrmachtem hned na začátku tzv. „Operace Barbarossa“. Pořad byl na četné žádosti posluchačů vysílán už 2. července 2020. Po víc než jeden a půl roku sklízel jen řadu “lajků” a nulovou polemiku. Změna nadešla až v polovině března 2022, tedy dva roky po vysílání pořadu. Národní centrála boje s organizovaným zločinem předvolala účastníky relace, aby podali vysvětlení. Obvinila je z porušení paragrafu 405 Trestního zákoníku (“Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia”). Všichni tři aktéři pořadu toto obvinění rezolutně odmítli. Jejich právní zástupci proti němu podali zevrubné stížnosti. Koncem loňského října však samosoudce OS v Praze vydal trestní příkaz, odsuzující všechny tři obžalované k 8 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na 15 měsíců. Obžalovaní se proti rozsudku odvolali, a kauza tak pokračuje hlavním líčením za jejich účasti.

Stíhání začalo zhruba šest týdnů po oznámení, že Josef Skála vyhověl výzvě kandidovat v prezidentských volbách, které proběhly v lednu a únoru 2023. Josef Skála má akademické tituly z historie a filozofie. O událostech 2. světové války, které i dnes vyvolávají vášnivé ideové střety, napsal dvě monografie. Jedna z nich vyšla v šesti jazycích a byla prezentována na Frankfurtském knižním veletrhu. Ve své výpovědi v hlavním líčení zahájeném 1. února obviněný doktor Skála mj. zdůraznil, že zastává alternativní pohled na současné dění i řadu otázek historie, vždy jej však dokázal uplatňovat v naprostém souladu s platným právem. A to dokonce i v desítkách zemí Asie, Afriky či Latinské Ameriky s mnohdy nepříliš demokratickými, ba dokonce autoritářskými režimy. Navštěvoval je zamlada coby prezident Mezinárodního svazu studentstva se 40 milióny individuálních členů ve více než 110 zemích. A to neměl diplomatický pas a tlumočil i velmi radikální kritiku a témata. Tamní úřady ho za to nijak nepopotahovaly, natož aby jej vystavily nějaké přímé represi. Josef Skála v hlavním líčení zdůraznil, že i doma postupuje ve striktním souladu s našim platným právním řádem. Přesto se ocitl v hledáčku útvaru, který se zabývá stíháním organizovaného zločinu.

Tato věc pana Skálu osobně urazila, a nás v redakci velmi zaujala. Výše uvedená žaloba totiž naplňuje téměř všechny znaky klasického politického procesu. Redakce e-republiky proto poprosila Václava Umlaufa, bývalého politického vězně z komunistických dob, aby šel udělat rozhovor s tímto prestižním členem KSČ a horkým kandidátem na nezáviděníhodnou funkci prvního polistopadového politického vězně. Tak došlo k „setkání třetího druhu“ a zde je náš rozhovor.


Tak jsme se dočkali doby, kdy má komunista na krku první politický proces v “demokratickém” státě, který už kvapem přichází i o toto renomé. Čím se tvůj politický proces liší od těch, které pořádala v předešlém režimu tvá vlastní strana?

Ano, na soudech probíhaly i tyto typy procesů. Zatloukat, že v nich měla strana prsty, však rozhodně nehodlám. Ale tak černobílé, jak se to podává dnes, to opravdu nebylo. Justice trestala i za skutky, které by tomu neunikly ani v západních zemích. A platí, že tzv. “Studenou válku” primárně rozpoutal Západ, a ne Východ. Tato forma války se neštítila ani spousty hrdelních zločinů a kaskádu justičních excesů vyvolala i u nás. Represe dostala slovo i tam, kde se měly křížit politické kordy, a ne provádět represe. Morální trauma z toho mám i já, přestože jsem u toho nebyl. Dokonce i vyhazov z práce jsem podepsal za minulého režimu jen jednou v životě. Ale to bylo za krádež velkých rozměrů, a ne za politiku.

Téma procesů však má svůj rub a líc. My, marxisté, jsme jediným ze všech nosných politických proudů, který se staví čelem i ke všemu, co se naším jménem nikdy nemělo stát. Liberálové či konzervativci, klerikálové nebo “reformní levice” se k tomu nemají. Nevypadne z nich ani špetka sebereflexe tváří v tvář zvěrstvům, která jejich politika napáchala v tomto století.

Jak moc je kriminalizace za názor replikou toho, co tu už bylo, to bych rád nechal na úsudku samotných čtenářů. Proces s námi, což jsou výše uvedení účastníci pořadu z 2. července 2020, však zakládá dosud nevídaný soudní precedens. Státní orgány nás nestíhají za stanoviska k dnešnímu aktuálnímu dění. Obžalovali nás za jiný pohled na dějiny. Zveřejnili jsme nová zjištění seriózní historiografie a fundovaných expertíz. A jsme stíháni za postup, který je v naprostém souladu s Ústavou, Listinou základních práv a svobod i s evropskou legislativou. Všechny tyto dokumenty shodně garantují plnou svobodu projevu. A tu je možné omezit, jen pokud by došlo k ohrožení národní bezpečnosti, demokratických základů společnosti, veřejného zdraví či jiných civilizačních pilířů. Jak se toho mohla dopustit argumentovaná debata o zločinu, který se odehrál v první polovině minulého století?

Pořad byl vysílán v přímém přenosu a šlo o diskusní relaci. Reagovali jsme i na dotazy a názory posluchačů. Já jsem hned úvodem zdůraznil, že nepřicházíme hlásat žádné kánony, ale podnítit další debatu. A právě k ní jsem vyzval i zúčastněné publikum. Šlo o živou relaci dělanou přímo „spatra”, a ne odborné kolokvium nad hromadou dokumentů. Přesto jsem připraven podložit každou svou větu veřejně dostupným zdrojem. A to ne snad jen kompiláty typu “jedna paní povídala”, ale produkcí renomovaných historiků a soudních znalců. Ti všichni si dali práci probádat primární prameny. Doma jsem srovnatelnou literaturu neviděl už desítky let. Tady se v médiích vaří z hodně vyčpělé vody i na jiná, mnohem aktuálnější témata.

V každém případě platí, že interpretace dějin přísluší historikům, a ne útvarům boje s organizovaným zločinem. Závazkem vědy je posouvat poznání stále dál. Právě tím chtě nechtě otřásá i pohledy, jež se někomu politicky hodí do krámu. A kdo jim chce dělat advokáta, musí to dokázat v odborné diskusi. Hrozí-li za nové poznatky represe, vědě to nasazuje náhubek. Nová zjištění, která jsme nabídli posluchačům, nasvědčují vině nacistického agresora. Až by je kdokoli doložitelně vyvrátil, přiznám svůj omyl nahlas a bez vytáček. Hitler dal povraždit 6 miliónů Poláků. Chtěl jich vyhladit ještě mnohem víc. Scénáře genocidy, které to rozepisují s germánskou pedanterií, se zachovaly. Potvrdili je i nacističtí papaláši, souzení norimberským tribunálem.

Náš pořad genocidu polského národa nepopíral ani v nejmenším. Nová zjištění, která uváděl, obohatila interpretaci, na níž se shodly antihitlerovské mocnosti. Za protifašistickou interpretaci by represe neměla hrozit v žádném demokratickém prostředí. A tím spíš ne v naší zemi, jež byla první obětí nacistické okupace a genocidy.

Jak je možné, že se tento režim dostal až na samé dno a znovu organizuje politické procesy?

K samému dnu se tento režim blíží přímo třetí kosmickou rychlostí. Ale na samé dno se propadne teprve poté, co plně prošustruje celý grunt, který mu spadl do klína. Kompletní striptýz privatizačního převratu teď připravují hlavně dva velmi příznačné jevy. Prvním je dluhová past. Tlačily nás do ní už předchozí vlády, ale rekordní forsáž spustila až ta dnešní garnitura. Na ráně je i vše, díky čemu jsme byli energetickou velmocí. Vezměte výkonné a vysoce rentabilní energetické zdroje, který jsou naší kolektivní investicí. Cena za elektřinu dnes trumfuje celé EU a je dražší, než skoro všude jinde. Vládní prioritou je rabování parazitní renty, která jde hlavně na zahraniční konta. Pánové u vesla plení českou ekonomiku, domácnosti i fiskál hůř než tisíciletá povodeň. Národní zájem je otloukánkem, kam oko dohlédne, od agrárně-potravinářského sektoru, až po samoděržaví vydřiduchů na bytovém trhu.

Další perverzí v pořadí je „Green Deal“ a praštěné fermany, které na tomto základě vydává celá eurokracie. Už berou útokem i většinu budov, starších než zhruba 30 let. Protože mají větší “uhlíkovou stopu” než podle posledních norem, musí prý projít nákladnou rekonstrukcí. Kdo na ni nemá, hrozí mu ztráta užívacího práva. A to už koncem této dekády. To šílenství prodraží bydlení i v domech ostouzených jako “králíkárny”. Už tak chudé občany podhradí dále vydusí i růst daně z nemovitosti. Prohibice má stihnout auta se spalovacími motory. Pak je jasné, že tyto asociální vrtochy přežije bez větší úhony jen kasta, která je daleko za vodou. Většina ostatních dokáže přežít jen na dluh. Tím víc je pak vykostí exekuční mafie. A tím rychleji porostou veřejné sociální výdaje, ergo i dluhová past státní kasy.

Bumerangový efekt ale vytváří i jiná nadílka privatizačního převratu. Až do privatizace jsme v průmyslové extralize hráli suverénní part. Teď jsme jen mraveništěm montoven a logistických hangárů. A ty říkají „pane“ pouze cizím žralokům. České vlády je vábily hlavně na dvě návnady: harpagonskou cenu práce, srovnatelné s tou západně od nás, a na dostatek laciných energií. Teď se však jde do kytek i tento investiční magnet. A je jen otázkou času, kdy spousta tzv. „strategických partnerů“ zvedne kotvy a půjde jinam. České ruce a mozky poptávali jen jako „gastarbeitery“, kteří ani nemuseli z domu. Výnos z jejich práce sklízely cizí elity. Tím víc nás rozhodí díra na trhu práce, až u nás zavřou krám a vyrazí jinam.

Copyright na bonmot, že nám vládne pětidemolice, má novinář Erik Best. Je to Američan a levičák není ani náhodou. Tato žalostná sestava u vládního vesla dokáže pokazit vše, nač sáhne. A tak vsadila i na hazard, jaký české dějiny nepamatují. Sní o vavřínech vítěze nad Ruskem jako jadernou mocností. A vráží do toho vabanku miliardy. A o ty miliardy krátí seniory, zranitelné víc než kdokoli jiný. Ti vládní kazisvěti se bojí diskuse víc, než Lucifer krucifixu. Moderní komunikace však drolí i samoděržaví této tzv. „demokratické“ cenzury. Proto se režim, jenž sliboval netušená práva a svobody, utíká i k politickým procesům. Do krajně prekérní soutěsky to zahání i ruku zákona. Tím větší respekt čeká každého policistu, státního zástupce i soudce, který těm tlakům dokáže odolat.

V tvém případě platí, že politicky motivované trestní stíhání jistě není náhoda, stejně jako to bylo v případě signatářů Charty 77. Můžeš něco říci o nové formě VONSu, který jste nedávno založili?

Zkratka zní PRAK. Tedy doslova: Proti Represím A Kriminalizaci a za obranu svobody projevu. A také svobody po projevu, jak dodává naše statečná kolegyně, Lenka Procházková. Nápad se narodil už před rokem a zveřejnili jsme ho na tiskové konferenci loni na jaře. Spojil síly napříč hodně širokým spektrem. Jsou to lidé různých profesí a vyznání. Z levé strany spektra je nás tam celkem málo, ze systémové politické opozice vlastně jen já. Zato k bývalému VONSu vede přímá stopa i personálně. Mluvčími skupiny PRAK jsou dva signatáři Charty 77. Je to už zmíněná kolegyně Lenka Procházková a Jan Schneider. Movité mecenáše nemáme. Nepotěším ani lovce cizokrajných “trollů”. Nás žádní řídící oficíři nedirigují, ani nesponzorují. Na to má monopol sorta, jíž pochopitelně žádná represe nehrozí.

Náš PRAK závisí na finanční svépomoci, což logicky limituje náš akční rádius. Finančně dotovat právní pomoc v naléhavých případech systémové persekuce, to zatím nedokážeme. Ale o to více se snažíme pomoci lidem, kteří jsou kriminalizováni za projevené názory. Děláme, co je v našich silách. Hlavně díky kolegům, kteří se v podobných situacích už sami ocitli. Ti jsou v mnohem lepší situaci než ten, kdo je v ní poprvé. Mohou posoudit jak vážnost daného obvinění, tak jeho důkazní slabiny. Advokátům prý bezplatný servis zakazuje stavovská komora. Lidem, kteří se na nás obrátí, se snažíme doporučit ty právníky, kteří své klienty hájí profesionálně a za rozumnou cenu. Jen na svých úsporách přitom záviset nemusí. Mohu to potvrdit i z vlastní zkušenosti. Přátelé zřídili na naši právní pomoc transparentní účet. Desítky lidí na něj přispěly už během pár týdnů. Rád bych jim ze srdce poděkoval i touto cestou.

Děkuji za rozhovor a za sebe ti rozhodně přeji, abys nebyl prvním politickým vězněm tohoto režimu.

 

Související články:

Převzato z e-republika.ch

4.2 5 hlasy
Hodnocení článku
41 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Karel2002
Karel2002
před 1 rokem

Pořád mi tady nikdo nevysvětlil, proč bylo tak naprosto nemožné, aby Stalin nepovraždil pár tisíc polských vojáků, když předtím nezaváhal povraždit miliony Rusů, Bělorusů, Ukrajinců, Gruzínů, Poláků, Židů atd.? Stalin povraždil či donutil k sebevraždě své nejbližší přátele…Bucharina, Kameněva, Zinověva, Rikova, Tuchačevského, Kirova, Tomského, Ordžonikidzeho, Jagodu, Ježova…dokonce i svou druhou manželku. Jeho největší… Číst vice »

maxim
maxim
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Karle, Karle, ty nám ale dáváš školení … Já podud vím, tak Stalin nikoho nezavraždil, to jenom vraždili šmejdi, kteří usilovali o moc a nebo o Stalinovu přízeň … Stalin tu moc měl díky svému umu, věděnía díky tomu získané autoritě oproti primitivům, kteří ho neustále haněli, pomlouvali a číní tak dodnes … Stalin… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Nebylo by pro Stalina šoupnout ten výkvět polské husarské armády kamsi na Sibiř nebo za polární kruh těžit nerosty?

vachav
vachav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Začínáte s tím Stalinem být trapnej.Přesuňte se na Britské listy-Čulík a Kartous budou mít radost.

reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Jo jo Karle, vis kolik lidí nechal zavrazdil Ježov, Jagoda, Tuchačevskij a další? Dohnala je jejich minulost. Největší hajzl si musel pockat na spravedlivy trest v Mexiku. Jinak všechna spravedlnost v ramci Sovetskeho státu. Prostě tak to nekdy chodí.
Ovsem co mi neni jedno je muceni a vrazdy třeba v Quantanámo nebo Abú Ghraib.

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem reproduktor
mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Tak potřetí. Soud určil viníka. Pokud tedy přistoupíme na to, že se verdiktem nebudeme zabývat a přistoupíme na dohady, tak mi prosím vysvětlete proč by bylo pro Vás tak naprosto nemožné, aby Hitler nepovraždil pár tisíc Poláků, když jich nechal povraždit pět milionů ? Hitlerovo nejbližší snad nemusím vyjmenovávat. Nyní doufám… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

A co se píše ve Wikipedii o Katyňském případu? Koho Wikipedie označila za viníka? Jinak já v tomto případě věřím stanoviskům Gorbačeva a Jelcina. Jistě pro ně nebylo lehké dát za pravdu západním historikům a politikům, ale přesto to pod vlivem nezvratných důkazů museli udělat.

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Wikipedie. Ach ták.

reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Na wikipedii jsem v clanku o Radko Mladičovi udělal nekolik pravdivych uprav o jeho činnosti a záchraně stovek životů. Vydrzelo to jen nekolik dní a pak zase kecy. Wiki je snůška lží a blbosti. Obcas se najde neco k použití …
Pravdu dnes dohledat stojí úsilí, protože lež se stává zakladem spolecnosti a nejen tý západní.

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem reproduktor
JK
JK
před 1 rokem
Odpověď uživateli  reproduktor

To na vás ještě byli strážci ideologické čistoty na wikipedii hodní. Má úprava textu “Dne 6. srpna rusové znovu ostřelovali Záporožskou jadernou elektrárnu, v důsledku čehož byl odpojen jeden reaktor.” na “Dne 6. srpna Rusové, zřejmě v rámci klukovské hry na vojáky, ostřelovali Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou mají od března pod kontrolou, municí standardu… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  JK

Editovat něco na wikilžich je ztrata času. Tenkrat mi vadilo, že hlavní strůjcem valky USA a jejich mudžáhidi vraždili společně s Chorvaty a Bosňaky a zadny z nich nebyl odsouzen k vězení jako Mladić, Miloševič nebo Šešrlj i když ten pozdeji byl propuštěn. Treba Izetbegovič již za 2. Valky byl aktivní v Muslimské divizi SS Handschar proti Srbum… Číst vice »

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem reproduktor
maxim
maxim
před 1 rokem

Stalin za svůj život toho udělal hodně pro lidi, nestihl ale svoji práci dokončit a tak se znovu přemnožily lidské zrůdy z toho zbytku, co se před Boží a Stalinovou spravedlností schovali na úchylném Západě … Bůh se Stalinem se shora na to všechno dívají a Stalin se chystá k návratu v osobě svého pokračovatele aby… Číst vice »

Ludvik
Ludvik
před 1 rokem

J.Skála: Odpověd JUDr. J. Rajchlovi na jeho zdůvodnění, proč nemůže stát s komunisty na jednom pódiu
https://www.youtube.com/watch?v=SjbIroSOhqA

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Ludvik

Mně tedy jednoprocentní Rajchl, roztříšťující svými aktivitami už tak dost roztříštěnou podpětiprocentní opozici, nepřipadá příliš důvěryhodný. Možná je to jen provokatér. Nicméně, co se týče komunistů, má naprostou pravdu. Se svými 3 procenty jsou úplně k nepotřebě. Odrazují slušné lidi od sledování mítinků, kterých se spolu s jinými účastní. Navíc teď ten… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem

Pane Skálo, vcelku chápu, že se člověk s tak ohromnými znalostmi hájí tak jak se hájí. Ale. Fundamet obhajoby je dle mého názoru opomíjen. Genocida dokonce i podle havloidům nakloněné Wikipedie “systematické úmyslné zničení etnika, rasy, národa. Tečka. Norimberský tribunál zavazující všechny mocnosti (i mopslíky) ve věci Katyně rozhodl o nevině SSSR a smetl “důkazy”… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

Goebbels byl sice velký lotr, ale pokaždé nelhal. Společně s Pražany oplakával oběti amerického bombardování v ůnoru 1945. Oplakával i oběti bombardování v Drážďanech. Obě bombardování se skutečně udála. Tak proč by musel Goebbels nutně lhát v případě Katyně? Stalin zavraždil miliony Rusů, Bělorusů, Ukrajinců…zavraždit několik tisíc Poláků pro něho byla maličkost.

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Pro Stalina to byla maličkost. Možná máte pravdu. Třeba se v Goebbelsovi hnulo svědomí a po vymlácení pěti milionů Poláků už ho to přestalo bavit. Pak na konci války si ještě vzpoměl jaká to byla psina, a tak s manželkou povraždil svých šest dětí. Jestli je oplakával jako oplakával našich 400000 lidí, se mi nepodařilo… Číst vice »

Ludvik
Ludvik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

Zdůraznil-li soudce Tomáš Hübner “že to, co se stalo v Katyni, považuje za prokázanou historickou skutečnost” je zřejmě “neadekvátní” odvolávat se na Norimberský proces.
Pro určitý okruh lidí u nás, i ve světě, zřejmě je nacistická propaganda Josepha Goebbelse v současnosti “prokázanou historickou skutečností”…

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/skala-obzaloba-katyn-kscm-genocida-vezeni-sssr.A230303_155711_domaci_remy

Ludvik
Ludvik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Ludvik

K připomenutí: Soudce (i přísedící) skládá do rukou prezidenta republiky (přísedící do rukou předsedy soudu) tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě. § 62 odst. 1 zákona č. 6/2002… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Ludvik

Pokud ten soudce Hubner má namysli, že se to stalo, tak ano je to prokázaná skutečnost. Pokud někde řekl, napsal, že je prokázána vina SSSR, měl by dát odkaz kde a kým. Jinak bude nadosmrti zlomený nýmand se kterým si budou, než se uchlastá, vytírat havlisti pár let prdel.

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

Jedna praktická rada. Ti, co dali podnět k trestnímu stíhání pana Skály, jistě sledují kromě Svobodného vysílače i další opoziční sdělovací prostředky. Z toho důvodu by se zdější diskutéři měli spíše mírnit. Rozsudek je totiž zároveň precedens do budoucna.

kolokol
kolokol
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Chtěl jste asi napsat – měli by se bát. Neboť totalitáři, v tomto případě fašisti (svazek je už spleten), své represe vždy jen stupňovali.

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Sám jste napsal : “Kdo to zpochybňuje, měl by jít do lochu.” Ti, co dali podnět k trestnímu stíhání pana Skály, jistě sledují … i další opoziční sdělovací prostředky. To ti udavači dle Vás jsou jistě dobří hoši. Ona už věta – sledování opozice … no, to jsme to dorajtovali, co ?

Primak
Primak
před 1 rokem

Na tom obrázku nahoře je to snad jinak než popsáno: Josef Skála je ten první zleva. (Nebo to “zleva” bylo myšleno jinak? Pak tedy je to dost nešikovně popsáno.)

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem

Gorbačov s Jelcinem přece jasně potvrdili, že ty polské vojáky zavraždili rusáci. Takže je to jasné. Kdo to zpochybňuje, měl by jít do lochu. Soudce je dobrák, jen podmínka.

JK
JK
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Gorbačov s Jelcinem nebyli vyšetřovatelé, zato se ale nesmazatelně zapsali jako vykonavatelé cizích zájmů. A hlavně nevysvětlili existenci důkazů, které jsou v rozporu s momentálně oficiální verzí události.
Soudce by neměl soudit podle svého duševního založení, ale podle zákona.

unkas
unkas
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Mezinárodní Norimberský proces po válce jasně odsoudil německé nacisty za vraždy Poláků v Katyni… kdy toho nepochybně věděli nejvíc, a kdy byli doboví svědci… účelové dezinterpretace na zakázku po 50 letech jsou pro myslícího člověka nevěrohodné, a evidentně zfalšované dokumenty vyrobené na zakázku Gorbačeva/Jelcina také…

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  unkas

Norimberský tribunál jen nechtěl, aby obžalovaní němečtí pohlaváři odvraceli pozornost od svých zločinů k jiným zločinům.

reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Jak tomu mame rozumět? Že jsou malé zlociny a velké zlociny na lidech? Zaráží me, že scela je opomijen rozsudek mezinarodniho soudu z Norimberku o genocide a Katyni. Ovšem chápu to. Svět byl rad, že válka skoncila, nezasveceni soudci do poválečných plánů rozhodli spravedlivě. Jenže USSA již vyuzivala mozky i skusenosti Nemeckych vědců i vrahů. Tolik… Číst vice »

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem reproduktor
mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

No to jste tomu tedy nasadil korunu.

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

Nikoliv. Norimberský tribunál soudil jen nacistické válečné zločiny, nikoliv ty komunistické. Navíc jednou ze žalujících stran byla ta sovětská, komunistická.

reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Problém je ten, že za vinika války v Evropě bylo oznaceno Nemecko. Byly souzeny lidé i válečné zlociny. Bohužel hlavní vinici Britanie a Francie rozhodovaly. Co se delo ve Svazu byl problem svazu a do toho nema kdo kecat vcetne hladomoru na Ukraině. Ano, muzeme krizovat porusovani lidskych prav ve Svazu a  stejně jako… Číst vice »

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem reproduktor
mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Pro přibržděnější ještě jednou. Norimberský tribunál ve věci Katyně rozhodl o nevině SSSR a smetl “důkazy” dodané nacistou Goebbelsem jako propagandistické lži. Jinak je Váš názor, že by snad komunista nemohl být žalující … no, srandovní. On třeba takový Urválek komunista nebyl, vystudoval ještě za demokratického režimu a, a jaký to byl panečku… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  mikkesh

Upřesním, u Katyně rozhodl tribunál o vině Německa a tzv.”Goebbelsovo důkazy” označil za propagandistické lži. Pan Karel 2002 má pravdu v tom, že se soudili zločiny Němců. Vyjde to na stejně, ale přesto se omlouvám.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Dobře, ale proč se tedy zabýval Katyní a vydával k ní nějaký verdikt?

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Zločiny proti lidskosti. Také se zabýval masakrem v Oradour-sur-Glane. Povražděním letců v zajateckém táboře. Koncentračními tábory… Obhájci zločinců většinou němečtí právníci u Katyně vytáhli Goebbelsovu propagandu, ta byla vyvrácena a prokázano zvěrstvo nacistů. Je zajímavé, že Winston Churchill požadoval všechny bez soudu postřílet.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 1 rokem
Odpověď uživateli  unkas

Pokuď si dobře pamatuji z nějakého dokumentu, jako hlavní důkaz předložil Göbbels kulky pocházející ze sovětských zbraní. Bylo v době války tak obtížné pořídit pár desítek armádních pistolí RA? Jistěže ne. Jakým způsobem byly oběti identifikovány? To jim NKVD ponechala osobní známky? Totální selhání a šlendrián, kterého by se NKVD těžko dopustila (ještě… Číst vice »

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem Haskuv Duch
reproduktor
reproduktor
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Převracovaní historie bylo a bude. Dnes víme proc se USSA angažujÍ ve válce na UA a z jakych důvodů terorizuji *slabé” staty. Za nějaký čas a netroufám si za jaky se vse změní a bude se lhát ještě vice než teď. Katyne byla a bude rozdělovačem ve spolecnosti. Jedno je jisté, mnoho polských vojaku dohnala jejich… Číst vice »

Naposledy upraveno před 1 rokem uživatelem reproduktor
mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Ano, už se konečně musíme naučit věřit opilcům. Důkazy nedůkazy ! Náš Vašík Borisovi statečně šlapal na paty v chlastu i lhaní. Konečně přichází doba, kdy ty, co těmhle klukům nevěří – šoupneme do lochu. Máte recht. Taky přeci potřebujete klid na práci, né?

Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

Je těžké žít v zemi, kde vládnou nuly s mozkem muly. Přeji, ať to vše dobře dopadne.

Prodost
Prodost
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Hokarc

Nuly? Ano. Ale oni nevládnou, oni pouze beztrestně vykonávají cizí vůli. Čí vůli? Sledujte tok peněz. Ovšem proti proudu. K pramenu. Tam je ta peleš, tam je ta dračí sluj!!!