Fiala a jeho nevídaně drzý rozpočtově důchodový megablábol v obrazech – část důchodová krádež II

Ale u žen i mužů, kteří do penze PŮJDOU nebo již těsně začali, žádná průměrná šance na výplatu penzí po 21,5 let průměrně prostě NEEXISTUJE! To je lež jakou jsem snad ještě neslyšel!! A oni to musí vědět! Prostě musí! A lžou a lžou a lžou!!!

Když jsem na základě grafik české televize vydal před necelými třemi týdny článek

Fiala a jeho nevídaně drzý rozpočtově důchodový megablábol v obrazech – část důchodová krádež

mnohé jsem netušil. V každém případě nejméně dvě věci. Tu první potěšující, ale bohužel nepodstatnou

– že tenhle článek se stane tím vůbec nejčtenějším na Kose za poslední tři roky a čtvrtým nejčtenějším za dobu jejího vydávání vůbec. Což je významově asi stejné, jako kdybych napsal, že v Jakutsku včera zaznamenali čtvrtou nejnižší teplotu od začátku pravidelného měření

– a pak tu druhou, bohužel velmi a velmi smutnou, potvrzující moje závěry z toho článku, což znamená, že vláda a Jurečka při veřejné prezentaci té důchodové loupeže lhali, až se jim od huby prášilo. Což není u politiků a zejména tuzemských vůbec nic neobvyklého. Tragické ovšem je, že sdělovací prostředky, i tzv. experti, které si sdělovadla všech druhů a typu (především ČT) do redakcí k „odborným“ diskusím a rozborům pozvou, tu naprosto zjevnou lež nevidí a tudíž ani nekomentují a naopak dělají, že Fiala s Jurečkou a dalšími asociály jsou živoucím ztělesněním pravdy a moudrosti.

Hlavní postuláty toho mého, tak nečekaně čtenářsky úspěšného článku, představovaly dva následující závěry:

1- ta tzv. důchodová „reforma“ ani nějakou galakticky příznivou náhodou neřeší základní problém, který podle dlouhodobého tvrzení české lumpenpravice, představuje uvadající demografie. Tu v žádném případě ani o milimetr nezlepší okradení důchodců změnou valorizačního klíče nebo nějaké to posunutí věku odchodu do důchodu. Pokud se ovšem neposune na nějakých 80 let, kdy by případně standardně nárok a státní penzi měl vzniknout. To by samozřejmě byla jiná káva. Prostě problém demografie se stále více, zejména v době bačování Fialy a jeho Obludária mohutně prohlubuje. Viz data o porodnosti v roce 2022 v článku

Ročník narozených 2022 je nejslabší za posledních 18 let | ČSÚ

a vše ukazuje, že letos to bude ještě horší viz

Dramatický propad porodnosti. Od loňského ledna se rodí …

Ne, Fialova důchodová krádež, vydávající se za reformu penzijního systému demografii, jako hlavní faktor důchodové diskrepance, nijak neovlivní. Tedy pozitivně.

2 – Jurečka, Fiala a celé Obludárium tvrdili a tvrdí dodnes, že věk odchodu do důchodu je potřeba upravit tak, aby průměrná doba čerpání penze činila 21,5 roku. Na grafech ČT, která data přebrala od Statistického úřadu jsem snadno dokázal, že je to naprostý nesmysl, zejména u mužů, kde by se podle dostupných dat naopak musel do budoucna ZKRACOVAT a to VÝRAZNĚ.

Kolega Intobo ve speciální Trikoloře, kterou jsme na SVSK tomuto problému věnovali, sice rozporoval data ČT, kde prý se Televize dopustila nepřesnosti u mužů, kde prý je věk dožití o dva roky delší, nicméně šlo by jen o kosmetickou, nikoliv zásadní změnu.

Ani jednu z těchto zcela fatálních premis, jak už konstatováno Fialovi, Jurečkovi a Obludáriu nikdo ve sdělovadlech nerozporuje!!!!!! Naopak – slyšíme tirády, jak je ta jejich loupež nutná, atd. atd. !!!!! Děs a hrůza. Vymývání mozků úplně do čista!!! Kam se hrabe jakýkoliv, i ten nejúčinnější prací prášek….

Tohle nechápu! Být expertem nebo ehm…novinářem, styděl bych se až na dno své duše!!!

Nejsem ani jedno ani druhé, takže se stydět nemusím, protože prezentuji fakta tak, jak se k nim dostanu.

A před pár dny se mi dostalo naprosto neprůstřelného potvrzení mého závěru, že když Jurečka veřejně prohlašoval

Výstřižek

byl buď zcela mimo realitu, nebo cosi intenzivního požil nebo jednoduše věděl a tudíž veřejně lhal. Nechám na vás, abyste si vybrali pro vás nejpřijatelnější variantu. Pro mne jsou všechny tři zcela nepřijatelné. Ale vsadil bych na… ale to je můj osobní problém.

Zpět k meritu věci. Na Kurzech.cz se objevil následující článek, který přebral data Staťáku a zcela jasně a nekompromisně konstatuje, jak to s dobou dožití v ČR je a především bude!!!! Že průměrné pobírání penze oněch Jurečkových 21,5 roků je chiméra, proti které ta o Smolíčkovi je pravda pravdoucí, tesaná do kamene! Ten článek na Kurzech nese název

Jakého věku se pravděpodobně dožijeme. Muž, který se v Jihomoravském kraji narodil v roce 2022, by se mohl dožít 75,6 roku, žena narozená v kraji v uvedeném roce pak 82,0 roku

Nenechte se zastrašit tím Jihomoravským krajem. Jednak tam jsou základní data za celou ČR a vedle toho Jihomoravský kraj generuje nadprůměrnou míru dožití v rámci celé České rpeubliky, takže co platí pro něj je nad průměrem celého státu.

Takže si to teď dáme celé. Aby to Kosa měla pěkně v archivu!

Mělo by vás to zajímat už proto, že na konci je tabulka, která každému z nás prozradí, kolika let by se ve svém věku asi ještě měl průměrně dožít!!! Vím, jde o morbidní čtení, ale nevěřím, že vás takový údaj nezajímá! Tady to je:

Muž, který se v Jihomoravském kraji narodil v roce 2022, by se mohl dožít 75,6 roku, žena narozená v kraji v uvedeném roce pak 82,0 roku. Po dvou letech snižování naděje dožití vlivem vyšší úmrtnosti během pandemických let byl zaznamenán nárůst očekávané střední délky života u mužů i žen.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které přispívají k charakteristice řádu vymírání obyvatelstva. Úmrtnostní tabulky pomocí spolu propojených tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Výsledkem výpočtu je ukazatel naděje dožití (střední délka života). Naděje dožití (střední délka života) je průměrný počet roků, který pravděpodobně prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní tabulkou. Ukazatel se používá nejčastěji ve formě naděje dožití (střední délka života) při narození – kolika roků se dožije osoba právě narozená. Na krajské úrovni jsou údaje pro vyloučení nahodilých jevů zpracovávány vždy z podkladů 2 let a jsou uváděny zpravidla s přesností na dvě desetinná místa. K výpočtu byla v roce 2017 použita nová metodika, podle níž jsou zpětně přepočteny údaje od roku 2001.

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2021-2022
Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2021-2022

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2021 a 2022 udávají, že muž narozený v Jihomoravském kraji v roce 2022 se pravděpodobně dožije věku 75,59 let, což je mezi kraji šestý nejvyšší věk. Žena narozená v roce 2022 v Jihomoravském kraji se pravděpodobně dožije 81,95 let, což je věk mezi kraji druhý nejvyšší. Situaci v krajích podle naděje dožití při narození ukazuje graf 1. Pro zvýraznění rozdílu očekávané délky naděje dožití mezi muži a ženami je v obou částech grafu na zkrácené ose x zachováno stejné měřítko. Nejpříznivější údaje o naději dožití mužů i žen jsou v hlavním městě Praze, oblastí s nejkratší střední délkou života mužů i žen je Ústecký kraj.

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR
Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR

Střední délka života se postupně zvyšovala až do roku 2019, což je patrné z hodnot uvedených v grafu 2. Od roku 2002 (průměru let 2002 a 2003) do roku 2019 (průměru let 2018-2019) vzrostla střední délka života v Jihomoravském kraji u mužů o 4,02 roku a u žen o 3,43 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 4,27, resp. o 3,46 roku). Nárůst úmrtnosti v důsledku pandemie v letech 2020 a 2021 se projevil snížením očekávaných hodnot střední délky života. Naděje dožití mužů narozených v kraji v roce 2021 byla oproti roku 2019 o 1,32 roku nižší a u žen činil rozdíl 1,23 roku (v ČR došlo ke snížení o 2,24, resp. o 1,59 roku). Střední délka života v roce 2022 (průměru let 2021-2022) oproti předchozímu srovnávacímu období v kraji vzrostla o 0,32 roku u mužů a 0,35 u žen (v rámci ČR o 2,06, resp. o 1,51 roku).

Muž, který žije v Jihomoravském kraji a v roce 2022 dovršil 65 let, má pravděpodobně před sebou ještě nejméně 15,62 roku života, šedesátipětiletá žena 19,67 roku. I zde je patrný nárůst až do roku 2019 (oproti roku 2002 u mužů zvýšení o 2,27 roku a u žen v tomto věku zvýšení o 2,63 roku). Udávané hodnoty roku 2021 jsou u 65letých (stejně jako u narozených) proti roku 2019 nižší – u mužů o 1,20 roku a u žen o 1,06 roku. U průměru let 2021-2022 již dochází ke zvýšení naděje dožití 65letých mužů o 0,34 roku a žen o 0,23 roku.

Graf 3 Naděje dožití ve věku 65 let v Jihomoravském kraji a ČR

Graf 3 Naděje dožití ve věku 65 let v Jihomoravském kraji a ČR

Kolika let by se měl jedinec právě x-letý žijící v Jihomoravském kraji pravděpodobně ještě dožít, pokud by se nezměnila úroveň úmrtnosti, udává tabulka 1. Vyplývá z ní například, že pomyslná hranice mezi první a druhou polovinou života je u mužů ve věku 38 až 39 let, u žen 41 až 42 let.

Tab. 1 Naděje dožití v Jihomoravském kraji v daném věku
Tab. 1 Naděje dožití v Jihomoravském kraji v daném věku

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172

Chci aby mi Jurečka nebo Fiala vysvětlili, jak budou právě narozené děti z roku 2022 pobírat, někdy v roce 2090, až snad doufejme na něj budou mít nárok, penzi v průměru 21,5 roku když se podle výpočtu Staťáku se muži tohoto ročníku mají dožít průměrně 75,6 roku a ženy 82 let?

To jako se v té době bude chodit do penze u mužů v 54 a u žen v 60,5 létech???? Vážně Jurečko? Až takového bulíka nám chceš pověsit na nos???? No vlastně, když se podívám na ty intervjůky, kterým dáváš rozhovory a experty, co tu asociální raubířinu schvalují a české buldy, co to masově chroupají….. Tak mi z toho vyplývá jediný možný závěr – přestat myslet, protože jinak je to rovnou na hození mašle.

Slyším snad námitku, že celková data za ročník zejména u těch čerstvě narozených jsou nefér, protože penzi těch Jurečkových průměrných 21,5 roku budou inkasovat jen ti, co se jí dožijí a s těmi bych měl operovat. Protože je prostě určité procento těch, co zemřou dříve, aniž by začali pobírat, ovšem to pak deformují celkový výpočet?

OK. Správná námitka!!! Rád vyhovím a proto sem dám část tabulky průměrné doby dožití pro všechny ročníky 50+. Kteří už důchod pobírají nebo už jej mají více či méně na dohled! Ostatně prý právě generace Husákových dětí – kolem 50 jsou ti, kvůli kterým se to dělá…. Opakuji, že jde o přední data Českého statistického úřadu!

Výstřižek

Prostě a jednoduše – pokud vám není nějakých 73+ pak se těch průměrných Jurečkových 21,5 nedočkáte!

U mužů snad jen, když se dostanete nad 90 roků.

Ale u žen i mužů, kteří do penze PŮJDOU nebo již těsně začali, žádná průměrná šance na výplatu penzí po 21,5 let průměrně prostě NEEXISTUJE! To je lež jakou jsem snad ještě neslyšel!! A oni to musí vědět!!!!!!!!

Prostě musí!!! A lžou a lžou a lžou!!!

A mimochodem – další z Jurečkovin je změna třetího důchodového pilíře. Prostě vaše důchodové připojištění. To chce změnit tak, že už nebude možná, jako dosud jednorázová výplata, ale peníze budete dostávat formou renty po dobu 10 let.

U mužů se to v podstatě kryje s jejich průměrnou dobou dožití po nástupu do důchodu!!! Což znamená, že POLOVINA si ty peníze nedovybere….. I tohle je dobré vědět!!! I tohle!

A ještě drobnost – právě slyším, že je definitivně odmávnuto v parlamentu ZVÝŠENÍ výdajů na zbrojení na 2% HDP!!! což prý ARMÁDĚ JEN PŘÍŠTÍ ROK PŘINESE OPROTI LETOŠKU ASI 60 MILIARD NAVÍC – TEDY ZVÝŠENÍ O CCA 50%!!!

Jen tak, mýrnyx týrnyx! Takže na důchody není, tam se musí škrtat, v jednoduché češtině okrást současné a budoucí důchodce, ale nová letadýlka, dělíčka, tančíky, raketky, flintičky a a pod být musí! Že to je na dluh a že jej budou splácet budoucí generace? Nevadí! To jenom důchody narušují vyrovnanost státního rozpočtu. ostatně to není všechno, prachy je potřeba někde najít, stůj co stůj i pro Zelenského, pro dodávky zbraní a munice Ukrajině a pro dávky Ukrajincům!!!!

Takhle to ve Fialalandu v roce 2023 vedeme!!!! Jen se to nehodí říkat na hlas. To by se i český bulda s vymytou mozkovnou mohl fakt naštvat! Nechte ho radši uvěřit Jurečkově lži, že penzi bude brát průměrně 21,5 roku… Nebude! Dodávám já.

***

Autopr: Petr Vlk, zdroj Kosa zostra

4 5 hlasy
Hodnocení článku
18 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci

Kecy a kecy .. Rozpočtová rada spočítala, že v tom nejhorším okamžiku by penzijní náklady byly asi 12,5 procenta HDP. To ale v některých státech platí už teď, takže není pravda, že by naše důchody byly neufinancovatelné,“ jen to Fialenko neřekne a neřekne. Občan platil do rozpočtu např. 40 let a kde ty prachy jsou když… Číst vice »

tomaskova
tomaskova
před 10 měsíci

Všichni vědí, všichni nás zahrnují důkazy a grafy a co z toho? Dokud se nenajde někdo, kdo nám opravdu pomůže, těchto řečiček nás ušetřete.

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci

Ještěže že máme Jurdačku, Fialu, Stanjuru a podobné pitomce. Představte si, kdyby nás postihnul zlý komunista, který by, tak jako v Číně, honil nešťastné lidi do penze už v padesáti letech u žen a padesáti pěti letech u mužů. Jak to, že se ten zlý komunista neobrátil na “naše” experty, nepobesedoval s buzeranty v “naší” ČT? Místo toho… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Myslím, že klíče se nám pokouší odebrat.

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

To je škoda. To bylo nadšení, to bylo slávy, i zázraky se udály. Ubitý student Šmíd vstal druhý den z mrtvých jako estébák Zifčák … prostě krása. Rád bych si střihnul repete.

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem mikkesh
cablik
cablik
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Je třeba zachránit klíče a s nimi jim zacinkat na rozloučenou. Jinak článek Česky přeloženo nic nemáme nic nám nepatří tak budeme prachy ždímat z lidí.

vaclav
vaclav
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

No klíče nám budou na hovno. Vezmou nám hotovost i nemovitosti. Vše bude sdílené a o tom kdo a jak rozhodne …..?

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Klíč 55 na kolejnice obzvláště pěkně zacinká ve styku s kotrbami vládní pětikloaky.

Hokarc
Hokarc
před 10 měsíci

Toto je vláda smrti ! A to doslova.

vaclav
vaclav
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Hokarc

Státní pohřební služba

danny
danny
před 10 měsíci

Před ministerstvem kultury protestují umělci s tím, že se uměním nedá uživit a i ti nejpopulárnější mají tak nízké důchody, že musejí pracovat do vysokého věku. A požadují zvedení statusu “umělec” s různými výhodami (malé daně, vyšší důchody apod.). A s nimi i jejich poskoci (zvukaři, kulisáci apod.). A i další (spisovatelé, básníci, kritici… Krampol nadává, že zaplatil statisíce na… Číst vice »

Primak
Primak
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  danny

Nikde ve světě nebylo a stále není tolik “umělců” a jejich příčuřích vztaženo na počet obyvatelstva, jako bylo a stále jest u Nás. Vemte jen ta početná divadla nejen v hlavním městě, ale i v krajských a i okresních, se stálým personálem a placenou nemocenskou a penzí. Zkuste se podívat jen do okolních krajin, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Francie, Itálie, Holandsko, Švédsko,… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Primak

Ale to není špatný nápad, aby manželka toho svého “úmělce” živila. Mě už to nějak přestává bavit.

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Primak

Ve světě není mnoho divadel, který by zily ze státních penez. Česko je naprosto mimo realitu umění. Když vidim principala Hrusinskyho jak ročně dostale 25 Mega … To se jim žije

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  danny

Tak pozor! Máme i kulisáka velkého, ale velkého úmělce. Snad by ti komedianti, aby si přilepšili, mohli hrát právě ty pecky od toho našeho velkého kulisáka. Určitě by i při dvojnásobném vstupném měli roky vyprodáno. A oni ti můzou políbení s otevřenou duší a srdcem na dlani, místo vydělávání, raději za pár šestáků točí reklamy –… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Děvčata na slovíčko… Lídl – jednotka čerstvosti (pardon, jednička v čerstvosti. “Jednotka” je hlas této reklamy, který se už propracoval tak daleko, že když náhodou sleduji chvíli film, kde daboval, očekávám mimoděk repliku, že v lídlu mají kvalitní párky jen za 39,90)…

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  danny

A Vondráčková kvůli tomu malému důchodu teď umírá hlady?

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Otázka zní? Kolik penez si “umělci” zaplatili na sociálním a zdravotním pojištění. Socka není povinná a tak nemaji zaplacený roky, ktery6se započítávají do penze. Jina vec je dokaz odpracovany roky
a u koho. To je fakt blbost. Nedávno jsem prenydlel o tmhle a není snadný si vzpomenout a od do.

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem reproduktor