Hanebnost prezidenta, premiéra a ministra Beka: Kdy dá Petr Pavel Posseltovi vyznamenání? Sudeťáci rozbili naši republiku a vraždili. Teď jim za to chodíme děkovat. Milí krajané? Čeští zrádci a kolaboranti 2023

TOMÁŠ DOLEŽAL je zhnusen z toho, jak současné politické “elity” – včetně komunistického rozvědčíka na Pražském hradě – se chodí lísat k Sudeťákům – a plivou přitom na památku našich hrdinů protiněmeckého odboje

Tomáš Doležal
Tomáš Doležal

Letošní připomínka výročí osvobození naší vlasti od ničivé německé okupace se v podání nejvyšších ústavních činitelů – prezidenta a premiéra (ale nezaostávali ani další vládní politici) – nesla zcela ve znamení novodobého historického revizionismu a poklonkování Německu, tedy následnické zemi našich někdejších okupantů.

Prezident Petr „Pávek“ Pavel 21. května vystoupil na každoroční Terezínské tryzně na terezínském Národním hřbitově s projevem, který obsahoval i tyto „pozoruhodné“ pasáže:

„Na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat.“.

nebo

„Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkovémusíme přijmout, a poučit se z nich.“.

Je to něco neslýchaného a absolutně nepřijatelného. Jak samo o sobě – ale hlavně v kontextu času a místa, kde byla tato slova pronesena a u vědomí všech historických souvislostí.

Urážka vlastního národa

Na základě toho lze jednoznačně konstatovat, že prezident svým terezínským projevem hrubě urazil český národ, zejména však všechny oběti genocidní německé okupace naší vlasti v letech 1938 až 1945 a všechny statečné bojovníky proti ní.

To je u prezidenta republiky nepřípustné – a nelze se vymlouvat na něvědomost, neznalost, nepochopení, na IQ 107, anebo na někoho, kdo mu tento projev připravoval či přímo napsal.

To neobstojí. Prezident v takto zásadních věcech z hlediska historie a samotné existence vlastního státu chybovat nesmí. Ve svém úřadě, který se tradičně těší úctě českých občanů, totiž prezident reprezentuje nikoli pouze nás a naši současnost, ale rovněž i historii našeho samostatného státu a tudíž i naše předky, kteří tento stát vybojovali a udrželi, často za cenu vlastních životů – a které nyní nesmírně zákeřně urazil.

To prezident České republiky nikdy nesmí udělat. Zde nejde o běžný politický spor. Lze mít na stovky věcí rozdílné politické názory a veřejně je prezentovat. To je v pořádku, to je podstata tradiční (nikoli liberální) demokracie. Ale kopat do mrtvých a zpochybňovat kořeny naší státnosti a její základní étos?

To už je hodně přes čáru. A nic jiného v tomto případě nejde. Za to musí nést prezident odpovědnost a je povinností se proti tomu hlasitě ozvat. Zejména z úcty k našim předkům, otcům a dědům, ke všem Češkám a Čechům, kteří srdnatě (a nakonec vítězně) bojovali proti německému okupačnímu teroru. A kteří v tomto boji mnohdy padli, anebo se stali jeho oběťmi.

Naši předkové, někdejší občané českého a československého státu, totiž nikdy žádné hromadné zločiny, natož zločiny srovnatelné svou povahou s těmi německými, jako národ ani jako jednotlivci nikdy nepáchali.

Naopak, podle aktuálních výsledků bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze činí počet obětí německé okupace naší vlasti zhruba 343 tisíc osob v rámci celého někdejšího československého státu.

Do tohoto počtu ovšem nejsou zahrnuti lidé, kteří zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, věznění v německých koncentračních táborech a věznicích či na následky tzv. totálního nasazení na (často otrocké) práce v Německu a podobně.

Co by tedy mělo zaznít v projevu hlavy českého státu na Terezínské tryzně od českého prezidenta především?

Jen malé ohlédnutí

Například to, že v tzv. Malé terezínské pevnosti bylo za druhé světové války sídlo nechvalně proslulé věznice pražského gestapa, kterou prošlo okolo třiceti tisíc vězňů, hlavně českých odbojářů. Velitelem této věznice byl Heinrich Jöckel, k nejhorším a nejbrutálnějším dozorcům patřili Hans LewinskyAlbert NeubauerWilhelm SchmidtStefan Rojko či Anthon Malloth.

Všechno to byli důstojníci SS, poslední dva jmenovaní zemřeli v požehnaném věku kolem devadesáti let, v klidu a na svobodě, před zhruba dvaceti lety. Přičemž Rakušan Malloth v Terezíně prokazatelně osobně ubil přes 100 vězňů.

To nám mimochodem leccos vypovídá o německém a rakouském vyrovnání se s nacistickou minulostí, které nám bývá dáváno často (a v rozporu s realitou) za příklad a vzor. Tito lidé nebyli našimi předky, pane Pavle!

Od roku 1943 v Terezíně rovněž probíhaly popravy v takzvaném režimu zvláštního zacházení, což znamenalo okamžité vraždy bez jakéhokoli, byť formálního, soudního procesu. 2. května roku 1945 zde provedli Němci největší hromadnou popravu během celé okupace – šlo o vraždu padesáti dvou Čechů, zejména mladých lidí a studentů. Tato poprava proběhla na přímý rozkaz K. H. Franka, státního tajemníka a státního ministra tzv. protektorátu Čechy a Morava a dlouholetého politického předáka českých sudetských Němců.

Frank touto popravou mimochodem porušil rozkaz samotného velitele Hlavního říšského bezpečnostního úřadu Ernsta Kaltenbrunnera, který v dubnu 1945 Terezín navštívil a zakázal popravy doposud neodsouzených vězňů.

To jen tak na okraj pro české milovníky a časté návštěvníky sudetoněmeckých sjezdů.

Posselt zlepšovatel

Přímo v Malé pevnosti terezínské pevnosti tedy zahynulo na 2 600 lidí – na popravišti, v důsledku nelidských podmínek, mučení, hladu a nedostatečné lékařské péče. V sousední Hlavní pevnosti, v tzv. terezínském ghettu, pak zemřelo okolo 35 000 mužů, žen a dětí, našich spoluobčanů židovského původu
a vyznání.

Dalších 90 000 jich pak bylo odtud posláno transporty do vyhlazovacích táborů na území Polska. Drtivá většina to nepřežila.

Nesmíme na ně nikdy zapomenout – ani na to, kdo je za jejich trýznivou smrt zodpovědný. Ti, kdo jsou za tato zvěrstva zodpovědní, nejsou naši předci!

Bohužel, existují zde důvody k tomu domnívat se, že terezínský projev prezidenta Pavla nebyl nějakým náhodným omylem či vybočením, ale spíše určitým signálem o tom, jaké jsou jeho představy, či spíše představy jeho nejbližšího politického okolí, o směřování české zahraniční politiky. A jsou to představy a cíle nechutné a nepřijatelné.

O co jde? O to, že jen pár dní před hanebným projevem v Terezíně se prezident Pavel zúčastnil zahájení „Bavorsko-českých týdnů přátelství“ v německém Selbu. Kam dorazil efektně na motocyklu. Asi hlavně proto, aby zakryl to podstatné, co bylo s touto jeho návštěvou spojeno.

A tím je skutečnost, že zde vystoupil se zdravicí a jmenovitým osobním poděkováním Berndu Posseltovi, dlouholetému předsedovi Sudetoněmeckého landsmanšaftu, za zásluhy o zlepšení a rozvoj v česko-německých vztazích. Chybělo snad už jen to, aby jej dekoroval nějakým vysokým českým státním vyznamenáním. Čehož se lze v blízké budoucnosti reálně obávat.

„Vítám posun v Sudetoněmeckém krajanském sdružení a chtěl bych poděkovat Berndu Posseltovi, opravdu si toho vážím. Děkuji Berndtu Posseltovi za zlepšení německo-českých vztahů.”. To na této akci prohlásil mimo jiné český prezident.

Milí krajané

Je to značně zlomový okamžik, protože tímto svým vystoupením dal Petr Pavel do rukou Posseltovi a jeho soukmenovcům bianko šek, jehož obsah zní asi takto:

„Soudruzi, podívejte se, hlava českého státu nám vyjadřuje podporu, tak jí využijme, jak jen to půjde!“.

Tento prezidentův ponížený postoj vůči tzv. sudetským Němcům je ovšem – opět bohužel – ještě posílen totožným přístupem předsedy české vlády Petra Fialy, který nedávno, 9. května, v den výročí osvobození naší vlasti od německé okupace, rovněž při návštěvě v Bavorsku, v pomyslném předklonu poděkoval Berndu Posseltovi za jeho údajně mimořádný přínos pro česko-německé vztahy.

A jako jakýsi až zvrácený „bonus“ tehdy ohlásil, že na nejbližší sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu koncem května do Řezna přijede zástupce české vlády, kterým bude jinak téměř neviditelný ministr školství Bek.

A to se pak, skutečně stalo, poslední květnový víkend (mimochodem v den 81. výročí „exekuce“ kata českého národa Reinharda Heydricha) zde tento člen české vlády pronesl lokajský projev, který zahájil oslovením politických dědiců K.H. Franka a Konráda Henleina pozdravem „Milí krajané“!

A zřejmě to nebylo proto, že by mu předtím bylo v utajení uděleno německé státní občanství.

Je to naprostá hanebnost a větší útok na české národní zájmy si lze jen těžko představit. Zároveň jde o další pomyslné plivnutí na hroby všech obětí německé okupace českých zemí a všech statečných bojovníků proti ní.

Mimochodem, premiér Petr Fiala těsně spolupracuje s Berndem Posseltem již od raných devadesátých let minulého století, kdy řídil moravskou sekci Panevropské unie a Posselt byl místopředsedou (a později předsedou) Panevropské unie v Německu.

Ale zpět k účasti ministra české vlády na sjezdu tzv. sudetských Němců. Jedná se o naprosto nepřijatelný krok, a to nejen pro jeho zcela nevhodné načasování.

Revanš

Čeští Němci, tedy německá menšina žijící v předválečném Československu, nejen ti z pohraničí, se ve velké míře podíleli na okupaci naší vlasti a na protičeských represích, se kterými byla tato okupace neoddělitelně spojena.

Tato německá menšina se rovněž zcela zásadním způsobem podílela na rozbití první demokratické Československé republiky a následném zničení československé i české státnosti.

Ruku v ruce s říšskými Němci a s jejich hitlerovským vedením usilovali i o konečné zničení a vyhlazení českého národa. Existují o tom i nesčetné dokumenty – v čele se známým pražským projevem protektora Reinharda Heydricha z října roku 1941.

Za to byli po válce po právu z Československa odsunuti. Od té doby usilují o revanš a o revizi poválečného uspořádání – včetně požadavků na majetkové restituce a o prolomení tzv. Benešových dekretů, což jsou správným označením Ústavní dekrety prezidenta republiky schválené poválečným československým Parlamentem a jako takové jsou i základním stavebním kamenem a pevnou součástí českého právního řádu.

Všechny takzvané sudetoněmecké organizace, které Posseltův landsmanšaft zastřešuje, jsou dlouhodobě proti České republice ostře nepřátelsky zaměřené, a proto nesmějí být pro jakoukoli českou vládu partnery.

Nemluvě o jasných a jednoznačných nacistických ideologických i personálních kořenech sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jednání se sudetskými Němci, včetně účasti zástupců české vlády na jejich sjezdech, je evidentní zradou českých národních zájmů!

Jak se v tomto ohledu musí cítit poslední žijící pamětníci druhé světové války a veteráni protiněmeckého odboje? Tedy lidé s dosud mnohdy nezhojenými fyzickými i psychickými šrámy z války, anebo jejich potomci? Lidé, jejichž  rodinní příslušníci byli Němci, i těmi sudetskými, mučeni, vraždění a plynováni?

Myslí na toto prezident, premiér a ministr Bek, když pronášejí své nehorázné výroky a klání se a vlichocují sudetským Němcům? Tedy těm lidem, jejichž předkové se přímo podíleli na vraždění Čechů ve velkém?

A co by na to asi řekli naši národní hrdinové, Morávek, Kubiš, Gabčík a další? Musejí se v hrobě obracet…

Zdroj v srdci Čech

Všechny tyto záležitosti mají jednoho společného jmenovatele, kterým je úsilí o přepisování našich novodobých dějin a výsledků druhé světové války. A snaha o záměnu jejích příčin a následků a také jejich viníků a obětí.

K tomu nelze mlčet!

Mimochodem – obdobné chování českých politiků za tzv. Protektorátu bylo, jako kolaborantské a vlastizrádné, po druhé světové válce zcela po zásluze trestněprávně sankcionováno.

Podbízení se a omluvy sudetským Němcům ze strany českých ústavních činitelů a vládních politiků, stejně tak jako plíživá „normalizace“ nacismu a zlehčování hrůz německé okupace,  jsou pošpiněním památky našich předků, nepřípustným stavěním viníků a obětí na stejnou úroveň a relativizací krystalického zla.

A nic na tom nemění skutečnost, že jejich zdroj se nyní nachází i na Pražském hradě a ve Strakově akademii.

5 6 hlasy
Hodnocení článku
42 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
kutnohorsky
kutnohorsky
před 10 měsíci

Zpochybňovat personu prezidenta je hloupé. Je to náš prezident lidem demokraticky zvolený stejně jako Zeman! Takové to ,, Můj prezident to není ” neberu. Nejsme jako oni! Myslím, že Pavel se ve své funkci časem znemožní sám. Nakročeno na to už má…

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  kutnohorsky

Ale můžete přece říkat, že “můj prezident to není”. Většina obyvatel Prahy to říkala v souvislosti se Zemanem, předtím to mnoho lidí říkalo v souvislosti s Klausem. Za to vás přece zavřít nemohou, Tedy snad nemohou. Člověk v dnešní době neví. A někteří mí známí mi naznačují, podobně jako zdější diskutérka paní Věra, že ani… Číst vice »

cablik
cablik
před 10 měsíci

MAĎARSKU SEBEREME HLASOVACÍ PRÁVA I PŘEDSEDNICTVÍ A BUDEME SE DÁL TVÁŘIT, ŽE STOJÍME NA DEMOKRATICKÝCH PRINCIPECH
https://pravyprostor.net/?p=161221

DÍRA V ROZPOČTU OPĚT REKORDNÍ
https://pravyprostor.net/?p=161257

Věřit v nemožné
https://zvedavec.news/komentare/2023/06/9655-verit-v-nemozne.htm

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Orban je spojenec Putina, nemá rád demokrata Zelenskeho, volá po schůzce Putin-Biden, v EP ho oslovují “diktátore”, takže se nesmí divit, že kvůli němu bude Maďarsko černou ovcí EU a že bude potrestáno. Pekarová-Adamová volá po Orbanově odstranění. Díra v rozpočtu je rekordní, ale je to kvůli Putinovi. Řešením bude další krácení důchodů českých důchodců,… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Karle co se s tebou děje? Žádná “demokracie” na UA samozřejmě není a mam pocit, že Trockismus tam jede jede plnou parou. Orban je jeden z mála politiku co v EU jsou. Ostatní jsou pitomci a ignoranti.

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

No a co jeden z posledních projevů našeho milovaného prezidenta, kandidáta ODS a spol., který vychvaloval Zelenskeho a vyspělou ukrajinskou demokracii? Zelensky musí být demokrat a musí nenávidět fašismus a nacimus už z toho důvodu, že je Žid a že jeho předky nacisté zavraždili. Toto říká i celý mainstream (99 procent českých novinářů).NR a její diskutéři patří k tomu zbývajícímu jednomu… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Kdybych mel věřit všemu co je napsaný, tak bych jeste dnes věřil na pohadky treba o zlaté jabloni, mluvicim psu atd. O politiku jsem se nezajimal, ale když jsem slysel jaký zlo se chysta, volil jsem SPD.

tomaskova
tomaskova
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Orbán zase není takový miláček. Jde mu hlavně o to ukousnout si z Ukrajiny při případném dělení.

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

Ale to je v poradku, Maďarsko bylo velmi okradeno o území i občany. Trianonska dohoda a po ni Maďarům zbyla třetina území a třetina etnických Maďarů zůstala za hranicemi nového státu.

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem reproduktor
reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci

Sice to sem skoro nepatří, ale snaha vyznamenat vrahy a lotra hodně smrdí stejně jako zpochybnit genocidu národů za valky Německem: Sněmovna odmítla návrh na státní vyznamenání pro předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Ve chvíli, kdy neprošel Rychetský, někteří poslanci v sále dokonce tleskali. Poslanci odmítli vyznamenání pro členy antikomunistické odbojové skupiny… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Mašíni byli odbojáři? Že jsem o jejich odbojničení nic jiného, než o způsobu jak se prostříleli ven, neslyšel. Tím méně v těchto demokratických dobách.

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Pro mě jejich -Mašinu označení za “hrdiny” není novinkou, ale naštěstí medajli nedostanou. Dokonce zdejší pisatel Leonid Křížek je uznává jako odbojaře … Pro me to byla banda vrahu a zlodějů.

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

V situaci, ve které se dnes naše země nachází, by ocenění bratří Mašínů, coby hrdinů odboje, nebylo žádným neštěstím. Hůře už být nemůže. Za hrdiny máme Banderu a UPA, proč ne tedy Mašíny, čeho se vládní poslanci lekli?

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Máme Banderu? On byl Čech? Bandera a Suchevyč byli zločinci na vychod od nás. Článek z ktereho jsem publikoval vysel na idnes.

Anonym
Anonym
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

To sem patří! Děkujeme z informace!

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Sněmovna zřejmě nemůže Rychetskému zapomenout, že do roku 2009 podporoval středo-levicovou opozici. Pak se napravil, odložením voleb do parlamamntu (v rozporu s ústavou) umožnil ODS-TOP09-STAN… vyhrát volby v roce 2010. V roce 2021 zase účelovou změnou volebního zákona umožnil vyhrát volby ODS-TOP09-STAN…, přestože tyhle strany volby jasně prohrály, V roce 2015 řekl, že Lisabonská smlouva… Číst vice »

cablik
cablik
před 10 měsíci

To je přesně havlovská politika lézt západu do (__!__) jakýmkoliv způsobem.Milí krajanépokud by zvítězili tak by většinu Čechů prohnali komínem a zbytek by se udřel k smrti.

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci

Fiala se přece proslavil tím, že chtěl české země připojit k německy mluvícím zemím (Panevropská unie). To se rovnalo skoro vlastizradě. A taky se začal přátelit s vůdci sudetoněmeckých spolků. Kdopak mu asi pomohl do čela vysoké školy v Brně? Bek je podobného ražení. A národem bezmezně obdivovaný agent Pávek je bez konkurence (z Moskvy do… Číst vice »

tomaskova
tomaskova
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Tak nějak dostáváme to, co si zasloužíme. Dokud mají lidé plné nákupní vozíky, chodí po mejdanech a plánují dovolenou v Karibiku, není ještě čas rytí nosem v zemi. V době levných peněz si většina národa nahamonila úspory a ty pomalu rozpouští díky inflaci. Až nebude co rozpouštět, potom se probudí, jen aby už nebylo pozdě. O opozici… Číst vice »

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem tomaskova
reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

Levné peníze, přesně … Tady vas musim podpořit. 1 Euro za 23 Kč je fakt k nas.aní. Vždy se mi kroutí prsty, když jdu do směnárny a ještě hůře pro obchod s Nemeckem. Uz aby bylo zase za 27.

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem reproduktor
Pavel 1964
Pavel 1964
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Takto to jistě myšleno nebylo.

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Ale zase můžete letět na Kanáry a levně tam žít. Co je vám do českých vývozců?

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Asi me to zajima, protože ma rodina vyrábí stroje pro Německo. V cesku neni poptávka. Proc na Kanary? Ja uz jsem se nacestoval dost i když jsem uvazoval o koupi apartmanu ve Španělsku. Jsou levnější nez český chalupy.

Pavel 1964
Pavel 1964
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Do čela univerzity mu pomohl Zlatuška, také exot. Vybral si ho za nástupce. Bek, to už je produkt úpadku univerzitního vzdělání. Muzikolog, pro kterého bylo cílem bakalářského studia dohnat nedostatečné znslosti ze střední školy. Člověk, který kdysi veřejně prohlašoval, že volby dopadly špatně, ale demografie ten problém jednou vyřeší. V jejich… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Pavel 1964

Zlatuška se proslavil v celém národě propagací školného. Díky jeho výmluvnosti se školné jevilo jako jakási brána do ráje. Ale lepší je zaplatit na soukromé škole několik set tisíc, pak se tam skoro neukázat, na konci se stát magistrem a díky tomu ředitelem odboru na nějakém ministerstvu. Ale nepochybuji o přátelství dvojice Zlatuška-Fiala.… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 10 měsíci

Vždy (!) je nejdřív příčina a potom následek. Nelze se tedy divit, že z 99% fašouny jsme po válce z naší země vykopali. Nebo snad Poselltův dědeček a babička byli antifašisti a zakládali v šumavských hvozdech partyzánské buňky? Němci dostali od Rusů na rpdel tak ať držejí hubu a krok. Naši lidé (!) bojovali na straně vítězů. Lide… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci

Je to nevzdělaný hloupý blb, stejně tak jako Blyštivej Péťa. Oběma pitomcům nedojde ani to, že ten co přijel na motorce na oficiální návštěvu bezvýznamného Bertíka se degradoval na předsedu baráčníků, či holubářů a ten druhý blb co se před tím plazil u Bavorského zemského šéfa, zase na maximálně Jihomoravského hejla. Myslím, že… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci

Označit kolaboranta Petra Pavla za “prezidenta” může snad jen jeho příznivec a volič. On, ten kolaborant s IQ 107 opravdu konkuruje Gottwaldovi a Zapotockymu.

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

IQ 107 měl chlapec, jak vychází najevo, pod dohledem tatínka. Z jeho čtených projevů tipuji o 15 bodíků méně. A to jsme ještě neslyšeli nic tzv. z patra. Možná nám to ČT pustí na Silvestra.

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Pavel disponuje průměrnou inteligenci, kterou má ovšem také polovina národa. Je to tedy typicky představitel lidu. Na nikoho se nepovyšuje. Génius průměrnosti. Z Moskvy došel do Mnichova.

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Nevim kolik je průměr IQ Čechů. Ti, kteří ho zvolili a těm, kterym slouží jsou určitě spokojeni. Takovyho blba kolabiranta Pavla lze snadno ovládat. Muj mozek disponuje IQ 127 a nepripadam si zrovna chytrý …. Obcas tady nekoho svými názory pozlobim, ale tak to ma byt v diskuzich Karle

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem reproduktor
Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Průměrné IQ je v rozmezí 90-110. Pokaždé by to mělo být stejné viz Gaussova křivka. Nicméně IQ nemá se skutečnou inteligencí moc společného, inteligence se toiž nedá spočítat. Jak jsem se dočetl, první na to přišli psychologové z USA. Navíc psychologické testy se velmi liší, takže v jednom můžete dosáhnout skóre 127, ve… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Ještě se vratim k IQ. Pokud kolaborant Pavel měl zářnou budoucnost urcenou fotrem, tak musel opravdu absolvovat i tento test. Ja po střední v ramci dalsiho mého vyvoje byl na testech IQ ve vojenské nemocnici na Borech. Pokud tam byl i kolaborant Pavel, tam si myslím, že měření byl opravdu důkladné l.

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Z posudku který vypracovali přímí nadřízení mladého absolventa Pávka vychází – neschopný blb. Na rozvědku, přes onen posudek a nedoporučení, ho dostal tatínek. Následně blbovi byla záhadně naměřena (až tam) průměrná inteligence. Jako maskot se hodil v NATO a jako maňásek se jim hodí i teď. A termín génius průměrnosti – to je úplně jiné… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Ale teď už se nedá nic dělat, i kdyby se dodatečně ukázalo, že Petr Pavel z Chodové Plané je třeba absolventem zvláštní školy, bude prezidentem ČR minimálně do roku 2028. A protože byl podporován ODS-TOP09-STAN-Piráty-Lidovci a jejich sdělovacími prostředky, tak má velkou šanci vládnout až do roku 2033. Vždyť on má tak velkou touhu… Číst vice »

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

On kolaborant Pavel nevladne jen se snaží prezentovat cizí myšlenky a nazory. Vlastní nemá žádný.
Porazit Putina je vtip …..

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem reproduktor
unkas
unkas
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

prosil bych neurážet Gottwalda ani Zápotockého tímto srovnáním.Ti na rozdíl od PP za naše prosté lidi a národ bojovali.

reproduktor
reproduktor
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  unkas

Gottwald urcite byl bojovnikem za Český národ? Hmm, tak nechapu proč tisice občanů po valce skoncili v pracovnich taborech a stovky jich bylo poraveno. Za vsim hledej …

vaclav
vaclav
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  reproduktor

Nech se vyšetřit, Gottwald a Zápotocký byli vlastenci. Pávek je hnusný zmrd.

spartak
spartak
před 10 měsíci

Nová politika začala bouráním památníků např.Julia Fučíka. Politici ,ale i veřejnost vybičovali protikomunistickou nenávist až za hranicí demokracie a dnes spokojeně ovládají ČR. Mladí žijí ve lži a změna v nedohlednu.

maxim
maxim
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  spartak

Spartaku, v dohlednu je zeď, a to už dost blízko, do které už jenom setrvačností musíme i z celým Západem narazit … Po nárazu by se mělo lidem i těm mladým v hlavách rozsvítit, a to určitě ke změně povede …

vaclav
vaclav
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  maxim

Stojíme nad propastí a ještě se snažíme tančit.