Bomba. Unikly informace z utajeného komuniké ze summitu ve Vilniusu

Oficiální komuniké ze summitu ve Vilniusu mělo za úkol odvést pozornost od utajeného komuniké… Řekněme si nejprve něco o něm. Už dávno jsem nečetl tak rozsáhlý 90 bodový materiál blábolů, lží a výplodů nemocných mozků jako je „Komuniké ze summitu ve Vilniusu“ viz zde:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm

Tento ideologický materiál slouží v podstatě k udržení poslušnosti členských zemí NATO, protože několik států již vyjadřuje pochybnost o udržitelnosti NATO na světové scéně. Zatímco některé (Švédsko, Finsko) byly do NATO vmanipulovány s příslibem dělení kořisti v případě rozkladu Ruska a jeho zničení, další ztrácejí víru v opodstatněnost existence NATO. (Rumunsko, Bulharsko, Turecko). Zajímavé stanovisko zaujalo Německo. Opatrně se staví proti členství Ukrajiny v NATO. Je to proto, že Německo nepotřebuje být členem NATO a je možné, že bude nakonec hrobařem NATO. Německo také nepotřebuje, aby mu USA diktovaly co má dělat v oblasti obrany, (USA Německo řídí už od konce 2. sv. války) ale potřebuje se stát v Evropě lídrem s dobrými hospodářskými vztahy na Rusko. USA o tom vědí, a prot se šemožně snaží rozbít vztahy Německa s Ruskem.

V loutkových státech podobných Slovensku (i Česku), kde jsou pronatovsky zaměřeny a pouze omylem zvoleny zaprodané vlády bez podpory obyvatelstva, vzniká potřeba tyto zaprodané vlády udržet u moci. Uskutečňuje se zde boj o zachování si americké nadvlády nad těmito loutkovými státy s vlasteneckými silami, které odmítají válku, zločineckou alianci NATO, chtějí mír a vzájemně výhodnou mírovou spolupráci bez zneužívání slabších států silnějšími.

Není možné komentovat ve stručnosti 90 bodů nesmyslů a lží, proto okomentuji jen ty, které pokládám za důležité. Pro správné čtení je zveřejněno tvrzení NATO a kurzívou mé stanovisko.

1. NATO je obranná aliance.

Lež. NATO je pozůstatek studené války, který slouží k globalizačním cílům USA a odůvodnění nalévání obrovských finančních částek do zbrojařských firem. Vražedné zboží zbrojařských firem se na nátlak USA prodává do celého světa podřízeným, ale i jiným státům. Válka na Ukrajině byla Američany vyprovokována i proto, aby USA zvýšily své bilionové odbyty zbraní a munice a zajistily si další výrobu.

Dodržujeme mezinárodní právo a cíle a principy Charty Organizace spojených národů a zavazujeme se prosazovat mezinárodní řád založený na pravidlech.

Lež. USA a NATO běžně porušují mezinárodní právo včetně Charty OSN. Druhá část věty je těžko zavádějící neboť mělo znít takto: …zavazujeme se prosazovat mezinárodní řád založený na dodržování mezinárodních zákonů. Američané se tomu vyhnuli, protože chtějí, aby podřízené státy NATO respektovaly americká pravidla. Je velký rozdíl v tom, zda respektujete mezinárodní zákony nebo americká pravidla vymyšlená v Pentagonu.

5. Tento bod je obviněním Ruska napsaný klonem Goebbelse. Nahraďte v textu slova „Ruská federace“ slovem USA a získáte pravdivé konstatování.

7. Celý bod je lež. Existuje již celá řada důkazů, že válku na Ukrajině vyprovokovaly USA, které na přípravě války proti Rusku na ukrajinském území pracují již nejméně 15 let. USA jsou kriminální stát, který od konce 2. sv. války vyvolal nebo vedl války ve více než 37 zemích s více než 20 miliony obětí. Jsou to USA a NATO, které vedou na území Ukrajiny útočnou zástupnou válku proti Rusku.

8. Vyzýváme všechny země, aby neposkytovaly žádnou pomoc ruské agresi, a odsuzujeme všechny, kteří aktivně napomáhají ruské válce.

Rusko léta upozorňovalo na své červené čáry a vystříhaly USA ze zavlečení Ukrajiny do NATO. Agresivní politika USA to nerespektovala. Proto jsme dnes svědky boje na Ukrajině o nové uspořádání světa. To USA nechtějí přiznat – ano jde o vytvoření nového světového řádu. Prohrou USA na Ukrajině by USA definitivně ztratily pozici hegemona světa. Proto USA nebudou mít zábrany vytvořit podmínky pro regionální jadernou válku Evropy s Ruskem. Jejich nemocné myšlení uvažuje o porážce Ruska a zničení Evropy. USA se potřebují dostat k ruskému nerostnému bohatství az Evropy učinit svého vazala. Třeba odsoudit USA za jeho zločiny od konce druhé světové války. Svět se musí vzepřít agresi USA.

23.–25. Tyto body jsou věnovány Číně. USA vedou vůči Číně konfrontační mediální válku s cílem vytvoření špatného obrazu o Číně ve světě a v konečném důsledku o její podřízení.

27. – 28. jde o manipulaci a nátlak USA na státy NATO i jiné státy světa, aby nakupovaly zbraně od USA.

34. V tomto bodě i o plánovanou okupaci východních států NATO, tzn. B9 nebo nárazníkové státy, které mají být v Američany naplánovaném konfliktu s Ruskem obětovány. Včetně Slovenska.

43. Cílem NATO je bezpečnější svět pro všechny. Snažíme se vytvořit bezpečnostní prostředí pro svět bez jaderných zbraní. Okolnosti, za kterých by NATO mohlo použít jaderné zbraně, jsou extrémně vzdálené. Jakékoli použití jaderných zbraní proti NATO by zásadně změnilo povahu konfliktu.

Toto je totální lež USA, které momentálně provokují jiné státy světa k použití jaderných zbraní proti Rusku.

75. Západní Balkán je regionem strategického významu pro NATO, což dokazuje naše dlouhá historie spolupráce a operací. Nadále jsme pevně odhodláni prosazovat bezpečnost a stabilitu západního Balkánu podporou reforem, které posouvají příslušné aspirace zemí v regionu do NATO a EU.

Ano Západní Balkán je strategicky významný pro NATO. Proto Američané od začátku 90. let 20. stol. vyvíjely aktivity na jeho rozklad s cílem jeho ovládnutí. Neštítili se porušit všechny mezinárodní dohody, Chartu OSN a vojensky zaútočili na Jugoslávii v r. 1999. Jasný další důkaz o zločinech páchaných USA a NATO.

Další body hovoří o angažovanosti a plánech USA v jiných částech světa. Ve všech zemích, ve kterých USA a NATO zasáhly, je stín smrti a války. Proto je čas, aby se mezinárodní společenství dohodlo na rozpuštění agresivní, zločinecké aliance NATO, řízené z USA s jediným cílem ovládnutí světa.

Utajené komuniké:

Klíčová otázka před summitem zněla, zda se otevřou Ukrajině dveře ke členství v NATO nebo ne? Odpověď je ne. USA a NATO nepotřebuje Ukrajinu v NATO pokud se jim prostřednictvím prodlužování války podaří rozložit Rusko. Slovanské oběti američtí náckové nazývají collateral damages – vedlejší škody.

Litevské národní centrum krizového managementu (NCMC) zaznamenalo cca před dvěma dny kybernetický útok zaměřený na dění ve Vilniusu. Jeho výsledkem byl masivní únik informací o utajených závěrech summitu. Vláda Litvy si udělala mezinárodní ostudu se svým hračkářským systémem ochrany údajů před únikem.

Litevská veřejnoprávní televize a rozhlas (LRT) zveřejnila, že hackeři získali přístup k tajným údajům organizátorů summitu NATO o zabezpečení summitu, dozvěděli se trasy delegací, použité bezpečnostní systémy, hotely, ve kterých byli hlavy států a delegace ubytováni, čas příletu na letiště, jména a příjmení ochranky.

Myslet si, že sestava „pomazaných hlav“ se ve Vilniusu setkala jen na kávě a aby se poplácali po rameni je naivní omyl pro veřejnost. Oficiální komuniké má za úkol odvést pozornost od utajeného materiálu, který na summitu přijali militaristé a váleční štváči zúčastněných zemí. V utajeném dokumentu se rozebírá útok NATO na Rusko a úlohy jednotlivých států v připravovaném konfliktu. Prodlužování války mezi Ukrajinou a USA a NATO v zástupném teritoriu Ukrajiny se stalo nyní cílem západní strategie. Na summitu ve Vilniusu se mluvilo i o obětování států B9, které mají být zapojeny do války proti Rusko. USA a NATO již přesouvá do východního křídla NATO obrovský počet vojenské techniky a přibližně 300 000 vojáků.

V následujících měsících lze očekávat nárůst okupačních vojsk NATO na Slovensku bez souhlasu vlády SR. (Totéž se očekává i v České republice!) Z právního hlediska zúčastnění představitelé NATO kuli ve Vilniusu píkle bez mandátu svých vlád. Je čas vzepřít se tomuto bezprecedentnímu násilí ve smyslu článku 32 Ústavy SR a postavit se na odpor.

**

scipio, zdroj: Pokec24, redakční úpravy Nová republika

Více na:

https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/2039764/veroiatnaia-utechka-dannykh-sammita-nato-sviazana-so-vzlomom-v-litve

https://vz.ru/news/2023/7/20/1222064.html

4.2 5 hlasy
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vaclav
vaclav
před 1 měsícem

Článek dobrý, ale kdo se zajímá o dnešní válečnou situaci ve světě – nic překvapivého. Pořád stejný hnědý mor.