Svět ruskýma očima 718

Bruselský spící rozum vyvolává chiméry o rovnosti

Jelena Pustovojtova

2. července 2023

Belgičané byli první v Evropě, kteří otevřeli dílny na výrobu parních strojů a tkalcovských stavů, uhlí dobývali více než celý zbytek Evropy a v polovině 19. století byli zemí s největší hustotou železnic. Do NATO a EHS vstoupili hned v den jejich založení. Považují se za vynálezce kriketu, kolečkových bruslí, asfaltu, plastů, saxofonu, Šmoulů, vzhledu mincí a eur i loga eura, antikoncepčních tablet a imodia proti průjmu.

Brusel je jediné hlavní město v EU, ve kterém je úplně legalizována prostituce. Na ulicích jsou tam otevřeně umístěny pisoáry pro muže a Belgie je první ve světě, kde za propagaci tradičních rodinných hodnot hrozí vězení.

Zde je to napsáno správně, není to chyba. Trestní stíhání nehrozí za propagování nemravnosti nebo pohlavní zvrácenosti, ale naopak. Bruselský oficiální Euractiv oznamuje, že belgický parlamentní výbor pro spravedlnost schválil před několika dny návrh na trestní stíhání za konverzní terapii pro osoby LGBTQIA+ a stanovil tresty odnětí svobody a pokuty lidem, kteří využívají konverzní metody.

Belgický ministr pro mobilitu Gilkinet vyzývá: „Věřte tomu, že zákaz konverzní terapie v Belgii je dobrá a důležitá práce bývalé státní tajemnice pro otázky rovnosti Schlitzové a nynější státní tajemnice Leroyové.“

Konverzní terapie je soustava metodik směrovaných na změnu sexuální orientace homosexuálů a bisexuálů na heterosexuály. Znamená to návrat člověka k přirozeným vlastnostem, které má od narození. Dalo by se to považovat za pozitivní věc, za návrat duševního zdraví. Belgické vedení se na to tak nedívá.

Existuje rozpor mezi názory na příčiny sexuálních úchylek. Někteří vědci tvrdí, že jsou důsledkem duševní poruchy a je nutné je napravit. Obhajují reparační terapii. Jiní mají názor opačný, nepovažují homosexualitu za duševní poruchu a přesvědčují nás, že její zastánci mají protivědecký názor. Avšak vědci-propagátoři LGBT se zřejmě snaží přiživit na transsexuálním byznysu a hodnotí reparativní terapii jako zastaralou. Podle nich je snaha obnovit biologicky odůvodněnou sexuální orientaci za nebezpečná pro psychiku.

Nynější zákaz „propagace morálky“ bude platit na všechny sféry belgického života, od chování na veřejných místech až po návštěvu chrámu.

Avšak nikomu není povoleno zajímat se, proč je soustavné zavlékání dětí od časného dětského věku do zapeklitého kruhu témat a zájmů spojených se změnou pohlaví a není to považováno za násilí a proč je náprava tragických výchovných chyb trestná. Za takový „prohřešek“ se předpokládá vězení od osmi dnů do dvou let a pokuta od 208 do 2 400 EUR. Lze přistoupit i k zákazu výkonu povolání až na 5 let, pokud bude „zločin“ spáchán v důsledku profesní činnosti. Bude to bráno jako podněcování nebo reklama na konverzní terapii.

Autoři zákona o zákazu konverzní terapie argumentují tím, že je „nemorální a neúčinná“, že může zahrnovat nebezpečné metody, jako elektrošoky, bití, nebo násilí. To může uškodit fyzickému i psychickému zdraví obětí a vyvolat stigmatizaci a diskriminaci. Takové praktiky nejvíc přicházejí v prostředí sekt nebo náboženských dění a obvykle je provádějí členové rodiny nebo poloprofesionálové. V belgickém parlamentu samozřejmě nezasedají poloprofesionálové. Proč nevědí, že uznání homosexuality bylo za normu stanoveno na 125. konferenci amerických psychiatrů pod nátlakem „ulice“ primitivním hlasováním a nikdy nebyla ověřována vědecká skutečnost.

Ještě v roce 2020 vyzvala skupina členů Evropského parlamentu komisi EU zakázat „cestu zpět“ na celém území EU, přičemž se opírala o rezoluci z roku 2018, prý „takové praktiky“ škodí fyzickému i psychickému zdraví LGBT veřejnosti.

Návrh podala státní tajemnice pro otázky rovnosti Leroyová a rovněž ministr spravedlnosti Quickenborn. Leroyová se pyšnila, že Belgie je první v ochraně práv LGBT+, když přijala zákon zakazující praktikování konverzí.

Spojení sexopatologické terminologie s křesťanskými pojmy není náhodné. Takové beranidlo pomáhá prorážet cestu chimérám, jež k nepoznání znetvořily obraz evropské civilizace, která zavedla prvenství požitků až do zvrácenosti.

Převzato z Fondsk.ru

***

Summit ŠOS poukázal na obavy a naděje účastníků

Ljubov Stěpušova

4. července 2023

Hlavním cílem účastníků summitu ŠOS je znemožnit Západu, aby rozrušil vnitřní situaci a regionální bezpečnost. Počítá se s urychlenou realizací společných projektů.

Na summitu se bude projednávat Ukrajina a Afghánistán

Summit ŠOS byl zahájen 4. července v režimu on-line, zřejmě kvůli nutnosti zajistit osobní bezpečnost ruského prezidenta.

V červnu 2001 podepsali šéfové členských států ŠOS Deklaraci o vytvoření Šanghajské organizace pro spolupráci, která objasňuje „šanghajský duch“, založený na vzájemné důvěře, vzájemné užitečnosti, rovnosti, konzultacích, respektu k různým civilizacím a prosazování společného rozvoje.

Poprvé od doby, kdy se Indie stala plnoprávným členem organizace spolu s Pákistánem, předsedá ŠOS.

Očekává se, že se na summitu ŠOS bude projednávat bezpečnostní situace v Afghánistánu, ukrajinská krize a upevnění spolupráce mezi státy ŠOS, zvláště cesty k upevnění hospodářských vazeb a obchodu.

Módího znepokojuje radikalizace mládeže

Tématem předsednictví Indie je regionální bezpečnost. Dillí vystupuje pro těsnější spolupráci ve strategii pro snížení radikálnosti mládežnických hnutí. Ve skutečnosti to představuje odpor proti barevným revolucím na náboženském principu v Indii.

Premiér Módí promluvil v hindštině a ve skutečnosti řekl, že území Afghánistánu není vhodné využívat na destabilizaci sousedních zemí, nebo na podněcování extrémistických ideologií. Prohlásil, že v mechanismu regionální protiteroristické struktury (RATS) sehrává důležitou roli ŠOS při vzájemné spolupráci v zápase s financováním terorismu. Řekl: „Měli bychom také přijímat aktivní kroky, abychom odvrátili šíření radikalizace mezi mládeží našich zemí. Společné prohlášení vydané dnes ve věci radikalizace je symbolem naší společné zásady.“

Si vyzval k rozbití monopolu Západu na světový řád

Si Ťin-pching podtrhl ve svém projevu „nevídané změny za poslední století“. Vyzval všechny strany, aby braly v úvahu „hlavní zájmy“ zemí ŠOS, aby bylo možno rozrušit „monopol“ Evropy a USA na mezinárodní řád. Čínský vůdce vyzval k zesílení vysoce kvalitní spolupráce v rámci iniciativy „Jeden pás – jedna cesta“ se strategiemi rozvoje různých zemí a s iniciativami regionální spolupráce.

Byla to výzva pro Indii, aby se připojila k iniciativě a neobávala se spolupráce Číny a Pákistánu.

Putin si přeje pro země ŠOS finanční samostatnost

Potom promluvil ruský prezident V. V. Putin. Poděkoval kolegům v ŠOS, kteří podpořili ruskou vládu v době snahy o spiknutí v Rusku. Řekl, že nebezpečí světové finanční krize se zvyšuje, a tedy i pravděpodobnost konfliktu. Ruský vůdce podtrhl, že Rusko bude vzdorovat sankcím i provokacím Západu. Plánuje upevňovat vazby s Šanghajskou radou pro spolupráci a podporuje přechod na kalkulace v místních měnách.

První závěr summitu: bezpečnost regionu je ohrožena

Když se starý prozápadní světový řád boří, je pro všechny země ŠOS důležitá bezpečnost. Západ rozhodně využije všechny případné přešlapy vůdců zemí ŠOS ve vnitřní politice, protože ŠOS nepodporuje západní světovou hegemonii a začal jí aktivně odporovat. Státy ŠOS nemají chuť dopadnout jako Ukrajina, Libye a další země.

Rusko sotva uniklo tragickému vývoji událostí, Indie má náboženský spor mezi hinduisty a muslimy. Čína bude mít problémy, pokud se zhroutí monolitický přístup její komunistické strany a události začnou šlapat podle sovětského scénáře.

Existuje jakési globální centrum pomoci, jak vystoupit z čínské komunistické strany, v němž je nasazena bezprecedentní kampaň na diskreditaci strany čínských komunistů a jsou tam slyšet výzvy ke zničení doupěte ďábla, to je pevninské Číny.

Vnitřní problémy má i Pákistán, kde probíhá nekonečná roztržka příznivců současného prezidenta a bývalého prezidenta. V zemích Střední Asie a v nově přijatém Íránu není čas na hašení protestů hospodářského a politického charakteru. Proto je hlavní úkol ŠOS neposkytnout Západu možnost rozhoupat loď, na které jsou účastníci organizace.

Druhý závěr je, že ŠOS musí silně posilovat regionální spolupráci

Druhý závěr bude znamenat posilování spolupráce v různých projektech. Putin i Si představili své prvořadé úkoly, infrastrukturu, logistiku a financování. Modí podpořil myšlenku, že vstup Íránu musí stimulovat úsilí o efektivnější využití přístavu Čabahár a mezinárodního dopravního koridoru Sever – Jih, aby měly vnitrozemské státy Střední Asie přístup k Indickému oceánu.

Indie představila pět základních směrů spolupráce v rámci ŠOS: Začínající podniky a inovace, přístup k digitálním technologiím, více práv a možností pro mládež, tradiční medicína a společné buddhistické dědictví.

Módí promluvil o nových aspektech spolupráce, jako jsou práce na nových druzích paliva pro energetiku, dekarbonizace v dopravě a veřejná digitální infrastruktura v procesu digitální transformace.

Převzato z Pravda.ru

***

Proč jel Zelenskij do Bulharska a ČR

Bogdan Lvovskij

8. července 2023

Bulharský prezident nijak Zelenskému nelichotil. Uvedl: „Tvrdím, že konflikt nemá vojenské řešení. Moje výzva je takováto: nyní stále slyšíme ‘vítězství, vítězství, vítězství’. Je o tom potřeba přemýšlet. My bychom chtěli více slyšet slovo ‘mír’. Myslím, že jsme dosud nevyužili veškeré diplomatické prostředky v duchu tohoto směřování.“ Dodal k tomu, že v podmínkách rostoucí inflace mají evropští politici přemýšlet nejenom o Ukrajině, ale i o svých vlastních občanech.

Zelenskij se pochopitelně vzepřel a jednání nakonec pokračovalo bez účasti novinářů.

Jinak probíhalo jednání v Praze. Na snímcích v článku je Fiala objímající Zelenského a Pavel tvářící se vedle Zelenského velmi přátelsky, přičemž mu něco ukazuje.

Na závěrečném brífinku v Praze se oba politici vyjádřili k průběhu bojů na Ukrajině. Zelenskij se pochlubil iniciativou ukrajinských vojsk a jejich pomalým pokrokem vpřed. Pavel řekl, že Ukrajina může letos provést jen jednu protiofenzivu a k tomu dodal: „Musíme udělat vše, aby byla úspěšná.“

Český prezident též vypočítal síly a prostředky, které Praha předala Kyjevu. Bylo to během konfliktu 45 miliard korun (2 miliardy EUR), 700 kusů těžké techniky a prostředků PVO, 42 milionů kusů munice střední a velké ráže a 380 tisíc dělostřeleckých nábojů.

Nejobsažnější částí návštěvy bylo jednání s Fialou, který řekl, že Praha poskytne Kyjevu bojové vrtulníky a 100 tisíc kusů munice velkého kalibru. A také pomůže vycvičit ukrajinské piloty v obsluze stíhaček F-16 a s nimi předá letecké simulátory k trénování.

Zelenskij sdělil, že strany podepsaly memorandum o spolupráci vojensko-průmyslových komplexů. Podle něho jsou Kyjev i Praha schopny zahájit společnou výrobu munice a vojenské techniky. Ale jak to bude probíhat při stálém ničení průmyslových objektů ruským letectvem?

Vypadá to, že Zelenskij putoval po Východní Evropě proto, aby vymámil z bývalých socialistických zemí zbytky sovětských zásob. Takové je mínění ředitele Nadace pro progresivní politiku Bondarenka.

Převzato z Iz.ru

***

Překlad: Zajoch, český zdroj: Outsidermedia, pozn. překl.: Článek je dost obsáhlý a je z něho vybrána jen pasáž týkající se ČR.

3 2 hlasy
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 9 měsíci

Ty rádoby sociální inženýři vymýšlí hlouposti až to není hezké komediant jel somrovat po Evropě a v u nás má dobré fašisty.