Článek ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova pro jihoafrický deník «Ubuntu», 21. srpna 2023

Uvádíme stať ministra zahraničních věcí Ruské ederace Sergeje Viktoroviče Lavrova, ve které formuloval politiku Ruska včetně aktuálního hodnocení světa. Z našich médií hlavního proudu, stejně jako z aktivstických ČT a ČRo se nic podobného nedozvíte. Naši čtenáři mají právo se seznámit s názory, postřehy a představami strany, proti které několik nezodpovědných hlupáků chce vést válku. Nechceme, aby naši čtenáři byli bez informací, omezení, hloupí a plni nenávisti, jako např. z božího dopuštění někteří ministři dnešní Pětikoalice, pár zelených mozků na generálním štábu a jim všem sloužící mediální škrabáci.

V očekávání summitu BRICS bych se chtěl s čtenáři podělit o své myšlenky na vyhlídky na spolupráce v rámci «pěti» v současném geopolitickém kontextu.

Dnes se ve světě odehrávají tektonické posuny. Možnost dominance jedné země nebo dokonce malé skupiny států jde do zapomnění. Model mezinárodního rozvoje, postavený na využívání zdrojů světové většiny za účelem udržení pohody «zlaté miliardy», je beznadějně zastaralý. Nezohledňuje aspirace celého lidstva.

Před našimi očima se rodí spravedlivější multipolární světový řád. Nová centra hospodářského růstu a globálního politického rozhodování v Eurasii, Asii a Tichomoří, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe se řídí především svými vlastními zájmy a staví národní suverenitu do popředí. A na tomto základě dosahují působivého úspěchu v různých oblastech.

Pokusy «kolektivního Západu» zvrátit tento trend ve jménu udržování vlastní hegemonie mají přesně opačný účinek. Světová komunita je unavená vydíráním a tlakem západních elit, z jejich koloniálního, rasistického chování. Například Rusko, ale také řada dalších států důsledně snižují závislost na americkém dolaru, přecházejí na používání alternativních platebních systémů a vypořádání v národních měnách. Zde se připomínají moudrá slova N. Mandely: «Když se voda začíná vařit, je absurdní zahřívání zastavit». A je tomu opravdu tak.

Rusko – stát, největší euroasijská a evropsko-tichomořská mocnost –, nadále pracuje na další demokratizaci mezinárodního života, na vytvoření takové architektury mezistátních vztahů, která by byla založena na hodnotách rovné a nedělitelné bezpečnosti, kulturní a civilizační rozmanitosti a aby bez výjimky všem členům světové komunity poskytovala rovné příležitosti pro rozvoj. Jak poznamenal ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu k Federálnímu shromáždění Ruské federace dne 21. února 2023: «V moderním světě by nemělo dojít k rozdělení na tzv. civilizované země « » a všechen zbytek… Je nevyhnutelné čestné partnerství, které v zásadě popírá jakoukoli exkluzivitu, zejména tu agresivnější». Podle našeho názoru je to vše v souladu s filozofií «Ubuntu», která hlásá vzájemné propojení mezi národy a lidmi.

V této souvislosti Rusko důsledně obhajovalo posílení postavení afrického kontinentu v multipolárním systému světového řádu. Budeme i nadále podporovat africké přátele v jejich snaze hrát stále významnější roli při řešení klíčových problémů naší doby. To se plně týká reformního procesu Rada bezpečnosti OSN, v rámci kterého musí být podle našeho hlubokém přesvědčení nejprve zajištěny legitimní zájmy rozvojových zemí, včetně Afriky.

Mnohostranná diplomacie nevyčnívá z globálních trendů. Symbolem skutečné multipolarity, příkladem čestné mezistátní komunikace, je činnost takové asociace, jako je BRICS. V rámci svého rámce státy s různými politickými systémy, platformami rozlišujících hodnot, nezávislou zahraniční politikou účinně interagují v různých oblastech. Myslím, že by nebylo přehnané říkat, že « pět » – je druh sítě « », hozené přes tradiční severojižní a západní a východní linie.

Opravdu máme co představit naší veřejnosti. Společně s BRICSem se podařilo vytvořit kulturu dialogu založenou na zásadách rovnosti, respektování výběru vlastní rozvojové cesty a zohlednění zájmů druhé strany. To nám pomáhá najít společnou půdu a řešení i v nejobtížnějších otázkách.

Místo a význam BRICS dnes, její schopnost ovlivňovat tvorbu globální agendy jsou určovány objektivními faktory. Čísla mluví sama za sebe. Populace států sdružení představuje více než 40% a území přesahuje čtvrtinu světové rozlohy. Podle odhadů odborníků poskytne v roce 2023 «pětka» přibližně 31,5% světového HDP (při paritě kupní síly), zatímco podíl «skupiny sedmi» v tomto její ukazatel klesl na 30%.

Strategické partnerství BRICS dnes nabývá na síle. A samotné sdružení nabízí světové kreativní, výhledové iniciativy zaměřené na dosažení cílů udržitelného rozvoje, zajištění bezpečnosti potravin a energie, zdravý globální ekonomický růst, řešení konfliktů a boj proti změně klimatu, včetně hranolu spravedlivého energetického přechodu.

K vyřešení těchto problémů byla vytvořena rozsáhlá síť mechanismů. Realizuje se strategie hospodářského partnerství do roku 2025, která stanovila pokyny pro spolupráci ve střednědobém horizontu. Platforma pro energetický výzkum BRICS zahájená v souvislosti s ruskou iniciativou funguje. Centrum BRICS pro studium a vývoj vakcín zahájilo svou práci, jejímž cílem je pomoci vyvinout účinné reakce na výzvy epidemického zajištění našich států. Byly schváleny iniciativy na odstranění «bezpečných přístavů» pro zkorumpované úředníky a majetek z trestné činnosti, obchod a investice pro udržitelný rozvoj a rozšíření spolupráce v dodavatelském řetězci. Byla přijata strategie potravinové bezpečnosti BRICS.

Mezi bezpodmínečné priority patří posílení potenciálu Nové rozvojové banky, fondu podmíněných měnových rezerv BRICS, zlepšení platebních mechanismů, zvýšení úlohy národních měn ve vzájemných vypořádáních. Plánuje se, že tyto otázky budou v centru pozornosti na summitu BRICS v Johannesburgu.

Nemáme za cíl nahradit stávající mnohostranné mechanismy, zejména se nechceme proměnit v «nového kolektivního hegemona». Naopak, členové « Pětky » důsledně obhajují vytváření podmínek pro rozvoj všech států, což vylučuje blokovou logiku «studené války» a geopolitické hry s «nuloým součtem». BRICS se snaží nabídnout inkluzivní řešení založená na kolektivním přístupu.

Na základě toho neustále pracujeme na vývoji interakce se státy světové většiny. Jednou z priorit jihoafrického předsednictví bylo zejména posílení interakce s africkými zeměmi. Tento přístup plně sdílíme. Jsme připraveni přispět k zajištění hospodářského růstu na kontinentu a posílit jeho bezpečnost, včetně jeho potravinových a energetických potřeb. Výsledky druhého summitu Rusko-Afrika, který se konal ve dnech 27. – 28. Července 2023 v Petrohradě, jsou toho živým důkazem.

V této souvislosti je přirozené, že naše sdružení zaznamenává mnoho podobně smýšlejících lidí po celém světě. BRICS vidí tuto pozitivní sílu, která je schopna posílit solidaritu zemí globálního jihu a východu, stát se jedním z pilířů nového, spravedlivějšího polycentrického světového řádu.

« Pětka » je připravena odpovědět na tuto potřebu. Proto jsme zahájili proces rozšířování. Je symbolické, že takovou dynamiku získal právě v roce jihoafrického předsednictví – země, které BRICS přijala na základě konsensuálního politického rozhodnutí.

Jsem přesvědčen, že jubilejní XV summit bude dalším milníkem v našich strategických partnerských vztazích, určí klíčové priority pro budoucí roky. Velmi si vážíme úsilí jihoafrického předsednictví v tomto směru, včetně zintenzivnění práce na zlepšení celé škály mechanismů fungování sdružení a prohloubení dialogu se třetími zeměmi.

**

Autor: Sergej Vikorovič Lavrov, zdroj: https://www.mid.ru/…54/

4.2 10 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 9 měsíci

Moc pěkný článek rád bych se dožil obnovení neutrálního Československa které by pracovalo pro svoji zem a národ. Bylo by moc pěkné kdyby se spolupracovalo po celém světě.

eFPe
eFPe
před 9 měsíci

No jo, ale to znamená opravdu se postavit za své partnery a spolupracovat, nadřadit zájmy celku nad vlastní.Tak jak se to nemá dělat ukazuje zejména Kazachstán a Turecko.Přál bych lidstvu období kooperace a prosperity. Chceš vyznávat muslimské zákony, zůstaň žít tam, kde jsou arabské země. Chceš být křesťan, Evropa, Jižní Amerika je tvé… Číst vice »

spartak
spartak
před 9 měsíci

Rusko znovu přichází s novou politikou a tentokrát pro celý svět a to je naděje ,že nacistické USA a EU nebudou mít následovníky.