Dr. Edvard Beneš se zasloužil o stát

Dnešní útoky na Dr. E. Beneše jsou ve svém důsledku útokem i na celistvost a suverenitu našeho státu.

Přemysl Votava
Přemysl Votava

převzato

Před 75 lety 3.9.1948 zemřel druhý československý prezident dr. Edvard Beneš. Byl dlouholetým ministrem zahraničních věcí naší republiky, ale stal se i významnou osobností Společnosti národů. V roce 1935 byl zvolen druhým československým prezidentem, tedy v období, které demokracii nepřálo. Mnichov 1938 mu přinesl zklamání z postoje západních spojenců. Mnichovskou zradu a snahu ji odčinit, nesl v sobě do konce svého života.

K jeho význačnému postavení v českých dějinách se vyjádřil v roce 2002 Václav Klaus: „ Žádná jiná osobnost českých dějin 20. století není předmětem takových polemik – jak doma, tak v zahraničí, jako druhý prezident Edvard Beneš. Už to samo o sobě naznačuje, že byl postavou, jejíž život a dílo nepatří jen historii. Spor o jeho osobu proto není jen sporem o historii, ale i o přítomnost a budoucnost našeho národa. Spolu s Masarykem byl prvním, kdo dokázal dát české politice evropskou a světovou dimenzi, kdo jí dal jasné demokratické směrování a kdo dokázal přenést myšlenky a ideje v politickou akci, schopnou změnit staleté pořádky ve střední Evropě. Byl to Edvard Beneš a jeho diplomatické schopnosti komu se podařilo na versailleské konferenci prosadit prvky českého národního programu a nově vzniklé Československo zakotvit do evropského poválečného uspořádání.“

Dr. E. Beneš odcházel po své abdikaci v říjnu 1938 do svého již druhého exilu jako poražený. Přesto je jeho zásluhou, že Československo se stalo součástí vítězné protihitlerovské koalice. Díky svému politickému nasazení v době války, se do osvobozeného Československa vracel jako vítěz. Další poválečný vývoj v Evropě a ve světě byl již ve znamení nového rozdělení světa na základě Jaltské dohody a výsledků druhé světové války. Tento vývoj již nemohl Dr. E. Beneš ovlivnit, natož zastavit. K tak často diskutovanému odsunu sudetských Němců je nutno připomenout, že k němu došlo z rozhodnutí vítězných světových velmocí v Postupimi. Podobně byli odsunuti Němci i z Polska, Pobaltí, Maďarska. Ale to jsou všeobecně známá fakta, jen je s nimi obratně manipulováno. Jsou pokusem, jak změnit výsledky druhé světové války. Obdobně je Dr. E. Beneš obviňován ze vstřícnosti k Sovětskému svazu v době druhé světové války, či za svůj postup v únorové krizi 1948. V pozadí všech těchto událostí byl zejména Mnichov 1938, tedy sobecká politika západních spojenců ČSR. Právě Mnichov přinesl zlom v jeho politické filosofii a v jeho dalším politickém směrování.

Po Únoru 1948, ale i po Listopadu 1989 se stal terčem útoků tvůrců „nových dějin“. Je otázkou, který z dnešních politiků by v dějinných zkouškách obstál. Dr. E. Beneš je úzce spjat s Československou stranou národně socialistickou, byl jejím místopředsedou. Členem strany byl od roku 1924.

Dnešní útoky na Dr. E. Beneše jsou ve svém důsledku útokem i na celistvost a suverenitu našeho státu.

Význam této osobnosti nejlépe vystihl zákon z dubna 2004, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Zákon je tvořený jedinou větou „Dr. Edvard Beneš se zasloužil o stát.“ Jeho zásluhy o nově vzniklou republiku vyjádřil i první prezident Československa T.G. Masaryk větou, „bez Beneše bychom neměli republiku“.

 

2.8 13 hlasy
Hodnocení článku
39 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Primak
Primak
před 21 dny

Asi je dost problematické svádět vše na jednu osobu, víme jak to v českých poměrech chodí a i chodilo za první republiky, za Protektorátu kór. Zrovna tak je problematické přisuzovat vše dobré jen jedné osobě. Jak se to všechno v Londýně asi vyvynovalo, to asi dnes už nikdo dost nevysvětlí. Jistě bylo hodně ústupku,… Číst vice »