Klecový chov žactva

Nějak nám Evropská unie zapomněla na welfare dětí školou povinných i středoškoláků. Nebo možná ani evropské byrokraty nenapadlo, že se najdou zákonodární kutilové, kteří to, co bylo regulováno a odstraněno u zvířat, zavedou u školáků a studentů.

Jana Kunšteková
Jana Kunšteková
Evropská unie pamatuje u všech chovů veškerého užitkového zvířectva na jejich welfare, neboli životní pohodu zvířat, na jejich zdraví fyzické i psychické. Zvířata mají žít co nejvíc v souladu se svým prostředím. Proto je směrnicemi a nařízeními stanoven minimální prostor pro zvíře, zajištění stravy, vody i celkové hygieny. Nedávno byly z tohoto důvodu slavnostně zrušeny klecové chovy slepic. Nějak nám ale Evropská unie zapomněla na welfare dětí školou povinných i středoškoláků. Nebo možná ani evropské byrokraty nenapadlo, že se najdou zákonodární kutilové, kteří to, co bylo regulováno a odstraněno u zvířat, zavedou u školáků a studentů.

My takového kutila máme – paní poslankyni Renátu Zajíčkovou z ODS, takto majitelku soukromého gymnázia. Nu což, ať si kutí – horší je, že její úprava hygienické vyhlášky pro školy byla nekriticky přejata nejen ministerstvem školství, ale i práce a sociálních věcí, a co horšího – i ministerstvem zdravotnictví.

Takže – všechna tři ministerstva považují za vynikající nápad, že napříště – tedy po rekonstrukci školy či výstavbě nové – nemusí být ve třídách umývadla, děti budou chodit na nebinární společné záchodky, jejichž počet se už nemusí řídit počtem dětí či studentů, takže teoreticky stačí jedna kabinka na libovolný počet dětí od desítek po stovky, a hlavně – není stanoven minimální počet čtverečních metrů na dítě celkově.

V každé škole jsou větší a menší třídy. Menší se typicky využívají například jako jazykové učebny, protože ještě nedávno se třídy na výuku jazyků dělily. Teď tedy bude možné „narvat“ do takové třídy pro 16 dětí 30 i více. Jestli se tam dá dýchat, budou kontrolovat čidla na měření CO2, kterážto určitě dodá spřátelená firma, a bude z toho nějaká príma provize.

Co se bezpečí dětí týče, oplocení škol a školek nemá být povinné. Kde zřizovatel či majitel usoudí, že ploty nejsou třeba, tak nebudou. Dokonce mateřská škola nemusí mít zahradu vůbec. V tomto by na tom nejmenší děti byly hůř než dobytek, protože podle unijního nařízení musí i krávy mít výběh z kravína. Samozřejmě oplocený dle normy.

V petici, kterou přikládám a prosím o podpis, píší odpůrci vyhlášky: „Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby byla nová hygienická vyhláška vydána bez minimálních standardů uvedených v textu i přílohách současné hygienické vyhlášky. Je třeba zachovat ve vyhlášce požadavek na oddělené toalety pro chlapce a dívky na ZŠ a SŠ; na umyvadla ve třídách a na toaletách, a to ve stávajících počtech; na minimální podlahovou plochu učeben ZŠ (1,65 m2 na 1 žáka) a SŠ (2 m2 na 1 žáka); na minimální podlahovou plochu místností v MŠ (4 m2 na 1 dítě) a na nezastavěnou plochu pozemku MŠ (4 m2 na 1 dítě). Je třeba zachovat požadavek na oplocení pozemků škol z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí a žáků. Rovněž je nutné zachovat požadavek na minimálně 1 záchod na 80 chlapců (1 pisoár na 20 chlapců) a 1 záchod na 20 dívek na ZŠ a SŠ; hygienickou místnost pro dívky v ZŠ a SŠ i další minimální standardy uvedené v Příloze č. 1 a dalších přílohách současné hygienické vyhlášky.“

1 pisoár na 80 chlapců, a paní poslankyni Zajíčkové to asi přijde zbytečně mnoho.

Text petice pokračuje: „Případné výjimky může škole udělit příslušná krajská hygienická stanice na základě žádosti. Aktuálně si žádá o trvalou výjimku pouze 1 % škol ročně a skoro ze 100 % je jim vyhověno. To znamená, že o výjimku si žádá přibližně 100 škol za rok v celé ČR (méně než 10 škol na jednu krajskou hygienickou stanici) a není vyhověno pouze několika jednotlivým školám. Už z toho důvodu nemá žádný smysl vydávat novou hygienickou vyhlášku.

V právním státě musí rozhodovat pravidla stanovená legislativou, nikoliv svévolně jednotlivci. Nová hygienická vyhláška výrazně posiluje pravomoci majitelů soukromých škol a zřizovatelů veřejných škol, a to na úkor ředitelů škol, kteří jsou za provoz škol právně odpovědní. Zřizovatelé (obce a kraje) ani majitelé škol (podnikatelé) nenesou přímou odpovědnost za to, pokud se ve škole něco stane. Ta leží dle konkrétní situace na bedrech ředitelů škol nebo učitelů a dalších zaměstnanců škol.“

Představte si tu slast učitelky MŠ či družinářky, jak hlídá a ručí za zdraví a bezpečnost dětí v neoploceném venkovním prostoru. Protože je to učitelka, kdo riskuje kriminál, nikoli zřizovatel, který se rozhodne ušetřit za plot.

Podstatná je i tato část petice: „Protestujeme proti postupu, jak byl návrh nové hygienické vyhlášky připraven. Změny iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), nikoliv Ministerstvo zdravotnictví ČR jako gestor hygienické problematiky a koneckonců i vydavatel vyhlášky. Nebyly zveřejněny zápisy z jednání, na nichž se návrh nové hygienické vyhlášky připravoval. Ministerstvo zdravotnictví nezajistilo vnitřní připomínkové řízení před zveřejněním návrhu nové hygienické vyhlášky. Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice ani školské organizace nedostaly možnost návrh nové hygienické vyhlášky připomínkovat ani se zapojit do jeho příprav. Nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA). Vnější připomínkové řízení bylo zkráceno na pouhých 10 pracovních dní a proběhlo na konci srpna v době dovolených. Vnitřní připomínkové řízení proběhlo až paralelně s vnějším připomínkovým řízením (rovněž ve zkrácené lhůtě) a připomínky zaslané v jeho rámci na Ministerstvo zdravotnictví nebyly zveřejněny. Ani s jedním z výše uvedených kroků nemůžeme souhlasit. Nesouhlasíme ani s tím, aby byla účinnost nové hygienické vyhlášky již den po jejím vydání ve Sbírce zákonů, protože ředitelé škol musí dostat čas na to, aby se na změny připravili.“

Vybrala jsem to nejdůležitější, celý text petice proti „prasečí vyhlášce“ jak ji nazývám já, najdete v odkaze.

Zrušili jsme klecový chov slepic, protože strádaly, a zavedeme klecový chov žactva, protože dětem rozhodně nehrozí, že by trpěly nedostatkem prostoru ve třídě i na chodbách, nedostatkem vody, byť jen na umytí rukou – kdysi, za mého dětství povinný úkon před rozbalením svačiny i po jejím zkonzumování, proto jsme měli ve třídě i ručníky, nejen tekoucí vodu. Rozhodně nebudou děti a teenageři trpět ani nedostatkem intimity na společných záchodcích, nedostatkem bezpečí na neoplocených pozemcích školy. Škoda, že nejde dát pod podlahu tříd posuvný pás na „odpad“, bylo by to vynikající řešení a záchodky by už nebyly třeba vůbec.

Když člověk čte, co tři ministerstva posvětila a co ministr Válek může uvést v praxi pouhým podpisem, doufá, že ve třídách prozatím zůstanou okna.

Každý učitel ví, že nejvíce šikany se už teď odehrává na záchodcích, protože tam dozorující učitel vůbec nesmí! A na společných záchodcích, jak ukazují zkušenosti z anglosaských zemí, kde „nebinární“ toalety zavedli už dříve, dochází k násobné šikaně.

Radek Sárközi, prezident pedagogické komory, prý paní poslankyni Zajíčkovou urazil nejen kvůli jí iniciované vyhlášce, ale i kvůli schvalování propouštění kuchařek, uklízeček a školníků a jejich nahrazení pracovníky soukromých agentur. Provize z nahrazení 34 tisíc těchto zaměstnanců agenturně dodanými Mongoly, Filipínci či Angolany by samozřejmě byly obrovské. Zvlášť pokud by to někdo centralizoval, například prezident Hospodářské komory, takto jistý Zdeněk Zajíček, bývalý náměstek ministra vnitra Langera, který podobně „outsourcoval“ uklízečky na vnitru.

Radek Sárközi se samozřejmě se za použité výrazivo omluvil. Ale řekněte sami, jaká entita vymyslí takovou „prasečí“ vyhlášku?

*

Petici lze podepsat zde:https://www.petice.com/proti_hygienicke_vyhlasce?fbclid=IwAR1HZLW4o8Y49Jbprq6nzZlUE5KVX9lUFTkJbQrWVdB0Ngm_vdpX8A8tZRA

**

*

Chcete-li podpořit Novou republiku, její web a překlady, akce, podcasty, natáčení debat a panelových diskuzí, přispějte laskavě na účet 2300 736 297 / 2010.

Děkujeme!

3.5 8 hlasy
Hodnocení článku
2 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jana
Jana
před 7 měsíci

Konec českého školství, jež patřilo kdysi k nejlepším na světě, se rychle blíží. Zatím šlo o redukci vzdělávacích programů na minimum, hanobení historie a vymýcení tradic v hodinách dějepisu a občanské nauky, snižování hodin na výuku hlavních předmětů, stejně jako nároků na znalosti při maturitách, o nepromyšlenou a pro řadu dětí zhoubnou inkluzi a rušení jedinečného systému zvláštních škol.… Číst vice »

Ludvik
Ludvik
před 7 měsíci

poslankyně Renáta Zajíčková (ODS) – “Vy krávo nebeská!” Miloš Kopecký