Beránek o roli CO2 v oteplování planety: Klima na planetě Zemi se mění periodicky. Ochlazování a oteplování zde bylo, je a bude. Celá hysterie kolem klimatických změn je pouze politický produkt

Krátkým, neúplným textem jsem chtěl pouze poukázat na fakt, že celá hysterie CO2 je pouze politickým produktem a nemá se skutečným oteplováním planety nic společného.

Majitel průzkumné agentury Polis, publicista a politický analytik Jan Baránek ve svém příspěvku na sociální síti rozebírá jednu hypotézu, kterou šíří “elity” ve spolupráci s finančně „podchycenými“ vědci a poukazuje na názory vědců, kteří tvrdí, že současné oteplování NENÍ způsobeno produkcí CO2 člověkem.Klima na planetě Země se periodicky mění, ochlazuje, otepluje. Například od doby Středověkého optima do malé doby ledové (Malá doba ledová bylo období relativně chladnějšího podnebí, které začalo ve středověku a skončilo v 19. století) klesla teplota o 2-3 stupně. Ale – před tím, během tzv. středověkého optima pěstovaly například u Mělníku melouny. Mělník je zhruba na úrovni Katovic. Dnes je severní hranice pěstování melounů v okolí Budapešti, tedy pár set kilometrů jižněji.Během tzv. Římského optima bylo ještě teplejší. Dočasné oteplení ve střední Evropě dokazují některé archeologické a paleobotanické nálezy. V prvním století př.nl. Karpatskou kotlinu ovládlo sušší a teplejší počasí, podobné tomu jaké dnes panuje v severní Itálii. Rovněž, teplota během posledního interglaciálu před 125 tis. lety (Riss-würmský interglaciál) byla o 3 stupně vyšší, než dnes. Dnes se postupně vracíme k teplotám, jaké byly před 125 000 lety.

Řekněme si nyní něco o zmíněném CO2. Například v druhohorách byla koncentrace CO2 5x vyšší, než dnes. Dnes máme hodnotu CO2 cca. 400ppm (Aktuální koncentrace CO2 – oxidu uhličitého v atmosféře je přibližně 416 ppm /částic na milion/. Tento údaj je založen na měřeních prováděných na observatoři Mauna Loa na Havaji, které je považováno za referenční místo pro sledování koncentrace CO2.) Výnosy máme o 20 % vyšší, než před 100 lety, kdy byla kolem 250ppm.

Je to zásluhou fotosyntézy, která, jak víme, je závislá na CO2. Pro rostliny i zemědělské je optimální hodnota CO2 5x vyšší, než je dnes. Dnešní koncentrace CO2 je zhruba stejná, jaká byla v karbonu a permu (před 354-245mil. let) – v mladších prvohorách. Ale například. v období siluru (před 444-416mil. let), také v prvohorách, byla koncentrace CO2 20x vyšší a průměrné teploty o 3 stupně vyšší než dnes! Velmi důležité je, že při hodnotě CO2 200ppm již rostliny nejsou schopny fotosyntézy!!! V tomto pojetí je CO2 tedy blahodárný plyn, který zvyšuje úrodnost a výnosy. Uvedu příklad – v Beskydech jsou pokusné skleníky, přičemž v jednom je normální koncentrace CO2, ve druhém 2x vyšší. Pokusným stromům se lépe daří ve skleníku, kde je koncentrace CO2 2x vyšší.

Nemalou roli hraje také přirozená výměna CO2 mezi oceánem a atmosférou. V roce. 2012 byla cca. 150 gigatun uhlíku. Lidstvo vypouštělo 5 gigatun uhlíku za rok, tedy cca. 3%, dnes, v roce. 2023 je to 5%.

Nyní uvedu jeden velmi důležitý, dosud neznámý, fakt:

V době lock downů, byl, jak víme, zmražen také průmysl. Podle Bloombergu se každý rok, po čínském Novém roce, na 40-50% zavírá čínská ekonomika, lidé slaví, odpočívají. V roce. 2020 zůstali však prakticky všichni Čínané doma, ekonomika šla pouze na 20%. Referenční koncentrace CO2 se měří na Mauna Loa již několik desítek let. Během lock downů tam zaznamenaly výrazný roční pokles koncentrace CO2.

Ale!!! – Poté, co Čína obnovila chod ekonomiky, na Mauna Loa naměřily koncentrace CO2 takové, jako kdyby Čina žádný lock down neměla!!! Lock down tedy měl pouze krátkodobý vliv, neboť příroda si koncentrace CO2 zkrátka dorovnala. Jde jen a jen o to, že přirozená výměna CO2 mezi atmosférou a oceánem je dána tlakem plynu nad hladinou oceánu a v oceánu a musí se vyrovnat. Jinak řečeno, vypustíme-li více CO2 do atmosféry, o to méně CO2 se do atmosféry dostane z oceánů. Kdyby tedy lidstvo okamžitě vymřelo, po krátkém poklesu by se do 4 let hodnoty CO2 vrátily na dnešní hodnoty. Toto je, myslím, nejsilnější argument proti CO2 hysterii. Je samozřejmě znám jen krátce, protože o jeho objevení se paradoxně, zasloužil Covid. Ale ukazuje nám, jak nesmyslná je naše snaha o redukci CO2 v atmosféře.

Metan je 80x silnější skleníkový plyn, než je CO2. Metan má tedy 80x vyšší schopnost absorbovat záření ze Slunce v atmosféře, resp. nevypouštět ho zpátky do vesmíru. Hlavním zásobníkem CO2 a metanu je oceán. Analýzy z vrtu Vostok v Antarktidě, hlubokého 3,5 km s údaji za poslední 3 doby ledové včetně meziledových, dali odpověď na otázku, co bylo dříve – ať vyšší teplota, nebo CO2 a metan, které způsobily oteplování. Tyto vrty jasně ukázaly, že jako první byl vždy nárůst teploty (!) a teprve následně, o několik desítek let později, přišel nárůst CO2 a metanu v atmosféře.

Je to způsobeno nárůstem aktivity Slunce a následným zvýšením rovnovážné teploty mezi příjmem a výdejem energie ze Slunce a do vesmíru. Pokud naroste globální teplota vlivem sluneční aktivity o 1 st., uvolní se CO2 a metan do atmosféry a zvednou teplotu ještě o jednu desetinu stupně. Z toho tedy vyplývá, že v případě metanu a CO2 se jedná pouze o zpětnou vazbu(!), a nikoli primární aktivitu. Primární je sluneční aktivita a sluneční energie, která dopadá na Zemi. Lidstvo se z celkového objemu produkce CO2 Zemí podílí pouze 5%. Na zvýšení teploty Země jsme se tak podíleli asi 0,05 %. Tato hodnota je ale neměřitelná, je pouze matematickým výpočtem. To se už nebudu ani věnovat tomu, že existuje korelace mezi sluneční aktivitou, teplotou na Zemi, seismickou a sopečnou aktivitou, což má další silný vliv na změnu klimatu. Platí to samozřejmě na škálách, od stovek milionů (cca. 150 mil.) let až po sto tisíc let. Milankovičovy cykly (změny v příjmu slunečního záření, způsobené výkyvy v oběhu Země kolem Slunce), kratší a nejkratší cykly, které mají cca. 60 let. Tím je např. cyklus excentricity Jupitera, který má vliv na rychlost rotace Země a tím pádem i na proudění v atmosféře a v oceánech.

Jen pro ilustraci, největší excentricita Jupiteru byla v r. 2010. 2011, kdy jsme zaznamenali zemětřesení v Tóhoku s následným tsunami, které zasáhlo jadernou elektrárnu ve Fukušimě. Excentricita Jupitera má tedy tím pádem také vliv na proudění vzduchu a cca. od r. 2011-12 vidíme časté proudění z Arktidy nebo ze Sahary, tedy buď ze severu, nebo z jihu. V praxi to znamená střídání tropických teplot a náhlého ochlazení.

Momentálně zaznamenáváme i nárůst sopečné aktivity, například výbuch podmořské sopky Hunga Tonga.

Krátkým, neúplným textem jsem chtěl pouze poukázat na fakt, že celá hysterie CO2 je pouze politickým produktem a nemá se skutečným oteplováním planety nic společného.

Otázka, „komu to prospěje – prospívá?“ je už jiná věc a není momentálně předmětem tohoto textu. Uvědomíme-li si však, že celý koncept tvz. resetu, který postupně EU realizuje je marxistická (?) ideologie převlečená do 21. století, odpověď musíme hledat zejména v ideologii, v zájmech deep state, Big tech a pod.

Válka Ruska s Ukrajinou je pouze katalyzátorem těchto procesů a odklání naši pozornost od problémů restrukturalizace Evropy na “marxisticko-zelenou laboratoř” (?) s nemajetným obyvatelstvem bez národní identity a vládou korporací, před čím varoval mimochodem i FD Roosevelt (ale především prezident gen. D. Eisenhower – pozn.red.N.R. -vd-) , když mluvil na začátku 2. sv. války v Kongresu o korporátním fašizmu.

**

Zdroj: Facebook Jan BaranekInfoVojna, redakční úpravy Nová Republika

Poznámka Nové Republiky:

*) Spíš než o “marxisticko-zelenou laboratoř”, jak se mylně domnívá autor textu, jde o spiknutí nadnárodních korporací, které potřebovaly alokokovat svůj kapitál do jistějšího podnikání se zajištěným příjmem stálé renty, čili státních dotací do “zeleného programu”. Zelenou ideologii pro ně vymysleli a udržují zkorumpovaní a často i v přírodních vědách negramotní politici a novináři, a pak vědci, žijící ze “zelených” grantů.

4.1 10 hlasy
Hodnocení článku
9 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
skeptik
skeptik
před 8 měsíci

Green Deal = socialismus naruby. Chudým brát a bohatým dávat dotace na elektromobily, “úsporné” kotle, tepelná čerpadla, zateplení domů…
Jen aby spřátelené firmy měly zisky a žily ze státních peněz.

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci

Jak to bylo v druhohorách se sice zajímavé, ale na Uršulku z Lejna je to moc složité. Spíše bych jí a jí podobné navedl, třeba skrze Grétu, že bude třeba po celém světě zastavit sycení Coca-coly. Myslím, že by milou Grétu majitelé dofackovali až na psychiatrickou kliniku a Uršulka by jí z kriminálu jen tiše záviděla.

Plebej
Plebej
před 8 měsíci

Spíše než nad domnělými dopady civilizační produkce oxidu uhličitého by se odborníci mohli zamyslet nad negativními dopady masivních antropogenních změn planety Země. Např. úbytku přirozených lesních porostů, úbytku mokřadů či (obecně) vody v krajině, urbanistickými (městskými, průmyslovými/logistickými a obchodními) komplexy vyvolávajícími nevhodné změny v “krátkém” oběhu vody v krajině atd., a politikům navrhovat adekvátní nápravná opatření. Boj… Číst vice »

spartak
spartak
před 8 měsíci

Světem kapitalismu hýbe kšeft ,proto ta nová zelená aktivita ,aby nový průmysl mohutněl ,samozřejmě na dotacích. Tak jsem si to v roce 1989 nepředstavoval a vůbec to ,že občané tak brutálně odhodí vlastní průmysl a kupují jen zahraniční zboží. Nenašel se žádný nový Baťa jen smečka hladových a uslintaných taky podnikatelů ,čest vyjímkám Tatra,Zetor… Číst vice »

Jan Kopecky
Jan Kopecky
před 8 měsíci

Proč do toho autor (politický analytik?) plete marxismus, když pravděpodobně nemá nejmenší ponětí, co to je ?! – Co je to za hloupou manýru ?

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem Jan Kopecky
Plebej
Plebej
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Jan Kopecky

Také mě napadlo, že K. Marx to zas schytal. Tentokrát za zvrácenost “zelených” byznysmenů zvanou GreenDeal.
Jeho mediální obraz se dnes takřka rovná univerzálnímu luciferovi.
Podobně (nesmyslně) je nadužíván i neomarxismus.

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Plebej

Jednoho českého neomarxistu máte zde https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Mlady-levicak-z-Vaclavaku-Stalin-zradil-revoluci-Vlada-krade-za-bileho-dne-254281 Rusko marxismus nikdy nepřijalo, proto se k nám v podobě neomarxismu (kulturního marxismu) musel dostat ze Západu – viz video P. Buchannan: “Jak USA padly bez jediného výstřelu” https://aeronet.news/neomarxismus-bez-vymyvani-mozku-to-nepujde-a-nejvetsi-brzdou-je-zidokrestanstvi/ LGBT, likvidace rodiny, vlastenectví a proto i států přes sjednocování pod jedno řídící centrum (EU pod taktovkou WWF i s Green dealem)… Číst vice »

Naposledy upraveno před 8 měsíci uživatelem Pozorovatelka
cablik
cablik
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Jan Kopecky

Jo správně rádi z nich dělají levičáky ale jsou to ti nejbohatší kapitalisti na planetě. A lidé se musí tomu šílenému zelenému blábolu ubránit.

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Jan Kopecky

Správně to autor “plete”, viz J. Attali, žid, jeden ze stovky nejvlivnějších lidí planety” “Karl Marx je dnes pravdivější a důležitější než kdy jindy” J.Attali https://cs.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali Na této vlně funguje i maskot globalistů (WWF) Gréta, psala jsem zde : https://outsidermedia.cz/kravy-a-prasata-greta-a-krive-zrcadlo/ ale hlavně zde: https://outsidermedia.cz/a-vitezem-korony-se-stava-plachetnice/ kde doporučuji rozkliknout především “Club 1001” a také “fond… Číst vice »