Robert Fico – východiska, perspektivy a destrukce režimu jako minimální nutný cíl

Hlubinná sociálně filozofická analýza úspěchu Roberta Fica v parlamentních volbách na Slovensku a evaluace ideologicko-politického stavu Západní civilizace.

Libor Závodný
Libor Závodný

Jak je možné, že na Slovensku zvítězil politik, který nezapadá do požadavků, jež na evropské národní politiky obvykle kladou nadnárodní elitářská uskupení řízená americkým impériem?

Zdá se, že na rozdíl od jiných národů Slováci nikdy zcela nepodlehli kvazináboženství o nutnosti podřídit vše zájmům a instrukcím ministerstva zahraničí USA a neuvěřili velkému slibu o rozkvétajícím světovém míru pod taktovkou amerického hegemona.

Předchozí slovenská garnitura sice chtěla toto náboženství infiltrovat do slovenské společnosti a nárokovat si jeho glorifikování, byla však Slováky správně demaskována jako falešná a vyprázdněná.

Evangelizační úsilí slovenských elit se svojí teologií (globální totalita), papežem (velký bílý otec z Washingtonu), mučedníky („bojovníci“ proti dezinformacím) a anděli (George Soros nebo Klaus Schwab) na Slovensku tvrdě narazilo.

Fico je vnímán jako antiliberální politik, přesnější popis by však byl, že přijímá z liberalismu to dobré a odmítá špatné.

Liberalismus měl v dřívějších dobách pozitivní projevy, jelikož byl přijat jako příležitost k rozvinutí osobní iniciativy a kreativity, na jejímž základě došlo k rozvoji Evropy. Současný liberalismus se jeví zcela odlišně. Liberalismus se vzdal svých původních pozitivních a vitálních charakteristik a zachoval perverznější a temnější rysy. V průběhu času liberalismus metamorfoval do současné vyčerpané podoby, ve které zbyla už jen jediná teologická premisa – emancipovat se od všeho, nejlépe i od svojí vlastní přirozenosti a od sebe sama.

Právě o tomto ideologickém vývoji liberalismu dokázal Fico přednést přesvědčivé důkazy a ukázal, že současný liberalismus je dnes diktaturou absolutního odcizení a nihilismu, jež se skrývá za fasádou moralismu, patosu, rétorických obratů, vědomého balamutění a dalších manipulativních nástrojů.

Liberální étos, na kterém byl postaven ekonomický a institucionální pokrok byl vystřídán prázdnotou, ze které vzešla současná vládnoucí třída jakožto neprůhledná struktura oligarchických vztahů, která se zříká jakékoliv zodpovědnosti za důsledky svého jednání.

Liberalismus svobody se rozvinul do postliberalismu nihilismu a oportunismu. Fico není anti-liberální politik, je politikem anti-postliberálním. Postliberalismus zasel do společenského přediva nepřehlédnutelný úpadek a naši liberálové, kteří vůbec nejsou liberály, to demonstrují. Dejte jim nějaké peníze a řeknou cokoliv, co budete chtít. Místo liberálů tu máme jakési neurčité entity, jimž chybí cokoliv, co by připomínalo klasickou politickou antropologii.

Náš liberál mluví o demokracii, ale chce hegemonii, mluví o sociální spravedlnosti, ale chce moc, mluví o rovnosti, ale těmi, kteří nejsou součástí elit, neskonale pohrdá.

V postliberálním světě existuje objektivní proces degradace. Postliberalismus není jen sociopolitickým zlem, ale fundamentálním vyjádřením celosvětové lži o člověku, realitě, rozumu a společnosti, z čehož vyplývá, že postliberální společnost je koncentrací dějin odcizení.

To nese své konkrétní patologické symptomy. Tyto deviace známe například v podobě degradování médií na indoktrinační aparát, chronické paralýzy rozhodovacích funkcí státu či institucionální neschopnosti koncipovat společenskou vizi s delším časovým horizontem. Toto vše má i své konkrétní vyústění.

Důsledkem systémového úpadku je již viditelně probíhající rozvrat státních financí zapříčiňující vnitřní dluhy na zdravotním systému či dopravní infrastruktuře. Důsledkem je také počínající technologické zaostáváním za zeměmi jihovýchodní Asie nebo nárůst chudoby.

Všude kde zakořenil postliberální oportunismus a nihilismus se setkáváme s rostoucí kriminalitou, postupujícím rozpadem rodin a problémy s drogami i mnoha dalšími patologiemi.

Do východní Evropy se konkrétní formy degenerace obvykle dostavují s určitým zpožděním. Podobných znaků úpadku lze zaznamenat velké množství a nelze je všechny vyjmenovávat, za zmínku však ještě přece jen stojí úpadek vzdělanosti, který nastává ve srovnání s minulostí i ve srovnání se zbytkem světa a je jedním z nejviditelnějších manifestací postliberálního imperativu „osvoboď se od všeho a řekni radikální NE principu odpovědnosti za sebe sama“

Fico je anti-postliberálem a odmítá další dezintegraci individuální reality, ale není obdivovatelem starých časů.

Nikde nejsou důkazy o tom, že by mělo být Ficovým plánem zakonzervování Slovenska v rigidní a zkostnatělou fosilii. Má od Slováků mandát neklouzat jen po povrchu věcí, ale zaměřit se na zdroj problému. Současnost Západního světa a tedy i Slovenska je natolik nepřijatelná, že by bylo ztrátou času koncentrovat se na jednotlivé fragmentované symptomy. Fico by se měl prokopat k tomu, odkud společenský virus vzešel a zde se pokusit tělo nemocné společnosti léčit. Je nutné, aby si uvědomil, že klauniádu posliberalismu nebude možné překonat tím, že se pokusí přibrzdit probíhající excesy výzvou:

„Pojďme na to pomaleji, nedělejme to hned teď, pozdržme to“ nebo varováním

„Je fajn, že máme svobodného jednotlivce, ovšem toto, co jste teď vymysleli, tento svobodný postjednotlivec, to už je trochu moc.“

Představa takového kompromisního řešení je absurdní. Změna musí být absolutní, zlo postliberalismu musí být vytrženo i s kořeny a smrdutá bažina, jež byla jeho živnou půdou, zcela vysušena. Fico a případní další reformátoři nemohou pouze zpomalit čas nebo se vrátit do minulosti, jejich úkolem je vyjmout čas ze struktury světa a zrušit jej jakožto ničivou kvalitu reality – Fico by neměl chránit to, co je minulé, ale to, co je věčné a esenciálně zůstává identické se sebou samým.

Ficovým projektem by mělo být úplné přeorientování sociálních, kulturních a politických energií, aby z nich už nikdy nepovstala společnost jako je ta dnešní, jejíž cílem je nechat vše rozpustit do rhizomu, schizomas a rozštěpeného vědomí. Možná se mu to nepodaří, nebude toho schopen, ať alespoň udělá první kroky.

Roberta Fica se však pokusí zastavit. Postliberalismus na Slovensku dospěl do svojí nejvulgárnější podoby, kterou zde ztělesňuje křečovitě moralistní „čaputismus“.

Čaputismus spočívá v absolutní submisi slovenské suverenity a slovenských národních zájmů k místní americké ambasádě a jejím nadřízeným orgánům. Čaputismus je marketingově balen to přemotivované a přeromantizované podoby lásky k malým dětem a zvířátkům, což je póza, ke které se propůjčila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Pod povrchem tohoto marketingového pozlátka se ovšem skrývá poněkud temná realita. Hlavním účelem přívrženců čaputismu je co nejvíce se obohatit výměnou za naprosté podvolení se požadavkům bílého otce ve Washingtonu.

Jak na Slovensku ale i kdekoliv jinde na Západě, bývají pak občané, kteří na neduhy vládnoucí ideologie upozorní, vždy mobilizovanou sítí placených i neplacených propagandistů a agitátorů režimu ostrakizováni a dehumanizováni. Například prominentní osobnost privilegované společenské vrstvy Magda Vašáryová hovoří o Slovácích jako o „spodině“, naproti tomu v Česku označují politické elity pracující segment společnosti jako „dezoláty“.

Veřejně známějším jedincům pak bývá znemožňováno působit ve vybrané pracovní profesi nebo je v tomto smyslu alespoň vyvíjena systematická snaha. Tyto trestné iniciativy mají na svědomí úderné skupiny post-liberálních gardistů působících v nejrůznějších parazitických institucích a médiích, jejichž reflexy systém zaměřil tak, aby útočili na vše, co se jim nepodobá (často se požírali i mezi sebou vzájemně).

Fico sice vyhrál volby, ale tlak ze strany těchto smeček stejně jako ze strany neformálního supervizora a protektora Slovenska, kterým je americký velvyslanec, bude extrémní.

Každý den se ho budou pokoušet prostřednictvím pomluv zničit. Do pomlouvačné kampaně se zřejmě vloží i zpravodajské složky USA, jelikož říše zmítající se v křečích vlastního kolapsu a krize legitimity se nebude chtít vzdát svojí kolonie bez boje. Předpokládám, že vojenský ze strany USA na Slovensko zatím není pravděpodobný, agresivní historie impéria (tzv. šíření demokracie) by však měla Slováky poučit, a ti by do budoucna neměli apriori vylučovat ani tuto variantu. Pokud by k útoku USA na vzpurnou provincii v rámci „šíření demokracie“ nakonec došlo, pak bych předpokládal, že bude primárně využita základna v německém Ramsteinu, ale také mnoha dalších místech Evropy. Je možná dobré tato místa znát.

Lidová podpora Fica je však velká, Slováci už si vyzkoušeli, jaké to je cítit se ve vlastní zemi jako vyhnanci. Tito lidé nyní na Slovensku získávají naději na to, že jim bude díky Ficovi dovoleno se z „vyhnanství“ vrátit zpět. Vrátit se zpět a pokračovat v organické tvorbě kultury, ať už jde o společenství jazyka, náboženské víry, každodenního života a sdílení zdrojů a cílů, stejně tak jako jedinečného způsobu ustanovení vztahů s vnějším světem. Slováci získají možnost nezávislého rozvoje kultury bez násilného kulturního porobování a vnucování životního stylu ze strany bílého otce z Washingtonu, a to bude nakonec rozhodující.

Právo původních obyvatel na vlastní zemi překoná a vydrží útoky indoktrinovaných a zkorumpovaných „sorosových dětí“, jimž byla znemožněna schopnost čemukoliv porozumět. Díky tomu nakonec Slováci nad vyhecovanými smečkami zvítězí a uhájí si právo na své vlastní Slovensko.

Fico si položil jednoduchou otázku: co je důležitější, lidé na Slovensku nebo loajalita nadnárodnímu elitářskému projektu? Odpověděl si následně, že to první. A to je to, co Slováci chtějí. A proč by to neměli chtít? A proč by to neměl chtít jakýkoliv jiný národ? Slováci proto možná ukážou cestu i dalším.

Globální snahy liberálního diktátu vytvářejí v Evropě podmínky pro uvolnění potenciálu davů a radikální sabotáž celého totalitářského, anticivilizačního projektu. Je možné, že se Fico do dějin nakonec zapíše jako „trend setter“ a spustí lavinu odporu všech Evropanů k těm, kteří na ně pořádají hony a štvanice a prosadí si takový život, který si sami přejí.

**

Libor Závodný, zdroj: iDNES blog

4.1 11 hlasy
Hodnocení článku
9 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 měsícem
cablik
cablik
před 1 měsícem

Překvapuje mě že Slováci jsou lepší než Češi a nebo to nakonec bude stejné jako u nás též měli příšernou vládu a presidentku. Stejně jako to teď máme my příšernou vládu a loutku místo presidenta. Slováci řekli dost a co Češi?

Praded
Praded
před 1 měsícem

Pan Fico se určitě poučil a pochopil, že jen v národě je naděje. Také Babiš už není ten samý jako před volbou na prezidenta. Jsem volič SPD ale Okamura nemá charizma.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  Praded

… ale zato je jediný z vlastenců, který protlačil svoje hnutí do Sněmovny a buduje z něj širokou frontu proti dnešní zlotřilé vládě

peter matej
peter matej
před 1 měsícem

Chvalabohu,už sa na Slovensku vyjasnilo a Pellegrini musel akceptovať jednohlasné rozhodnutie predsedníctva strany Hlas-SD,že jednať o zložení vlády sa musí výlučne so stranami Smer-SSD a SNS. Progresívci smútia!
https://www.hlavnydennik.sk/2023/10/10/novinari-takmer-plakali-spolu-so-simeckom

Naposledy upraveno před 1 měsícem uživatelem peter matej
jbskalensky
jbskalensky
před 1 měsícem

Souhlasím s tím, že jásat je předčasné. Ale zdá se, že je to naděje. Podle mého soudu je nejdůležitějším úkolem nové vlády na Slovensku odpolitizovat a a znovu nastavit školský systém. Ostatně se to týká, dříve či později i nás. Vymést všechny “neziskové živly”, které blbnou hlavu dětem a ochránit dobré učitele-vlastence, před nátlaky “zpovykaných” rodičů.… Číst vice »

JK
JK
před 1 měsícem

Já bych nejásal předčasně. Za mě na Slovensku hraje Fico podobnou roli, jako u nás Babiš. Navíc ani to vítězství SMERu po dosavadní vládě nebylo až tak drtivé a hned se vyšvihla a na paty mu šlape záloha nových eurosvazáků a progresivistů.

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 měsícem

Podpora Fica je to samé vměšování, jako kritika jeho kritiků. Doufám, že pan Fico, na rozdíl od našich politiků, své sliby splní a n bude hledat, trapné kompromisy, ve smyslu: Ameriko, já to až tak před volbama nemyslel, nebude ustupovat a zůstane stále tak rázný a sebevědomý jako je dosud. Jinak je u mě… Číst vice »

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  kutnohorsky

Homolka…