Proč chce stát zrušit rodinu?

Český stát páchá atentát na rodinu. Nevěříte?

Daniela Kovářová
Daniela Kovářová

„Zrušte rodinu!“ požaduje kniha britsko-německé radikální feministky Sofie Lewis. Kdyby šlo o jediný výkřik v jinak normální veřejné debatě, asi by se nad tímto nesmyslem[1] dalo mávnout rukou. Horší však je, že vydání knihy, která požaduje vymazání rodiny z evropského prostoru, zásadně finančně podpořilo české Ministerstvo kultury[2].

Jako právníkovi se mi mihne hlavou otázka, proč naše ministerstvo za peníze českých daňových poplatníků (a spokojených příslušníků českých rodin) dotuje protistátní požadavek. A kdyby jen ministerstvo zlehka na knihu přispělo, ale to ne – částka 160.000 korun je tak obrovitá, že pokryje náklady na vydání alespoň dvou kvalitních knih, což jako spisovatelka moc dobře vím. Takže znovu a jasněji: Ministerstvo kultury si za peníze daňových poplatníků koupilo protistátní pamflet útočící na základy českého státu. Podívejme se na to podrobněji.

Rodina, manželství a děti jsou institucemi chráněnými českým platným právem. Listina základních práv a svobod[3] (ústavní to zákon!) v prvním odstavci článku 32 uvádí, že „rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona“. Podobně hovoří i mezinárodní úmluvy, jichž je česká republika signatářem, a tedy je každým jejím slovem vázána. Tak třeba Úmluva o právech dítěte[4] ve své preambuli konstatuje, že v „zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí“ a že „rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti“. Spojení rozdělených rodin je předmětem mnoha mezinárodních i vnitrostátních právních závazků. Ještě podrobněji povinnost chránit rodinu rozvádí české platné právo. Občanský zákoník[5] v § 3 odst. 2 písm. a) uvádí, že „rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany“. Pokud jakýkoliv státní orgán či libovolná státní instituce rodinu a manželství torpéduje, jedná protiprávně a měl by s tím okamžitě přestat. Anebo pro nekulturní ministerstvo neplatí, že státní instituce může činit jen to, co je jí zákonem výslovně dovoleno? To už milovníci dotací a rozličných západních zhůvěřilostí zapomněli na Ústavu České republiky?

Co svět světem stojí, objevují se šílenci a zastánci různých spikleneckých teorií, klimatičtí alarmisté a podporovatelé polyamorií, lidé, kteří bojují za Zemi bez lidí či podněcují páchání hromadných sebevražd, známe rozličné sekty a sebevražedné ničitele všeho vyzkoušeného, tradičního a osvědčeného. Ale že si bude takové ničitele státu a společnosti platit sám stát, to je asi českou novinkou. A tak je třeba stále dokola opakovat pro naše mladé, neznalé, neinformované, pomýlené, nevědomé a nevědoucí, radikalizované či nevěřící ty dávné pravdy: rodina je základem společnosti, rodina je základem státu. Dítě, které od narození není s matkou, zažívá rané trauma, proto dobré společnosti podporují setrvání dítěte u matky po porodu a v prvních měsících jeho života. Nejlepším zázemím pro dítě je péče milujících rodičů, kterou potomek nutně potřebuje nejméně do osmi let svého života. Rodičovskou péči doplňuje širší rodina, jež dítěti dodá zkušenosti, hodnoty, zážitky a podporu do doby dospělosti a osamostatnění. Dospělý člověk zakládá novou rodinu nejen proto, aby s ním lidský rod pokračoval, ale i proto, aby se měl kam vracet po práci a rozbolavěn ze všech bojů, starostí a útoků vnějšího světa. Rodina a domov je útočištěm, kde si líže rány. Rodina je jeho nemocnicí a čerpací stanicí pro dobíjení všech druhů fyzických i psychických sil. Členové dobrých rodin jsou zdravější, žijí déle, vzájemně si vypomáhají v krizích a nepotřebují tak často pomoc zvenčí. Dobré rodiny se státu ve všech směrech vyplatí. Děti z dobrých rodin se lépe učí, méně ve školách absentují, mají více přátel, dosáhnou na vyšší vzdělání, méně zneužívají drogy, méně páchají trestnou činnost, méně čerpají sociální dávky. Spokojení příslušníci dobrých rodin podávají lepší výkon v práci, platí vyšší daně a společně lépe odolávají krizím, které na společnost pravidelně dopadají. Tak třeba ta nedávná covidová[6] jasně odhalila rodinné klady a bolesti. Dobré rodiny se stmelily a vydržely, podobně jako jejich články. Ty špatné se rozpadly a jejich patologie se zvýraznily. Nárůst psychofarmak, zneužívání, záškoláctví, neuróz, nemocnosti a sebevražednosti je toho smutným důkazem.

Většina rodin své úkoly plní a moudrá společnost rodiny alespoň morálně podporuje a příliš je nereguluje, nekritizuje, nezasahuje do jejich vnitřních vztahů, nekontroluje je a nebuzeruje. Chytrý stát dobré rodiny všemožně chrání a jejich členy učí spory utlumovat, a ne je vytvářet.

Jen hloupý stát rodiny ničí a rozvrací. Jen naivní snílek [7] si může myslet, že stát je schopen nahradit matčinu péče, otcovu inspiraci, babiččiny buchty, dědečkovo vyprávění. Starší generace si pamatuje jesle, v zahraničí se kibucy ukázaly jako slepá cesta. Skutečnost, že české ženy mohou zůstat se svými potomky doma mnoho měsíců, nám závidí všichni zahraniční odborníci.

Jen omezený stát si vymýšlí pseudoproblémy [8] a zveličuje okrajové jevy, které normou nejsou. Kdo zničí rodinu, chce kolem sebe mít nešťastné samotáře, kteří se nemají kam vracet a o které se ve stáří nemá kdo postarat. Proč jen je český stát tak zločinně hloupý a omezený? Proč chce to fungující ničit, místo aby dobré vztahy budoval, chránil a podporoval?

**

Autorka Daniela Kovářová je nezávislou senátorkou

*

[1] https://art.ceskatelevize.cz/inside/kniha-zruste-rodinu-je-provokativni-tedy-pokud-nezadate-hlubsi-argumenty-QXr4T

[2] https://cnn.iprima.cz/zruste-rodinu-kontroverzni-knihu-podporilo-ministerstvo-kultury-z-verejnych-penez-414230

[3] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.

[4] Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání úmluvy, přijaté Valným shromážděním OSN dne 20. 11. 1989.

[5] Zákon č. 89/2012 Sb.

[6] https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/deprese-deti-psychicke-potize-dusevni-zdravi-pandemie_2302260800_pat

[7] https://druhasmena.cz/clanky/my-si-to-zaslouzime-kolektivni-recenze-manifestu-sophie-lewis-abolish-the-family

[8] https://a2larm.cz/2023/10/kazdy-kdo-miluje-sve-rodice-by-mel-usilovat-o-zruseni-rodiny-rika-feministicka-teoreticka-sophie-lewis/

4.7 15 hlasy
Hodnocení článku
13 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vachav
vachav
před 8 měsíci

Takže jsme si s paní autorkou tak trochu zavzpomínali na “brutální komunismus”,jak řada primitivů nazývá minulý režim.A my jsme těm komunistům tehdy nevěřili,dobře nám tak!

mikkesh
mikkesh
před 8 měsíci

Děkuji krásné paní doktorce, že plní předvolební sliby, upozorňuje, zveřejňuje … na zhůvěřilosti ohledně rodinného práva. Je velká škoda, že druhá, samostatně kandidující do senátu, doktorka Hamplová, které jsem také fandil a která slibovala odtajnění, nebo případné vyšetřování začerněných smluv v České televizi, tak aby se na základě těch podvodů mohl vymést… Číst vice »

cablik
cablik
před 8 měsíci

Jasný cíl: Zotročení národů a likvidace národních států. Už to mají připraveno a přistupují k realizaci. “Vězeňská” digi měna na obzoru. Vyhlásí stanné právo? Umělá krize pro vládu davoských Švábů. Zavřou banky, zruší volby. Nejen v USA
https://protiproud.info/politika/7556-jasny-cii-zotroceni-narodu-a-likvidace-narodnich-statu-uz-to-maji-pripraveno-a-pristupuji-k-realizaci-vezenska-digi-mena-na-obzoru-vyhlasi-stanne-pravo-umela-krize-pro-vladu-davoskych-svabu-zavrou-banky-zrusi-volby-nejen-v-usa.htm

Karel2002
Karel2002
před 8 měsíci

Hippies přece také chtěli zničit rodinu. Jejich děti vychovávala celá komuna. Ono se stejně nevědělo, kdo jsou jejich otcové. A u opičích tlup se o mláďata starají všichni příslušníci tlupy. Proč by to v NATO a v EU nemohlo být také tak?

cablik
cablik
před 8 měsíci

To jsou zase nápady rodinu nelze zrušit furt budou normální lidé kteří se budou mít rádi a budou mít děti. Kde jaký úchyl může do veřejného prostoru to je to samé jako feministky ty by též nejradši každému chlapovi uřezali nádobíčko.

Jana
Jana
před 8 měsíci

A já se ptám… Co jste podnikla v této věci Vy, paní senátorko? Hovořilo se o této zrůdnosti alespoň v senátní debatě? Vyčerpala jste všechny možnosti, jež Vám skýtá Vaše funkce? To je tak zásadní věc, že všechny rozpravy musí jít stranou a ministr kultury by měl být okamžitě vyzván k demisi.

Rob
Rob
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Jana

Přesně.

Karel2002
Karel2002
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Jana

Vy si myslíte, že se se senátory vládních stran ODS-TOP09-STAN atd., což jsou snad skoro všichni, nějak domluvíte? Zkuste si s nimi popovídat, zkuste si popovídat s členy těchto stran či jejich voliči.

skeptik
skeptik
před 8 měsíci

To je tak, když se na důležitá místa dostanou sociopati, úchylové, lidé bez cti a morálky.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 8 měsíci

Není část problému i v tom, že pan ministr je tak trochu homosexuální buzerant?

Praded
Praded
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

To určitě a moje zkušenost je že se navenek podporují ve všech zvrhlostech.

Rob
Rob
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

A nejen to. Ale pokud si budou ve vládě lebedit kromě těch buzerantů i kariérní zrůdy, které nejsou pro své sobecké ambice schopny vytvořit kompletní rodinu, (adamitka v předsednictví PSP ČR, zrůda a sociopatka na obraně…), pak se budeme i nadále potýkat s tímto zvráceným světem.

cablik
cablik
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

ŠOKUJÍCÍ INFORMACE O CHARITĚ VEDENÉ MANŽELKOU ZELENSKÉHO
https://pravyprostor.net/?p=168517