Tichý transport do vyhlazovacího tábora WEF: Politika nulového uhlíku může zabít přes 4 miliardy lidí. Kdo by uvěřil, že plánují hladovění? Bez ropy, plynu a hnojiv se tak stane. Na nepokoje bude pozdě. Strašení? Ne, fakta

PAVEL KOPECKÝ přináší informace od nezávislých západních odborníků ze kterých vyplývá, že pokud se podaří prosadit zelenou agendu v její plné šíři, následky budou zničující daleko rychleji – a hlavně nevratně – než si kdokoli umí představit

Pavel Kopecký
Pavel Kopecký

Kam povede politika globálních elit, které se chtějí zbavit většiny lidstva ve své šílené depopulační agendě, můžeme sledovat ve studiích a průzkumech nezávislých západních statistiků a ekonomů. Ti již dlouho varují před šílenou klimaalarmistikou politikou, která si vetkla za cíl nulovou uhlíkovou stopu. Tomu se podřizují všechny nařízení a směrnice Bruselu a Bidenova Washingtonu.

Jak ukazují zmíněné studie, pokud by se to podařilo, a skutečně by zcela vyřadili používání fosilních paliv, znamenalo by to nakonec smrt miliard lidí a chaos v rozměrech, které dosud lidstvo nepoznalo. Každého normálního člověka napadne: Nevědí to? Neuvědomují si, co by úplné odstavení ropy, plynu a uhlí znamenalo?

Uvědomují si to, až moc dobře – a právě proto tak činí. Smrt miliard lidí ve jménu zeleného náboženství je z jejich pohledu potřebná, aby byla planeta zachráněna, před (neexistujícími) hrozbami “klimatické změny”. Podívejme se na ty plány blíže:

Myslí to vážně, varuje Lomborg

Cíl „Net Zero“ ukončit používání fosilních paliv je součástí plánů WEF a OSN, vyjádřených v „Agendě 2030“ a „Agendě 2050“, zahrnuje dramatické snížení závislosti na fosillních palivech do roku 2030 a úplné vyloučení jejich využívání do roku 2050. WEF pokračuje v prosazování své agendy a vyzývá daňové poplatníky na celém světě, aby platili 3,5 bilionu dolarů uhlíkových daní ročně, což je podle nich potřebné ke splnění cíle „nulového uhlíku“ na „dekarbonizaci“ planety.

Kritici však tvrdí, že „dekarbonizace“ je jen eufemismus pro protilidskou agendu WEF a odborníci upozorňují na to, co to ve skutečnosti bude znamenat pro civilizaci – smrt více než čtyř miliard lidí.

Dánský statistik Bjorn Lomborg je jen jedním z těch, kteří varují, že ukončení používání fosilních paliv povede ke smrti přibližně poloviny světové populace pouze hladem. „4 miliardy lidí jsou závislé na fosilních hnojivech pro produkci potravin,“ poznamenává Lomborg. „Bez toho 4 miliardy zemřou hlady. Je čas přiznat pravdu o destruktivních a mizantropických klimatických aktivistech,“ prohlásil.

Článek, na který Lomborg reagoval, byl od britského ekonoma Neila Recorda v Telegraph, který tvrdí, že počet lidí, kteří mohou zemřít, se blíží šesti miliardám. Za rok by zemřelo šest miliard lidí! Neil Record uvedl: „Pokud bychom přestali používat fosilní paliva, tedy přírodní zdroje, na kterých závisí svět, jeho ekonomika a obyvatelstvo, s největší pravděpodobností by do roka zemřelo šest miliard lidí“.

Hladomor a lidové bouře

Při rozboru toho, co by se stalo ve světě bez fosilních paliv, Record poznamenává, že většina lidí by trpěla výpadky elektřiny kvůli vážnému ohrožení přenosové sítě, možná smrtelně, a tyto výpadky by mohly být rozsáhlé a trvalé.“

Velké množství elektřiny ve světě se totiž stále vyrábí z plynu a uhlí. Průmysloví konzumenti plynu by byli první, kteří by pocítili změnu, kdyby se zavřela světová plynová pole, ropné vrty a přestalo se těžit uhlí. Za 10 nebo 15 dní by Velká Británie musela vypnout svůj systém distribuce plynu, protože by nebyla schopna v něm udržet tlak.

Na druhé straně by se odstavily i domácí dodávky – přestal by proudit plyn a přibližně 21 milionů domácností (74% populace) by už nemělo topení, teplou vodu ani zařízení na vaření. „V panice se lidé mohou při vaření a vytápění obrátit na elektřinu, ale počkejte…“ říká Record a dodává:

„Britská elektrická síť se spoléhá na zemní plyn jako na „nárazníkový“ zdroj energie. Poptávka se každý den mění v závislosti na poptávce spotřebitelů a hlavních dodavatelů energie. Obnovitelné zdroje energie jsou velmi variabilní a mohou napájet síť pouze tehdy, když plyn zabírá lví podíl na rozdílu mezi jejich výstupem a poptávkou spotřebitelů.“

Takže v momentě, kdy je hlavní distribuční systém plynu odtlakován, systém vyrovnávání sítě selže a dojde k výpadkům proudu. Poptávka po elektřině by se přechodem na elektrické vytápění prostor, vaření a ohřev vody prudce zvýšila, a proto se zdá být velmi pravděpodobné, že náhlá nadměrná poptávka by byla nedosažitelná. Síť by se dostala do spirály nekontrolovatelnosti, což by mělo za následek nedostatek elektřiny.

Půjde to tak rychle, že se nestačíme bránit

To také znamená, že by neexistovaly žádné komunikační systémy, mobilní telefony a televize. Bez elektřiny nebude tekoucí voda ani topení a nejzranitelnější lidé začnou umírat, uvádí Record. Zpočátku to budou starší lidé v jejich vlastních domech, pak v nemocnicích, kdy dojde palivo v dieselových záložních generátorech. Během prvních 25 dnů se pro běžné lidi objeví nové existenční problémy v podobě dostupnosti a distribuce potravin.

Den 25 – Do dvacátého pátého dne je pravděpodobné, že nafta a benzin vyschnou, i když Record říká, že je pravděpodobně velkorysý s načasováním. To však bude znamenat, že distribuce potravin selže. Jelikož většina populace je zcela závislá na koupených potravinách, začnou hladovět. Zajímavé je, že by se to relativně nedotklo jen izolovaných venkovských komunit a těch, kteří jsou zemědělsky soběstační.

Den 50 – Mnoho lidí v městských oblastech by v této době bylo blízko smrti hlady, tvrdí Record, “zákon a pořádek by se zhroutily” a v důsledku stále zoufalejšího hledání prostředků na přežití by došlo k masovým občanským nepokojům a zabíjení. Bez hygienických podmínek, které máme díky energiím, zásobování vodou a tokům odpadních vod, bychom zažili návrat viktoriánských chorob, jako je cholera a úplavice.

Den 100 – Peníze a společenský status budou v průběhu času irelevantní. Jen tři měsíce poté, co svět zastaví ropu, Neil Record odhaduje, že přibližně polovina světové populace, což jsou přibližně 4 miliardy lidí, bude mrtvá. „První, kdo zemře, bude městská chudina. Potom střední a vyšší třída.“

Opět platí, že přeživší by byli lidé ve venkovských oblastech, kteří by mohli žít z místní zemědělské produkce nebo ze zmenšujících se zásob potravin. Pro 55% lidí v městských oblastech bude téměř nemožný přístup k jídlu a bezpečné vodě, protože nebude existovat žádná z běžných distribučních cest pro potraviny, žádná skladovací zařízení (lednice/mrazničky bez elektřiny) a žádná voda ve vodovodu. Čistá voda by byla nedostupná nebo by bylo téměř nemožné se k ní dostat.

Rok bez ropy – vraždy a chaos

Den 365:

Record říká, že po roce bez ropy „by možná zemřely další dvě miliardy lidí hlady nebo by zamrzly. Naživu by zůstaly řekněme dvě miliardy lidí, zbývající zásoby potravin by byly vyčerpány nebo zkažené, a nezbytné zhroucení zákona a pořádku by znamenalo pro mnohé násilný konec. „Soutěž o vzácné zdroje, tak elegantně vyřešenou vynálezem trhu a cen, by nahradily vraždy a chaos.“ V daném čase by už nebylo cesty zpět, protože prostředky na zvrácení experimentu s vyloučením ropy by již nebyly k dispozici.

„Hromadné vymírání by připravilo společnost o svou kulturu, vzdělání a techniky přežití. Následovala by nová doba temna.“ Jak říká Record, vykresluje sice noční můru, avšak tvrdí, že vše v tomto scénáři je dobře podloženo fakty.

Členové WEF opakovaně navrhují, že masové snížení počtu lidí na Zemi by organizaci pomohlo dosáhnout cílů zelené agendy. Portál Slay News uvádí, že Dennis Meadows, který je oslavovaným členem WEF, vyzval k ohromujícímu 86procentnímu poklesu populace lidí.

Většina tomu stále nevěří

Meadows, který je jedním z hlavních autorů knihy Římského klubu na podporu vylidňování z roku 1972 „The Limits to Growth“ (Limity růstu) a čestným členem Římského klubu, jakož i členem Světového ekonomického fóra, tvrdí, že cíle lze dosáhnout „mírově“. Meadowova kniha byla vydána před více než 50 lety, ale zdá se, že jeho ideologie je stále v souladu s dnešní protilidskou agendou WEF prosazující depopulaci. Tvrdil, že „většina světové populace musí být vyhlazená, aby ti, co přežili, mohli mít svobodu a vysokou životní úroveň“.

Těch, kdo přežijí, však má být jen pár vyvolených a je nepravděpodobné, že mezi nimi budou mnozí z nás. Oni jsou ten speciální klub, do kterého my nepatříme. Odborníci, kteří varují před nebezpečím spojeným s vyřazením ropy, by neměli být ignorováni. Je očividně zřejmé, že naši nevolení lídři se nezajímají o naše blaho.

Ti, kterým bylo přislíbeno privilegované postavení ve vylidněném světě budoucnosti, mají mnoho způsobů, pomocí kterých doufají, že dosáhnou svých cílů – ať už prostřednictvím chemtrailsů, vakcín, farmaceutických produktů, toxických látek v potravinách, vodě atp.

Problém je, že většina ohrožených tomu stále nevěří. Běžným lidem připadají tyto plány nelidsky nepravděpodobné. Rádi proto věří tvrzení korporátních médií, že jde jen o konspiračnhí teorie. Asi jako když mnozí Židé do poslední chvíle nevěřili, že je hitlerovci vezou do vyhlazovacích táborů.

A nejednou tam byli.

A nemohli už pro svou záchranu nic udělat.

Dostat nás tak či onak, například pomocí vyřazení ropy a ostatních fosilních paliv, je jen další jejich způsob.

Zdroj

4.6 11 hlasy
Hodnocení článku
19 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Primak
Primak
před 3 měsíci

Jak je to s tím hrozným Carbon Footprint? Stručně:
6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2
Kysličník uhličitý s vodou (v noci) nám dá cukr (potřebný pro růst rostlin) a uvolňuje kyslík
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0c437b2435602bacd0cedc105f51d7803fb0a95f

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 3 měsíci

Před několika dny – 29. března – mě jako značně aktuální zaujal prémiovaný článek na Lidovkách o Kirijenkovi https://www.lidovky.cz/svet/sergej-kirijenko-putin-rusko-prezident-muz-ve-stinu.A240328_160632_ln_zahranici_rkj?zdroj=LN_otvirak V plné verzi jsem článek našla zde https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20240328/281621015339672 A proč mě zaujal? Kirijenko je údajně člověkem, který zastavil drancování Ruska Spojenými státy, nastavené Jelcinem, ba co víc, Kirijenko je údajně scientologem, což je “náboženství”, které… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

A stálo se tak poté, co jeho roli pro Rusko popsal Pjakin https://aeronet.news/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-10-10-2016-odstavovani-usa-perestrojka-a-obcanska-valka-v-usa-trump-a-clintonova-pred-volbami-scientolog-namestkem-putinovy-administrativy/ Tak to jen taková aktualita, která za mě ale “mezi řádky” říká mnoho a dle mého především tím, čemu já už dlouho říkám, že “Zatímco svět hraje Člověče nezlob, Putin hraje šachy”. ……………………….. A pokud jde o aktuality ve smyslu… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 3 měsíci

To je ta “demokracie” – u koryt loutky vždy jen na čtyři roky a vždy nové a nové publikum, které si v rámci dlouhodobého scénáře vybere ty “správné” (správně vychované) herce pro epizody, hlavně ať nikdo nepozná, že žába se vaří pomalu. Nejen davy, ale i loutky se pak probouzejí, až když je žába uvařená,… Číst vice »

Dr.ak
Dr.ak
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

Souhlasím ! Nyní jedinou spásou je BRICS ! Jinak vše bude podstatně rychlejší ! Přemýšlejte, k čemu všemu potřebujeme elektřinu. Stačí jeden grandiozní “blackout” a je to “vzhůru na stromy” ! K samostatnému přežití je třeba cca 400 lidí se základními profesnímu zkušenostmi. Všichni ostatní budou mrtví !!!! Je potřeba v první fázi záchrany vyhubit… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Dr.ak

Jedinou spásou je BRICS? Dovolím si znova upozornit, že EU je nástrojem projektu BRICS – není tedy nástrojem Pax Americana=USA! A ono by ten BRICS nemusel být špatný – že svět dojede na plýtvání planetárními zdroji jsem upozorňovala už někdy před 30 lety, kdy naprosto neznalá politického dění jsem tvrdila, že… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

Ještě k tomu “Jedinou spásou je BRICS” nemůžu nezmínit 89., kdy jedinou spásou byl konec tzv. komunismu. Davy jsou vždy přesně tam, kde je mocní potřebují, nově to tedy chce v ulicích cinkat pro BRICS a Palestinu (pro Palestinu- islamizaci Evropy – už to běží…)

jbskalensky
jbskalensky
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

Někdy mi dá, Pozorovatelko, dost namáhavého přemýšlení, co svým příspěvkem (příspěvky),vlastně chcete říci, nebo alespoň naznačit. Na jednu stranu fakt dobré, ozdrojované, informace, na druhou nestíhám pobrat souvislosti. Samozřejmě že BRICS, tedy pokud si to vykládám správně, není ani zaručená ekonomická záchrana světa, ani záruka světového míru. Na druhou stranu… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  jbskalensky

Stručně: Moje pozorování světa a tím i politiky začalo čistě astrologickým pohledem – že totiž končí Věk Ryb a začíná Věk Vodnáře. Z toho vyšlo moje přesvědčení, že končí křesťanství (ryba a kříž jako jeho symboly) a že tedy končí i 2t let trvající západní kultura, započatá Římem/Řeckem a že v naší době přestane platit i “všechny cesty vedou do… Číst vice »

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 3 měsíci

Tamhle kaci pralesy..Jidlo chteji ” pasovat pres Kongo”, ale hlavne,ze vadi spalovaci motory a prdici kravy

standa
standa
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  palasovar@gmail.com

Mám dojem, že to je na AC24 – video – s prezidentem Guyany – doporučuji ke zhlédnutí, že ještě existují rozumní lidé i na Západě. Guyanský prezident rovněž uvedl, že jeho země nedostává kompenzace za lesy, které její obyvatelé zachovali při životě. „Za posledních 50 let svět přišel o 65 % své biologické rozmanitosti. My… Číst vice »

Primak
Primak
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  standa
standa
standa
před 3 měsíci

Člověk vydrží bez vzduchu 2min a někteří více. Člověk vydrží bez vody cca 1týden.Člověk vydrží bez jídla cca  40 dnů! Takže ta časová osa se hned po týdnu zhroutí ! Začne boj o vodu, zásobování se zhroutí také po týdnu. Silové složky přestanou chránit oligarchy a politiky, protože mají rodiny. Aby se to nezhroutilo za… Číst vice »

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  standa

Oni si to snad neuvedomuji..Celkem mi pripada,ze jim ani nedoslo,ze se bez lidi neobejdou.Vzdyt nikdo z nich krome recneni nic zivotne duleziteho neumi

Dr.ak
Dr.ak
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  standa

Jak to asi dopadne ? Jak to bude hóóódně rychlé ? Ti z nás co pamatují: Čau Česko !!

cablik
cablik
před 3 měsíci

Nevěřím že to dojde tak daleko ale oni si koledují pokud půjde do ulic rozzuřený dav tak dopadnou jak ta zdegenerovaná šlechta v Rusku. Tak to je otroky do fabrik nepotřebují budou vyrábět automaty tak co s zbytečnými jedlíky to je typický západ z kterého jde jen zlo.

standa
standa
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Aby se to nestalo v tak velkém měřítku vzniknul NWO – Nový Světový Řád – zemí BRICKS bez vlivu Anglosasů. Časové popsané ose bude bránit imigrace islámu do EU. Islám se vzbouří a nastane peklo pro podporovatel 0-vé stopy uhlíku, a to nemluvím o boji o vodu ! Je možné, že někdo ukáže lidem cestu… Číst vice »

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  standa

Přesně tak žádné NWO nebude svět naštěstí nebude tancovat jak pár šílenců píská. Žádná světovláda se konat nebude BRICS je ekonomicky rozdrtí.