Brusel nařídil razantně zdražit Evropanům kávu, kakao a další tropické ovoce! Plánem je odlesnit Amazonii a změnit ji v obrovské bankovními konglomeráty vlastněné latifundie. Drobní zemědělci mají být zničeni nejen v ČR, na Slovensku, na Ukrajině, ale i v Jižní Americe a Africe!

Pijete k snídani rádi kávu, kakao, a nebo čaj? Kupujete dětem ke svačině, aby měly vitamíny, banány a další tropické ovoce? Připravte si peněženky!

Michael Svatoš
Michael Svatoš
Brusel loni po tichu vydal nové nařízení EUDR, a ceny tropických komodit letí drasticky vzhůru! Cena Kakaa se od vydání nařízení EUDR zvýšila o 300%! A to je teprve začátek, varovali o víkendu Evropu jihoameričtí diplomaté! Zatímco bruselští Eurokraté po svém letitém zvyku svalují růst cen Kakaa a dalších tropických produktů na globální oteplování, Jihoameričané tvrdí, že za růstem cen stojí nová, od 1. ledna 2024, platná byrokracie EUDR! Po zdražení energií, masa, obilí, a mléka, nyní Brusel zaútočil na nízké ceny ovoce, kávy a kakaa. Podle diplomatů jediná komodita, která díky nařízení EUDR v Evropě zlevní, bude kokain! Není tak asi náhodou, že na stránkách Pirátů stále najdete tuto výzvu: Piráti souhlasí! Legalizujme všechny omamné a psychotropní látky!

V minulé analýze jsme srovnávali počty státních úředníků v Argentině a v ČR, protože jak Javier Milei, tak Petr Fiala, před volbami slíbili, že jejich počty sníží, aby se ušetřilo na státních výdajích, a země se nemusely zadlužovat.  Milei svůj slib splnil za 4 měsíce od zvolení. Fiala už vládne 28 měsíců, a počty úředníků jenom zvyšuje! A bude hůř! Podle nařízení EUDR, článek 15, odstavec 9, musí každá země EU vyčlenit dodatečné státní úředníky, kteří zkontrolují nejméně 9% celkového množství všech  tropických produktů, které jsou do země dováženy, a nebo které, aspoň z části tyto produkty obsahují! Chcete dobře placenou práci pod státní a nebo bruselskou penzí, hlaste se Fialovi! Nejen, že získáte skvěle placenou úřední prebendu pod bruselskou ochranou, ale můžete při ní vydělat i miliony bokem! Staňte se bruselským kontrolorem kávy, kakaa a banánů! To je povolání budoucnosti! A zdá se tak jasnější, proč se najednou Rakušani pustili do bratrovražedného křížku s Fialkami, kdo z nich urve víc mandátů v letošních Euro-volbách, a kdo obsadí post Eurokomisaře. Neb známo jest, že kdo má moc, obsazuje nejlukrativnější koryta!

Bruselské nařízení EUDR nejen zdražuje Evropanům tropické produkty, ale i zásadně mění rozdělování zisků z tropického zemědělství. Podle nařízení EUDR budou z prodeje do Evropy vyřazeni drobní zemědělci a domorodí majitelé půdy, třeba indiánské komunity. Naopak potomci úzké skupiny koloniálních latifundistů a západní zemědělské finanční konglomeráty, které v minulých desetiletích levně skoupily tropickou odlesněnou půdu, shrábnou veškerý tučný zisk!

A boj o zisk je ostrý! Když jsme v v prosinci 2022 v analýze MAP 1533 podrobně popisovali, jak berlínsko-bruselská nadace Fridricha Naumana zasahuje z Prahy do rovného průběhu voleb na Slovensku proti Robertovi Ficovi a dalším vlastencům, podrobně jsme zmapovali, jak tato nadace organizovala v únoru 2022 státní převrat v Peru. Obecným cílem převratu bylo svrhnout levicového prezidenta, který směřoval zemi blíže k BRICS, a ustanovit pravicovou vládu, která bude směřovat k Západu. Konkrétní cíl převratu 2022 se ovšem projevil až v lednu 2024, a je nepokrytým pokusem využít v Peru bruselské nařízení EUDR k ožebračení místních drobných a indiánských zemědělců, zabavit jim půdu, a veškerý vývoz a zisk z prudce nařízením EUDR zdražených plodin do Evropy soustředit výhradně do rukou peruánských a západních elit!

Nová pravicová vláda v Peru schválila v lednu tzv. Lesní zákon, který má zaručit splnění bruselských norem EUDR v Peru. Podle těchto norem musí každý tropický zemědělec, který na svém políčku vypěstuje nějakou tropickou plodinu, a ta se potom vyveze do EU, prokázat orgánům zemí EU, že splnil veškeré normy EUDR. A ty zahrnují třeba – prokázání vlastnictví políčka, – doklady se satelitní geo-lokací políčka, – prokázání, že políčko nebylo odlesněno před rokem 2020, atd. Že si žádný malý farmář nebo indián nebude moci tuto nákladnou EU EUDR byrokracii přes Atlantik finančně dovolit, je všem v Bruselu už roky jasné. Ale ani to ovšem pravicové vládě dosazené evropskými nadacemi k vládě nad Peruánci nestačilo. Nařízení EUDR obsahuje i doložku, že políčko musí být vlastněno a provozováno v souladu s místními nařízeními jednotlivých vlád tropických zemí. A peruánští vládnoucí globalisté rafinované doložky EU EUDR ve svém novém lesním zákoně okamžitě mazaně využili, a nařídili, že malí soukromí a domorodí vlastníci půdy, kteří mají ke svým nemovitostem “vlastnické tituly nebo doklady o jejich držení“ bez ohledu na jejich stáří, jsou považováni za „vyloučené pro zemědělskou produkci“.

Naopak nový pravicový peruánský lesní zákon vyjímá “velké odlesňovací společnosti” z odpovědnosti za nedávné nelegální odlesnění amazonské půdy, legalizuje tuto podle starého levicového zákona z jara 2022 nezákonně odlesněnou půdu pro zemědělskou produkci EU EUDR, a dokonce těmto “velkým odlesňovacím společnostem” povoluje bez soudní přezkoumatelnosti odlesňovat další amazonský prales, aby se místo něj v souladu s nařízením EU EUDR pěstovaly sójové boby, káva, kakao a banány! Nařízení EU EUDR bylo přitom Eurokraty v 86 úvodních odstavcích zdůvodněno, aby účinně zabránilo dalšímu odlesňování tropické půdy, a aby ochránilo domorodé komunity, před dopady odlesňování pralesa pro zemědělskou velkovýrobu! Výsledek práce Eurokratů je tak opět absolutně opačný než slibovaný důsledek, a ještě prudce zdražuje kakao i další potraviny.

Po celé Evropě nyní protestují zemědělci, kteří se bojí, že bruselská pravidla, a dovoz levných plodin z Ukrajiny a z dalších zemí včetně Ruska, je připraví o jejich domovy i půdu. I nejvyhlášenější čeští antiputinisté z Fórum-24 se s nepokojenými českými farmáři shodnou v tom, že byrokratická zátěž českých zemědělců je neúnosná, a zatěžuje je zbytečnými finančními náklady. A okrádá je o čas, který místo farmaření musí strávit nad zbytečným papírováním. A je proto bezpodmínečně nutné celou byrokracii zjednodušit. Je tak zřejmé, že všem Eurokratům je nad slunce jasné, že malý český, slovenský, nebo evropský farmář, si nákladnou byrokracii dovolit nemůže, jinak zkrachuje. Je tak ovšem zároveň jasné, že žádný indián, Afričan, či jihoamerický nebo jihoasijský malorolník si podobnou byrokracii, navíc vedenou na tisíce kilometrů až do Bruselu, už tuplem nebude moci dovolit! Nad malými zemědělci tak díky Bruselu vítězí po celém světě velcí latifundisté a finanční investoři. Na Ukrajině byli takřka všichni tamní malí farmáři povoláni na frontu, a zatímco jejich pole leží ladem, a nemá na nich kdo hospodařit, Zelenskyj zahájil privatizaci ukrajinské státní půdy. Malí ukrajinští farmáři tak mají hrdinně padnout v boji proti Putinovi, aby si velcí západní hráči a místní oligarchové mohli zatím přivlastnit většinu nejlukrativnějších ukrajinských polí. (Podrobně v MAP 1695.) Indiáni a drobní peruánští zemědělci tak dostali novým lesním zákonem zákaz pěstovat na svých starých polích ovoce pro Evropany, aby se velcí západní hráči a tamní latifundisté zbavili konkurence, a aby mohli odlesnit další tisíce lánu amazonského deštného pralesa a pěstovat na nich sójové boby, tak potřebné pro levný výkrm holandských, španělských a italských slepic a vepříků. Malí francouzští a čeští a slovenští a další zemědělci mají v důsledku toho všeho nakonec zkrachovat a jejich půda a statky mají nakonec padnout do rukou velkých západních agrobaronů. Po celém světě mají zbýt už jen latifundisté a jejich levní zaměstnanci – peóni! A Evropané mají celý proces změny vlastnické struktury zaplatit zdraženými potravinami – vskutku plán hodný samotného Lucifera!

Že to jde díky BRICS  i jinak naznačují opačné tendence, jichž bylo v loňském roce dosaženo v Kolumbii a Brazílii. Ještě před uvedením v platnost nařízení EU EUDR, které platí od ledna letošního roku, se tamním novým, BRICS nakloněným vládám, podařilo neuvěřitelné a snížily odlesňování amazonských pralesů dramatickým způsobem. V Kolumbii, po nástupu prezidenta Gustava Petra v létě 2022, který po rozsáhlých nepokojích vyvolaných lidovou nespokojeností s prozápadní vládou washingtonského miláčka Ivána Duque vyhrál prezidentské volby, se za první rok jeho vlády odlesňování snížilo o 70%!!! V Brazílii, kde Lula porazil Bolsonara, obdobně o 61%. V Kolumbii to představuje záchranu 140 000 hektarů lesa = rozloha 5,3% všech lesů v ČR! V Brazílii došlo k záchraně 800 000 hektarů = rozloha 30% všech lesů v ČR! 35% vší rozlohy všech lesů v ČR tak nebyl v Brazílii ani v Kolumbii vykácen jen odklonem obou zemí od Západu k BRICS! Naopak v Peru, kde bruselské nadace úspěšně podvrátily BRICS nakloněnou vládu, je právě nastartován opačný proces, a je díky nařízení EU EUDR ještě urychlen! Že si Západ se svými útoky proti levicovým vládám nedá pokoj svědčí i loňské pokusy liberální pravice svrhnout prezidenta Gustava Petra. Krom agrární reformy a zamezení odlesňování Amazonie je Gustavo Petro v hledáčku Washingtonu hlavně kvůli normalizaci vztahů se sousední Venezuelou, proti které předchozí miláček Duque usilovně brojil, a taky kvůli zvyšování daní ze zisků západních korporací, a kvůli propuštění proamerické kolumbijské generality.

Ačkoli vlády Peru i Kolumbie stojí na opačných barikádách současné studené války mezi Západem a BRICS, shodli se jejich diplomaté v Bruselu překvapivě na skutečnosti, že nařízení EU EUDR bude znamenat zdražení všech tropických plodin vyjma jediné kokainu! Podle obou diplomatů v důsledku nařízení EU EUDR, které výslovně zakazuje do EU importovat plodiny vypěstované na polích, která byla za zemědělské plochy uznána po roce 2020 dohodami s pěstiteli koky, kteří se zavázali, že na těchto nelegálně odlesněných polích už budou místo koky jen pěstovat kakao, kávu a banány, výměnou za ochranu před drogovými kartely a za přidělení této půdy do osobního vlastnictví. Tyto dohody, které Petro i Lula vyjednali, připravily drogové kartely i odlesňovací kartely o pracovní síly, protože bývalí nelegální dřevorubci a pěstitelé drog se stali legálními farmáři, a dohody jsou všeobecně považovány za hlavní příčinu dramatického zpomalení odlesňování Amazonie.

EU se marně potýkala v uplynulých letech s růstem pašování kokainu, a s růstem vražd v důsledku válek o vládu nad trhem s drogami mezi různými imigrantskými kriminálními klany. Podle peruánských i kolumbijských diplomatů nařízení EU EUDR vyžene z půdy tisíce budoucích nelegálních dřevorubců a pěstitelů koky. V Amazonii začnou zase po milionech padat úžasné pralesní stromy k zemi a kokain zaplaví Evropu ještě víc. Proč ale je taková poptávka po svržení kolumbijského prezidenta Gustava Petra je nanejvýš zajímavé, a možná to souvisí s jeho nejnovějším nápadem – pěstovat na malých kolumbijských polích legálně marihuanu!!! Co by tuny legální levné kolumbijské marihuany udělaly na trhu v těch zemích Západu, kde je marihuana legalizovaná, a kde se draze pěstuje, je možné vysvětlení, proč je nyní Gustavo Petro cílem neustávajících útoků! A nebo možná i proto drogové kartely jeho prezidentskou kampaň prý i financovaly.

V každém případě, nařízení EU EUDR zvýší počty úředníků v Bruselu, Praze i Bratislavě, a zatíží další administrativou malé živnostníky – cukráře, malovýrobce potravin s nějakým obsahem tropických plodin, stejně jako malé distributory kávy, kakaa a čaje. Všechny potraviny dále zdraží, a pralesy budou káceny ještě rychlejším tempem. V nastávajících Euro-volbách však budete mít ojedinělou příležitost prospět světu a zpomalit odlesňování Amazonie. Stačí podle návodu peruánských a kolumbijských diplomatů zvolit nějakého odpůrce neustále narůstající bruselské byrokracie, ještě dříve než nás všechny svou nenasytností sama pozře, a celou Zemi svými idiotskými nařízeními zbaví každého stromu! Proto v každém případě běžte k volbám a někoho zvolte! Nejít k volbám znamená volit současné hloupé Eurokraty!

**

Michael Svatoš, MaP1955

4.4 7 hlasy
Hodnocení článku
9 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  palasovar@gmail.com

V prvni desitce je i Mexiko?…To je sila..Ted uz budou asi zasedat jine ekonomiky sveta…Ta ” soucasna 9 uz je asi jen humbuk

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 2 měsíci

“Že to jde díky BRICS i jinak naznačují opačné tendence” – až na to, že BRICS je projektem globalistů a EU je jejich nástrojem. Ad) “odlesňování Amazonských pralesů” – právě BRICS to úspěšně zastavuje, ale je to EU, kdo to nejvíce realizuje, a to právě přes projekt “krávy a prasata” . Všichni skočili na to,… Číst vice »

Naposledy upraveno před 2 měsíci uživatelem Pozorovatelka
standa
standa
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

Vznik BRICS, podle jedné z teorií, je dán výsledkem vnitřního boje vládnoucích struktur světa. Jedna PAX AMERICANA dále podporuje i za cenu zničení planety, druhá si uvědomuje, že není žádná obývatelná planeta v blízkosti Země, kam by se odstěhovala, proto vzniknul projekt NWO bez Anglosasů a “velení” bylo předáno Číně. Aby z Číny vznikla supervelmoc… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  standa

Všechno začalo už v 60.-70. letech, m.j. vývozem amerických technologií do Číny Kissingerem a Nixonem, resp. tzv. kulturní revolucí v Číně v tom bouřlivém roce 1968, po kterém se Čína stala hybridem kapitalismu a marxismu/komunismu. Souhlasím s Vámi, jen projekt NWO (Pax Americana) je dle mého mylně považován za totéž, co globalizace podle globalistů. Tím je i projekt BRICS (mimochodem… Číst vice »

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 2 měsíci

Lide by se meli zacit vic spojovat do ruznych komunit,aby tyhle blby prezili..Myslim,ze je nejvyssi cas

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  palasovar@gmail.com

Vytvareni zemedelskych ( a jinych) druzstev bych nebrala jako ” sproste”.Za prve oni ( ti nejbohatsi) delaji to same a za druhe jen tak by se jim dalo konkurovat

orinoko
orinoko
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  palasovar@gmail.com

Již se děje delší dobu porůznu. V měsíci, kdy jsem měl záda na dranc a musel ležet, mě dokonce zavazeli, což je rovněž v nabídce. Místní záležitost. Ani to nevyjde extrémně draho, moje měsíční náklady na proviant jsou prakticky stejné. A takhle se má komu nic ovat se Zápachem. Ne , jako ta banda… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 měsíci

To se pan autor plete oni nejsou hloupí ale vychcaní jak díra do sněhu kdo nejde volit tak si kope vlastní hrob zbývá už jen pár stop.