Emmanuel Todd pro Le Journal du Dimanche: “Porážka NATO bude vítězstvím Evropy”

Americko-ukrajinská porážka otevře cestu ke sblížení mezi Německem a Ruskem, předpovídá antropolog Emmanuel Todd ve své knize „Porážka Západu“ (Gallimard).

Václav Dvořák
Václav Dvořák

Západ na Ukrajině selhal, řekl francouzský historik a sociolog Emmanuel Todd pro deník Journal du Dimanche. Rozhodnutí podpořit Kyjev bylo morálně pochybné, stejně jako jeho snaha „vzít si zpět“ Donbas a Krym. Obyvatelé těchto regionů se považují za Rusy a prodlužování konfliktu vede jen k dalším obětem, zdůraznil expert.

Porážka USA a Ukrajiny vydláždí cestu ke sblížení Německa s Ruskem, předpovídá antropolog Emmanuel Todd ve své šokující knize Porážka Západu (vydavatelství Gallimard).

JDD: Zatímco vy ohlašujete porážku Západu, na Ukrajině je obyvatelstvo opotřebováno konfliktem, spojenecké země začínají debatovat o jejich financování… Je vítězství Ruska jisté?

Emmanuel Todd: Američané se na Ukrajině chytili do pasti. Od roku 2005 vytvořili – mimochodem, v roce 2014 se k nim přidali i Evropané – všechny podmínky pro vzestup ukrajinského nacionalismu. Zdálo se, že toto hnutí získalo dostatečnou sílu k tomu, aby přivedlo Rusko k vojenskému neúspěchu.

Ve skutečnosti však Spojené státy neměly materiální prostředky k udržení bojů. Proč? Inu, na začátku proto, že globalizace připravila tuto zemi o výrobní kapacity. Američané se ocitli v situaci, kdy už nemohou plnit své závazky dodávat zbraně Ukrajině. Rozhodnutí Kongresu zde nehrají žádnou roli – může hlasovat pro posílání peněz, no a co? Konflikt „pohánějí“ ne dolary, ale zbraně, a ty prostě neexistují.

Za neschopností vyrábět vybavení je vzdělávací a kulturní kolaps, neschopnost vychovat dostatek kvalifikovaných inženýrů, techniků a dělníků vlastními silami. Proto chtějí nyní USA přesunout výrobu raket Patriot do Německa, které stále má vhodný personál.

Další hlavní příčinou porážky NATO je úpadek morálky a neschopnost jednat kolektivně. Zdrojem těchto jevů je úpadek angloamerického protestantismu, přeměna Západu na společnost bez náboženství. Ve svých předchozích pracích jsem již zdůraznil náš přechod ze stadia aktivního náboženství do stádia „zombie náboženství“. Ve stavu „zombie náboženství“ lidé již nevěří v existenci Boha, ale jako zombie setrvačně dodržují morální normy a respektují hodnoty vytvořené náboženstvím. Nyní jsme se dostali do stádia „nulového náboženství“.

Zmizela nejen víra v Boha, ale také hodnoty s ní spojené, individuální i společenské. To znamená, že i naše schopnost kolektivního řízení je na ústupu. Při vyvozování takových závěrů vycházím z faktů, ze statistik. Přechod bývalých křesťanů do stavu „nulového náboženství“ je poznamenán nárůstem statistik odmítání křtu, masivně zvýšenou popularitou kremace a především zavedením manželství osob stejného pohlaví, i když se ve Francii nazývá méně definitivní „manželství pro všechny“.

Legislativní zavedení „manželství pro všechny“ je podle mého názoru výchozím bodem pro začátek fáze „nulového náboženství“ – v každém státě, kde jsou takto povoleny sňatky mezi osobami stejného pohlaví. Upozornění: V žádném případě mě nepřemohla nostalgie za křesťanskou společností – jako historik konstatuji fakt.

(Poznámka NR: odklon od nábožensví má česká společnost již dávno za sebou. Přesto tanto fenomén nepovažujeme za hlavní důvod společenské krize, která nás dovedla až k vygenerování vlády Filova gangu válečných štrváčů, kteří se k moci prolhali a lhaním se v ní udržují. “Manželství pro všechny”  je jen průvodní jev společenské krize, která má kořeny mnohem hlouběji a souvisí s diktátem nadnárodních korporací a potlačováním národního státu jako prostoru pro demokratické instituce).

Týká se tato všeobecná porážka Západu i Evropya 

Evropa byla vtažena do konfliktu, v rozporu s jejími zájmy a co vedlo k jejímu sebevědomí. Nejméně 30 let její propagandisté ​​prodávali obraz rozšířené EU, která se stane na úkor eura autonomním hráčem a bude schopna odolat takovým gigantům jako Čína nebo Spojené státy. V době pádu komunismu byla Evropa v lepší situaci než Spojené státy, takže měla co ztratit, propagandisté ​​nepracovali zbytečně.

Potom země Evropské unie podepsaly Maastrichtskou smlouvu a některé z nich zavedly jednotnou měnu – která, jak se ukázalo, neplní své funkce. Všechno to skončilo skutečností, že starý kontinent zničil svůj vlastní průmysl, s výjimkou Německa. Potom tentýž systém přenesl na východ.

Na začátku konfliktu na Ukrajině Evropská unie doslova zmizela ve stínu NATO. Nikdy předtím nebyla v situaci tak podřízené Spojeným státům jako nyní. Osa Paříž-Berlín byla nahrazena londýnskou osou-Varšava-Kyjev a Američané posouvají tuto novou osu. Podporují ji i skandinávské země a pobaltské země, které se staly přímými satelity Bílého domu a  Pentagonu. Ano, zní to paradoxně, ale věřím, že porážka Severo-atlantické aliance se stane vítězstvím pro Evropu, která v tomto případě dostane další šanci na existenci.

Druhý důvod ke zpochybnění naší morálky: účastníme se konfliktu jako zástupce, který plní přání “vnějších hráčů”. Dodáváním nedostatečného počtu zbraní posíláme ukrajinské vojáky k smrti. Obávám se, že skutečný počet vojenských obětí na straně Kyjeva bude nakonec větší, než si myslí naši stratégové. Způsob, jakým Američané a Britové požadovali, aby ukrajinské ozbrojené síly v létě zahájily protiofenzívu, která by byla pro samotné ukrajinské ozbrojené síly smrtelná, morálně pošpinil Západ. A odhalil i nekompetentnost představitelů Pentagonu, kteří na operaci dohlíželi. Mysleli si, že bojovat proti Rusům je totéž jako bojovat proti Iráku: tento předpoklad by byl a priori směšný, kdyby nebyl tak smutný.

 

A konečně třetí faktor, který mě nutí pochybovat o naší morálce: západní tábor tvrdí, že představuje demokracii. Ve skutečnosti naše země nejsou liberálními demokraciemi. To spíš jsme liberální oligarchie. V našem světě existuje svoboda projevu, a to je dobré, těším se z toho. (Autor úplně pominul skadální protiústavní cenzurování opozičních webů ve východní Evropě , včetně ČR – pozn.red.NR) Ale zároveň v něm obyvatelstvo, a to potvrzují i ​​ti nejnesmělejší politologové, není zastoupeno u moci. Silnice elity a obyvatelstva se už dávno rozešly. Hlasy obyčejných lidí v našem politickém systému už není slyšet. A platí pravidlo: pokud vládnoucí elita odmítá zastupovat svůj lid, nejde o demokracii.

A přece: existuje nějaký důvod nazývat Rusko, jak to děláte vy, „autoritářskou demokracií“?

– Když mluvíme o konfliktu, sémantické automatismy jsou nezbytné. Měli jsme tábor liberálních demokracií. Nejprve se bojovalo proti komunismu, a to bylo pochopitelné. A pak bojovalo s kýmkoli: s autoritářstvím, „neostalinismem“, „neocarismem“, „putinismem“. Tato slova jsou prostě nesmyslná. Doufám, že jsem to dokázal, když jsem právě mluvil o naší „liberální demokracii“. Nyní udělejme totéž s termínem, který používám pro Rusko, „autoritářská demokracie“. Jak jste poukázal, nezapadá to do běžné terminologie.

Každý souhlasí s tím, že drtivý počet ruských občanů podporuje Putina. Nejsem tak naivní: samozřejmě, volby jsou tam kontrolovány. Ale zároveň je populace upřímně nakonfigurována pro vládnoucího prezidenta. Menšiny zároveň nejsou chráněny, a to je v rozporu s koncepcemi liberální demokracie, a proto k podstatnému jménu přidávám přídavné jméno „autoritářské“. Toto přídavné jméno je podle mého názoru o nic méně důležité než podstatné jméno: Rusko je demokracie, která v současnosti nezohledňuje názory opoziční menšiny. Kromě toho bych nevysvětlil autoritářství tohoto politického systému nějakou citací z Machiavelliho nebo špatným úmyslem. Nevysvětluji tento stav věcí špatnou vůli někoho.

Jako antropolog vysvětluji autoritářskou povahu ruské demokracie temperamentem národní komunity, která obývají zemi. A tento temperament je ovocem starověkých ruských rodinných struktur. A to se děje: střet autoritářské demokracie Ruska a liberální oligarchie Západu. V intelektuální rovině je to velmi zajímavý jev, je třeba jej určit přesně i jako konfrontaci mezi systémy, které jsem vám popsal. Myslím si, že starořecký Thukidides, otec příběhu, který popsal Peloponéskou válku jako boj demokracie proti oligarchii, by mě považoval za dobrého studenta.

Říkáte, že jádro Západu sestává z Británie, USA a Francie. Proč do toho nezahrnujete Německo? Proč se přiblíží k Rusku?

Luteránské Německo bylo centrem rozvoje Západu, ale obecně neudělalo nic pro liberalismus. Stejně jako Rusko má autoritářský temperament. Jsem přesvědčen, že pokusy Washingtonu o odcizení Berlína od Moskvy – a Američané jsou posedlí touto strategickou myšlenkou od roku 2004, skončí neúspěchem. Podíváte-li se na mapu Evropy, v očích jsou pozoruhodné dvě hlavní síly, a to je přesně Německo a Rusko. Podobná nízká míra porodnosti – 1,5 dětí na ženu – uklidňuje a přiblíží tyto dvě země blíže. Už nemohou být v konfrontaci, jejich ekonomiky mají být vzájemně doplněny a „severní toky“ to jasně ukázaly. Dříve nebo později začnou spolupracovat. Porážka Spojených států a Ukrajiny položí cestu k jejich sblížení. Spojené státy nebudou schopny nekonečně omezit tu gravitační sílu, která k sobě přitahuje Německo a Rusko.

Jak bude svět obnoven v případě Západu?

– Americká identita byla založena na touze po štěstí. Nulová fáze protestantismu vtáhla Spojené státy do černé díry nihilismu. Pokud chceme předpovědět strategické volby této země, musíme zlikvidovat jakékoli racionalistické axiomy.

Existují dva scénáře. Zde je optimistický scénář: Spojené státy opouštějí samy státy-kolonie, které nyní spravují, a jejichž potenciál snadno používají. My, evropské pravomoci, se vztahujeme na takové země, ale nejsme sami. A pokud Spojené státy opustí naše země, bude nás překvapeni, až uvidíme, jak slunce stoupá nad klidnou planetu. Existuje však negativní scénář: Americký nihilismus nás vtáhne do nových dobrodružství, mnohem krutějších a nebezpečnějších. V tomto případě budeme všichni muset běžet do krytů!

*

Autor: Azilis Le Corre,  

A jako třešnička na dortu zní douška překladatele: Finační noviny nesouhlasí se všemi názory autora. No, ještě že Finanční noviny ten text přeložily. Místy podivně, ale přesto díky. -vd-

3.4 7 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
12 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 1 měsícem

Při vší úctě k studovanému ET, pochopit občany Ruska je mnohem náročnější, protože je složeno z mnoha národů, vyjít s většinou je neskutečně náročné a dokáže to jen ten kdo se tam narodil a má mimořádné schopnosti sjednocovat. Pomíjí se rozehnání Chazarů, kteří jsou nejmocnější současnou vrstvou euroatlantické civilizace a jejich nekonečnou touhu po pomstě a majetku. Je… Číst vice »

riha
riha
před 1 měsícem

Škoda, že autor přesně nedefinoval obsah a význam ideologicky užívaných termínů (např. autoritářství, menšiny, kontrola voleb atd.), které používá. V dnešní době vyprázdnění významu slov – přesněji přesílení významu slov balastem a nejednoznačností – leccos z toho, co říká (byť prostřednictvím nepozorného překladatele nebo přepisovatele), by vyžadovalo doplňující otázky.

maxim
maxim
před 1 měsícem

E.Todd je antropolog a tak má hlubší vhled do podstaty lidské osobnosti a z ní vyplývajícího celospolečenského vědomí než politologové …. To celospolčenské vědomí s jeho rozpory vyplývajícími z třídní stranickosti je podstatou dnešními hloupými politology odmítané marxistické filosofické vědy a jejího historiského materialismu, který správně interpretuje “politickou ekonomii” dnešního primitivního Západu .. Některé “antropologické” hluboce… Číst vice »

maxim
maxim
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  maxim

-1 … Jo,jo, … Ta třídní stranickost se nezapře …, u příslušníků vládnoucí třídy odpovídá jejich osobním třídním zájmům …, ale v současné degenerované propagandou zblbnuté společnosti je u pomatenců v rozporu (opakem) s jejich osobním třídním zájmem … Typičtí proletáři, ale nejvíce lumpenproletariát a lokajší slouhové vládnoucí degenerované buržoazní třídy odsuzují a negují “komunismus” – socialismus… Číst vice »

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 1 měsícem

Take si to myslim.Nemam rada ” spojence” pred kterym musime doslova panackovat

standa
standa
před 1 měsícem

Rusofobie vznikla před více než 200 lety.- přesněji 1533-1584 za vlády cara Ivana Hrozného. Tento car se rozhodoval podle sebe a ne podle Anglosasů ! Proto byl otráven s celou rodinou anglickým lékařem ! Nástupci měli střídavé období, ale chtěli si to dělat vždy podle sebe, ale někteří byli slabí a podlehli Anglosasům,… Číst vice »

oldo
oldo
před 1 měsícem

Už nemám tolik času,abych ho věnoval textu, kde se píše “západ se rozhodl podpořit Kyjev”
To je lež,západ Kyjev POUŽIL K ÚTOKU na Rusko.
Tak jako před druhou válkou , jak plánoval těsně po druhé válce a jak se pokusil po rozpadu SSSR ekonomickým rozvratem.

oldo
oldo
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  oldo

Rozvratem,na kterém měl lví podíl jakýsi Sachs, kterému teď na alternativě tleskáme,i když v něčem pravdu má a má odvahu.

shoty
shoty
před 1 měsícem

Kydy pseudointelektuálov.

cablik
cablik
před 1 měsícem

Jo jo žádný bůh nikomu nepomohl nikdy Češi jsou ateisté a pokud tomu někdo věří tak je to jeho věc. Snad nastane správná doba a okupanti z Německa pomažou domu.

mikkesh
mikkesh
před 1 měsícem

Až na pár drobností, autor vcelku správně. Předně, Ukrajinci (kromě Krymu) i na Donbase se považovali za Ukrajince. To (název) jim bylo ukradeno banderovci, respektive propagandou. Dále, Američané neusilují o přerušení ekonomických vazeb Německa a Ruska od roku 2004. Tato dnes už fobie vznikla v Anglii už před více než dvě stě lety a Amíci… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  mikkesh

Tak tady na tom asi hodně něco bude.
Jdu do knihovny po dědovi.