Istanbulská jednání mezi Ukrajinou a Ruskem – výsledný dokument

Zde si můžete přečíst dokument vypracovaný mezi Ukrajinou a Ruskem v dubnu 2022, doslovně a přeložený do češtiny. Převzato z Weltwoche.:

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Ač je zřejmé, že pozice obou států jsou nyní daleko od sebe, Ukrajina a Rusko budou muset jednou vyjednávat. Až spolu znovu promluví, ústřední záležitostí bude postavení okupovaných ukrajinských území a budoucí bezpečnostní záruky Ukrajiny. Ukazují to dokumenty z jara 2022, tedy bezprostředně po začátku války, které zveřejnil New York Times. To ukazuje nejdůležitější nesrovnalosti a také to, jaké kompromisy jsou možné.

Rusko chce, aby Ukrajina uznala Krym jako součást Ruska: „Ukrajina uznává Krymskou republiku a město Sevastopol jako nedílnou součást Ruské federace a v této souvislosti provede komplexní změny ve vnitrostátní legislativě.“ To, co se dnes z pohledu Ukrajiny zdá nepřijatelné, nebylo přijatelné tehdy. Mírová dohoda se zdála možná. 20. dubna 2022 se obě strany dohodly na kompromisu o vyloučení Krymu ze své smlouvy, takže zůstane pod ruskou správou, aniž by to Ukrajina uznala.

Z přezkoumání dokumentů vyplývá, že obě strany jednaly také o zbrojním arzenálu, podmínkách případného členství Ukrajiny v Evropské unii a některých ukrajinských jazykových a kulturních zákonech, které chtělo Rusko zrušit. Ukrajinští vyjednavači nabídli, že se vzdají členství v NATO a přijmou ruskou okupaci části svého území. Odmítli však uznat ruskou suverenitu nad těmito územími. O statutu Krymu se mělo rozhodnout v horizontu deseti nebo patnácti let, přičemž Ukrajina slíbila, že se nepokusí získat poloostrov zpět silou.

Ukrajina navrhla nikdy nevstoupit do NATO nebo jiných aliancí. “Ukrajina se nepřipojí k žádné vojenské alianci a nerozmístí cizí vojenské základny nebo kontingenty…”

Rusko požadovalo, aby Ukrajina učinila z ruštiny úřední jazyk. Uvedla: „Ukrajina zruší všechna omezení týkající se používání ruského jazyka na všech územích do třiceti dnů od podpisu této dohody.

Rusko, které v té době podcenilo prudký odpor Ukrajiny, se zdálo být takové dohodě otevřené, ale odmítalo její klíčovou součást: dohodu, která by zavazovala ostatní země, aby v případě nového útoku přišly Ukrajině na pomoc.

Po jednání v Istanbulu se zdálo, že Rusové podporují ukrajinský model neutrality a bezpečnostních záruk a snižují důraz na své územní požadavky. Podle ruského vyjednavače Vladimira Medinského znamenala ukrajinská nabídka neutrality, že je „připravena splnit hlavní požadavky, na kterých Rusko v posledních letech trvalo“.

Zelenskij a Putin by se následně osobně setkali, aby dokončili mírovou dohodu a dosáhli dohody o tom, jak velké ukrajinské území by Rusko mohlo nadále okupovat. Jak konkrétní byly tehdejší výsledky vyjednávání, ukazuje následující dokument. Nebyl však právně platný, protože územní představy byly příliš vzdálené a obě strany uplatňovaly výhrady podle mezinárodního práva. Dokumentujeme výsledek jednání zveřejněný v New York Times doslovně a přeložený.

HLAVNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O BEZPEČNOSTNÍCH ZÁRUKÁCH UKRAJINY (PO KONZULTACÍCH VE DNECH 28.–30. BŘEZNA 2022):

1. Ukrajina vyhlašuje neutrální stát podle mezinárodního práva a zaručuje dosažení neangažovanosti a statusu bez jaderných zbraní.

2. Možné záruční státy: Velká Británie, Čína, Rusko, Spojené státy americké, Francie, Turecko, Německo, Kanada, Itálie, Polsko a Izrael. Volné přistoupení dalších států ke smlouvě je možné; Ruská federace navrhuje Bělorusko.

3. Mezinárodní bezpečnostní záruky pro Ukrajinu podle Dohody se nevztahují na Krym, Sevastopol a jednotlivé oblasti v Doněcku a Luhansku. (Dohoda bude obsahovat výklad, jak chápeme hranice Doněcké a Luhanské oblasti a jak je chápe Ruská federace samostatně).

4. Ukrajina nevstoupí do vojenských aliancí, nezřídí na svém území zahraniční vojenské základny a kontingenty. Mezinárodní vojenská cvičení provádí pouze se souhlasem garantujících států. Zaručující státy svůj záměr potvrzují podporovat členství Ukrajiny v Evropské unii.

5. Garantující státy a Ukrajina se dohodly, že v případě agrese, ozbrojeného útoku na Ukrajinu nebo vojenské operace proběhnou maximálně do tří dnů okamžité konzultace v souladu s Chartou Organizace spojených národů. Na základě uznaného práva na individuální nebo kolektivní sebeobranu poskytnou garantující státy pomoc Ukrajině jako trvale neutrálnímu státu okamžitým přijetím nezbytných individuálních nebo kolektivních opatření, včetně uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou, poskytnutím nezbytných zbraní a použití ozbrojené síly k obnovení a udržení bezpečnosti Ukrajiny jako trvale neutrálního státu.
Každý takový ozbrojený útok a veškerá opatření přijatá v důsledku toho budou okamžitě hlášeny Radě bezpečnosti. Tyto musí být ukončeny, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nezbytná k obnovení a udržení mezinárodního míru a bezpečnosti.
Mechanismus realizace bezpečnostních záruk pro Ukrajinu na základě výsledků dodatečných konzultací mezi Ukrajinou a garantujícími státy bude upraven ve Smlouvě s přihlédnutím k ochraně před možnými provokacemi.

6. Smlouva bude prozatímně uplatňována ode dne jejího podpisu Ukrajinou a všemi (volitelně: většinou) záručními státy.

7. Smlouva vstoupí v platnost poté, co bude v celoukrajinském referendu schválen status Ukrajiny jako trvale neutrálního státu a budou provedeny příslušné změny ukrajinské ústavy a budou ratifikovány parlamenty Ukrajiny a ručitelských států.

8. Dohoda potvrzuje, že otázky týkající se Krymu a Sevastopolu budou vyřešeny prostřednictvím bilaterálních jednání mezi Ukrajinou a Ruskou federací do deseti (volitelně patnácti) let.

9. Dále se navrhuje stanovit, že Ukrajina a Ruská federace nebudou řešit otázky Krymu a Sevastopolu vojenskými prostředky, ale budou pokračovat ve svém politickém a diplomatickém úsilí o vyřešení této otázky.

10. Strany budou pokračovat v konzultacích (včetně dalších ručitelských států), aby se dohodly na ustanoveních Smlouvy o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Patří mezi ně modality pro příměří, stažení jednotek a dalších polovojenských sil, humanitární koridory. Rovněž je třeba zajistit výměnu těl zesnulých a propuštění válečných zajatců a internovaných civilistů.

11. Strany považují za možné uspořádat schůzku prezidentů Ukrajiny a Ruska dne … 2022 s cílem podepsat dohodu a/nebo učinit politická rozhodnutí o zbývajících otázkách.

Tolik doslovný překlad verze dohody z dubna 2022. Ve Weltwoche je ke kontrole i originální text v angličitně. Bohužel jej nelze stáhnout a je tak k dispozici jen pro předplatitele.

*

ZDROJ

Na podporu Nové Republiky je určen účet ve Fio-bance: 2300 736 297 / 2010

Pokud se rozhodnete přispět, napište do zprávy příjemci, že se jedná o dar.

3.3 7 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 27 dny

Kluci vy jste ale šoumeni. Teď je Arestovič na školení v velké malé británii, a jak se vrátí, bude zase nějaké geniální vystoupení, jako udělal zelený mužíček, pro ukr jelita.

Karel2002
Karel2002
před 27 dny

Já se divím, že někdo mohl o takové dohodě vůbec jednat. Majdan byl přece čistě demokratický krvavý puč, který schválily a financovaly členské země NATO. Turčinov, Porošenko, Zelenskyj měli a mají právo vyvraždit či převychovat rusky mluvící obyvatele východu Ukrajiny, vždyť oni měli a mají přeci demokratický mandát a také podporu těch nejdemokratičtějších zemí světa. Proč… Číst vice »

oldo
oldo
před 27 dny

Jak mohla taková dohoda dopadnout, když západ očekával ruské ekonomické zhroucení do půl roku?To bylo přece moc brzy!