Plukovníka Foltýna vládním koordinátorem strategické komunikace Fialovy vlády dosadilo americké ministerstvo zahraničí přesně v den podpisu tajného memoranda, které podepsal Jan Lipavský s Antony Blinkenem! Memorandum naplňuje tzv. rámec boje proti manipulaci s informacemi ze strany cizích států a dává americkým diplomatům pokyn k angažování se do vnitřních záležitostí ČR!

Českými sociálními sítěmi od konce dubna otřásá další neuvěřitelná událost, když Fialova vláda schválila návrh na jmenování bývalého náčelníka Vojenské policie a plukovníka Otakara Foltýna do funkce vládního koordinátora strategické komunikace na boj proti tzv. dezinformacím.

Až dosud se myslelo, že k tomu došlo na základě aktivity Petra Fialy, který chce utlumit kritiku svého vládnutí na českých sociálních sítích.

Jenže 30. května se na webu amerického ministerstva zahraničí objevila [1] nepatrná tisková zpráva, která sice bez povšimnutí zapadla, ale v posledních hodinách se lavinovitě šíří po českém internetu. Jedná se o tiskovou zprávu o podpisu Memoranda o porozumění v boji proti manipulaci s informacemi cizích států.

Plukovník Otakar Foltýn

Memorandum podepsali v Praze americký ministr zahraničí Antony Blinken a český ministr zahraničí Jan Lipavský. Podpis memoranda byl v českých médiích široce medializovaný, ale nikdo vlastně neviděl a nevěděl, čeho se to memorandum týká. Až doteď. Celé memorandum se totiž opírá o tzv. Rámec boje proti manipulaci s informacemi ze strany cizích států, který vytyčuje hlavní cíle boje proti tzv. cizím vlivům.

Přitom v podtextu je zjevné, že jde o nástroj na potlačování nepohodlných informací, které budou jen přenálepkovány a přeznačeny na cizí vliv. To je metodika, která se osvědčila už za Covidu, takže kdokoliv bude psát nebo vysílat o míru na Ukrajině, bude okamžitě zablokován za šíření ruského vlivu.

Podpis memoranda o umlčování českých občanů na sociálních sítích a webech s odlišnými názory na válku na Ukrajině

A protože půjde o befel systém řízený z americké ambasády, tak bylo potřeba přesně v den podpisu referenda, tedy 30. května 2024, uvést plukovníka Otakara Foltýna do funkce hlavního cenzora při Úřadu vlády. Lipavský totiž nelenil a memorandum s Blinkenem podepsal právě v den, kdy se Foltýn ujal nové funkce. Samotná tisková zpráva na webu amerického ministerstva zahraničí je velice stručná, ale dává tušit, proč okolo obsahu memoranda bylo takové utajení.

Informace o obsahu by totiž odhalila, že plukovník Vojenské policie Otakar Foltýna by zvolen do pozice koordinátora proti dezinformacím právě na pokyn Američanů, kteří potřebují v této roli vojáka či důstojníka stejně, jako je i český prezident. A vojáci s šaržemi musí poslouchat rozkazy a vrchní velení.

Tisková zpráva o memorandu

Funkci protektorátního prezidenta nemůže vykonávat nějaký český civil, to musí dělat prověřený vojenský či štábní kádr, který bude plnit rozkazy bez rozmýšlení, protože jak ví každý vysoký důstojník, tak pro úspěšnou kariéru v armádě či na štábu je potřebné se zbavit vlastního uvažování. Mozek je problém, ten musí pryč, ten dělá jen problémy při plnění rozkazů.

Proto rozumím taktice amerických neoconů, proč v ČR do role protektorátního prezidenta dosadili právě generála Pavla. A je jasné, že když jde o funkci boje proti nepohodlným evropským protiválečným proudům, musí tuto práci rovněž vykonávat štábní důstojník. Podívejme se, co o memorandu napsalo americké ministerstvo zahraničí.

Memorandum o porozumění o boji proti manipulaci s informacemi cizích států

Praha, 30. května 2024

Ministr zahraničí USA Antony Blinken a ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský dnes podepsali memorandum o porozumění, jehož cílem je posílit spolupráci mezi Spojenými státy a Českou republikou v oblasti boje proti manipulaci s informacemi cizích států.

Česko je sedmnáctou zemí v Evropě, Africe, východní Asii a Severní Americe, která schválila Rámec ministerstva zahraničí USA pro boj proti manipulaci s informacemi ze strany cizích států. Tuto koalici zemí spojuje společné poznání, že informační manipulace ze strany cizích států, která zahrnuje dezinformace a propagandu, je nadnárodní bezpečnostní hrozbou pro demokratické společnosti, která otravuje společenský diskurz, prohlubuje společenské rozpory a podkopává důvěru v demokratické instituce. Prostřednictvím tohoto memoranda o porozumění hodlají Spojené státy a Česká republika rozšířit sdílení informací, vybudovat kapacity pro kritické programování boje proti dezinformacím a sladit vládní politiky v pěti klíčových oblastech činnosti stanovených v Rámci.

Toto memorandum o porozumění podporuje společný zájem Spojených států a České republiky na zajištění svobodného a na faktech založeného globálního informačního ekosystému.

V tiskové zprávě nás udeřila výše uvedená a tučným písmem zvýrazněná věta o budování kapacit pro kritické programování boje proti dezinformacím. To není nic jiného, než že Lipavský chce v ČR s pomocí amerického ministerstva zahraničí a jeho prodloužené ruky v podobě americké ambasády v Praze aktivně bojovat proti jiným než vládním názorům.

Podle všeho půjde o systém propojení českých bonz-center a amerických sociálních sítí, kdy tato česká centra budou hlásit závadové a protivládní příspěvky českých občanů na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu a na YouTube, zatímco americká strana tyto nahlášené obsahy ihned v rámci spolupráce smaže. Viděli jsme to právě v pondělí, kdy americký YouTube smazal kanál slovenskému aktivistovi Dannymu Kollárovi, jehož YouTube odebíralo 70 000 sledujících.

Koncepční rámec uděluje americkým diplomatům povinnost angažovat se do vnitřních záležitostí v ČR na potírání protivládních názorů

Je to součást začínající americké operace v Evropě na umlčení všech odpůrců americké války na Ukrajině a především na umlčení protiválečných hlasů poté, co skončí Evropské volby. V Evropě se schyluje k vyslání vojsk zemí NATO na Ukrajinu, to je již naprosto jisté, ale Američané chtějí umlčet ideový odpor na sociálních sítích, který burcuje proti válce na Ukrajině.

Článek o rámcovém konceptu na boj s dezinformacemi ze zahraničí

Přesně proto Lipavský ten dokument podepsal a přitom obsah dokumentu zůstal v naprostém utajení. To memorandum se totiž opírá o tzv. Rámec boje proti dezinformacím, který byl na webu amerického ministerstva zahraničí skrytě a potajmu publikovaný již v lednu [2]. A to, co jsme se v něm dočetli, je takové psycho, že už je nám naprosto jasné, proč je okolo obsahu memoranda takové ticho. V dokumentu se totiž doslova vyzývá k zapojení amerických diplomatů do boje proti nepohodlným názorům v ČR. Pojďme si to ocitovat.

Rámec boje proti manipulaci s informacemi ze strany cizích států

Zahraniční manipulace s informacemi a zasahování do nich představují hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států i jejich spojenců a partnerů. Ministerstvo zahraničí USA dnes oznamuje nový důležitý nástroj pro řešení tohoto problému: Rámec pro boj proti manipulaci s informacemi ze strany cizích států. Cílem tohoto rámce je vytvořit společné chápání této hrozby a stanovit společný soubor oblastí činnosti, na jejichž základě mohou Spojené státy se svými spojenci a partnery vypracovat koordinované reakce na zahraniční informační manipulaci a chránit svobodné a otevřené společnosti.

Autoritářské vlády používají manipulaci s informacemi k rozbití struktury svobodných a demokratických společností. Manipulují se společenským diskurzem, zkreslují národní a mezinárodní debaty o zásadních tématech a podkopávají demokratické instituce.Tato nadnárodní hrozba vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci.

Rámec slouží jako nástroj diplomatické angažovanosti v souvislosti s hrozbou manipulace s informacemi ze zahraničí. Prohloubí spolupráci mezi podobně smýšlejícími partnery, vytvoří společný operační obraz a podpoří rozvoj odolných informačních ekosystémů založených na faktech. Rámec je založen na pěti klíčových oblastech činnosti:(1) národní strategie a politiky; (2) řídící struktury a instituce; (3) lidské a technické kapacity; (4) občanská společnost, nezávislá média a akademická obec; a (5) mnohostranná angažovanost.

Národní strategie a politiky:
 • Účinné řešení manipulace s informacemi ze strany cizích států vyžaduje, aby země překročily rámec přístupu “monitoruj a nahlašuj” a aby vypracovaly a zavedly strategie, jak této hrozbě čelit.
 • Tyto politiky by měly zajistit záruky svobody projevu, ochranu marginalizovaných skupin, transparentnost vlastnictví médií a závazek chránit volby před zahraničním zlovolným vlivem.
Řídicí struktury a instituce:
 • Uplatňování a správa přístupu k boji proti manipulaci s informacemi cizích států na národní úrovni vyžaduje určené řídící struktury a instituce v rámci vlád.
 • Klíčem k tomuto úsilí je schopnost organizovat specializované vládní instituce, které povedou a budou koordinovat národní úsilí, mezinárodní angažovanost a digitální komunikaci založenou na faktech o zahraniční informační manipulaci.
Lidské a technické kapacity:
 • Účinné potírání manipulace s informacemi cizích států vyžaduje technické prostředky a lidské kapacity k udržení povědomí o hrozbách.
 • Budování účinných kapacit zahrnuje investice do nástrojů digitální bezpečnosti, které mohou odhalit manipulaci s informacemi cizích států, a zajištění interoperability mezi vládními partnery, kteří se snaží této hrozbě čelit.
Občanská společnost, nezávislá média a akademická obec:
 • Občanská společnost, nezávislá média a akademická obec mohou hrát zásadní roli při informování a podpoře vládních iniciativ zaměřených proti manipulaci s informacemi ze strany cizích států.
 • Proti manipulaci s informacemi ze strany cizích států lze nejlépe bojovat tehdy, když vlády chrání a podporují roli nezávislých médií, podporují nezávislé ověřování faktů a mediální a digitální gramotnost a vítají veřejnou podporu v této oblasti.
Mnohostranná angažovanost:
 • Multilaterální organizace, které využívají mezinárodní spolupráci k boji proti manipulaci s informacemi cizích států a k budování odolnosti proti nim, jsou nepostradatelné pro zmírnění nedostatku informací a schopností v partnerských zemích.
Cesta vpřed:
 • Klíčem k úspěšnému boji proti zahraniční informační manipulaci je široká koalice podobně smýšlejících partnerů, protože každá země může nabídnout jiné silné stránky, kapacity a zdroje.
 • Spojené státy vyzývají partnerské země, které se zavázaly podporovat otevřené a na faktech založené informační prostředí, v němž nedochází k manipulaci s informacemi ze zahraničí, aby podpořily klíčové oblasti činnosti obsažené v rámci a začaly pracovat na koordinovaném přístupu k této nadnárodní hrozbě.

Zavázáním se k těmto pěti klíčovým akčním oblastem mohou Spojené státy se svými partnery a spojenci začít pracovat na bilaterální a multilaterální úrovni na budování odolnosti společnosti vůči zahraničním dezinformacím.

Takže to máme venku a můžeme si to shrnout, co vlastně Lipavský s Blinkenem podepsali. Americká ambasáda bude odteď řídit boj proti dezinformacím a proti lidem s protiválečnými prostoji v ČR. Rámec totiž slouží jako nástroj diplomatické angažovanosti, lidově přeloženo ambasáda bude řídit a říkat, co se bude dělat. Za tímto účelem rozdá noty, v dokumentu se to nazývá tak, že vytvoří společný operační obraz. Země prý se už nemají spokojit je s bonzováním a nahlašováním závadových příspěvků, ale mají rámec překročit a vytvořit strategie, jak prý nežádoucím názorům a informacím čelit.

Ambasáda U.S. bude v ČR “angažovaně” řídit boj proti dezinformacím

Pod tím si můžeme představit cokoliv, od blokování webů až po zavírání lidí do kriminálu za špatný názor, jako ve Velké Británii, kde se zavírají lidé na 30 dní do vězení za nenávistný projev, třeba proti lidem se sexuálními deviacemi. Toho se týká další výzva v dokumentu, výzva na ochranu marginalizovaných skupin.

Dokument dále vyžaduje určené řídící struktury a instituce pro boj s dezinformacemi na úrovni vlád, což je přesně role, kterou od 30. května začal plnit ve Fialově vládě plukovník Foltýn. Panečku, ve stejný den, kdy Lipavský memorandum podepsal, tak Fialova vláda už jela podle notiček z ambasády a jmenovala Foltýna hlavním koordinátorem na boj proti dezinfo.

Jan Lipavský a Antony Blinken

Tomu se říká disciplína! Nežrat, nestát, dělat! Takže to máme černé na bílém i s podpisy ministrů. Americká ambasáda bude angažovaně řídit boj proti dezinformacím v Česku a do role komisaře pro cenzuru dosadila už druhého vojáka ve vysoké funkci po krátkém čase. Po prezidentu Pavlovi v roli generála tak na dezinformace dohlédne zatím jen plukovník Foltýn, ale povýšení na generála jistě na sebe nenechá dlouho čekat.

PePa to zajistí, o to nic. Důležité je, aby byly výsledky. Takže se dá očekávat, že znovu dojde k oživení ruských stop v ČR a zmizí další YouTube kanály a spolu s nimi i profily na Facebooku. Po volbách do EU se chystají strašné věci ohledně Ukrajiny, takže chtějí být na všechno připraveni, aby zavčas umlčeli anti-válečné procesy.

*

-VK- Šéfredaktor AE News

Poznámka Nové Republiky: Pan plukovník Foltýn, byť v úřadu zatím, jak pravil, je sám, zahájil svoji bohulibou cenzorkou činnost uniformovaného Koniáše tím, že nechal vypnout Youtube kanál našemu editorovi Mgr. Václav Dvořákovi. Z tohto yaoutube kanálu se přejímala většina videí na stránky Nové Republiky. K vypnutí kanálu Václav Dvořáka došlo bez udání důvodu a bez předchozího varování ze strany provozující společnosti. Prosíme, napište nám na redakce@novarepublika.cz komu ještě americké společnosti jako Youtube, Twitter (X), Facebook a další zcenzurovaly osobní účty, články či kanály. My budeme od příštího týdne ukládat kopie také na americký server Substack.com a jsme zvědaví, jestli US administrativa, která řidí naši zemi jako svou kolonii, poruší 4 dodatek své vlastní ústavy Spojených států a bude cenzurovat i tyto příspěvky. Takže, mějme hlavu hrdě vzhůru a nedejme se. Oni se nás bojí, chystají velkou válečnou řež, jaderný konflikt v Evropě a chtějí umlčet jakoukoli opozici. My jim stojíma v cestě.

 

4.4 7 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
7 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 měsícem

Tak cenzura jsou jejich „demokratické hodnoty” to jim stejně tu válku nevyhraje je smutné co se s Československem po převratu stalo.

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 měsícem

Ale to není nic nového, že se nám Američani už dávno motají do našich vnitřních záležitostí. Jak je to dlouho, co se provalilo, že odposlouchávají telefonáty ve Španělsku, Německu… a to obyčejného lidu ba i politiků. Akorát ti naši ubožáci stvrdili Američanům svou poslušnost písemně. Jinak to bude boj dezinformacemi proti ,,dezinformacím”.… Číst vice »

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  kutnohorsky

… a proto půjdou do tepláků!

spartak
spartak
před 1 měsícem

Nečeká nás nic pěkného ,pokud mladá generace bude výhradně proamerická.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  spartak

Oni je Američané z toho sami vyléčí.

orinoko
orinoko
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák