Sentenský: Západní „civilizace“ znovu opakuje Drang nach Osten. Skončí to nejspíše podobně

Koncem března se český podnikatel František Sentenský zúčastnil mezinárodního fóra slovanských národů v Rusku. Přiblížil neČT24 hlavní postřehy ze své cesty. Zmínil, jak vnímá politiku Fialova kabinetu. Za vše podle něho hovoří to, že ČNB je pod externí správou americké společnosti BlackRock.

NeČT24: Navštívil jste Rusko kvůli účasti na mezinárodním fóru slovanských národů Síla Slovanů v jednotě. Proč jste se rozhodl zúčastnit této akce nehledě na napjatou politickou atmosféru?

Ing. František Sentenský: Politická atmosféra je napjatá z důvodů aktivit „naší“, tedy západní/atlantické/anglosaské „civilizace“. Je součástí parazitického stylu života a tisíciletého opakování Drang nach Osten. A tato nejnovější fáze skončí velice pravděpodobně jako všechny předchozí. Necítil jsem proto obavy, že by se mi mohlo stát v Rusku něco, co by se mi jinde stát nemohlo.

Setkávání podobně smýšlejících a navíc rodově příbuzných národů považuji za nesmírně důležité. Jeden důvod za všechny. V současném systému lží a manipulací masmédií je důležité být v kontaktu i s jinými částmi světa, abychom si vyměňovali informace a byli schopni zjistit, co se SKUTEČNĚ v té dané části světa děje. A nenechali si vnutit to, co by si někdo přál, abychom si mysleli, že se tam děje.

Ze Slovanského fóra jsem měl radost i z čistě soukromého důvodu: dlouho jsem čekal na záminku, abych konečně Rusko navštívil.

NeČT24: Co vám nejvíce utkvělo v paměti z Vaší cesty do Ruska? Ovlivnilo to váš osobní názor na konflikt na Ukrajině?

F.S.: Jak je asi patrno z mé předchozí odpovědi, o konfliktu na Ukrajině mám celkem jasno. Takže odpověď je ne, neovlivnilo to můj názor, jen mi ho potvrdilo. Můj názor je daný studiem cizích zdrojů, ale i kontakty s Rusy i Ukrajinci a také znalostí historie. Vždyť Ukrajina za svůj vznik a pojmenování vděčí vlasti mých prarodičů – Rakousko – Uhersku, jehož jsme byli velice důležitou součástí. Dalo by se říct – průmyslovým srdcem a motorem v jednom. Bohužel chápu, jakou zombifikací muselo obyvatelstvo Ukrajiny projít, a také vím, kde skončily ukrajinské SS divize po Velké vlastenecké válce a kde se teď nacházejí přímí potomci oněch nacistů.

A co mi nejvíce utkvělo v paměti? Přátelská atmosféra a energie, jakou si pamatuji i v naší zemi ještě v 80. letech. Tu i u nás ještě lze najít, ale spíš jen v rámci rodinných setkání. Určitě ne v Praze. Právě v Moskvě mě překvapilo, že i v tak velkém městě je tato energie poměrně silná. Co mě překvapilo negativně, je to, že se ještě ani v Rusku lidé nezbavili závislosti na zahraničních značkách. Přitom je to v podstatě jen pozlátko získané z práce jiných a z rabování zdrojů materiálních i personálních celého světa. Zdálo by se, jako by se Rusové styděli za svoji vlastní práci a produkty. Tohle jsem úplně nepochopil. Vždyť co jen za poslední ani ne čtvrtstoletí dokázali! Jak se dokázali dostat z ekonomické (pro)pasti do naprosté světové špičky!

Moje soukromá hypotéza je, že ani v Rusku se ještě nepodařilo očistit společnost od trockistických médií a zrádců vlastní země. Ale to je spíš dotaz ode mě k Vám. Je to skutečně tak? Každopádně všem slovanským národům by prospělo více zdravého sebevědomí. A to, co mi utkvělo nejvíc, je náhled do široké ruské duše. Unavené tisíciletými boji proti zlu, ale vždy připravené jít a postavit se na stranu světla. A přitom duše jemná a vnímavá, která dokáže obdivovat i jen prosté květy u cesty, jak se zpívá v jedné oblíbené písni, která zazněla i na Slovanském fóru v provedení malého chlapce. A mně již docházejí slova.

NeČT24: Panslavismus vznikl za doby Rakousko-Uherska a byl následně rozvinut na Slovensku a jižním Balkánu. Tento filozofický směr je málo připomínán kvůli masivnímu vývoji globalismu. Co by podle Vás mohlo přispět k návratu tohoto hnutí?

F.S.: Problém současnosti je v tom, že vše staré zaniká, a proto lpění na starých systémech nikam nevede. Bylo by chybou se dogmaticky vracet ke starým schématům. Svět se natolik změnil, a to nejen v materiální rovině, že tyto staré formy již nestačí. Navíc je třeba si uvědomit, že nebyly dokonalé. Prostě proto, že zanikly. My bychom si je do současnosti mohli přinést i s jejich fatálními chybami. Je ovšem dobré se z nich poučit, pokud možno v jejich historiky neznásilněné podobě, vzít si z nich to pozitivní a zavrhnout to negativní. V tomto směru bych šel ještě dále, ale to není tématem Vašich dotazů.

Mění se, i když zatím jen velmi pomalu, i uvědomění lidí, kteří po celém světě přestávají chtít být otroky a potravou anglosaského parazitického systému. Parazit se dostává do izolace a je postupně připravován o zdroje. Především díky své vlastní nenasytnosti a falešnému pocitu neporazitelnosti. O to nebezpečnější ale bude a o to nepředvídatelnější a zoufalejší budou, doufejme, že jeho poslední, kroky. Parazitismus v tomto případě považuji za výstižnější synonymum globalismu.

Sjednocení Slovanů, ve smyslu partnerských, přátelských a spolupracujících národů, považuji za nutnost. Západní Slované zanikli tak, že byli postupně obraceni jeden proti druhému, stejně, jak to pozorujeme, minimálně od nástupu trockistů na počátku minulého století, na rozvracení vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou. A co k vytvoření, řekněme nové podoby panslavismu, přispěje? Bohužel v naší sféře brutální zombifikace lidí pomocí médií až to, že se dostanou na skutečné dno. Tam se teprve (možná?) probudí a pak budou hledat, co si počnou. Bylo by více než vhodné, aby v tu dobu už byla pro tyto „spáče“ připravena záchytná síť. V současném stavu ji budou ignorovat nebo se jí vysmívat, ale to je úděl všech, kteří viděli dál než běžná populace v jakémkoliv období. Panslavismus tedy rozhodně ano, ale v nějaké vyšší formě a v užší spolupráci. Případně připojení se k již existujícímu uskupení BRICS.

Podnikatel František Setenský

NeČT24: Zástupci konzervativních stran často vyčítají vládě Petra Fialy následování politiky Bruselu a Washingtonu a nedostatečné prosazování národních zájmů na evropské a mezinárodní úrovni. Souhlasíte s tímto názorem, a pokud ano, v čem se to podle Vás nejvíce projevuje?

F.S.: Nesouhlasím. Jsou to takové prázdné řeči falešné opozice, která si navzájem poskytuje alibi s vládními stranami v tom, že je u nás demokracie. Za prvé: Fiala je zástupce konzervativní strany. Za druhé: byl dosazen do funkce volebním podvodem posvěceným ústavním soudem, jehož soudce je jen další z mnoha figurek západních parazitů, a tedy oni oba pracují přímo v cizím žoldu! Oni tady ve skutečnosti nic nerozhodují. Potupná cesta do Langley (premiéra!!) snad hovoří za vše. To není sledování politiky Bruselu a Washingtonu, ale prosazování politiky Bruselu a Washingtonu skrze tyto figurky a na úkor občanů této země. Všech jejích obyvatel. I když si ti „zainteresovaní“ v současnosti myslí, jak nad všemi vyzráli. Radují se jen proto, že jsou slabí i v historii, a tak neví, jak zrádci dopadají a co se zrádci provede strana, pro kterou zrazovali, když přestanou být potřební.

Příklad devotnosti Fialovy vlády: Česká národní banka je snad jediná centrální banka na světě, která má externího správce aktiv. Znalé asi nepřekvapí, že je to fond BlackRock. A ani se to nikdo nesnaží zamlžovat. Jsou toho plné veřejné zdroje. Proto mnozí chápou podivné a ztrátové nákupy akcií podniků, kde má BlackRock podíly. Takto ČNB přichází o desítky miliard týdně!

Nedostatečné prosazování národních zájmů je v tomto kontextu úsměvný eufemismus. Vláda Petra Fialy důsledně ničí jakýkoliv rozvoj České republiky. Projevuje se to ve všech oborech. Nejvíce snad v energetice. Jsme výrobci a exportéři elektrické energie, jsme snad jediná země na světě, která nemusí být ani minutu v roce připojená na síť zahraniční, zachraňujeme před blackoutem několikrát denně (!) naše sousedy – především Rakousko a Německo, ale z výrobní ceny 0,25 Kč máme cenu energie pro domácí podniky a domácnosti na úrovni 3 až 5 Kč za kWh, a to jsme měli i přes 14 Kč!!!

Petra Fialu, a nejen já, považuji za škůdce národa českého číslo jedna. Nejsou to chyby. Je to jednoznačně záměr. I proto, že, ze statistického úhlu pohledu, i blbec čas od času udělá něco dobře. A to se této vládě, pokud vím, ještě nepodařilo.

Celá činnost posledních dvou vlád směřuje k tomu, aby dříve velmi vyspělá česká ekonomika zanikla, což se skutečně „daří“. Ale abychom byli spravedliví, bez aktivit vlád předchozích, zpět až do roku 1990, které činily sice kroky malé, ale stejným směrem jako vláda Fialova, by současná vláda neměla prostor k takovým excesům, jaké skutečně svět neviděl.

*

S Františkem Sentenským vedl rozhovor názorový denník NeČT24 čili 24tcen

4.4 14 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 1 měsícem

To je i můj pohled na současný stav naší situace. Pokud nepochopí nadpoloviční většina obyvatel že : Co je dobré pro většinu, musí být dobré i pro mě, nic se nezmění Parazitizmus nejde odstranit úplně, jde o to omezit ho na co nejnižší možnou míru.

standa
standa
před 1 měsícem

Je neuvěřitelné co Západ dokáže zmrvit !

cablik
cablik
před 1 měsícem

Jo tak to funguje v jednotě je síla možná na to přijde po rozpadu US impéria když budou Slované jednotní tak na ně nikdo nemá. Být Varšavská smlouva tak by žádné volaní po sv válce nebylo.

Ludvik
Ludvik
před 1 měsícem

Konečně “slovo do pranice”… !