Náprava věcí společných

Avatar
Původní autoři

Štěpán Forgáč
7. 11. 2017
Nejprve je potřeba pochopit proč je svět člověku/lidem nepřátelský a život ohrožující, co je toho skutečnou příčinou. Já ji spatřuji v chybné, lépe řečeno záměrně chybné filosofii. Filosofie svobody jednotlivce jako základu pro svobodu celku je tou žábou, která byla posazena na pramen skutečné svobody. 


Pojmy svoboda, nesvoboda a svévole nejsou pravdivě definovány proto, že by jejich správné definice a vztahy mezi nimi mohly velmi vážně ohrozit současný společenský řád – kapitalismus.

Je potřeba se dobře připravit na demokratickou revoluci. K tomu je potřeba, jako základní pilíř, demokratické filozofie postavené na přirozenosti bytí. Pro její vytvoření je nezbytné, jako první krok, správně definovat pojmy svoboda, svévole a nesvoboda a vztah mezi nimi.