My pozůstalí po Češích, co vyletěli komíny koncentráků kontra páni Wollnerové

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli

Jiří Jaroš Nickelli
19.5.2018  

S hlubokým pochopením jsem si přečetl v ČNL stať váženého pana Lubomíra Mana na téma Nočních vlků a “hrdelního zločinu našeho poslance za ČSSD, pana Foldyny”, pravého přítele Slovanů.(ZDE) Zcela výstižně napsal pan Man, že tu jde o chorál blbců proti panu Foldynovi.


Pan Foldyna se dopustil jen přátelského aktu k synům Ruska, kteří se přijeli poklonit památce osvoboditelů ČSR i celé východní Evropy, kterou naši blbci a kolaboranti zavlekli do chomoutů organizace agresora zvaného NATO a do protektorátu mocnosti zvané Eurounie.

Pan Man má stoprocentní pravdu s charakteristikou našich osvoboditelů. Zejména v tom smyslu, že správně připomíná všem ignorantům, kteří tu myslí ve stylu podle klasika Wericha, “to za protektorátu nebylo”, že právě i oni by byli:

a) ti “šťastnější” umvolkováni, tj. germanisováni,
b) ti “méně šťastní” odsunuti k Ledovému moři,
c) ti “zločinci anobrž Reichsfeinde” (nepřátelé reichu) vyletěli by komíny táborů smrti nebo by v lepším pádě zahynuli střelou u zdi, jak to sliboval katan národa českého Heydrich.

A těmto blbcům, co tomu opakovaně nevěří, připomínejme my pozůstalí po oněch Češích heroiích a martyrech současně, že právě naši Češi vyletěli komíny Osvětimi a Mauthausenu, byli ubiti v Sachsenhausenu, Dachau, Oranienburgu, Ravensbrücku, Gross-Rosenu, Bergen-Belsenu, a ve stovkách dalších velkoněmeckých, nikoli jen nacistických, mučíren, jako to nazýval zachránce republiky dr. Edvard Beneš, kterému tito kolaboranti a blbové nesahají ani po kotníky.

Tak jako mí dva strýcové vyletěli komíny Osvětimi, tak jako můj další strýc položil hlavu pod sekyru Pankráce, tak jako mého dědečka zahubilo gestapo, tak se stalo 365 tisícům rodinám naší drahé Československé republiky. Té republiky, kterou páni Havlové a jejich společníci rozbili na dva zbytkové státy.

A zatím co my vzpomínáme na oběti Velkoněmeckého reichu, a nikoli jen “(národnostně nehmotných) nacistů”, jak to například hlásá nedůstojný pomníček u Krajského soudu v Brně, celá tlupa obhájců sudetských Němců pěje chór blbství a lži o jakémsi “generálním vyhnání nebohých Němců” z republiky jako o díle “mstivého Beneše”, kterému pomáhali jacísi západní velmožové Roosevelt a Churchill za asistence katana všech katanů Stalina.

Celá sudetská lež je založena:

a) na lžirovnici Rusové = nacisté, chovali se prý stejně (!??),
b) na axiomu ” odsun nebyl, bylo vyhnání – a symetricky vyhnání Čechů = evakuace (!!),
c) na superlži “ČSR byl versailleský zmetek, utlačovatelka nebohých Němců- viník II. války”

Kolik blbosti a lži se skrývá v těchto sudetských mantrách, které rovněž víceméně papouškují také naši kompradoři sudetů páni Bělobrádkové, Hermanové, Pithartové, Sobotkové a jiní z této skupiny prosudetských politiků! Do této politické kakofonie nejbizarněji přispěl i padlý premiér Nečas svým pyramidálním nesmyslem o tzv. “českobavorské identitě”, kterému kutí sudeti tleskali údajně vestoje.

Při takto nastavených politických mantinelech vztahů tzv. “našich politiků”, vpravdě sluhů, k sudetům se nemůžeme divit, že tyto mantry opakují jako tibetské modlící mlýnky monotonně naši redaktoři médií a televize, která ještě má tu drzost nazývat se “česká”. Všimněte si rovněž způsobu psaní o našem národu onikáním – “Ti Češi, zanedbávají to a ono, ti Češi kradou v supermarketech na Západě, ti Češi jsou rasisté vůči Romům, ti Češi nechtějí migranty a nepřejí uprchlíkům” atd. do nekonečna. Jako by toto vše nepsali Češi, ale pozorovatelé jinoplanetníci. Páni redaktoři pozorujíce Čechy jako jinou entitu, vydělují se do pozic jakýchsi arbiterů elegantiae, kteří jsou majiteli zjevených pravd, jež tu blahosklonně, tu káravě prezentují zaostalým českým vidlákům, přičemž neváhají na druhé straně vyzvednou skvělou menšinu, kterou většinový národ označuje například jako havlokavárnu. Vzpomeňme jen při první přímé volbě presidenta, jak se jistý pan režisér vyjadřoval o našem národu jako o “nevolnících, kteří vždycky zradí”, nebo jako o “panelákové luze” a podobně.

A vzpomeňme i fatálního výroku pana knížete o presidentu Benešovi, když prohlásil, že “dnes by Beneše poslali před haagský soud”! Kolik sprostoty a neúcty k národu a k jeho druhému osvoboditeli je obsaženo v těch výrocích. I proto bylo nutno bít do presidenta, který prohlásil v Lidových novinách tu zásadní dějinnou pravdu o odsunu Sudetoněmeců :”Odsun byl lepší než smrt!”

Musíme neustále pozorovat a komentovat nesmysly a doslovné lži o československých alias sudetských Němcích, ať již pocházejí z kterékoli strany – ze zahraničí nebo z řad našich kolaborantů.

Protože nikoli přátelství k Ruské federaci, ale přátelství a otrocká vstřícnost k tzv. landsmannschaftům, je ona pravá a nefalšovaná kolaborace. A právě tento axiom naší pravé politiky by si měli zapsat za uši heroldi různých tzv. evropských hodnot a nemlátit pantem o jakýchsi neexistujících “kolaborantech Rusů, proruských švábech”a podobné nesmysly, hodící se maximálně do putimské četnické strážnice, nikoli do konstruktivní evropské politiky.

Jestliže jeden milion stodvaašedesát tisíc šestset sedmnáct alias Sudetoněmců obdrželo od fanatického fýrera medaili za rozvrácení a uloupení československého pohraničí, pak tito alias Sudetoněmci spáchali čin vlastizrady a velezrady státu ČSR. Proč? Protože podle právníků přispěli k “rozvrácení a zničení republikánsko demokratické formy státu ČSR”. Finito.

Dále podle presidentských dekretů bylo z odsunu československými orgány vyreklamováno na cca dvěstě dvacet tisíc německých loyálních a antifašistických občanů. Tak jakápak kolektivni vina, jakápak etnická čistka ve stínu Moskvy Herr Herman?? A tzv. divoký odsun? Sám W.S.Churchill předpokládal, že po osvobození k němu dojde téměř ve všech osvobozených evropských zemí po velkoněmecké okupaci. Řekl o tom údajně “vezmou pár věcí a půjdou”, a rovněž údajně “pár měsíců to necháme řádit a pak to zarazíme”. To vše se rovněž naplnilo a bylo to následkem nikoli příčinou. Převracejí to jen sudeti a sudetomani.

Ovšem dle mne je téměř zbytečné domnívat se, že si z toho všeho vezmou poučení právě oni páni landsmanové a jejich koryfejové. Nikoli – v nejlepším případě zareagují jako vždy mlčením a utajováním těchto dějinných fakt.

Proto je toto stanovisko určeno spíše našim řadám, zejména těm, kteří se nikdy nezajímali blíže o vlastní historii republiky a náhle byli vystaveni lžimasáži různých médií. A jsou těmito masážemi a kampaněmi zmateni a uváděni do fatálního omylu. Paměť dějin se však nikdy nedá umlčet navždy. Pravda vždy nakonec vyplave na povrch dění.

Jiří Jaroš Nickelli,
Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice
Autor pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi a sekyrárny Pankrác