Problém penzí lze řešit bezbolestně a efektivně – 2

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík

27.6.2018 bolg autora
Včera jsem uveřejnil první část seriálu, který považuji za velmi důležitý. Proto dávám odkaz na včerejší příspěvek (ZDE, na Nové republice ZDE).
Protože dnes se budu věnovat interpretaci naší kalkulačky výplat z postgraduální nadstavby penzijního systému, uvedu ještě jeden výpočet v rámci ní v případě, který odpovídá mým parametrům:

Když se graf podíváte, zjistíte, že 100% náhradový poměr k mému současnému příjmu při 15% zdanění penzí z postgraduálního systému bych dosáhl o něco později než při průměrném příjmu – až v 76 létech. Přitom 75% příjmu (který by byl dostatečný například i pro úhradu zahraničních turistických cest) bych dosáhl už v 72 létech. I při snížení příjmu je udržení doživotního náhradového poměru k současnému na úrovní 75 % i více rovněž reálné, pokud se mírně prodlouží horizont omezené výdělečné činnosti. Zde při nárůstu výplat opět sehraje roli zkrácení očekávané doby dožití. To, že příslušných parametrů dosáhnu o něco málo (skutečně jen o něco málo) později, je dáno progresivním zdaněním příjmu.
V současné době připravujeme v pracovní skupině, ve které se touto otázkou zabýváme, veřejně přístupnou kalkulačku na internetu, kterou si budete moci sami spočítat svoji optimální i svoji očekávanou trajektorii postproduktivního uplatnění dle vašich příjmů, možností i zálib. Zkrátka budete si moci “pohrát” se svou budoucností v různých variantách. Nějakou dobu to však ještě potrvá, protože nejdříve musíme zpracovat tři významné publikační výstupy k dané problematice, jejichž dokončení bude ještě poměrně náročné. Do kalkulačky budou zapracovány daňové odvody apod. Již nyní zájemcům můžeme udělat výpočet v případně, že uvedou:

– Kolik let od dosažení 65 budete dosahovat plného příjmu?
– S kolika procentním poklesem příjmu od určité doby počítáte? – Můžete uvést i posloupnost etap poklesu.
– Jaký náhradový příjem k vašemu čistému příjmu chcete dosáhnout?
– Jakou máte hrubou či čistou mzdu?
– Jaký důchod budete pobírat ze základního důchodového systému?

Pokud některý z parametrů neuvedete, pokusíme se ho odhadnout a udělat model, který bude odpovídat vašemu případu i s příslušnými doporučeními. Při plném respektování toho, že dráha celoživotního uplatnění je vždy výrazně individuální.
Některým otázkám vztahů příjmů a výdajů v námi navrhovaném postgraduálním systému se budeme věnovat v dalších pokračováních.
Například již v tom příštím, kde se pokusím zrekonstruovat případ svého dědečka Floriana z otcovy strany. Uvidíte, že to bude hodně zajímavé. Inspiroval mě k tomu dnešní příběh s bodrým tramvajákem, který již tři roky jezdí “přes čas”, protože ho to baví. Pracuje na půl úvazku, protože v dané branži mu zákon nic jiného neumožňuje. Můj dědeček byl taky tramvaják. V Brně. Pracoval téměř do konce života, protože bez toho ani nemohl žít.
Velmi uvítám dotazy, komentáře, kritické připomínky. Tématu se chci věnovat dlouhodoběji a ukázat všechny aspekty jeho významnosti. Rád odpovím s využitím naši kalkulačky i na zcela konkrétní dotazy týkající se výše výplat z postgraduálního systému za podmínek, které uvedete.
(Pokračování)

 
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5863-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-2.html