Retro: Něco málo o Euroamerické civilizaci

Když před několika lety Rusko, tedy Putin, nabídl Evropě na konferenci v Mnichově vytvořit mírové ekonomické společenství od Lisabonu po Vladivostok, byl jeho návrh na vzájemně výhodné obchodní vztahy odmítnut.

Zdroj: Outsidermedia  (vyšlo 1.9.2014)

Takže Euroamerická civilizace. To je co a kdo? Jsou to Spojené státy a státy západní Evropy, plus Kanada, Republika Palau a republika Marshallovy ostrovy a můžeme ještě přidat i Austrálii. Odhadem tak 600 až 700 miliónů lidí většinou bledých tváří. Takže ze sedmi miliard obyvatel světa je to pouhá desetina. Do EA civilizace nemůžeme počítat od skončení II. světové války okupované státy jako např. Japonsko, Korea, apod., tedy státy, v nichž jsou americké vojenské základny, což jasně a průkazně dokladuje, že jsou to státy okupované, podobně jako my Češi po dobu dvaceti let jsme byli okupováni Sovětským svazem (SSSR).

Když před několika lety Rusko, tedy Putin, nabídl Evropě na konferenci v Mnichově vytvořit mírové ekonomické společenství od Lisabonu po Vladivostok, byl jeho návrh na vzájemně výhodné obchodní vztahy odmítnut. Putin pronesl něco v tomto smyslu: My máme spoustu nerostného bohatství, vy máte vynikající technologie, přece nic nebrání ekonomické spolupráci. Naši bruselští námi volení poslanci zastupující naše zájmy tuto nabídku skoro jednomyslně odmítli. Osobně se nedivím takovému rozhodnutí bruselských komisařů, přece v logice jejich myšlení nadále platí axióm: Evropské státy nemají zájem o vzájemně výhodném obchodování s kýmkoliv, ne tak s Ruskem, když si přece totéž mohou přivlastnit válkou, tak jak bývalo vždycky jejich zvykem a pravidlem. Neodolám a ocituji prastarou milostnou čínskou báseň, která vyjadřuje ovšem i nabídku Putina – chceš-li, přijdu, nechceš-li… Zde je v překladu B. Mathesia:

Na mne-li myslíš 

ještě jen trošinku,

vykasám sukýnku,

přebrodím řeku Cen.

Když na mne nemyslíš

už ani trošinku

inu, jsou na světě

jiní přec, blázínku!

Podobně je to s EU, když holt nechce, tak jsou na světě přec jiní.

Nu, co naděláme, vždyť jsme si je demokraticky zvolili, a oni pouze plní naše přání.

Já se domnívám, že je to škoda už jenom proto, že nás v naší EA civilizaci mohlo být o dvě stě miliónů více, tedy byla by nás bezmála celá miliarda, tj. byli bychom jednou sedminou, takto jsme pouhou jednou desetinou. Ještě jinak řečeno, z každé tisícovky obyvatel světa by mohla být stovka bílých tváří, takto bez Ruska je nás z tisícovky pouhých sedmdesát bílých tváří (hanlivě – tvarohové držky). No a do budoucna nás bude čím dál tím míň. Zabývat se těmi zbývajícími devadesáti procenty obyvatel žijících mimo naši EA civilizaci (šest a půl miliardy), tedy Asií, Čínou, Indií, Afrikou a jižní Amerikou až snad někdy příště. Můžeme ale suše konstatovat, že mají odlišné chápání významu a smyslu společnosti a uznávají jiné civilizační hodnoty, tudíž jejich formy chování a jednání jsou docela odlišné od našich. V podstatě nemají od nás co přebírat, snad mimo nějaké technologie, na které by tak jako tak stejně přišli, nebýt našeho loupení v jejich zemích. A na to vykrádání, jsem si jistý, určitě nezapomněli, takže nemůžeme očekávat, že na nás budou zanedlouho nějak moc hodní, nemají k tomu sebemenší důvod.

Takže obecnou charakteristiku EA civilizace máme za sebou a můžeme se pustit do toho, jaké ideje prosazuje a jakými žije naše euroamerická civilizace. Zjednodušil jsem to velice moc, na pouhé tři charakteristiky. Jsou o tom sepsány tuny a tuny učených pojednání, takže zjednodušení v krátkém článku je nutností.

Liberalismus

Co je liberalismus, dokonale vyjádřila a precizně formulovala baronka Thatcherová: Společnost neexistuje, existují pouze jednotlivci usilující o svůj prospěch. V jedné větičce vystihla přesně podstatu liberalismu (kapitalismu). Nemusíme proto už číst ani Hayeka ani Friedmana. Můžeme to ale rozvést, tedy můžeme tak zhruba ocitovat názory i našich českých liberálů: Stát nemá co kecat a plést se do činnosti podnikatelům a ne tak ještě jakési odbory, banky musí být v soukromých rukou, stát je mizerný hospodář, každý se musí postarat sám o sebe, přece je plnoprávný, žebrák a bezdomovec ležící na chodníku a spící pod mostem si zaslouží přesně to místo, kde leží, neboť není schopen se o sebe postarat, samozřejmě za lékařskou péči si člověk musí zaplatit, chce-li být gramotný, musí zaplatit, no a kdo nemá peníze, je neschopný lempl a nezasluhuje ani lékařskou péči ani vzdělání, ba ani nezasluhuje zaplatit mzdu za vykonanou práci. Chceš se napít vody z vodovodu, který vybudovali tvoji dědové? Zaplať! Chceš jet po silnici, kterou vybudovali tvoji předkové? Zaplať! Chceš se vymočit? Zaplať! Atd. atp. Prostě lautr vše musí být zpeněženo. Svět patří pouze schopným a superinteligentním. Takových formulací lze nalézt ve sdělovacích prostředcích, v Lidových novinách, MfDnes, v televizi a internetu spoustu.

Liberalismus se také často dovolává judeo-křesťanských hodnot a judeo-křesťanské morálky, také uctívá a vzývá boha. Bush junior s ním dokonce rozmlouvá, prý ještě i dnes.

Mýtus XX. století

Druhý takový charakteristický rys naší evropské civilizace také precizně vyjádřil Alfred Rosenberg v knize Mýtus XX. století. (Z Wikipedie: Alfred Ernst Rosenberg sepsal obsáhlé dílo nazvané Mýtus 20. století (Der Mythus des 20. Jahrhunderts), které vyšlo už v roce 1930, a stalo se teoretickým základem nacistického učení. Do konce války spatřilo světlo světa více než milion výtisků. V roce 1942 se stal říšským ministrem pro okupovaná východní území. V jeho režii bylo jenom z okupovaných sovětských území odvezeno 150 000 vagónů s uměleckými předměty. Po válce byl zatčen a v Norimberském procesu odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny. Popraven byl 16. října 1946.)

Pokusím se o stručné vyjádření obsahu jeho sedmisetstránkové knihy: Nordická rasa (Germáni) je rasa nadlidí, vše ostatní jsou podlidé, lůza žijící pouze nicotný a zbytečný vegetativní život. Nordická rasa je ohrožena židovským kapitálem a bolševismem. Katolická církev rozkládá německý a evropský život, proto árijská duše musí setřást olověný logos křesťanské dogmatiky, který sama s důsledností jí vlastní pomáhala vybudovat (Tomáš Akvinský!). Musíme znovu uvést v život síly, které vytvořily vše niterně mocné a ušlechtilé, co naplňuje naše bytí. Otevře se tak po staletích temného středověku duše rasy. Musíme odmítnout vše židokřesťanské a buržoazní (zisk jako boží požehnání), také všechny rovnostářské formy. Máme dostatek vůle a energie, abychom uskutečnili svou ideu, které hluboce věříme. Vše nadčasové a mimočasové se rodí z krve. Rasu určuje a vymezuje krev (dnešní terminologií geny) a podmiňují jak fyzické znaky (modré oči, blond vlasy, vysoká postava), tak i mentální struktury (síla, nepoddajnost, rozhodnost, boj). Vše neduživé a slabé musí být odstraněno, musí zemřít. Rosenberg se silně inspiroval názory anglického „myslitele“ Houstona Stewarta Chamberlaina (1855-1927), který dokazoval, že Árijci, neboli „šlechtická“ rasa, představují nejvyšší stupeň lidského vývoje.

Co k tomu Rosenbergovi dodat? Akorát Margaret Thatcherová totéž vyjádřila trošku jemnější formou, jinak je to vlastně dtto. Nacismus je pouze v podstatě do krajnosti a do důsledků dovedený liberalismus. Lze se potom divit, že západní evropské liberální a demokratické státy podporují nacismus a fašismus na Ukrajině? Vždyť jsou to i jejich ideály. Svůj k svému!

Role křesťanství

Je potřeba zmínit se také krátce i o katolické církvi. Zatímco většina fašistických zemí (což je toliko do extrému dovedený liberalismus) bezproblémově s katolickou církví spolupracovala, jiné, hlavně Německo, spolupráci odmítly. Hitler dokonce pronesl v úzkém kroužku svých spolupracovníků, že jeho cílem po vítězství je při slavnostním ceremoniálu oběsit papeže na šibenici postavené na Svatopeterském náměstí. Ovšem neměl žádné problémy uzavřít smlouvu o přátelství a neútočení s ortodoxně katolickým fašizujícím Pilsudského režimem v Polsku v roce 1934. Pilsudský asi počítal s tím, že spolu s Hitlerem potáhnou na Moskvu.

Uctíváme symbol křesťanství – kříž. Na kříži vidíme ukřižovanou postavu Ježíše. Kdo je vůbec ten Ježíš Kristus? Kristus znamená Vykupitel či Spasitel a Ježíš je jméno ukřižované postavy. Byl to židovský prorok, který žil před dvěma tisíci let v Judeji a kterého ukřižovali Římané. Křesťanští teologové tvrdí, že je to navíc Syn židovského boha Jahve (Jahveho). Tedy vlastně uctíváme nějakého Žida – symbol židovství. Všichni věřící křesťané se tedy klaní a pokorně lezou po kolenou před židovským národem. Avšak Ježíš prý nebyl Žid, nýbrž Árijec, měl přece modré oči, jak složitě dokazuje Chamberlain. Je to velice zajímavé čtení ten Chamberlain, úplná postmoderna, kde platí ano i ne zároveň. Čtenáři to zvedne náladu až k hurónskému smíchu, když čte, k jakým nesmyslům může chorý mozek přijít a jaké debilní kraviny může vymyslet.

Ono na tom ale přece jenom cosi je, když se tvrdí, že Židé vládnou světu. Židé o sobě veřejně prohlašují, že jsou bohem vyvolený národ. Ostatní obyvatelé světa vyvolení nejsou, a tudíž musí sloužit vyvolenému národu jako sluhové a otroci. No a není to jinými slovy totéž, co tvrdil Rosenberg o árijských nadlidech? Vyvolený národ a rasa nadlidí je přece jedno a totéž. Rosenberg a Hitler prosadili toto: Židé nám nadlidem ve vyvolenosti nebudou konkurovat, proto je vymažeme z povrchu zemského. No a moc tomu nescházelo, aby to realizovali a dokončili. To dovršení jim překazil Stalin.

Třetí charakteristický rys naší civilizace

„Volnost, rovnost, bratrství!“ – toto heslo zná snad každý, no, měl by každý znát. Je z doby VFR (Velká francouzská revoluce z roku 1789), kdy byl gilotinován král i královna, kdy byla zrušena církev katolická, zaveden nový civilní kalendář (měsíc měl tři desetidenní týdny) a spousta dalších naprosto nových nezvyklých záležitostí. Byla to věc tzv. osvícenství – vlády rozumu. Byla to revoluce úspěšná, ale také pěkně krvavá, ovšem za deset let se nechal Napoleon korunovat na císaře a všechno se vrátilo do doby před revolucí a většině obyvatel se hrubě snížila životní úroveň. Tedy žádná volnost (svoboda), rovnost (zrušení všech privilegií bylo zrušeno) ani bratrství (solidarita) se nekonalo, vše bylo anulováno, od té doby se datuje rčení, že revoluce požírá své děti, své tvůrce.

Další podobný úspěšný pokus o sto let později (1871) byla Pařížská komuna. Vznikla ve svobodných volbách bez sebemenšího násilí, trvala ovšem pouhých 72 dnů, než byla brutálním způsobem krvavě potlačena buržoazií a aristokracií.

Po třetí se podařila revoluce v Rusku (VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce), také bez krveprolití. A že se to ruské buržoasii, kléru a ruským aristokratům (šlechtě) a liberální (kapitalistické) Evropě hrubě nelíbilo, tak tam vyvolali občanskou válku. Na pomoc tzv. bílým poslala svá vojska Anglie, Francie, USA, Japonsko, ale také jsme se účastnili i my Čechoslováci – slavní legionáři. Rudí se ovšem za cenu strašného krveprolití a zdevastování země ubránili a komunistický režim trval celých sedmdesát let.

Socialisté v Rusku, tedy bolševici s Leninem v čele, prohlásili asi toto: V naší společnosti nepotřebujeme žádnou šlechtu, ani buržoazii a ani klérus. A skutečně ty ideály volnosti (svobody), rovnosti (zrušení privilegií) a bratrství (solidarity), které vznikly ve Francii, tam ovšem jenom na papíře, se v rámci ruských možností uskutečnily. Západní státy dlouhou dobu udržovaly embargo na jakékoliv (nejenom) obchodní styky se sovětským státem (tzv. izolacionismus), však také teprve až v roce 1933 uznaly Spojené státy americké Sovětský svaz jako stát.

Samozřejmě chápu, že mnoha lidem se nebude líbit fakt, že jedním z charakteristických znaků evropské civilizace je i socialismus a komunismus, ale s tím holt nikdo nepohne, ač rádobyvědeckých studií na téma liberalismus (kapitalismus) je nebeský ráj a socialismus (komunismus) je ohnivé peklo v čele se třemi velkými Satany – Marxem, Leninem a Stalinem.

Chápu také ten odpor a tu nenávist k socialismu. Už jenom ta představa, že dělníci nějakého podniku si sami zvolí ředitele a náměstky (manažery), které mohou kdykoliv odvolat, musí být naprosto deprimující. Také skutečnost, že stát je vlastníkem veškerého nerostného bohatství, že stát vlastní banky a strategické podniky, že stát se postará o lékařskou péči a o školství, že stát si nenechá mluvit do svého počínání nějakými církvemi a nějakou judeokřesťanskou morálkou, nýbrž se prosazuje racionální pojetí hodnot. Nějaká iracionalita či mystika může být pouhým soukromým koníčkem, hobby. A co je hlavní! Neexistence bezpracného příjmu, tedy renty, no to je přímo děsivá představa pro většinu liberálů.

Tedy socialismus je naprostý opak idejí liberalismu, které jsem uvedl úvodem článku. To je fakticky pro mnohé lidí naprosto nepřijatelné, však veškeré pokusy o zavedení takového státního zřízení, byly likvidovány už v zárodku (viz VFR, Komuna), a v naší době musely být takové země zbombardovány do doby kamenné – viz socialistickou Libyi a socialistickou Jugoslávii. Nakonec se podařilo zlikvidovat i socialistický Sovětský svaz.

Ty řeči, že byl dále nereformovatelný, že se zhroutil pro svou neschopnost řídit ekonomiku, jsou vskutku pouhé liché, nicotné a jalové řeči. Tak třeba jenom skutečnost, že taková komunistická Čína na tom byla ekonomicky v roce 1990 mnohem, mnohem hůře a převrat se tam nekonal, i když jakýsi pokus o barevnou revoluci tam také CIA zorganizovala. Pokus se jim ovšem nezdařil, Čína je nadále socialistická a řídí ji komunisté. Docela úspěšně.

U nás myšlenky socialismu prosazuje, ovšem jaksi nemastně neslaně, KSČM a jak je přitom ostrakizována, je až neuvěřitelné. V Evropě si žádná vláda nedovolí prosazovat socialistické ideje, vždyť by byla prohlášena za teroristickou.

Takže můžeme shrnout ony charakteristické rysy EU civilizace. Jsou vlastně pouze dva – liberalismus (s vrcholnou fází liberalismu – fašismem) a socialismus. Vedoucí a vládnoucí je ten první. Uvidíme, zdali to bude natrvalo.

Tzv. informační válka

Lev Nikolajevič Tolstoj napsal kdysi dávno dětem do slabikáře takovou krátkou povídečku o pasáčkovi ovcí, který jenom tak z rozmaru hlasitě křičel: „Pomóóóc vlk!“ Vesničané se seběhli a chtěli pomoci. Pasáček se jim vysmál s tím, že si z nich udělal srandu. Za pár dnů to zopakoval a vesničanů přiběhlo na pomoc už sice méně, ale přišli. Zase se jim vysmál. Když to zopakoval potřetí, už nikdo na pomoc nepřišel. Ale tehdy skutečně vlk napadl stádo a zle je poškodil. Jaké je poselství či ponaučení tohoto jednoduché příběhu? Kdo lhal jednou, dvakrát, třikrát ba i vícekrát, tomu nelze věřit i kdyby náhodou říkal pravdu. Tento Tolstého příběh je už zastaralý a v našich slabikářích se už nevyskytuje (za mého dětství ještě ve slabikáři byl), takže ti naši novináři to ani číst nemohli. Tak lžou a lžou a lžou, a i když náhodou někdy pronesou pravdu, stejně jim nikdo nevěří, neboť kdo jednou lhal, je jasné, že bude lhát zase. Ovšem, když je někdo notorický lhář, tož to je přece vážná duševní porucha a měla by se léčit. Přesto se ve sdělovacích prostředcích lže dennodenně trvale a neúnavně.

Nechápu, proč se tomu říká informační válka. Prý místo vojáků a armád mezi sebou válčí lháři z jedné i z druhé strany, přetahují se o to, kdo umí lhát více, což je dovoleno, hlavně že se nezabíjí. Ovšem fakt, že vnáší do společnosti nesváry, nenávisti, hádky, nepřátelství… tož to je v pořádku? A prochází jim to furt. Prý není trestné oblbovat a mást obyvatelstvo. Ale mělo by být trestné! Na to by měl být paragraf v trestním zákoníku. Proč tam ale není? Ptejme se, pro koho je výhodná ona informační válka. Líbil se mi Lavrov, když pronesl, že na takové směšnosti nemá smysl reagovat. Souhlasím s jeho názorem.

Uvedu jenom tak náhodně vybrané a nikdy oficiálně nevysvětlené případy podvodných lží. A nikdo nikdy se za vylhané zprávy neomluvil, nikdo za to nebyl potrestán.

  • Tonkinský záliv 1964 – kvůli incidentu, který se nekonal, OSN odsouhlasila USA právní podklad k zahájení války. 5 miliónů povražděných.
  • Útoky z 11. září 2001 – zbořené dva mrakodrapy byly tři, nikomu to nevadí, nikdo dodnes nepodal rozumné vysvětlení. Byl to ovšem důvod k zahájení války proti terorismu zase s milióny povražděných.
  • Válka v Afghánistánu od roku 2001 jako součást Operace Trvalá svoboda. Usáma zorganizoval terorútok na Dvojčata. Cheneyho výmysl o pevnosti Tora Bora visí pořád na Youtube, a on se nestydí, dál vymýšlí nesmysly a dál se modlí k bohu. Válka trvá podnes.
  • Válka v Iráku zvaná Operace Irácká svoboda, od roku 2003 podnes. Colin Powell předložil důkazy o ZHN (zbraních hromadného ničení) před VS OSN. což byl pouhý neumělý diletantsky padělaný důkaz, hlavním důvodem proč k válce došlo, byl fakt, že Saddám Hussein rozhodl, že transakce za prodej ropy nebudou probíhat v amerických dolarech, ale v evropské měně Euro.
  • Podobně v Libyi. Vojenská intervence začala v březnu 2011. Důvody pro válku jakési nijaké, ale je jasné, že Kaddáfí chtěl prodávat ropu nikoliv za dolary, což USA nějak nevyhovovalo.
  • Sýrie je docela zničená, důvody mlhavé. Že nevznikla oficiální válka, bylo dáno Ruským nesouhlasem.
  • Ukrajinský lid si prý si přeje vejít do EU a do NATa. Vznikla občanská válka. Nikdo netuší, kdo střílel na Majdanu, nikdo neví, kdo upaloval v Oděse, nikdo neví, kdo sestřelil boeing. Prostě nikdo nic neví. My nic, my muzikanti.

Samozřejmě lze najít mnoho dalších podvodných akcí, hlavně ve střední a jižní Americe. O jakýsi seznam agresí USA se pokusil Daniel Veselý, lze vyhledat na internetu. Není to ale příjemné čtení.

Miliony a miliony mrtvých a všechno zdůvodněno na základě falešných a absolutně vylhaných předpokladech.

Přesto jsou lidi, kteří věří, že ve všech těchto zemích byla nastolena svoboda, demokracie, lidská práva, láska a pravda.

Tak tohle je ta informační válka? Vždyť jsou to nechutné lži a typicky americké přespříliš primitivní matení veřejnosti. Velice mne mrzí, že se k tomu matoumalení přidává i Evropa.

***

Protože spousta diskutujících dává odkazy na oblíbená videa, tak i já závěrem dám jeden odkaz, který je na YouTube. Je to The Second Waltz Shostakovich (Dmitrij Šostakovič). Ten valčík asi tak pětiminutový je tam nejméně 20 krát a pokaždé v jiném provedení (z Anny Kareniny, z Vojny a míru, od Sokurova, na náměstí, v divadle atp.), byl jsem nadšený těmi záběry velkého množství rozzářených obličejů šťastných lidí zpívajících a tančících na náměstí v Moskvě. Stačí srovnat s posluchači a diváky Rolling Stones či s potácejícími se postavami na technoparty a uvidíte zřetelný rozdíl mezi východní kulturou a západním úpadkem a dekadencí.

4.4 13 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
spartak
spartak
před 2 lety

Rusko ukazuje svou slovanskou tvář , ale EU se rozhodla podobně jak Hitler .Afgánistán je snad první holubicí oslabení válekchtivých zemí ,tedy i ČR.

vera havrankova
vera havrankova
před 2 lety

Smutné a pravdivé!

cablik
cablik
před 2 lety

EU v akci: Za uhlíkovou daň uvalenou na Rusko zaplatí evropští spotřebitelé, tvrdí studie

https://cz.sputniknews.com/20210903/eu-v-akci-za-uhlikovou-dan-uvalenou-na-rusko-zaplati-evropsti-spotrebitele-tvrdi-studie-15710570.html

cablik
cablik
před 2 lety

Správně popsáno v čem žijeme a liberálům mají zajistit klidný spánek teroristé z USA kde si chtějí lidé žít po svém to zničit. Také na ně dojde a už moc dlouho to trvat nebude.