Postavme si jaderné elektrárny sami – v minulosti jsme to dokázali v Dukovanech a Temelínu, kde jsme postavili jaderky vlastními silami na klíč!

Dostavba českých jaderných elektráren vlastními silami je jedinou cestou, jak v nejkratším čase a za nejméně peněz zajistit energetickou suverenitu země, levnou energii pro domácnosti i průmysl a příznivé ceny českých výrobků ve světě. Dlouholetý bezproblémový a bezpečný provoz českých jaderných elektráren postavených “na klíč” československými firmami je nejvýhodnější cestou, jak se dostat z energetické krize a vysvobodit se z energetického bláznovství okolních zemí. O to se snaží i autor následujícího příspěvku, dlouholetý expert v oboru jaderného strojírenství.

Vážení politici, poslanci PSP ČR, odpovědní energetici,
civilizace čelí krizi energetiky EU, která negativně ovlivní řadu navazujících resortů a odvětví a prohloubí energetickou chudobu širokých vrstev obyvatel ČR.

A) Řešení pro ENERGETIKU ČR je neprodleně zahájená stavba Dukovany EDU56 (viz dostavba 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany – pozn.red. N.R.) a následující dostavba Temelína ETE34 (viz dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín – pozn.red. N.R.) shodného provedení jako ETE12 a využít řady synergií: zejména

 • znalost provozu současné ETE12,
 • vyškolený personál na obsluhu ETE12,
 • znalost shodného paliva a jeho výměny ETE12,
 • ND + utahovák hl. přírubového spoje + LKP-Lineární Krokové Pohony ETE12,
 • shodné SKŘTP ETE12,
 • postupy při montáži,
 • hydraulické zkoušky a najíždění,
 • servisu, stavby + POV,
 • projektové a výrobní technologie strojních a elektrických součástí u dodavatelů,
 • zvládání dopravy nadrozměrných dílů na staveniště,
 • osvojení a vlastnění PD projektové dokumentace skutečného provedení,
 • projednání podmínek licence na další 4 bloky
 • zvládání povolovacích procesů SÚJB+MPO + IAA Vídeň,

……souhrnem lze vyhodnotit, že stavba EDU56 a dostavba ETE34=ETE12 přinese značnou úsporu času a naváže na osvědčené stavebně-technologické a provozní provedení, i cenová výhoda V SYSTÉMU OPEN BOOK a rychlost stavby a dostavby jsou zásadními přednostmi pro rozhodovací procesy nové vlády ČR.

B) Podpora a vyčlenění finančních prostředků z Modernizačního Fondu SFŽP na vývoj prototypů SMR (Small Modular Reaktor) do 300MWt – (viz malé nukleární reaktory, vodné pro lokální zásobování elektrickým proudem, tak i vhodné pro teplárenství – pozn. red. N.R.) pro teplárenství se může dodavatelský průmysl ČR posunout do špičky NEEMISNÍHO CZT a teplárenství, získat důležité prvenství v zásobování teplem SMR s využitím vazební energie radioaktivních prvků řízenou řetězovou štěpnou reakcí. K nasazování SMR do CZT se musí upravit Atomový zákon a usnadnit využití SMR v podmínkách a osídlení Evropy. Hygienické normy k radiační zátěži okolí musí respektovat reálné hodnoty, provozní stavy SMR a kampaňovitý provoz i kazetová výměna paliva servisním partnerem usnadní personální a provozní zajištění SMR. Po diskuzi s odborníky se jeví využití SMR pro teplárenství jako velmi perspektivní odvětví neemisní energetiky a průmyslu ČR.

C) Pro rozvoj volatilních OZE Střední Evropy může ČR nabídnout až 35GWh akumulačních kapacit elektřiny vybudováním PVE (Přečerpávacích Vodních Elektráren) SEVER pro mimořádné geomorfologické podmínky plochých temen vrcholů Krušných hor a využitím zatopených lomů po těžbě energetického uhlí Mostecké a Severočeské pánve. Zároveň může být zahájena mezinárodní spolupráce na využití akumulační kapacity všech PVE SEVER. Vody k přečerpávání z DN do HN (Dolní Nádrže do Horní Nádrže) v denním cyklu propojené podzemním hydraulickým obvodem a českou strojovnou je dostatek, s využitím velmi příznivých spádů až 600-700 m a přijatelnými vzdálenostmi HN a DN je základním předpokladem pro strategické bezpečnostní prvky EPS realizací PVE SEVER.

ČESKÝ energetický průmysl a stavebnictví se musí zasadit o získání domácí zakázky EDU56 + ETE34, proto ustanovená PSP a vláda ČR musí strategické rozhodovací PROCESY časově omezit a stavbu NJZ EDU56 + NJZ ETE34 dostavbu zahájit např. ustanoveným státním (národním) podnikem NJZ I+II. K Financování může být vydán JADERNÝ DLUHOPIS ČR pro fyzické osoby ČR.

Při výběru dodavatelů nové výrobní neemisní technologie pro energetiku ČR nesmí být opomenuty české projekční, technologické, realizační a vzdělávací schopnosti, a dokonce tento postoj nové PSP a vlády ČR nastolí nové a odpovědné rozhodovací procesy ve strategickém odvětví ENERGETICE.

Racionálním, odpovědným a závazným rozhodnutím nové VLÁDY ČR navrátíte český energetický průmysl a stavebnictví i vysoké školství na čelo světové neemisní energetiky a zapojíte naše české technické schopnosti do světových energetických staveb neemisní energetiky (Egypt, Maďarsko, Finsko, Polsko)!

Pro první české nasazení SMR jsem oslovil několik možných teplárenských provozovatelů, kteří si kladou podmínku pro využití SMR k CZT nasazení, nezbytné předvedení funkčního prototypu SMR. Pro dotační podporu MF SFŽP cca 300 mil. Kč je nezbytný souhlas vlády ČR a jasné a nezpochybnitelné zadání k výrobě a výstavbě SMR prototypu na povolené lokalitě.

PRO Řešení KRIZE ENERGETIKY EU+ČR může být využito i vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU ČR k využití neprodleného rozhodnutí o způsobu stavby a dostavby českými subjekty. Tyto subjekty splňují bezpečnostní dotazník s nejvyšší rezervou, jsou pod dohledem českých orgánů a institucí, které prověří a denním dohledem kontrolují i plnění nasmlouvaných dodavatelských lhůt a podmínek.
 
Očekávám, že nová vláda ČR vyhodnotí shora navržené body a zabrání prohlubování energetické krize konkrétními kroky a opatřeními tak, jak je zákony ČR definováno.

Takovéto výzvy k jednotlivým strategickým odvětvím české ekonomiky by bylo žádoucí poslat všem poslaneckým klubům, aby se skoncovalo s naprosto nicotnými až nekompetentními postoji poslanců nové PSP a do nového vládního programového prohlášení zanést a stanovit úkoly pro jednotlivé resorty s lhůtami, které stanoví i plnění a způsobem kontroly! Dle mého názoru jsou strategické odvětví jasně definovány v BS ČR r.2015, k jejich plnění jsou legislativně kontrolní orgány PSP vybaveny dostatečnými pravomocemi. Pokud nebudou strategické úkoly plněny (např. energetika, teplárenství, LH, VH, zemědělství a obchodní sféra) je nutné odvolat úředníky až po ministry, či dokonce vyslovit vládě nedůvěru z prokazatelného zanedbání plnění výkonné moci. Zrušení tendru dostavby ETE34 bez jakékoliv náhrady dne 10.4.2014, se nyní jako neodpustitelný hazard jeví! Kdo bude potrestán???
 
Např. vystavení miliónů občanů ČR do stavu energetické nouze a chudoby úpadkem Bohemia Energy až po zanedbání obnovy zdrojů elektroenergetiky a nekompetentní predikce spotřeby elektřiny je obrovský hazard, který musí být potrestán,……..!!!

K čemu vlastně je kontrolní funkce PSP výkonné moci, pokud se stav strategického odvětví dostane až do hluboké krize, je nutné zjistit, jak jsou nastaveny kontrolní mechanismy, jak je jejich naplnění kontrolováno. Výmluvy na selhání systému nestačí. Burzovní hazard neskladovatelné komodity elektřiny je naprosto nepochopitelný ZLOČIN…!!!
 
S pozdravem ing. Jaroslav Novák 

Autor je odborník v oborech speciální a jaderné strojírenství. Se svým příspěvkem vystoupil i na Vlasteneckém setkání Příčovy 2021. Videozáznam vystoupení ZDE.

Poznámka redakce Nové republiky: Rádi bychom se mýlili, ale obáváme se, že pan inženýr Novák, velký odborník v oboru strojírenství a jaderných technologií se obrací na nesprávnou adresu. Vláda, která se rýsuje před námi, bude tvořena stranami a politiky, kteří buď z čiré hlouposti, nevzdělanosti či politické vypočítavosti bezhlavě slouží k prosazování škodlivých nařízení Evropské unie. Jsou to strany zastupující jiné než české národní zájmy. V těchto dnech je následkem této politiky mimo jiné zdražování energií nad neúnosnou míru.

5 2 hlasy
Hodnocení článku
18 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Lubez
Lubez
před 1 rokem

Jak pozoruhodné. Lepší hledat důvody proč to nejde. Všechno se dá vybudovat znovu. Kapacity v naší zemi stále jsou. Problém asi bude v tom co se stihlo předat pod pravomoci EU. Pomalu to plyne na povrch. I ty daně musí paní ministryně konzultovat v Bruselu. Tady všude je to jádro vlastizrádného problému. Ukrást a honem… Číst vice »

Plebej
Plebej
před 1 rokem

Zní mi ten dopis Ing. Nováka jako rajská hudba!
Leč musím souhlasit s redakcí NR, pisatel jej odesílá v naprosto nevhodnou dobu a nadto adresuje těm, kteří jej ani číst nebudou.
Jsou již tak (ze svých niterných pohnutek) ustrojeni, aby sloužili. Zahraničnímu kapitálu.

shoty
shoty
před 1 rokem

Myslím, že ČEZ patrí štátu, na rozdiel od Slovenska, ktoré komplet všetky elektrárne predalo za cca 30 mld. Kč Talianovi, ktorý odvtedy nie a nie dostavať 3.blok JE v Mochovciach. Takže, Česi si teoreticky postavia štátnu elektráreň a nebudú vyrobenú elektriku ponúkať na burze, ktorá je v podstate casínom. Ale jedného dňa príde kúzelník… Číst vice »

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  shoty

CEZ patri a nepatri statu, kdysi jsem si koupil za dost malo par akcii CEZu, a tak vim, ze CEZ je takovej polostatni podnik, kde stat ma velkou vetsinu, takze CEZ se neda zasantrocit, ale (dnes uz ne) tenkrat byl a snad i dneska je akciovy podnik se statnim dozorem, ktery se ani Vencovi… Číst vice »

spartak
spartak
před 1 rokem

Socialismus byl schopen vybudovat soběstačnost Československa . EU nás nepustí z pařátů a vysaje poslední národní krev.

Pohoda
Pohoda
před 1 rokem

Již dávno nejsme svobodní v rozhodování, jsme voděni jako děti na procházce, již dávno nejsme národ šikovných pracovníků, kdy každá firma si vychovávala své nástupce za dohledu starých mistrů „fachmanů“. Jsme ještě národem našich předků? Naše jaderné elektrárny vyrábějí elektřinu pro německé firmy a my nakupujeme dražší energii odjinud. Na všech místech… Číst vice »

Georg
Georg
před 1 rokem

To ano, to jsme si postavili sami, ale to bylo za “minulého” režimu. Jinak ve světě běží 24 bloků jaderných elektráren, kde jsme také spolupracovali. Nyní ještě běží ve světě 72 tubin ze škoda Plzeň, bohužel ta již neexistuje. Koupilli Korejci jmenuje se to Dosan, nejdříve prý vybrali všechnu dokumentaci… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 rokem

Ruské Su-30 nad Černým mořem doprovodily dva americké bombardéry
https://cz.sputniknews.com/20211020/ruske-su-30-nad-cernym-morem-doprovodily-dva-americke-bombardery-16228647.html

Žalobce požádá o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo až novou Sněmovnu
https://cz.sputniknews.com/20211020/zalobce-pozada-o-vydani-babise-v-kauze-capi-hnizdo-az-novou-snemovnu-16228232.html

JK
JK
před 1 rokem

Já už jsem skeptický k jakékoli formě výstavby velkých investic v ČR. Ať je realizuje kdokoli, spolehlivě to bude extrémně drahé, protože na cestě k realizaci jsou permanentně v pohotovosti pijavice, připravené nacucnout se na financování projektu. Nelze je obejít, jsou vždy nachystané přesně na těch správných místech. Viz třeba naše silniční sítě, tunel… Číst vice »

Plebej
Plebej
před 1 rokem
Odpověď uživateli  JK

Autor dopisu (a té myšlenky) však také navrhuje, aby pro realizaci dostavby JETe/JEDu byl založen státní/národní podnik, jehož pijavicový pud by snad mohl být pod státní kontrolou … (nezdá se například, že by jediný zbývající nár. podnik – Budvar – byl jeho managementem tunelován anebo dojil stát) .

JK
JK
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Plebej

To už si parazité ohlídají aby k takovému “zločinu” nemohlo dojít. Státní podnik, nebo dokonce národní podnik, taková sprostá slova. To je narušování tržních pravidel a kdybych snad při pominutí smyslů jen chvilku připustil myšlenku na průchodnost takového plánu skrz naše “národohospodáře”, je tu pořád ještě EU a kdyby snad i to bylo málo, předvolání… Číst vice »

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  JK

jk
EU hlida, ci Deutsches Reich dohlizi na svuj Protektoraat

cablik
cablik
před 1 rokem

Říci v malé zemi kde jsou 2 jaderné elektrárny že občané budou dotováni státem na ceny energii je lež jako věž. S nastupující vládou si dostavíme tak kulový ti to zadají amatérům z USA.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

Westinghous nejsou jen amatéři, je to prázdná skořápka kdysi dávno technologicky špičkové firmy, kterou majitelé postupně přivedli “zu grunt”. Dnes je to jen překupnická firma, která si vezme svých 20-25 procent z ceny zakázky a ostatní zadá dodavatelům, kteří to dokáží zrealizovat. Jak vidno z reakcí a vystoupení “našich” politiků, z těch 20-25 procent Westinghouse… Číst vice »

anti Havel
anti Havel
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Westinghouse nedovedl postavit,natož dostavět jim zadané elektrárny v zemi ukradené Indiánům,ovšem pro havlostoku je pořád prioritní amiokupant!

cablik
cablik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Dík za info ale dříve jsem četl informace že jim to moc nejde a nehoda v jaderné elektrárně u nás by byla likvidační KDE DOMOV MŮJ.

basos
basos
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Pane Dvoraku,

pokud se nemylim tak je maji ci technologicky ovladaji Japonci, ale ojebou nas stejne, ale Cesi jsou od 89 na to ojebavani specialiste, a cesky delnik v montovne to zaplati, i kdyz misto treba Plzne bude chlastat bud Branik nebo jeste hure, dovezene chcanky z EU a polskej sejra

Primak
Primak
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Byl jsem u posuzování našeho řídícího systému Temelínu před uvedením do provozu, fungoval v testovacím provozu bezvadně, projekt dle pražského Energoprojektu podle sovětského konceptu neodlišujícího se od konceptu německého/švýcarského. Nicméně se na vyšších místech 1991 rozhodlo to zarazit a nechat si to předělat od Westinghousů. Škoda…