Přepracování dějepisu podle nové Komunikační strategie EU

Nové nařízení Evropské komise s názvem Komunikační strategie EU, která zakazuje slova „Vánoce“ a „doporučuje“ nahradit jména Maria a Josef jmény Malika a Julio, bude muset samozřejmě být implementován i do učebnic. Největší úpravy se logicky budou týkat dějepisu, který vždy psali vítězové, a současné pojetí už neodpovídá nejnovějším trendům v EU.

Martin Kunštek
Martin Kunštek

 Žáci a studenti se tak budou nově dozvídat, že reformy císařovny Maliky Terezie a císaře Julia II. nebyly osvícené, nýbrž antiklimatické, protože rozvoj průmyslu, který podnítily způsobil zvýšené vypouštění CO2.

Do kategorie arcipadouchů má být nově zařazen i císař Karel IV., který podporou zemědělství a zaváděním nových plodin a pěstebních postupů s cílem zvýšit výnosy, těžce poškodil evropskou biodiverzitu. Jméno mu bylo prozatím ponecháno, protože jej používal i obnovitel Svaté říše římské pod nadvládou Německa, který je pokládán za patrona evropské integrace. Do budoucna není vyloučena ani změna jeho jména, protože jeho dílo je předmětem bedlivého přezkumu ze strany bojovníků proti dezinformacím a expertů z ekologických nevládních neziskových organizací. O Karlu Velikém je totiž známo, že vypaloval pohanské svatyně, čímž do atmosféry vypustil mnoho CO2.

Do kategorie hrdinů mají být nově přeřazeni švýcarští a němečtí bojovníci z Černé roty. Jednak už kvůli svému multikulturnímu názvu. Za jejich hlavní zásluhu je však nově považováno, že při tažení Itálií rabovali a ničili kostely, coby symbol nadvlády křesťanů a bílé rasy. K dobru jim je nyní připsáno i zbavování bílých Italů „zbytečného“ majetku, který je projevem konzumní společností ničící přírodní zdroje. V učebnicích by nově měli být zobrazování jako černoši, aby byla podpořena rasová různost knih. A taky aby se to zbytečně nepletlo, když mají být považovány za hrdiny.

V kategorii extralumpů naopak nadále podle Evropské komise zůstanou čeští husité na čele s Janem Žižkou z Trocnova. Jednak proto, že při bojích jako první ve velkém používali dělostřelectvo, čímž poškodili klima vypouštěním velkého množství CO2. Za hlavní vinu husitů je však považován jejich boj proti římskoněmeckému císaři Zikmundovi, jímž České království na mnoho let vyřadili z procesu evropské integrace. Za rozvraceče a jednoznačně zápornou postavu dějin má podle Komise být považován i John Wycliff, na něhož se odvolával duchovní inspirátor českých rebelů Jan Hus, protože jeho dílo nabádající k zákazu odvádění desátků z Anglie papeži do Avignonu, lze považovat za první návod k BREXITu.

Za jednoznačného arcilotra má být nadále považován český král Jiří z Poděbrad, který byl podle Komise doposud českými dezinformátory nesprávně označován za prvního autora plánu na mírové sjednocení Evropy. Po bedlivém přezkoumání jeho návrhu experty na fake news z neziskových organizací financovaných Komisí bylo prokázáno, že jeho návrh Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu, byl ve skutečnosti zaměřen na boj proti muslimům, kteří Evropu multikulturně obohacovali z jihovýchodního směru pod vedením tureckého sultána. Snaha Jiřího z Poděbrad o vytvoření stálých pracovních orgánů Unie křesťanských panovníků, která byla doposud nesprávně považována za předchůdce OSN, byla unijními experty jednoznačně odsouzena, protože evropskou integraci nemají co provádět Češi, ale má být vedena výhradně pod německou taktovkou.

Za darebáky mají být v učebnicích nově označeni nejen volený český arcibiskup Jan Rokycana, ale i všichni kardinálové z Basilejského koncilu, kteří s Českými kacíři podepsali smlouvu nazvanou Kompaktáta. Tento dokument, který na území Českého království legalizoval podávání svátostí “pod obojí způsobou”, už nemá být považován za zdroj náboženské tolerance, ale za inspiraci k rozbíjení evropské jednoty. Podávání svátostí pod obojí je podle závěru klimatických expertů špatné, protože vyžaduje nutnost pěstování vinné révy na místech, kde by mohl růst plevel, jak to požaduje nejnovější reforma Společné zemědělské politiky EU.

Mezi záporné postavy mají být zařazeni i vojevůdci jako Jan Sobieski, Evžen Savojský, János Hunyadi a maršálové Ernst Gideon Laudon a Andrej Hadik . Všichni při válčení do ovzduší vypouštěli příliš mnoho oxidu uhličitého. V neprospěch Sobieského hovoří už to, že to byl Polák, což je dnes samo o sobě důvodem ke kaceřování. K tíži je mu nyní přičítáno, že stejně jako Evžen Savojsský porážkou turecké armády na mnoho let zabránili multikulturnímu obohacení Vídně muslimy. V případě Sobieského již pokrokově zasáhla vídeňská radnice ovládaná sociálními demokraty, která mu zakázala postavit pomník.

Do role záporáka pasuje Jánose Hunyadiho už to, že to byl Maďar. Navíc používal vysloveně šovinistického přízviska „Turkobijec“. Ve spolupráci s Poláky pětkrát porazil tureckou armádu a na území Sedmihradska, Temešváru, Srbského království a Bulharského císařství obnovil křesťanství, když z těchto oblastí společně vyhnali tureckou okupační armádu, která zde podle komisních expertů šířila mírumilovné náboženství zvané islám.

S maršály Hadíkem a Laudonem mají experti Komise problém zejména proto, že to byli východoevropané, kteří dosáhli nejvyššího vojenských hodností v armádě Rakouska. Za jejich velký hřích je považováno i to, že bojovali nejen proti Turkům, ale i proti Prusku, kterému se později podařilo sjednotit Německo – čímž byl položen základ moderní evropské integraci.

Za historický vzor hodný napodobení je současnými experty na politickou korektnost vydáván císař Albrecht I. , který tureckému sultánovi dobrovolně platil výpalné.

4.4 19 hlasy
Hodnocení článku
17 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Anonym
Anonym
před 2 lety

Pane Dvořáku, velice prosím, skutečně instrukce jsou z pera úředníků EU? Věřím, že ta základní informace ano, ale pak už to autor dotvořil jako srandu, ne? Není přece možné, aby členové “Černé roty” byli preferováni už kvůli názvu, a Husovo nabádání k neodvádění desátků z Anglie, za první návod k Brexitu. A že husité jsou lumpové,… Číst vice »

Georg
Georg
před 2 lety

Bohužel opět pláč nad rozlitým mlékem. Vystoupit z EU nejde, ono by to šlo, ale není k tomu ani potřebná podpora “občanů”, většině je to jedno, mnozí mají bohužel vymyté hlavy a nás co by jsme chtěli vystoupit i když by nás to “něco” stálo je málo. A jsme opravdu malý, „nevýznamný“ stát, nejsme Polsko.… Číst vice »

Tatran
Tatran
před 2 lety

A zapomněli jste na husitské lupiče a jejich vražedné anabáze!

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 2 lety
Odpověď uživateli  Tatran

Tatrane, tohle o husitech může tvrdit je katolickým knězem zmanipulované děcko. Proč se na husitství odvolával Masaryk i Klofáč, Švehla i Beneš?

Tatran
Tatran
před 2 lety
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Václave, máte pravdu, ale dnešní “demokraté” jsou o tom přesvědčeni. Já nikoliv, já to uvádím jako ironii!

Anonym
Anonym
před 2 lety
Odpověď uživateli  Tatran

Pane Tatrane, a co je tento citát z článku:

V kategorii extralumpů naopak nadále podle Evropské komise zůstanou čeští husité na čele s Janem Žižkou z Trocnova. Jednak proto, že při bojích jako první ve velkém používali dělostřelectvo, čímž poškodili klima vypouštěním velkého množství CO2. 

Příště čtěte pozorněji.

Hokarc
Hokarc
před 2 lety

Ano, je třeba se těm jejich plkům vysmívat a ne se jimi řídit. To nemůže vymyslet snad ani blbec, to vymyslí leda nepřítel.

Anonym
Anonym
před 2 lety
Odpověď uživateli  Hokarc

Však on vás ten smích přejde. Mne fascinuje fakt, že většina Čechů, protože si myslí, že celá ta dnešní ideologie je naprosto praštěná, takže u nás to nebude? My se tomu budeme smát? Proboha copak to nikdo nevidí? Už je to tady! Už je to tady! Už je to tady! Stačilo… Číst vice »

MON
MON
před 2 lety

Je neuvěřitelné kam až dosahuje hloupost EU úředníků.

Anonym
Anonym
před 2 lety
Odpověď uživateli  MON

EU úředníci jsou jen síla výkonná. Rozhodují ti, které ani neznáme.

spartak
spartak
před 2 lety

V.I.Lenin začal budovat novou politiku ,veskrze proruskou .Putin pokračuje také v politice , která se brání evropskému tlaku. EU je zblblá z fašizmu , proto se projevuje dokonce proti křesťanství.

tomaskova
tomaskova
před 2 lety

EU žádní vítězové nejsou i když se tak všude prezentují. EU už chcípla na úbytě a je to po celém světě známo, tedy mimo Evropu, jak jinak. Naši poblitici nám přes média tlačí do hlavy blbosti a většina národa tomu věří. Je to jejich věc.

Vendol
Vendol
před 2 lety

Z Evropské unie se stal zcela jasný nepřítel. Jako svého času z komunismu. Čím dříve se toto obludné monstrum rozpadne, tím lépe. Ale nebude to hned a nebude to bez boje. Bruselský eurobolševik okolo sebe bude vztekle kopat a zuřivě bít pěstmi, než definitivně zcepení. Boj proti němu je ale naším přirozeným právem.

cablik
cablik
před 2 lety

To jsou zase nesmysly které vypouští liberální zhovadilci dějiny jsou jen jedny a pravda je též jedna dělají vše pro ty co mají Evropany nahradit.

Karel2002
Karel2002
před 2 lety

Podepsal prezident Klaus za celý český národ Lisabonskou smlouvu? Podepsal. Protože podle neomylného a nekritizovatelného českého Ústavního soudu Lisabonská smlouva neznamená omezení suverenity a nezávislsti českého státu. Takže nové nařízení (jakékoliv nařízení) Evropské komise musíme povinně přijmout a musíme ho implantovat do našeho právního řádu. A nesmíme ho ani kritizovat. Prostě už nikdy nebudeme… Číst vice »

pavlan
pavlan
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

až na tu kulturní okupaci.

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

Ano, tohle je ten problém! Český Ústavní soud na rozdíl např. od polského nebo maďarského neshledal v Lisabonské smlouvě nebezpečí. Soudce tam najmenovali Havel a Klaus. Podle toho jejích rozhodnutí vypadají!