Konflikt na Ukrajině z pohledu vojenského odborníka

Výchozí situace stran:
a) USA:
* potýkají se s řadou vnitřních problémů ve všech oblastech života společnosti. Další negativní vývoj může vést až k občanské válce v některé z republik, případně o jejich odtržení ze svazku unie;

Ladislav Petráš
Ladislav Petráš

* postupně ztrácí mezinárodní prestiž jako vedoucí stát v boji za demokracii a lidská práva;

* je ohrožena úloha dolaru, potýkají se s hrozbou krize ekonomické, politické, vojenské;

* zaostávají ve vývoji moderních zbraňových systémů;

* vnitřní vazby v NATO se začínají rozvolňovat.

 1. b) RF:

* zvyšuje svoji mezinárodní prestiž a i přes usilovnou snahu USA posiluje spolupráci s dalšími zeměmi (Čína, Brazílie, JAR, Egypt, Venezuela, Kuba, ale i s některými členskými státy NATO – Turecko, Maďarsko, SRN atd.);

* udržují a upevňují si svoji sféru vlivu v řadě asijských postsovětských republikách;

* postupně získává vojensko-technickou převahu nad USA;

Pravděpodobný zámysl stran:

 1. a) USA:

* jsou pod tlakem času (vývoj situace –viz výše). Z tohoto důvodu potřebují narušit mezinárodní obchodní vztahy mezi RF a tím omezit její finanční možnosti a ekonomický vývoj. Narušit vnitřní jednotu společnosti (Skripal, Navalnyj, ricin, Vrbětice a další);

* nutně potřebují rozšířit svoji strategickou převahu v nástupním prostoru proti RF –východní členské státy NATO (Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, ale hlavně Ukrajina). Zatím se jim nedaří aktivizovat a udržet pod svým vlivem většinu asijských postsovětských republik. Hlavní roli hraje Ukrajina, ale jen jako celek;

* narušit, zastavit ekonomickou spolupráci států EU s RF;

* hysterickou protiruskou propagandou dosáhnout toho, aby se RF jevila jako nedůvěryhodná, zákeřná, agresivní. Zároveň vyhrocené mezinárodní situace využít jak ke stabilizaci své vnitrostátní situace, tak k posílení svého ekonomického vlivu na státy EU.

 1. b) RF:

* má zájem na udržení stabilních obchodních i politických vztahů se státy EU;

* současný stav v prostoru Ukrajiny jí vyhovuje. Ukrajina je nestabilní jak po stránce ekonomické (je vydíratelná zejména v oblasti surovinové, energetické, finanční stability atd.), tak po stránce vnitropolitické – nemá kontrolu nad svým územím (DR, LR), nemá plnou kontrolu nad ozbrojenými silami (značný vliv některých oligarchů na ozbrojené síly a mnohdy vytváření paralelních ozbrojených jednotek)

* USA svojí hysterickou kampaní postupně ztrácí důvěryhodnost – z tohoto důvodu je v zájmu RF prodlužovat tento stav a tím oslabovat vůdcovství USA (viz. postupná  změna postoje prezidenta Ukrajiny Zelenského: apelování na zklidnění situace, váhavý postoj SRN k dodávkám zbraní a munice pro Ukrajinu, postoj Francie atd.)

Některé vojensko-technické aspekty možného konfliktu:

1) Základní podmínky pro agresi RF:

 1. a) agrese by musela být v souladu s národními zájmy RF a to zatím není.

Agrese není v národním zájmu RF. Mela by devastující dopad na mezinárodní postavení RF a posílení prestiže USA právě na úkor RF.

– Agrese by vedla k posílení role NATO v Evropě a posílení dalších vojensko-politických uskupení (ASEAN a další).

 1. b) musí být vytvořeny základní podmínky (příznivé pro agresora) pro akceptování této akce v rámci vnitřní i zahraniční politiky a hlavních politických aktérů. Jaká může být reakce na mezinárodní scéně – politická, ekonomická, vojenská – včetně států bývalého SSSR … Výkaz zisku a ztráty – pro RF by nebyly příznivé.

– Současná masivní propaganda a desinformace o ruské agresivitě a záměru obsadit Ukrajinu by v případě realizace této vojenské akce ze strany RF znamenala absolutní ztrátu důvěryhodnosti RF na mezinárodní scéně a absolutní růst prestiže USA (kterou ztratila mimo jiné svým neorganizovaným útěkem z Afghánistánu a dalšími nezdary své velmocenské politiky).

– Tato akce by mohla znamenat zvýšenou aktivizaci (i vojenské) protirusky zaměřených některých bývalých republik SSSR – Gruzie, Ázerbájdžán a další. To by znamenalo permanentní ohrožování zejména podél celé jižní hranice RF.

– Významné ekonomické dopady na RF. Jestliže do současné doby, i přes různé ekonomické sankce, s RF spolupracují ve značných objemech různé západní firmy (včetně amerických), tato ekonomická spolupráce by pravděpodobně ustala buď zcela, nebo ve významné hodnotě.

RF by po agresi byla nucena k významným investicím do celé ekonomické, fiskální, sociální  a dalších oblastí Ukrajiny s cílem maximálně snížit aktivní odpor ukrajinské občanské společnosti.

 

 1. c) klimatické, terénní a další nezbytné podmínky – málo výhodné.

Současné klimatické a terénní podmínky neumožňují rozsáhlou překvapující pozemní operaci, která je podmínkou pro dosažení rychlé porážky ukrajinských vojenských sil.

 1. d) musí být vytvořeny nezbytné podmínky vojenské (strategické, operační a taktické) – prostor, čas, rozmach operace, logistické a další zabezpečení – nejsou příznivé pro překvapivou, rychlou vojenskou akci.

– Ze strategického pohledu by vojenská operace nepřinesla žádná pozitiva pro RF. Pominu politické aspekty (částečně jsem je popsal v některých předchozích bodech) a budu se zabývat pouze vojenskými.

– Provedení vojenské akce proti Ukrajině vyžaduje soustředění takového množství vojsk tak, aby byla dosažena nezbytná převaha na hlavním směru útoku (5 až 6 : 1 ve prospěch útočících vojsk; na vedlejším směru 2 až 3 : 1). To při početním stavu ukrajinských vojsk (okolo 300.000, z toho – 200.000 armáda, 60.000 Národní garda, do 50.000 pohraniční stráže) představuje minimální potřebu vojsk RF okolo 800.000 příslušníků armádních sil. Pokud beru v úvahu, že zahraniční (západní) média uvádí soustředění do 120.000 ruských vojáků, je to počet nedostačující. Soustředění potřebného množství vojsk (při dostupném množství silnic a železnic) není záležitost dnů, ale měsíců.

Vojska RF soustředěná „proti Ukrajině“ nemají rozvinutou logistiku pro vojenskou akci takového rozsahu, jak jsem uvedl výše. Bez logistiky není naděje na úspěch.

– V současné době vojska RF soustředěná okolo 100 km od hranic Ukrajiny by byla schopna plnit jen některé operační či taktické úkoly spojené zejména s eliminací aktivní činnosti ukrajinských vojenských sil proti LR a DR. To by ale bylo zneužitelné západní propagandou – jako agrese RF.

Jen na okraj moje hodnocení současné hysterické reakce USA, VB, NATO atd. Tato hysterická reakce má především vyvolat strach z „nepředvídatelného Ruska“. Má vytvořit podmínky proto, aby jakákoliv reakce silou ze strany RF, na provokaci ukrajinských sil, byla brána jako agresivní jednání RF. Ukrajinská vláda nemá plně pod kontrolou své ozbrojené síly. Je tam množství jednotek a útvarů (např. Azov), které byly zřízeny a vydržovány soukromými osobami. Vliv na tyto síly si udržují doposud. Ze strany těchto sil je možné očekávat ozbrojené provokace s cílem vtáhnout do boje ruské jednotky a následně je obvinit z agrese.

 

2) Předpokládané následky operace

 1. a) předpokládaný výsledek operace – ztráta mezinárodní důvěry v politiku RF a tím i možná ztráta vlivu na obchodní a politické vztahy se zeměmi EU, Tureckem a dalšími;
 2. b) pravděpodobná reakce občanů Ukrajiny – partizánská válka – ukrajinský nacionalismus, rozvrácená ekonomika, zemědělství atd.;
 3. c) vliv na postavení RF v rámci mezinárodních vztahů – lze očekávat převážně negativní reakce a z toho plynoucí následky;
 4. d) vliv na vnitřní bezpečnost RF – aktivace opozičních skupin, demoralizace společnosti – reminiscence akce v Afghánistánu, …)

Dílčí záver: došlo by k obnově hegemonie USA v mezinárodních vztazích a ke ztrátě současného postavení RF. To znamená, že by se naplnily cíle realizované USA

2.3 26 hlasy
Hodnocení článku
7 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
tomaskova
tomaskova
před 2 lety

Článek dobrý, ale chtělo by to dát jej na veřejné stránky. My tady víme o co jde, netřeba nám to vysvětlovat. A nesouhlasím s tím, že je Azerbájdžán protiruský. Alijev moc dobře ví, že jen díky Rusku neskončili v pařátech Turecka.

cablik
cablik
před 2 lety

Rusové nejsou hloupí a určitě to vyřeší dobře pro ně a špatně pro USA je nejvyšší čas rádoby světovládce kopnout do pozadí.

Lev Prchala
Lev Prchala
před 2 lety

Ať mi někdo fundovaně vysvětlí,co by měl Rus z obsazení toho Chudostánu za prémii,krom částečného zničení banderoodpadu v Kyjevě…..?

standa
standa
před 2 lety

Hodnocení vojenského odborníka je pouze částečně správné. Je nutné myslit o současném vedení boje. Agrese se nebude konat, když tak jen ze strany Ukrajiny na rozkaz USA – Ukrajina je okupovaná Amerikou, protože jí přímo řídí a je odpovědná za řízení Ukrajiny. Rusko nepotřebuje Ukrajinu k ničemu, kromě demilitarizovaného pásma podél svých západních… Číst vice »

danny
danny
před 2 lety
Odpověď uživateli  standa

Navíc, to co autor prezentuje předpokládá, že oba protivníci jsou na tom stejně. V kvalitě i kvantitě výzbroje, výcviku, bojových zkušeností, motivací. A hlavně odhodláním obyvatelstva snášet válečná strádání. A to rozhodně neplatí. Ruská armáda je vyzbrojena z 90 % nejmodernější technikou a permanentně cvičí. Jeho důstojníci mají bojové zkušenosti a tomu odpovídají i bojové řády. Vedení země má… Číst vice »

danny
danny
před 2 lety

Dovolím si tak zcela nesouhlasit. Toto všechno jsou pro okupaci Ukrajiny. Proč by mělo Rusko vůbec obsazovat Ukrajinu a ještě k tomu celou? Proč by mělo vysílat svoje pozemní síly na nepřátelské území? Přesný raketový zásah (nemusí být ani mohutný) na řídící centra a oslepení velení prostředky radioelektronického boje a je vymalováno. Viz Sýrie… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 2 lety
Odpověď uživateli  danny

Vojenský odborník je …. Dle mého názoru se USA snaží oprášit Reganovo uzbrojení SSSR. Pokud Rusko přistoupí na k tomuto jako SSSR tak je jen otázka času, kdy se zhroutí. Lepší je umřít v stoje, než žít jako otrok