Občan Jan Bouček podává stížnost na vrchního komisaře kapitána Bílka

Tento příspěvek také po krátké době zmizel jako předchozí.
Jan Bouček – hajný z Vysočiny odmítá akceptovat, že jeho trestní oznámení na válečné štváče vrchní komisař kapitán Bílek odložil a podal na jeho rozhodnutí stížnost, jejíž kopii dal redakci NR k dispozici. Zveřejňujeme text v nezkrácené podobě.

Policie ČR Krajské ředitelství hl. města Prahy

Kancelář náměstka pro SKPV Kongresová č.1666/2 Praha 4

Věc: 1) Stížnost do vyrozumění č.j. KRPA-33167-3/ČJ-2022-0000ZT

Obdržel jsem vyrozumění č.j. KRPA-33167-3/ČJ-2022-0000ZT ze dne 28.1.2022 podepsán kpt. Mgr. Jiří Bílek, dle kterého bylo mé podání uloženo bez dalšího opatření pod výše uvedeným číslem jednacím.

S tímto rozhodnutím nesouhlasím neboť v tak krátkém čase nebylo možné se s uvedeným seznámit (na PČR doručeno 27.1.2022 a dne 28.1.2022 již byla odpověď). Zcela určitě tedy nemohlo být postupováno dle trestního řádu č.141/1961 Sb. §158 bod 1.

Pro zjištění skutečnosti potřebné pro rozhodování o trestním podání bylo nutné provést nezbytné úkony. Bylo třeba stáhnout novinové články, nahrávky z vystupování zmíněných osob z mého podání v tisku, v televizi, rádiu, na tiskových vystoupení vlády a jednotlivých stran. Ale stáhnout i veškeré písemné vyjadřování těchto osob na sociálních sítích.

Výsledky poté nechat analyzovat operativci PČR a teprve poté by bylo možné kvalifikovaně posoudit obsah podání. Toto se nestalo, kpt. Bílek se ani nenamáhal konfrontovat jednání paní Černochové ohledně porušení uzavřené mezinárodní smlouvy o zákazu dodávání zbraní do míst vznikajících válečných konfliktů. Vím, že k dodávce zbraní ještě nedošlo. Tedy trestní čin nebyl ještě dokonán, přesto by měla PČR jednat, protože úkolem policie ČR dle zákona č.273 z 17.7.2008 je předcházet páchání trestních činů §2, dohlížet na dodržování mezinárodních smluv §11 písmeno f. Dbát na to, aby rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma. Tato situace hrozí, válečný střet se očekává. Přesto bylo a je ze strany PČR neřešeno. My občané máme oprávněné obavy ze vzniku války. To, co se na naší politické scéně děje, je vidět delší dobu, zde policie nemusela čekat na podnět občanů ,ale měla jednat ze služební povinnosti (zákon č.40/2009 §2 odst.4) a zasáhnout proti členům vlády, kteří nás chtějí zatáhnout do války. Mnozí to veřejně říkají.

Domnívám se a jsem o tom přesvědčen, že pan kpt. Mgr. Jiří Bílek se snaží zamést oznámení pod koberec. Musel by totiž jít i proti svému ministrovi, do čehož se mu nechce, tak koná dle známého pořekadla ,,koho chleba jíš toho píseň zpívej….“ Nedbaje na porušování několika zákonů, služební přísahy, etického kodexu PČR, ve kterém se píše v bodech

1 a) ,,cílem policie je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti

b)prosazovat zákonnost c)chránit práva a svobody osob, d)preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, e)usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

Bod 2) Základními hodnotami PČR jsou a)profesionalita b) nestrannost

Bod 4)….netolerovat jiné protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem PČR

Bod 5) a nést osobní zodpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon.

Domnívám se, že u vrchního komisaře kpt. Mgr. Bílka by se dalo uvažovat o porušení zákona 140/1961 Sb. §166 nadržování, §167 nepřekažení trestného činu §167 odst.1

Lze rovněž v jednání těch, proti kterým směřuje podání spatřovat i porušení zákona č.140/1963 Sb. § 199 odst.1,3 Šíření poplašné zprávy. Pokud by mělo platit uvedené p. Bílkem, že se jedná o komentovaný názor čtenáře a že mé podání nemá opodstatnění, pak z toho vyplyne, že vládě nelze věřit, že co říká a uvádí, není důvěryhodné. V takovém případě je to kpt. Bílek, kdo se dopouští šíření poplašné zprávy.

Dle Základní listiny práv a svobod, Ústavy ČR má každý občan naší republiky právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Jak uvádím výše, vláda nás chce do války zatáhnout, máme proto se spoluobčany obavy o svoji bezpečnost.

Pokud p. kpt. Mgr. Jiří Bílek, jak uvádí, věc kvalifikovaně posoudil, poté o jeho kvalifikovanosti pochybuji. Když uvádí, že se jedná o komentovaný názor čtenáře, pak není odborníkem na svém místě a měl by dostat jinou práci. Ve svém podání vycházím z reality, z výroků členů vlády a předsedkyně Parlamentu ČR. Mnohé pronesené na tiskových konferencích, v televizi, tisku a rozhlase, ovšem dle rozhodnutí vrchního komisaře Bílka se jedná o komentovaný názor čtenáře a tedy o nereálné výroky. Vláda tedy lže? Její prohlášení nemají brát občané vážně? Je-li tomu tak, poté by se mělo zcela určitě řešit, zda se nejedná o šíření poplašné zprávy. Mé trestní podání zcela prokazatelně nebylo řádně řešeno v souladu s trestním řádem č.141/1961 Sb. §158 odst.1 , proto podávám tuto stížnost do vyrozumění a požaduji přešetření postupu vrchního vyšetřovatele Mgr. kpt. Bílka, jehož jednání je v rozporu s Etickým kodexem PČR. Označuji jej za podjatého a žádám jeho vyloučení z této záležitosti. Už také proto, že budu požadovat přešetření GIBS, tedy by se mohl mstít. Požaduji informace o výsledku šetření.

4. 2. 2022                                            Jan Bouček

                                                        (adresu redakce neuvádí)

 

Předchozí články na toto téma:

Chcete-li podpořit Novou republiku, přispějte na účet 2300 736 297 / 2010

3 38 hlasy
Hodnocení článku
10 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
skeptik
skeptik
před 2 lety

To, že jak policie tak vrchní státní zástupce nekonají sami v případě očividného porušování zákona jen dokazuje, že ČR není právní stát ani náhodou!

standa
standa
před 2 lety

Souhlasím s panem Janem Boučkem. Navíc komisař neuvedl žádnou odvolávku na to, podle čeho tak usoudil ! Chybí tedy kvalifikovaný komentář komisaře. Je to jen neschopnost ? Co je v pozadí ? Kdo je v pozadí ?

basos
basos
před 2 lety

Ne ze bych nesouhlasil s vetsinou spolukecalku zde, ale dulezitejsi nez par tisic granatu pro Ukrajinske kanony, je to co nam provedl Fiala s Polaky u Tuuuurova. Jak to vypada (dodnes) se o tom nikdo nezminil. Souhlasim sice s panem hajnym Bouckem, ale tec par naboju, Ukrum vydrzi tak dva dny boje, kdezto trvale sucho… Číst vice »

maxim
maxim
před 2 lety

Pan Bouček je ze staré školy, a už asi nedokáže nečinně přihlížet tomu řádění volů v debilním liberálním státu … V našem socialistickém státu se mezi lidmi humorně vyprávělo …, když se nebudeš učit tak budeš za skotáka, který bude krmit voly ve státním statku, a když tě tam nevezmou, tak půjdeš k policii, tam… Číst vice »

maxim
maxim
před 2 lety
Odpověď uživateli  maxim

Později, když Gottwaldovy dělnické kádry začali nahrazovat liberalismem 60. let min. století vychovaní blbečkové, už to začalo jít s prokuraturou z kopce … Abych to ztkrátil … V rámci budování našeho současného demokratického státu volové převrátili organiraci bezpečnostního aparátu zcela naruby .. Prokuratura, která byla k vyšetřování trestních deliktů odborně fundovaná, a v podstatě řídila v té věci… Číst vice »

maxim
maxim
před 2 lety
Odpověď uživateli  maxim

Ještě dodám k tomu učení za socialismu a nyní .. V současnosti je to jinak, … je potřeba se učit ty hovadiny, které se učí v našem školství, aby vystudovaní byli totálními voly kteří už mají uplatnění všude, hlavně ve státním aparátu .. A aby to bylo genderově korektní, je potřeba mluvit o volech a jalovicích, a to… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 2 lety

Pane Boučku, opatrně. vidím podle fotky, že jste stár, přece nechcete strávit zbytek života ve vězení? Věřte tomu, že paní Pekarová-Adamová, pan Rakušan, paní Bradáčévá…podporovaní smečkou novinářů, herců a zpěváků…by Vás tam dostali. Už první naši občané dostali za své nevhodné politické názory pěkný nášup…20 let vězení. Raději se přestańte zajímat… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

Hm, další vypočítavý názor. Už máte vyměněnou plenu? Nesete jméno nejednoho z velkých: Karel.
IV; Havlíček Borovský.
A takhle připo….ý.

Ludvik
Ludvik
před 2 lety

NKÚ podal trestní oznámení kvůli financím na IT podporu proticovidových opatření
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nku-podal-trestni-oznameni-kvuli-financim-na-it-podporu-proticovidovych-opatreni/2155973?utm_source=incomaker&utm_medium=rss&utm_campaign=Ceske+noviny&language=cs

“Obsah ale není možné s ohledem na krátkou dobu od jeho doručení, též s ohledem na jeho probíhající zpracování blíže komentovat,” 
Tak nám ta státní správa v poslední době nějak “schází na úbytě”…

spartak
spartak
před 2 lety

Správně pane Boučku , nová vláda vyznává válku ne mír.