Svět ruskýma očima 653

Mluvit o plnění povinnosti bankrotujícím státem nemá smysl * Totální zadržování Ruska zní jako varovný výstřel pro Čínu * Polsko neučinilo žádné závěry ze svých tří dělení a urputně se snaží organizovat 3. světovou válku

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Otázka biologických zbraní v Radě bezpečnosti OSN

Alexandr Mezjajev

12. března 2022

Dnešní zasedání jsme svolali proto, že se v průběhu speciální operace Ruska na Ukrajině ukázala zcela ohromující fakta. Kyjevský režim se snažil zakrýt důsledky vojenského biologického programu prováděného Kyjevem za podpory ministerstva obrany USA.

Z vystoupení stálého zástupce Ruska v RB Alexandra Nebenzji na zasedání RB o biologických laboratořích na Ukrajině dne 11. března:

Zbraně hromadného ničení mají ve vojenských záležitostech i v mezinárodním právu zvláštní status. Chemické zbraně byly objeveny ještě v předminulém století, po jejich prvním použití už se více nenasadily. Ačkoliv je některé země vlastnily, ani před přijetím konvence o jejich zákazu je žádná ze zemí nepoužila.

Totéž platí o biologických zbraních. V roce 1972 byla přijata Konvence o zákazu vývoje, výroby a hromadění toxinových zbraní (BWC) a o jejich likvidaci. USA konvenci podepsaly, ale v roce 2021 odmítly účast na protokolu, který určuje mechanismy vzájemné kontroly. Bez toho se nedá mluvit o plnění závazků, především od takových států jako jsou USA.

USA své závazky o likvidaci biologických zbraní neplní a dokonce pracují na jejich vytváření a zdokonalování. Před několika dny ministerstvo zahraničí ČLR uveřejnilo informaci o tom, že na začátku roku 2022 pracovalo pro ministerstvo obrany USA 336 biologických laboratoří ve třiceti zemích světa.

Během vojenské operace ozbrojených sil Ruska byly na území Ukrajiny nalezeny důkazy o mimořádné akci – zahlazení stop po biologickém programu placeném ministerstvem obrany USA.

Dne 11. března proběhlo zasedání RB OSN věnované posouzení odhalených skutečností. Alexandr Nebenzja uvedl, že svolané zasedání souvisí se šokujícími záležitostmi rychlého zahlazení stop po americkém biologickém programu.

Ruské ministerstvo obrany má dokumenty, které potvrzují, že se na území Ukrajiny vybudovala síť asi třiceti laboratoří, ve kterých probíhaly mimořádně nebezpečné zkoušky, zaměřené na zesílení patogenních účinků moru, antraxu, tularémie, cholery a jiných smrtelných chorob, s využitím syntetické biologie. Vše placeno i vedeno ministerstvem obrany USA.

Hlavní roli při plnění těchto programů hrála Centrální referenční laboratoř pro biologickou ochranu BSL-3 v ukrajinském výzkumném ústavu pro mor I. I. Mečnikova v Oděse. Svoji roli zde měla i výzkumná centra v jiných ukrajinských městech – Kyjevě, Lvově, Charkově, Dněpru, Chersonu, Termopilu, Užhorodu a Vinnici. Výsledky z výzkumu se hned odesílaly do vojenských biologických center v USA – Centrum lékařských výzkumů námořních vojenských sil USA a vojenských laboratoří ve Fort Detricku.

Dokumenty jsou k dispozici na stránkách ministerstva obrany RF.

Ukrajina byla pro biologické laboratoře vybrána proto, aby pracoviště se smrtícími experimenty byla mimo území USA. A další důvod byl, že pod záminkou výzkumu léčiv a profylaxe koronavirové infekce na Ukrajině bylo do výzkumného Reedova ústavu americké armády USA dopraveno „několik tisíc vzorků séra nemocných, většina z nich byli Slované.“

Na zasedání RB OSN bylo předloženo svědectví, že činnost biologických laboratoří na Ukrajině je přímým ohrožením. Byl zaznamenán nárůst záškrtu, TBC, spalniček (stonásobný). Jedna z těchto laboratoří je v Charkově. V lednu 2016 zde zemřelo na prasečí chřipku 20 ukrajinských vojáků a 200 se jich ocitlo v nemocnici. Vypadá to, že se zkoušky provádějí na vojácích.

Představitelé západních zemí a jejich satelitů v RB OSN se tváří, že žádné laboratoře pro tento účel na Ukrajině nejsou a že tvrzení Ruska je lživé. Pochopitelné je to u USA, ale u ostatních členských zemí RB OSN se jedná o spoluúčast na zločinu. Pokud by tyto země měly zájem o mezinárodní bezpečnost, přály by si provést vyšetřování přípravy biologických zbraní. Jejich reakce, že všechno je jen ruská propaganda, je jejich podíl na zločinu. A nejde jen o zločin proti Rusku.

Ruskem v posledních dnech získané dokumenty svědčí o tom, že z biolaboratoře v Charkově uniklo do zahraničí 140 kontejnerů s ektoparazity netopýrů. Jejich obsah měl být použit proti Rusku. Bez mezinárodní kontroly se mohou objevit v jiných zemích a mohou se dostat k teroristickým buňkám, nebo mohou být zbožím na černém trhu.

V RB OSN vystoupila také tak zvaná vysoká představitelka generálního tajemníka OSN pro odzbrojení Izumi Nakamitsu. Dala najevo, že ji oblast, kde má své pole působnosti, nijak nezajímá. Místo aby předložená fakta brala vážně, odvrátila se od nich: „Nejsou nám známy žádné programy biologických zbraní na Ukrajině.“ Madam strčili do těchto programů nos a ona o nich nic neví.

Všichni tito „kontroloři“ a vysocí představitelé slouží v lepším případě ke kamufláži vojenských příprav a často jsou přímými účastníky vojenských akcí. Připomíná to „mírové“ mise OBSE a OSN při napadení Jugoslávie. Při soudech v Mezinárodním trestním tribunálu pro bývalou Jugoslávii se Slobodanem Miloševičem, Radkem Karadžičem, generálem Mladičem i dalšími byly ve velkém počtu předloženy důkazy o přímé účasti představitelů obou misí ve válečných zločinech Západu proti srbskému lidu. Přitom nebezpečnost jejich účasti je mnohem vyšší než nebezpečnost otevřených nepřátel.

Odpověď západních zemí a její forma znovu ukazují, že Rusko postupuje správně, když nakonec přestalo důvěřovat všem těmto „mezinárodním“ představitelům a svoji bezpečnost vzalo do svých rukou. Krok je to vynucený, ale nezbytný a jedině správný.

Převzato z Fondsk.ru

***

 

Hospodářská politika Číny v podmínkách aktivní fáze střetu Ruska a Zápalu

Viktor Piroženko

12. března 2022

Zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců Číny (VSLZ) zahájené 5. března je významné tím, že probíhá na pozadí rostoucího geopolitického napětí vyprovokovaného snahami USA vrátit si světovou hegemonii. Byly započaty široké kampaně hospodářského nátlaku a diskreditace ze strany Západu.

Právní odborník z Pekingské univerzity Beihan Tian Feilong řekl, že „dnešní Rusko se může stát čínským zítřkem“. Především o tom se ve VSLZ jednalo.

Zostření napětí mezi Západem a Ruskem je důvodem ke zvláštní pozornosti čínské vlády k udržení hospodářské stability v letošním roce. Podle zprávy čínské vlády za rok 2021 se loni zvýšil čínský HDP o 8,1 %, to znamená, že obnášel 114,4 bilionů jüanů (18,11 bilionů USD). Zahraniční obchod zůstal hlavním motorem hospodářského růstu. V roce 2021 představoval jeho objem 39,1 bilionů jüanů, zvýšil se o 21,4 %. Stejnou rychlostí rostl i vývoz.

Pro rok 2022 je v plánu HDP 5,5 %. Je to méně než rok před tím, ale stále je to více než v jiných velkých ekonomikách. Vláda určuje cíle hospodářského a sociálního vývoje v roce 2022, mezi jiným vytvoření přes 11 milionů nových pracovních míst. Výdaje na vzdělání se zvyšují o 10 % a na vědu a techniku o 7,2 %. Kapitálové investice do vysokých technologií a základní infrastruktura, domácí spotřeba a posílení zahraničního obchodu budou obnášet celkem 2 biliony jüanů (316 miliard USD).

Makroekonomické cíle jsou hodnoceny jako rozumné, vracejí se na cestu mírnějšího, ale stabilnějšího růstu, s pomocí vyspělých odvětví a přerozdělování celkového příjmu ve prospěch chudších domácností.

Tempo růstu úvěrování bude výrazně vyšší než loni. Financování půjde několika cestami, z centrálního rozpočtu i prostřednictvím vydávání zvláštních dluhopisů místními orgány správy. Bude pokračovat realizace sto dvou megaprojektů naplánovaných na léta 2021 až 2025.

Speciální dluhopisy místních vlád mají strop 3,65 bilionů jüanů (5,78 miliard USD). Dluhové financování velkého množství místních infrastrukturních objemů městskými a provinčními správami je silnou stránkou čínského hospodářského modelu. Nedochází tak k nekontrolovanému vydávání peněz – důsledek kvót na půjčky.

Na rozdíl od USA, Evropy a většiny dalších velkých ekonomik provedla čínská centrální banka obnovení (po pandemii) nikoliv kvantitativním uvolňováním, ale uvolněním fiskální politiky a umírněně uvolněnou měnovou politikou. Proto inflace v Číně kolísala jen kolem 1,5 %.

Takto budou v Číně postupovat i v roce 2022. Daně i odvody budou u podniků činit 2,5 bilionů jüanů (více než loni). Obranný rozpočet Číny bude v roce 2022 1,45 bilionů jüanů (kolem 222 miliard USD). Je to o 7,1 % více než loni. Průměrná rychlost za sedm let činí 6,6 až 8,1 %. Růst vojenských výdajů byl vázán na růst HDP a byl pod jeho 1,5 %. Procentně jsou výdaje Číny na obranu relativně nízké.

Jedním z hlavních témat zasedání VSLZ bylo další rozvíjení protiopatření proti neoprávněnému uplatňování západní legislativy. Pro Čínu to bude stále aktuálnější. Už dnes z Washingtonu vyhrožují sankcemi proti čínským společnostem, které do Ruska vyvážejí složitou elektroniku. Jedná se především o společnost SMIC vyrábějící integrované obvody.

V Číně jsou sledovány protiruské sankce Západu, který „zneužívá svoji vládu v mezinárodním systému a velice využívá sankce ve svém geopolitickém boji o svou hegemonii“.

Čínští odborníci připomínají, že platební systém SWIFT, který mají pod palcem USA, není spravedlivý. Ve svém rozhodnutí zasedání VSLZ doporučuje obrátit pozornost na prostředky proti západní hegemonii ve finančnictví. Experti v otázkách práva upozorňují, že je úplné zabrzdění Ruska pro Čínu varováním a vede to i k „urychlení právní činnosti ve věcech zahraničních“. Profesor práva na Čínské univerzitě politických věd a práva Ho Zhengsin sděluje, že mezi sankcemi, které Západ uvalil na Rusko, jsou také sekundární sankce ovlivňující čínské zájmy. Před námi je „složitá práce na využití právních nástrojů na ochranu zájmů státu, společnosti i soukromých osob“. Loni byl v Číně přijat zákon o boji s exteritoriálním právem. Čína může přijmout odpovídající protiopatření, jestliže nějaká země zasahuje do vnitřních záležitostí Číny a poškozuje zájmy státu, společností a jednotlivců.

Přijetí Západem kontrolovaných globálních finančních institucí jakožto zbraní ekonomického ničení ukazuje dalším zemím meze využívání těchto institucí pro vlastní rozvoj. Poukazuje se na nutnost urychlit přípravu mezinárodních zákonů a pravidel nových mechanismů, které mohou přinést užitek společnému světovému rozvoji a nejen sloužit podpoře západní hegemonie.

V této věci mají Rusko a Čína v partnerství s mnoha jinými zeměmi velké možnosti vzájemné aktivity.

Převzato z Fondsk.ru

***

 

„Hyena“ Evropy Polsko zatahuje svět do třetí světové války

Ljubov Stěpušova

16. března 2022

Polsko navrhlo umístit vojska NATO na Ukrajinu.

Dne 15. března bylo v Kyjevě (snad) organizováno setkání Zelenského s polským přesedou vlády Morawieckim, vicepremiérom pro otázky bezpečnosti a šéfem strany Právo a spravedlnost Kaczyńským, předsedou vlády ČR Fialou a Slovinska Janšou. Kaczyński navrhl ve výsledku jednání vyslat na Ukrajinu misi, nebo mezinárodní misi širšího složení. Řekl: „Je potřeba misi NATO, nebo možná ještě širší mezinárodní misi. Ale musí jít o takovou misi, která je schopná se ubránit, bude fungovat na území Ukrajiny, samozřejmě se souhlasem prezidenta a vlády a nebude to mise neozbrojená.“ A ubezpečil: „Z hlediska mezinárodního práva to bude naprosto přijatelné a v žádném případě to nebude důvodem k válce.“

Poslední tvrzení je lež. Myšlenka předpokládá přímý vojenský konflikt mezi NATO s jeho členy a Ruskem, v širším smyslu i s CSTO.

Polští politici v nynějších podmínkách podporují eskalaci. Dějiny je nic nenaučily, asi chtějí čtvrté dělení Polska.

Podle odborníka z Ruského institutu strategických studií Sergěje Jermakova není Kaczyński osobností, která by mohla vystupovat jménem NATO. Za jeho návrhem je přání „získat si politický kapitál“. Je to znamení solidarity s kyjevským režimem, ale spíše je to fraška, tak charakterizuje setkání v Kyjevě Jermakov. Tvrdí, že NATO chápe, že prosincové návrhy Ruska o zárukách bezpečnosti byly nesmyslně odmítnuty, což vedlo ke krizi.

NATO nechtěla pomáhat Ukrajině prostředky a silami, o které žebrá kyjevský režim. Aliance se bojí střetu s Ruskem. Tak nebude ani bezletová zóna, ani nic jiného.

Polsko – hyena Evropy

Podle Churchilla bylo Polsko vždy „hyenou“ Evropy. Tady je několik faktů, potvrzujících tuto správnou charakteristiku.

Po skončení první světové války okupovalo Polsko západní Ukrajinu a západní Bělorusko, území ruského impéria, které mladý sovětský stát nemohl bránit. V roce 1920 pořádali Poláci na Ukrajině židovské pogromy a masové střílení. Ve městě Rovno postříleli více než 3 tisíce civilistů, ve městě Tetěvo přibližně 4 tisíce Židů. Tisíce zajatých ruských vojáků postříleli v polských táborech. Až v roce 1939 byla tato území osvobozena sovětskou armádou.

V roce 1920 obsadilo Polsko Vilnius a okolí, asi třetinu území Litevské republiky. Po válce jí je Sovětský svaz vrátil.

Polsko jako první stát uzavřelo pakt s nacistickým Německem o neútočení, 26. ledna 1934 na dobu 10 let. V roce 1938 okupovalo ve spojení s hitlerovským Německem Těšínsko v Československu. Hitler zabral Sudety. To přimělo Churchilla k výroku, že se Polsko s chamtivostí hyeny účastnilo rabování a ničení československého státu.

Počátkem druhé světové války utekla polská vláda do zahraničí a když potom do země přišla sovětská vojska, žádný polský stát nebyl.

Polsko ve jménu Josefa Vissarionoviče Stalina

Po válce dostalo Polsko východní oblasti Německa, což je třetina nynějšího území Polska. Jen z ložisek nerostných surovin v této oblasti získal polský rozpočet přes 130 miliard USD. To je průměrně dvakrát víc než veškeré reparace a kompenzace vyplacené Polsku Německem. Ještě významnější bylo rozšíření pobřeží Baltského moře z 51 km na 526 km.

Je možno říci, že dnešní Polsko je země vytvořená Josefem Vissarionovičem Stalinem. Jenomže Polsko si toho neváží, Ukrajinu považuje za svoji kolonii a jako hyeny je připraveno shrábnout její „ostatky“. Je čas provést denacifikaci Polska, jakožto společníka banderovského režimu. Samo si o to koleduje.

Převzato z Pravda.ru

 

Stanův komentář: Ruská válečná propaganda se od té naší liší snad jen trochu vyšší mírou profesionality. Pokud je správný můj dojem, že se na obou stranách ujali (dez)informování veřejnosti „vojenští páni“, jsme na nejlepší cestě do jaderného pekla. Více k biolaboratořím na Ukrajině najdete ZDE, k setkání v Kyjevě si přečtěte tento článek Johna Helmera (česká verze ZDE).

Komentáře jen na vlastní nebezpečí, Stříž má oči ostříží…

 

4 4 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
danny
danny
před 8 měsíci

K prvnímu článku bych doplnil, že nynější válka je pouze jedním z opatření, které Rusko v souladu se svými spojenci sleduje. Má zajistit vojenskou bezpečnost na hranicích s NATO. Ale záběr je mnohem širší. Na zahraniční aréně dalo Rusko jasně najevo, že už nebude respektovat žádný mezinárodní orgán, který půjde proti jeho zájmům.… Číst vice »

toto
toto
před 8 měsíci
Odpověď uživateli  danny

Mám dojem, že se o tom před nějakým časem zmínil Lavrov, když řekl, že Sovětský svaz byl poslední velmocí, která garantovala Polsku jak východní, tak i západní hranici. Naznačil tak, že západní ani východní hranice nemusí být definitivní. Možná by se měli Poláci zamyslet a místo vymýšlení akcí proti Rusku začít se seriózní… Číst vice »

Plebej
Plebej
před 8 měsíci

Pokud se Alexandr Mezjajev (autor článku “Otázka biologických zbraní v Radě bezpečnosti OSN”) domnívá, že chemické zbraně (masově použité v 1. světové), již poté nebyly pro vojenské operace nasazeny, pak se mýlí. Podle (chemické) Úmluvy, je totiž zakázáno použití jakékoli chemické látky pro účely vedení války (či voj. operací), která může svým chemickým působením… Číst vice »