Deukrajinizace: příčiny a perspektivy

V rámci poznání nevyhnutelného rozpadu ukrajinské státnosti se ruské vlastenecké kruhy – v nejlepší shodě s tradicí – pustily do nesmyslné a bezohledné debaty o tom, která města a obce bývalé Ukrajiny mají být připojena k Rusku a která ne, a co udělat s těmi nepřipojenými: dát je Polsku, nechat je nezávislé.

Rostislav Iščenko
Rostislav Iščenko

Ukrajina “šče nevmerla”, “ale „vmerti musit” / Ukrajina “ještě není mrtvá”, “ale musí zemřít“/. To by mělo být zřejmé i těm nejskeptičtějším pozorovatelům ruských úspěchů. V rámci poznání nevyhnutelného rozpadu ukrajinské státnosti se ruské vlastenecké kruhy – v nejlepší shodě s tradicí – pustily do nesmyslné a bezohledné debaty o tom, která města a obce bývalé Ukrajiny mají být připojena k Rusku a která ne, a co udělat s těmi nepřipojenými: dát je Polsku, nechat je nezávislé.

Nejomezenější, nejzabrzděnější, a z toho důvodu globální krizi nezvládající občané stále trpí kvůli ukrajinským dluhům vůči Západu a odůvodňují nutnost zachování jakési Ukrajiny tím, že někdo ty dluhy zaplatit musí. Bojí se, že jinak budou ukrajinské dluhy svaleny na Rusko.

Je třeba říci, že ve světových dějinách poměrně často i vítězné mocnosti souhlasily s tím, že poraženým zaplatí určitou kompenzaci za uznání změny hranic. Vláda Sofie Alexejevny vyplatila Polákům náhradu za Kyjev a Petr Veliký Švédům za Pobaltí. Nejednalo se o “nákupy”, jak se domnívají někteří krajané, jejichž pošramocené mozky odvozují z faktu zaplacení peněz “právo” moderního Ruska na tato území. Byla to právě jen platba za uznání nových hranic.

Útěchou může být fakt, že v našem případě tento mechanismus nefunguje. Už nefunguje. Pokud by se Ukrajina dobrovolně připojila k Rusku v procesu postsovětské integrace, Moskva by získala nejen lidi a území, ale také dluhy. Kyjev by mohl trvat na tom, aby Rusko převzalo část dluhu, a to i v tom případě, že by se dobrovolně zřekl suverenity nad Krymem a Donbasem: kdo dostane výrobní kapacity, ten zaplatí poměrnou část dluhu. Myslím, že v rámci odvrácení války by s tím Rusko tehdy souhlasilo.

Nyní je však situace radikálně odlišná. Právo Ruska na anexi území je zajištěno vojenskou silou a legitimizováno referendy místního obyvatelstva. Ukrajina se snaží zabránit připojení těchto území k Rusku silou zbraní. Západ (hlavní věřitel Kyjeva) vystupuje jako spojenec Ukrajiny. De facto se podílí na bojích (žoldnéři, dodávky zbraní, instruktoři atd.). Tyto nepřátelské akce také financuje. Konec konců – přece to byl Západ, jenž vyhlásil zničení a rozbití Ruska za svůj cíl a mlčky nadále schvaluje pravidelná prohlášení, která přicházejí z Kyjeva, že žádní dobří Rusové neexistují a všichni by měli být zabiti (včetně starých lidí, žen a dětí).

Cílem západních půjček poskytnutých Ukrajině je tedy zničit Rusko a ruský lid. I kdyby Rusko anektovalo celou Ukrajinu, není povinno nic převzít (žádné ukrajinské dluhy). Zničení Ukrajiny představuje nevyhnutelnou součást porážky Západu. Porážka Západu by znamenala vytvoření nového světového řádu, v jehož rámci by vítězové napsali nové mezinárodní právo, které by nahradilo původní, Západem zničené. Pochybuji, že Rusko a Čína budou chtít do nové ústavy této planety zapsat svou povinnost zaplatit dluhy všech zlikvidovaných přisluhovačů USA.

Finanční hledisko při rozhodování o osudu Ukrajiny tedy můžeme pominout. Nebo spíše lze vzít v úvahu pouze tu část, která se bude týkat nevyhnutelných nákladů na integraci nových území.

Podle mého názoru bude hlavním faktorem – který bude rozhodovat o tom, kolik a která území bude Rusko schopno anektovat – globální rovnováha sil a schopnost/neschopnost Západu klást relativně dlouhodobý organizovaný kolektivní odpor.

V případě, že se Západ ukáže být dostatečně silný na to, aby další konfrontace byla příliš nákladná, a pokud se mu podaří vyhnout se kapitulaci, může se ukázat jako vhodné podělit se o západní oblasti Ukrajiny s jejími evropskými sousedy v rámci kompromisního míru.

Pokud se na rozdělení podílejí dvě strany, obě mají zájem na co nejhladší legitimizaci tohoto procesu. Jediným způsobem, jak plně legitimizovat územní změny (při uzavření kompromisního míru mezi Ruskem a Západem), je úplná likvidace ukrajinské státnosti.

Všimněte si, že kompromisní mír je nepravděpodobný případ, kdy jsou zúčastnění přesvědčeni o nemožnosti (nebo přílišných nákladech) úplného vítězství, a proto nadále platí současný ochromený systém mezinárodního práva, založený na principu silnějšího. V takovém případě může likvidaci členského státu OSN nařídit pouze Rada bezpečnosti OSN. Je evidentní, že pouze zainteresovanost účastníků konfliktu na obou stranách na likvidaci Ukrajiny umožní, aby takové rozhodnutí bylo přijato prostřednictvím Rady.

Jak jsem již uvedl, v současné situaci je mnohem pravděpodobnější úplná porážka Západu. V takovém případě bude mezinárodní právo takové, jaké je napíše vítěz, a my nebudeme muset svá rozhodnutí o likvidaci Ukrajiny s nikým koordinovat. Rozhodnutí spojenců v roce 1945 o odebrání území Německu neschválil nikdo jiný než oni sami. V takovém případě by mohlo Rusko anektovat celé území bývalé Ukrajiny. Pokud ovšem bude dostatek lidských a finančních zdrojů na jejich rozvoj.

Bude lepší mít jich dost, protože jakýkoli fragment Ukrajiny, bez ohledu na to, jaké dokumenty byly jeho vedoucími představiteli podepsány a jak moc se tito lidé zapřísahali v duchu přátelství s Ruskem, se dříve či později (spíše dříve než později) stane živnou půdou pro revanšismus a rovněž půdou pro oživení ukrajinského rusofobního nacismu.

Pouze úplná likvidace Ukrajiny (ať už jejím úplným pohlcením Ruskem, nebo rozdělením se sousedními zeměmi) umožní naplnit cíle zvláštní operace spočívající v denacifikaci a demilitarizaci tohoto území. Rád bych dodal, že vzhledem k tomu, že nacifikace a ukrajinizace Ukrajiny nebyly svého času ani paralelní, ale jednolitý proces, skutečná denacifikace bez deukrajinizace nebude také možná.

Zde narážíme na otázku, co přesně rozumíme pod pojmem deukrajinizace a jak by měla probíhat. Již nyní někteří ukrajinští emigranti, kteří se hrnou k řízení “nové Ukrajiny”, tvrdí, že je třeba “zachovat jazyk”, a uvádějí příklad krymské mnohojazyčnosti, přičemž se lstivě  vyhýbají příkladu likvidace státní dvojjazyčnosti v DLR a LLR. Jde o to, že ačkoli byla ukrajinština na Krymu prohlášena za státní jazyk, málokdo ji používá, na rozdíl od jazyka krymských Tatarů. Ve skutečnosti se jedná pouze o zbytečné náklady na duplikování cedulí u vchodů do státních institucí.

Pokud se však jedná o státní jazyk, musí stát přijmout určitá opatření na jeho podporu. Jinými slovy, pokud přijmeme koncepci státního uznání ukrajinství, kterou navrhuje většina “proruských” ukrajinských politiků, budeme čelit stejnému problému jako v SSSR, kdy se ukrajinizace Rusů žijících na Ukrajině prováděla ze státních prostředků. Vždyť pokud se dávají peníze na národní vědu, kulturu, umění a literaturu, pak by se měly i využívat a pokud se žádá o další a o další, musí těm „dalším“ odpovídat i příslušné nové projekty a je třeba vykazovat úspěchy.

Boršč se zakysanou smetanou, sádlem a česnekem je chutné a zdravé jídlo, vyšivanka je krásná košile, ukrajinské lidové písně jsou melodické a originální velikonoční vajíčka malovaná různými vzory mají stejné právo na existenci jako jednobarevná. Ale za prvé, všechny tyto věci se mohou nazývat nikoli ukrajinské, ale maloruské, tj. ruské, jak tomu bylo dříve, a za druhé, nadšenci se mohou a budou učit ukrajinsky, vyšívat košile, malovat vajíčka, vařit boršč a zpívat ve sboru, ale ze své vůle (bez státních dotací). Teprve pak zaujmou jazykové a kulturní zvláštnosti Malé Rusi své legitimní místo v celkové struktuře ruské kultury.

Vždyť v Rusku se „oká“, „aká“ a dokonce i „coká“ /fonetické zvláštnosti ruských nářečí – pozn. překl./, architektura ruského severu se zásadně liší od architektury centrální části země, i Sibiř má své osobité zvláštnosti. Obyvatelé Pskova a Rjazaně však nepožadují státní dotace na zachování a rozvoj svých dialektů a samotná Vologda si udržuje své “vyřezávané palisády“z vlastních zdrojů.

Naše odmítnutí podpory ukrajinismu se někteří snaží prezentovat jako obrácený banderismus, ale to není pravda. Nebudeme nic zakazovat. Prosím, mluvte jazykem, který vám vyhovuje, vytvářejte kroužky křížkového vyšívání, učte se lidové písně a studujte historii „pysanki“. Ale na vlastní náklady.

Sami banderovci tvrdili, že bez státní podpory by „mova“ neobstála v konkurenci a zanikla by, stejně jako zanikne jakýkoli venkovský dialekt v mohutném tělese celonárodního jazyka. S umělou podporou ukrajinismu totiž začíná banderovština. Neškodní okrajoví nadšenci pro místní historii, kteří dostávají státní dotace, si začínají připadat jako misionáři, kteří oživují “pravdu o dávných lidech”. A pak, v další generaci nebo ob další generaci, je následují zpolitizovaní drobní dravci.

Tito lidé, neschopní konkurovat na státní úrovni kvůli své intelektuální ubohosti, přijímají koncept ” pradávného lidu”, aby ospravedlnili svou touhu po osamostatnění, a využívají “oživení národní kultury”, aby se zbavili konkurence ze strany všech státních kulturních, vědeckých a literárních institucí na “svém” území. Docházejí pak k logickému závěru, že se musí vymanit “zpod imperiálního jha”, aby  “sami panovali”, ale protože nejsou schopni tvůrčí činnosti, nedokážou si bez „imperiálních“ dotací vydělat ani na své lokální etnografické záliby. A tak se snadno stanou kořistí nepřátel impéria, ochotných „pustit“ nějaké peníze a poštvat je proti „imperiálnímu“ centru, které je vychovalo.

Obecně řečeno, pokud obnovíme historické názvy zemí (Novorossija, Mala Rus, Červonna Rus *) a nebudeme dávat Ukrajincům peníze na „movu“, pak za dvacet či třicet let budeme mít zcela ruský region, jehož obyvatelstvo se bude před západními sousedy chlubit svou příslušností k velké ruské civilizaci.

Vysvětlivky:

* Velmi zjednodušeně: historické země

  • Malorossija /Mala(ja) Rus/ – Halič; Volyně;
  • Červonna/ja/ Rus /Krasnaja Rus/ – historická oblast na západě současné Ukrajiny a na východě a jihovýchodě současného Polska;
  • Novorossija – severní Černomoří /Cherson, Tavrida, Bessarábie, Stavropol/; ve 20. stol. jižní Ukrajina

 

Autor: Rostislav Iščenko, 15. 8. 2022, 7:27, Ukrajina.Ru, zruštiny přeložila: PhDr. Jana Görčöšová

4.8 6 hlasy
Hodnocení článku
28 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
kutnohorsky
kutnohorsky
před 3 měsíci

Asi jsem článku nerozuměl, omlouvám se. Ukrajina před válkou byla a je mezinárodním společenstvím uznána jako nezávislý stát. A hovořit o jakém si porcování Ukrajiny? Doposud není jasné, které části by se chtěly k Rusku přifařit. Donbas ano a kdo víc? Tady ani nejde nějakým odtrháváním řešit národnostní otázku, když ukrajinský národ vlastně neexistuje jako… Číst vice »

Vendol
Vendol
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  kutnohorsky

Donbas se od nacistů vcelku čistit daří.

vachav
vachav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  kutnohorsky

Ukrajina jako stát neexistuje. Nemá zaregistrované hranice s příslušnými dohodami s okolními státy. Ukrajina je jen region na území Ruska. Nejde tedy o žádnou invazi, ale normální pořádková akce na ruském území. Všichni cizí účastníci jsou teroristy v Rusku a nespadá na ně status válečného zajatce. Mohou být likvidováni jako TERORISTÉ.

Ludvik
Ludvik
před 3 měsíci

Projev k účastníkům a hostům X. moskevské konference o mezinárodní bezpečnosti16. srpna 2022 10:05 http://kremlin.ru/events/president/news/69166 V.Putin: “Situace ve světě se dynamicky mění, formují se kontury multipolárního světového řádu. Stále více zemí a národů volí cestu svobodného, suverénního rozvoje na základě své identity, tradic a hodnot. Proti těmto objektivním procesům stojí západní globalistické elity, vyvolávají chaos, podněcují staré i nové… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 3 měsíci

Pro zajímavost. Trochu jinak o všem.
https://rumble.com/v1bzb9z-velk-americk-show.html

eFPe
eFPe
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Lubez

dík za odkaz

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Lubez

Dík za odkaz ale komunismus nebyl jen strašák toho se opravdu bojí ale jinak pravda jak to opravdu je.

Lubez
Lubez
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Já jen nabídl jiný pohled. Podle mne hodně pravdivý.

Lubez
Lubez
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Jseš cablo velice dobrý zpravodaj. Jeden by to nedokázal obsáhnout, ty odkazy jako ty. Dobrá práce.

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Lubez

To víš já jsem jen obyčejný knihomol prostě rád čtu a co je zajímavé to na diskuzní web patří.

cablik
cablik
před 3 měsíci

Rabování obchodu 
Anglie: Organizované gangy mladých lidí “nakupují” v ulicích Londýna.

https://navratdoreality.cz/rabovani-obchodu-2-15543.html

SunTzu
SunTzu
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Pokud mne zrak nešálí, rabovali NEGŘI !! Z VBR se stala odporná země plná míšenců,
muslimu a jiné divokrajné chamradi.

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  SunTzu

No já bych to radši takhle nepsal je to o hubu a navíc by mohli do NR rýt že je rasistický web na videu je vidět kdo to je a tím je vše jasné.

vaclav
vaclav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  SunTzu

Prostě a jasně – vrací kolonizátorům to co jim celá staletí dělali (svině jedny)

kutnohorsky
kutnohorsky
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Václave, tihle barevní týnejdři už žádný kolonialismus nezažili, proto by bývalým kolonialistům neměli nic vracet. To by byly sváry donekonečna. Jejich chování, to je nepřizpůsobivost k okolí ve kterém nevyrůstali. Oni i ti dospělí sem opravdu přišli z džunglových lesů a hájů, bez jakékoliv základní výchovy a vzdělání, nemají respektem ani k tomu základnímu, což je… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  kutnohorsky

Proč jako rasista? To je pouze pojmenování skutkové podstaty. To s rasismem nemá nic společného. To jen dnešní papaláštví překrucuje význam slov.

cablik
cablik
před 3 měsíci

No oni nejsou nacisté jen na Ukrajině ale ve více zemích že. Ale nic pěkného je nečeká jestli jim zůstane nějaké území tak si mohou blahopřát. Normálním Ukrajincům bych nepřál zánik jejich země všichni nejsou banderovci bude to jak u nás.

mikkesh
mikkesh
před 3 měsíci

Pan Iščenko se dle mého krapet mýlí. Poslední dobou často. Asi zapomněl, že Ukrajinci zvolili komika Zelenského více než ze 70%. A ty dostal proto, že slíbil do dvou měsíců zastavit občanskou válku. (dle blbů v Evropě prý žádná nebyla) No a před vypuknutím konfliktu s Ruskem už byl pod 10%. To je pravá… Číst vice »

Naposledy upraveno před 3 měsíci uživatelem mikkesh
Vendol
Vendol
před 3 měsíci

Nic pozitivního k Ukrajině necítím, ta země mi je šumafuk a totálně lhostejná a ukradená. A naprosto mne irituje, že kvůli téhle nacistické dítě po granátu a kvůli posrané vládě fialových pětizmrdů se řítíme do ekonomického kolapsu. V Praze je všude slyšet ukrajinština, člověk si v ní připadá jako v nějakém podělaném Užhorodu. Strašný…!

vera havrankova
vera havrankova
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Vendol

Popsal jste to přesně!

Vendol
Vendol
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  vera havrankova

Víte, já bych byl ochoten se nějakým způsobem uskromnit, kdyby se blízký soused dostal do potíží. Třeba Slováci. Ti nám jsou hodně blízcí. Ale kvůli Ukroušům, z nichž velká část je mentálně ponořená do nacismu jako Kalouskova držka do šnapsu, tedy ani omylem.

mikkesh
mikkesh
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Vendol

Věřte mi, že většina Ukrajinců náckové nejsou. Vždyť jich v boji proti nacismu zařvalo osm milionů (!) Tedy každá rodina má svého zahynuvšího ve světové válce. Jim se přihodilo, že se k moci dostaly tlupy primitivních fašounů, které kdosi (?) vyzbrojil. Není jednoduché se jim postavit, když nefunguje policie. Začíná to na… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

No , znám hodně Ukrajinců a mohu směle tvrdit že tři z pěti jsou náckové, alespoň z těch co jsou u nás.

mikkesh
mikkesh
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Lubez

Ano trefil jste přesně Lvovskou a Ivano-Frankovskou oblast. Tedy západní Ukrajinu. Ty oblasti dostane Polák. Myslím, že jim toho Banderu vytluče z hlavy. Ostatní jsou docela normální lidé.

vaclav
vaclav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

No co si budem nalhávat- známe to i u nás i nás obalamutili, že do cca deseti let se dostaneme na západní úroveň (ano dostali jsme se – ale v rozkrádání )

Karel2002
Karel2002
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Vendol

Naši poltici a vedoucí představitelé národa tzn. Fiala, Rakušan, Pekarová, Jurečka, Bartoš, Vystrčil, Rychetský, Koudelka, Stříž, Bradáčová atd. spojili osud českého národa s osudem národa ukrajinského. Prostě prezident Zelenskij nesmí válku prohrát, Donbas a Luhaňsko se nesmí smát samostatnými státy, Krym nesmí připadnout Rusku. Pokud se tak stane, zanikne i český národ. Z toho důvodu musíme… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Obávám se, respektive jsem přesvědčen, že nýmandi které jste vyjmenoval nejsou schopni spojit, odpojit, či cokoliv jiného. Nejsou schopni ničeho. To jsou slouhové, maňásci na nitkách, kteří pouze plní zadání. A třeba taková Pekarová i Bartoš, když si pěkně šlehne, ani neví kde ta Ukrajina vůbec je.

vachav
vachav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Vendol

Zlí jazykové tvrdí,že protektorátní vláda připravuje přejmenování naší země na Česko-ukrajinskou republiku-zkratka ČUR.Jak se pak budou nazývat naši občané se prý necháme poddat!! P.S. Ať vlajky vlají a fangličky se třepotají!