Volby přesně za týden: Jsou klíčové? Nebo platí „Twainova břitva“? Podaří se Fialovým hrdlořezům udržet palebná hnízda? Vrátí milión podvedených úder falešnému systému? Koho volit? Máme doporučení!

Petr Hájek se sice vnitřně kloní spíše k „Twainově břitvě“, ale za situace totální krize způsobené Fialovou bruselskou Pátou kolonou je přesvědčen, že možnost zasadit systému první ránu přichází právě teď – a přináší důležitý dokument k orientaci nepodvoleným voličům nepodvolených. Nová republika Hájkovu úvahu přetiskuje, i když některé pohledy, například na corona-krizi či odpor proti očkování s autorem nesdílíme. Na závěr uvedené doporučení spolku D.O.S.T. i my překládáme našim čtenářům k zamyšlení jako jeden z volebních tipů

O všech volbách se říká, že jsou „klíčové“ – zvláště jde-li o volby všeobecné (parlamentní). Přesněji řečeno tuto mantru občanům vsugerovávají před volbami režimní média a politická uskupení, aby zvýšili jejich motivaci k účasti. Na druhé straně je jiná známá mantra, jejímž autorem je slavný americký spisovatel Mark Twain: „Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali.“

A to dospěl k tomuto (spíše realistickému než skeptickému) bonmotu v zemi, kde odjakživa praktikovali většinový volební systém (vítěz bere vše). Ten dává teoreticky přece jen poněkud větší šanci, že program, s nímž jde kandidát (strana) do voleb, je myšlen alespoň trochu vážně a je lépe kontrolovatelný. Zatímco německý systém parlamentně – kancléřský, který si nechala vnutit většina evropských států – vede nutně ke koaličnímu vládnutí.  Programy pak jdou „do kytek“, zbývají výmluvy typu „nemohli jsme, protože koaliční partneři…“ atd. – však to známe už více než třicet let.

Kdy platí obě mantry?

A to už vůbec nemluvíme o tom, že režimní „volební inženýři“ stanovují různé hranice pro vstup do té které volené instituce (u nás pro jednotlivé politické subjekty obvykle 5 % získaných hlasů), takže celé velké skupiny (a jejich zájmy) nejsou v politické praxi pak vůbec reprezentovány: Propadnutí miliónu hlasů z loňských parlamentních voleb právě manipulaci s volebním systémem je zvlášť drtivým vykřičníkem. Jen proto se k moci mohli dostat „uchvatitelé“ v podobě Fialovy bruselské pětikolky.

1 1

Přesvědčivý příklad faktu, že v tomto vrcholně nespravedlivém volebním systému je vítěz snadno zlikvidovatelný „spiknutím trpaslíků“, kteří se navzdory programovým protikladům spojí, a vytvoří parlamentní většinu – a vládu. V našem případě se proto stalo, že obě shora zmíněné mantry platí současně: Šlo o klíčové volby, které vskutku změnily naši i tak (po covidu) nelehkou situaci v tragickou: Výrazná menšina voličů prosadila, že se řítíme do propasti – přesně podle záměrů bruselských globalistických elit.

Ale platí i Twainův povzdech, protože kdyby loňské volby byly spravedlivé, a dostalo se respektu názoru jednoho miliónu „škrtnutých“, musely by je prostě zakázat – protože by skutečně mohly něco změnit. Ale protože zakázat volby kvůli formální fasádě demokracie (lidovlády – výsměch v samém pojmu) nemohou, udělají to jinak: buď manipulací s volebním systémem (evropský případ), nebo rovnou brutálními volebními podvody (případ prezidentských voleb v USA).

2

Nechtěné výjimky

Zdálo by se tedy, že pravdu mají ti, kteří na volební účast zcela rezignují, mávnou rukou, a starají se raději o své bezprostřední individuální potřeby. Není to ale tak jednoduché. Dokonce i u nás manipulace dospěly do stavu, že se manipulátorům jejich záměry sem tam trochu vymkly z rukou (a než to zazáplatují další manipulací, je možné „díry v systému“ využít). Jeden z mnoha příkladů platnosti zákona Žádný plán nikdy (zcela) nevyjde.

Volba prezidenta republiky se stala většinovou poté, co volba parlamentem nedokázala zabránit, aby se Václav Klaus stal dvakrát za sebou hlavou státu – navzdory absolutnímu odporu bruselské Páté kolony, mocné a bohaté. A tak si soudruzi usmysleli, že stvoří jinou metodu, jak na Hrad dostat své koně – v absolutním přesvědčení, že mediální armády a sorosovské „neziskovky“ na zmáknutí voličské většiny stačí.

Nestačily. Opět podvakráte. Jednak brutální kampaně byly tupě „přestřelené“ (proti Miloši Zemanovi, ve prospěch tu Schwarzenberga, tu Drahoše), jednak začal fungovat fenomén internetových svobodných médií (a k Protiproudu se v posledních deseti letech přidaly další „alternativní“ weby).

3

Důležitý nesmysl

Druhou výjimkou je Senát. I do něj se volí většinově – i když samozřejmě stejně zprzněně jako v prezidentské volbě, takzvaně dvoukolově. Tedy ne, že vyhraje ten, kdo získal nejvíc hlasů. Ale pokud jich rovnou nezíská přes polovinu (v praxi téměř nemožné), následuje „druhé kolo“. Je to tak opět proto, aby se proti nechtěnému vítězi mohli srotit „trpaslíci“ – disciplinovaní voliči Páté kolony – a pár stovkami či tisíci hlasy dostat do Senátu svého člověka.

Vychází to z předpokladu, že voliči „mlčící většiny“ ke druhému kolu tolik nechodí (první je obvykle spojeno s komunálními či krajskými volbami, které je přece jen trochu víc zajímají, protože jsou blíže jejich praktickým srozumitelným zájmům). Výsledkem pak je prakticky totéž, jako „miliónový propadák“ z loňských všeobecných voleb – jen v malém, protože roztříštěném do několika desítek obvodů.

Senát je samozřejmě zbytečné (a drahé) těleso. Do ústavy se dostalo jako trafika pro poslance Federálního shromáždění, aby „posvětili“ rozdělení federace, a nemuselo se konat referendum, jež by (s pravděpodobně rozdílným výsledkem v Čechách a na Slovensku) způsobilo neřešitelný problém a možná i „jugoslávské“ důsledky. Takže Senát bohužel máme – a pravidelně jej obsazuje bruselská (pražská, brněnská atd.) kavárna. A jak naposledy ukazuje případ Tchajwance Vystrčila, udělala si odtud „ostřelovací základnu“.

4

Co s tím?

A tady jsme u jádra pudla: Pochopí odpůrci „Fialové hrůzy“ na Jihlavsku (kde Vystrčil opět za ODS kandiduje), že mají sílu tuto plastovou karikaturu politika kavárny skutečně „vystrčit“? Za Rajchlovo PRO tam proti Tchajwanci kandiduje doktor Tomáš Nielsen, který se tak skvěle osvědčil v boji proti covidové a vakcinační tyranii – a nyní může získat daleko silnější „palebnou pozici“ vstupem do Senátu.

Pochopí totéž spolubojovníci v Brně – městě, kde za spojené síly SPD, Trikolóry a Moravany jde do voleb vynikající ústavní právník JUDr. Zdeněk Koudelka (vítěz řady anticovidových soudních pří a kmenový autor Protiproudu)? Nebo třeba v Olomouci, kde má šanci stát se senátorkou šéfka Trikolóry Zuzana Majerová, která stála a jasně promluvila na tribuně při nedávné stotisícové demonstraci za demisi Fialovy vlády? Tak bychom mohli pokračovat (a budeme, viz níže) skoro u každého postu, jenž má potenciál ze třetiny změnit obsazení Senátu.

Prostě – jsou to klíčové volby (totéž platí o těch současně probíhajících komunálních, ale tam je systém v manipulaci zatím pevnější v kramflecích), nebo ne? Nebo platí, že kdyby tyto volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili?

Proniknout do Senátu letos zřejmě opravdu klíčové je. Obdobně je podstatné posílit v komunálu pozice národních sil – zvláště Okamurovy SPD a dalších relevantních subjektů včetně těch místních (v Praze třeba typicky Motoristé sobě Petra Macinky, kteří chtějí zastavit Hřibovy a Čižinského zrůdnosti na magistrátu). Už tím, že se na mnoha místech konečně dokázaly tyto subjekty shodnout na podpoře jednoho kandidáta, se cosi stalo.

Do senátních a komunálních voleb zbývá přesně týden. Je to málo, nebo dost – při opětovně úplné kroporátně-mediální blokádě těchto politických stran a hnutí?

Protiproudu ideově blízká Akce D.O.S.T. si dala práci a kandidáty velmi pečlivě z výše zmíněných hledisek „probrala“. Nabízí své doporučení, s nímž se i my v Protiproudu shodujeme:

5

Doporučení Akce D.O.S.T. k senátním volbám 2022

Akce D.O.S.T. ve svých veřejných vystoupeních již plných 15 let varuje před nešťastným vývojem české a evropské společnosti od svobody k ideologické kontrole, od prosperity k ekonomickému pádu, od míru a bezpečí k destabilizaci a ohrožení. Imperativ „D.O.S.T.“ v názvu našeho manifestu z roku 2007 byl výzvou k zastavení neblahého kurzu, stal se však hlasem volajícího na poušti. Hlasem, který byl odpovědnými politiky úmyslně přehlížen, mainstreamovými médii ignorován, politruky „pravdy a lásky“ umlčován a skandalizován. Hrozby, kterým bylo možné včas a efektivně čelit, narostly mezitím do obludných rozměrů všestranné krize, která dnes České republice hrozí.

V této situaci, na prahu událostí, jejichž vývoj je stěží předvídatelný, se odehrávají i letošní senátní volby. Předsednictvo Akce D.O.S.T. si uvědomuje závažnost chvíle, i fakt, že budoucí složení Senátu může hrát zásadní roli v osudu suverenity, svobody a důstojné existence občanů i celého státu. Dovoluje si proto v následujícím seznamu doporučit k volbě vybrané kandidáty pro jednotlivé senátní obvody a vyzvat k jejich volbě. Jde buď o osobnosti z řad signatářů a sympatizantů Akce D.O.S.T., nebo o vybrané kandidáty z různých politických stran a hnutí, u kterých lze důvodně předpokládat, že budou v nadcházejících nelehkých dobách hájit zájem národa.

Nenechme se znechutit postoji vládnoucích politiků, ani pochybami o smyslu Senátu. Letošní senátní volby jsou důležitým krokem naší občanské a národní sebeobrany. Pojďme k volbám a dejme vybraným kandidátům svůj hlas!

V Praze 15. září 2022

Seznam kandidátů do senátních voleb v roce 2022 podporovaných Akcí D.O.S.T.

Volební obvod č. 1 – Karlovy Vary

Bedřich Šmudla  – PES

Volební obvod č. 4 – Most

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA – SPD

Volební obvod č. 7 – Plzeň-jih

JUDr. Daniela Kovářová –  NK

Volební obvod č. 10 – Český Krumlov

Václav Mikeš – SPD

Volební obvod č. 13 – Tábor

MgA. Miloš Zábranský – SPD

Volební obvod č. 16 – Beroun

Michal Auředník – NEZ

Volební obvod č. 19 – Praha 11

Dr. Ing. Milan Urban – SPD

Volební obvod č. 22 – Praha 10

Mgr. Jiří Kobza –  SPD

Volební obvod č. 25 – Praha 6

JUDr. Petr Vacek  – PRO

Volební obvod č. 28 – Mělník

Ing. Bc. Ivan Noveský – PRO

Volební obvod č. 31 – Ústí nad Labem

PhDr. René Hladík, CSc. –  SPD

Volební obvod č. 34 – Liberec

Svatopluk Holata – SPD

Volební obvod č. 37 – Jičín

Ing. René Franěk –  Svobodní

Volební obvod č. 40 – Kutná Hora

Ing. Antonín Dušek – SPD

Volební obvod č. 43 – Pardubice

MUDr. Jaromír Nosek – SPD

Volební obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí

Stanislav Ešner – ANO

Volební obvod č. 49 – Blansko

Ing. Martin Sklář – Soukromníci

Volební obvod č. 52 – Jihlava

JUDr. Tomáš Nielsen – PRO

Volební obvod č. 55 – Brno-venkov

akad. arch. Tomáš Kotas – SPD

Volební obvod č. 58 – Brno-město

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.  – Moravané, SPD, Trikolora

Volební obvod č. 61 – Olomouc

Zuzana Majerová – Trikolora

Volební obvod č. 64 – Bruntál

JUDr. Miroslava Hustáková  – Trikolora

Volební obvod č. 67 – Nový Jičín

Pavel Liška – SPD

Volební obvod č. 70 – Ostrava-město

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. – PRO

Volební obvod č. 73 – Frýdek-Místek

Gina Horylová – BOS

Volební obvod č. 76 – Kroměříž

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – NEZ

Volební obvod č. 79 – Hodonín

JUDr. Vítězslav Krabička – SPD

Zdroj: Potiproud.info

3.8 4 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
standa
standa
před 1 rokem

Demokrati sa pritom príliš nestarajú o problémy, ktoré sa týkajú širokého okruhu voličov – vrátane stavu ekonomiky, inflácie, kriminality a migračnej krízy na južných hraniciach krajiny, oveľa viac sa zaoberajú ideologickými otázkami súvisiacimi s pohlavím, rasou a klímou. – Česko to přímo zoufale zrcadlí u sebe !

danny
danny
před 1 rokem

současný stav jen potvrzuje názor autora. Pana Vystrčila v minulých volbách volilo v druhém kole 8 000 voličů (slovy OSM TISÍC). Tento člověk je jedním z nejvyšších ústavních činitelů. V případě nefunkčnosti prezidenta vykonává jeho pravomoci. Má jeden z klíčů od korunovačních klenotů atd. A měl tu drzost zpochybňovat legitimitu Miloše Zemana, kterého volilo 2,5 mil. voličů.

cablik
cablik
před 1 rokem

Hmm já do senátu volit nemohu u nás se nevolí ale tyhle volby jsou též důležité protože poskoci NWO musí být vyházeni ze všech funkcí.

Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

Jak říkám, staří i mládeži, na účasti záleží! Kdo sedí doma na lavici, podporuje demolici!