Jak shnít zaživa aneb V jaké zemi žijeme (3. díl)

Představte si normální situaci, kdy máte třeba zavést nové občanky. Máte nutný úkol, připravíte úředníky, vládní agendu a schválíte zákon o pravomoci nového úřadu ohledně občanek u ministerstva vnitra. Nyní vznikl umělý útvar s naprosto nejasnými pravomocemi ohledně digitalizace. Proč?

Václav Umlauf
Václav Umlauf

Zbývá dokončit trilogii článků na téma vývoje v příštím roce, který dostal podobu ruské rulety. Je hotova analýza společnosti v jedničce a pak jsme měli napsat dva scénáře vývoje. Druhý díl tedy napsal scénář nového listopadu s další změnou režimu. Pak ale nikdo ze znechucené redakce nechtěl napsat scénář rozkladu zaživa, který nyní před našima očima provádí fialová pětikolka. Důvody byly dva. Jednak nelíčený údiv nad neschopností této vlády udělat cokoliv rozumného pro občany. A jednak zděšení nad tím, jak v nepřímé úměře k politickým schopnostem vlády produkuje neuvěřitelné nápady, jak spáchat kolektivní sebevraždu. Tak jsem se ujal pera. Nejprve mne zaujala socha hajlujícího skřeta na Praze 6, který zdejším obyvatelům utahuje plynový kohout.

 
Socha Hajlujiciho Putina Na Praze 6
Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených, odsoudil neblahý zvyk, že si žijící politikové, jako například Vít Rakušan, staví pomníky už za zaživa (ZDE). Ale ocenil realismus tohoto žabího artefaktu a řekl, že za tu srandu to stojí. Jestli bude levice opravdu tak vtipná, tak na jaře, po úplném dotažení plynového kohoutu a po dokončeném hajlování toho skřeta, má v lidovém povstání alespoň malou šanci. Z uměleckého díla, jež zaujme nevkusem, propracovaným hnusem, uměleckou upatlaností, okázalým vlezdoprdelismem spojeným s řemeslným humpoláctvím, mrazí kouzlo nechtěného. Tak se na poslední scénář českého hnití zaživa podívejme blíže.

Znamení šelmy na čele, aneb Piráti jako trojský kůň imperiálního Deep state

Pětikolka jede konec státu podle Janovy Apokalypsy, tak se podívejme, jaké úkoly právě plní. Rozdováděné EU jede podle této zatím veřejně dostupné knihy už dávno, viz článek Brusel řídí EU podle Janovy apokalypsy. Čtěme Bibli až na úplném konci, tam je tajný plán fialové pětikolky.

Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. (Zj 13:11-17)

Piráti, ty malé české politické šelmy, dopadli ve volbách jako hubkaři, ale umí se zahojit na obecní kase a přitom plnit korporátní agendu globálního Deep state. Řeč je o digitálním vývaru pro piráty nazvaném Změna zákona o informačních systémech veřejné správy. Zákon byl pochopitelně schválen, třetí čtení proběhlo 16. 11. 2022 na 44. schůzi, hlasování č. 54, usnesení č. 422. Ale první čtení ve Sněmovně (proběhlo 8. 9. 2022 na 35. schůzi) mělo zajímavý průběh. Poslanci vůbec nevěděli, k čemu je nový úřad dobrý, když jeho pravomoci má ze zákona Ministerstvo vnitra.

Podívejme se na postup Deep state v případě ničení občanských svobod na úrovni digitalizace, který si vzali Piráti pod své ochranné perutě. Představte si normální situaci, kdy máte třeba zavést nové občanky. Máte nutný úkol, připravíte úředníky, vládní agendu a schválíte zákon o pravomoci nového úřadu ohledně občanek u ministerstva vnitra. Nyní platí, že nikoliv hajlující vnitrák Vít Rakušan v součinnosti s vládou nemá novou agendu, ale vytvořil umělý útvar s naprosto nejasnými pravomocemi ohledně digitalizace. Takže máme trojského koně nazvaného Digitální a informační agentura, která dostane pod správu bývalé registry o občanech, které dříve ze zákona spravovala různá ministerstva a orgány státní správy ČR. Agentura bude mít možnost vytvářet nové soubory dat o občanech. Vzhledem k jejímu gumovému pověření není jasně uložená agenda, kterou dříve měla ministerstva pod trestem zákona. Noví mocipáni nad daty mohou podle svého uvážení vytvářet “základnu” pro rozvoj informačních systémů. Fakticky mohou dělat, co uznají za vhodné. To dobře viděli někteří poslanci v prvním čtení, například poslankyně Klára Dostálová (ANO). Další důležitá věc je uložení těchto dat, což je naprostý průšvih. Cituji celý paragraf doslova:

§ 6q (1) Ministerstvo Agentura rozhodne o zápisu poskytovatele cloud computingu do katalogu cloud computingu na základě jeho žádosti, splňuje-li poskytovatel cloud computingu požadavky podle § 6m odst. 1.

Takže data mohou být klidně mimo republiku kdekoliv na světě, stačí žádost, bezúhonnost a praxe 5 let. Katalog poptávek na úložiště vede vládní agentura jako orgán veřejné správy. Ten zapíše do katalogu cloud computingu vždy do 3 měsíců od skončení rozpočtového období údaje o finančním objemu nákladů vynaložených v souvislosti s využíváním služby za uplynulé rozpočtové období za každý informační systém veřejné správy, pro který orgán veřejné správy využívá nebo využíval cloud computing. Takže to shrňme: naše klíčová data o obyvatelích mohou jít zcela legálně mimo republiku. A kdo tam do toho vleze, to bude prakticky nezjistitelné. A nyní k tomu hnití zaživa.

Zhnilé Česko se chystá na řecký scénář převzetí státu v modelu bankovní Trojky

Ze vzpomínek Varoufakise mrazí, protože jasně ukazuje, že na konci krachu Řecka už jako ministr financí nemohl nic udělat. Státu totiž nepatřily ani základní daňové registry a další údaje, protože ty všechny měla pod palcem bankovní Trojka, která definitivně zničila již zničený stát. Takže trojský kůň nového úřadu pro digitalizaci není o tom, že politicky neschopní Piráti potřebovali po prohraných volbách nějakou trafiku. To bylo předtím, za starých dobrých časů korporátního fašismu.

Hezký článek Vláda jako bezpečnostní riziko státu ( Jana Turoňová) ukazuje, k čemu je pětidemolice dobrá. A k tomu připočtěme aktivní očkovací agendu, k níž se Česko zavázalo pod blahovolným dohledem agentury Billa Gatese (ZDE). Pak k tomu přidejme aktivní účast pětikolky nejen na válce na Ukrajině, ale také aktivně plnění agendy na štvaní proti Rusku, které po Rakušanově brutálně hloupém stylu nyní rozjel Lipavský na zamini (ZDE). Generál Řehka tvrdí, že že armáda se musí chystat na válku velkého rozsahu (ZDE). A během dalšího vítězného pochodu na Stalingrad dostaneme konečně na čela ty razítka Šelmy s číslem 666. Skupina G20 se na posledním zasedání dohodla, že “naváže na úspěch” digitálních certifikátů v případě kovidu a zavede jej pro budoucí pandemie (ZDE). K tomu si připočtěte chystané projekty státní digitální měny, viz náš článek CBDC – Globální komunismus?. A komu to nestačí, ať si přečte už nikoliv sci-fi o tom, Jak se objednává pizza v roce 2025.

Jak vytunelovat celý stát, komplet

Takže to shrňme. Digitální centrální měna napojená na identifikaci skrze QR kódy a na sociální kredit udělaný na čínský způsob znamená nejen kontrolu každého nezletilého při nákupu alkoholu na novou digitální občanku (ZDE). To také znamená, že v Orwellově systému Velkého bratra mi velmi chytrá síť nikdy nenabije auto, abych mohl odjet do práce. Také mne nepustí do obchodů, kde lidi mého typu nemají co dělat. A také mne přikáže kupovat to korporátní svinstvo pro chudé v časech, kdy mám být v práci. Jinak mně do obchodu nepustí přes rozpoznávání obličejů a navíc mimo daný čas nebudu moci platit těmi čipy, na které nám Ministerstvo Hojnosti převede normální bankovky. Piráti a spol nám vysvětlí, že to vše je pouze a jedině zavedeno k našemu dobru, protože pak už nikdy nebudeme vědět, co je inflace.

To všechno lze zařídit skrze projekty Lásky a Štěstí připravované v rámci velkého resetu pitomých lidí. A co když se to celé sesype? Možná ještě za fialové pětikolky na jaře, nebo to potichu vyhnije v nějaké pravicové koalici bývalých současných zlodějů a lhářů z ANO a ODS, nebo to převezme nějaká úřednická vláda. Po outsourcingu základních dat státu mimo jeho pravomoci je to prašť jak uhoď. Dopadneme jako Varoufakis, když chtěl udělat tichý převrat na ministerstvu financí, aby státu zbyly alespoň základní pravomoci. Neměl k tomu data. A já jako pesimista budu předpokládat, že při další už totální krizi se zjistí, že pirátský úřad digitální Pravdy a Lásky má cloudové úložiště v USA či kdekoliv jinde, odkud se bude tento “stát” spravovat. Pak nebudou moci nic udělat ani ti lidi, kteří by to doopravdy chtěli a mohli provést.

A o tom byl ten zákon, milé dámy a pánové ve Sněmovně. Připravuje přechod od již zaniklého korporátního fašismu k válečné ekonomice a ke státu spravovaném externě pod vedením Deep state. Tak si na závěr přečtěme definici vlastizrady z trestního zákoníku. Důležité jsem dal černě a kurzívou.

Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)“. Za takový čin zákon stanovuje trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest, popřípadě vedle toho též propadnutí majetku.

Autor: Václav Umlauf, zdroj: eRepublika

Související články:

5 2 hlasy
Hodnocení článku
12 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
SunTzu
SunTzu
před 1 rokem

Dnes z novinek Z nejvyššího osmého patra budovy úřadu práce měla vyskočit zhruba 65letá klientka úřadu. Údajně za sebou na úřadu nechala dopis na rozloučenou. Před úřadem vlády se nedávno demonstrativně zastřelil muž, v Plzni před školou vzplála lidská pochodeň. Upřímnou soustrast pozůstalým. Nemají tyto sebevraždy něco společného? Vždyť nám vláda tolik… Číst vice »

Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

Je tragické žít v zemi, kde nevládne vlastní lid !

vachav
vachav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Hokarc

Je tragické žít v gubernii USA a být příslušníkem národa,jehož národním sportem je anální alpinismus.

skeptik
skeptik
před 1 rokem

Tak to je síla!!!

tomaskova
tomaskova
před 1 rokem

A já se ptám znovu, jak bude hlasovat SPD? A udělá něco proto, aby tato hrůza hrůz v naší zemi nenastala? Nebo bude jen řečnit a slibovat, tak jako celou dobu své existence?

cablik
cablik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  tomaskova

Ono to bude naprosto jedno jak budou hlasovat sami neudělají nic a ani se nesnaží aby jim stoupali preference. Zase to za rozhádané Čechy budou muset vybojovat jiní.

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

Obávám se, že dělají co můžou. Snad abychom jim konečně pomohli.

vaclav
vaclav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  tomaskova

tomaskova – že ty s tou svou nenávistí k SPD už nejdeš do té vyměšovací roury

Lubez
Lubez
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vaclav

A co kdyby jsi to udělal ty? Čelem vzad a pochodem chod.

spartak
spartak
před 1 rokem

Pravice rozjařeně jásá ,konečně může ovládat vše ,tak jak komunisté 40let. Heil demokracii a válce.

vaclav
vaclav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  spartak

Na rozdíl od vlád (r. 1945-1989) kdy naše ekonomika stoupala a také životní úroveň obyvatel ČSR – později ČSSR , dnes máme bezdomovce, sebevrahy, zbídačelou ekonomiku a rozkradený stát. A nyní ještě vládu kterou vodí na provázcích ze zahraničí.

vaclav
vaclav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vaclav

Ještě doplním – Spartaku doplň si vzdělání – komunismus nebyl u nás a ani nikde na světě.