Obhájí vědu střední Evropa?

Kdo vymýšlí ideologie, které nahrazují vědy pavědami, rodiče nahrazují aktivismem, zodpovědnost strachem z omezování opravdických lidských práv? Na první pohled je vymýšlí bolavé vyhasínání západní subkultury.

Patrick Ungermann
Patrick Ungermann

Když jsem se učil na učitele společenských věd, stal se mou láskou národopis – etnografie, jak dnes říkají. Úžasná sbírka lidských typů a, chvála Bohu, i živých kultur. Už tenkrát jsem uznával, že abychom udrželi rozmanitost, je třeba ji udržet ve svém vlastním výrazu i ve výrazu skupin. Rozmanitá příroda se o pestrost snaží i sklonem modelovat výrazně rozšířené živé bytosti do zeměpisných ras. To občas zmate vědce, když popisují jistou formu života jako nový druh.

Sešel se rok s rokem a v úloze vyučujícího jsem středoškolákům vykládal o našich plemenech, jejich znacích a místech tradičního pobytu. Chtěl jsem řeč zakončit Komenského myšlenkou, že v posledním roce studia by měli lidé se zájmem o život procestovat svět a poznat jeho běh. Jenže až tam jsem se nedostal. Někteří studenti začali povykovat, že jsem rasista. Té situaci jsem neporozuměl a zeptal se, proč si to o mě myslí. Protože dělím lidi na rasy, odpovídali. Poučil jsem je, že dělítka nastavuje sama příroda, ovšem ne, aby nám ublížila. Dělá to proto, abychom její rozmanité podmínky co nejlépe přežili. Co jsem jim řekl, žáci nepromýšleli, a jaksi se zasekli na odsudku, že jsem ten rasista. Zkusil jsem to s podobenstvím: Mám rád chleba a zajímám se o něj. Naučil jsem se rozlišit Babiččin, Podmáslový, Ličenský chléb a další s názvy Sokolík a Karlík. Přece mě proto nenazvete jakýmsi chlebistou, který nenávidí chléb…

Po všem úsilí uhájit národopis přetrvalo ve třídě tvrdé jádro monotónně prohlašujících, že jsem rasista. S tím dnes nejsou žerty. Kdosi z nedospělých horlivců mě anonymně udá, ředitel ústavu se lekne, bude mě třeba i tlačit k odchodu ze zaměstnání, nebo se vyleká víc, můj domnělý případ skončí na policii a já v nejsmutnější verzi odsedím pět let za mřížemi za politiku. Zaučil bych si vůbec někdy později s takovým škraloupem? Na smutnou verzi příběhu u mě zatím nedošlo. Začal jsem pátrat, co dalo mládeži výzbroj k tak nesmyslnému tvrzení, že kdo se snaží roztřídit svět, ten svět nenávidí. Pomohla mi četba učebnic. V knize Odmaturuj ze společenských věd, kterou vydalo nakladatelství Didaktis v roce 2015, stojí „poučka“: „Rasismus pohlíží na svět perspektivou existence různých ras, které jsou vymezené na základě fyzických a biologických znaků. Předpokládá přitom nerovnost těchto ras, tj. existenci ras nadřazených (plnohodnotných) a podřazených (méněcenných).“ Pouze druhá z obou vět popisuje skutkovou podstatu rasismu. Ta první je, lidově řečeno, mimo mísu. Proč?

Devatenácté století, aniž bych podceňoval ta předchozí, odvedlo obrovský kus práce ve vědě. To už se po světě dost jezdilo. A myslím, že s důrazem kladeným pořád spíš na poznání než na zábavu. S poznatky se pracovalo informovaně a široce. V nástěnných tabulích pro tehdejší školáky najdete popisnost i pestrost, ale těžko byste tam hledali balast, jakousi vatu bez významu. Školáci v poslední třetině 19. století si na bohatších školách prohlédli setřídění lidských plemen v obrazech. Mám takové tabule v lásce, poněvadž ukazují výrazné portréty, kterým vtiskla výraz sama příroda a zkušenosti rozsáhlého vývoje v jisté, blíže určené krajině. Už se vycházelo z předpokladu, že zásobárnou našich plemen byla Afrika. Svět se postupně začal dovídat, že migranti před 80 000 lety mohli stát u zrodu sesterských ras mongoloidní a australoidní. Odhalovalo se, že europoidní plemeno sahá svými kořeny ke druhé migrační vlně na Blízký východ. Jemnější síto přicházelo s názvem Kavkazoidní plemeno, kam řadíme Árijce (většinový lid v Evropě), Semity a Hamity. K negroidní rase přičítají badatelé Africké černochy, Khoisany (Sany známe pod pojmem Křováci), Melanésany a Negrity (v jihovýchodní Asii). K mongoloidní rase počítají přehledy s klasifikacemi Mongoly, Číňany, Indočíňany, Japonce (ti starší jsou Ainové), Korejce, Tibeťany, Barmánce, Malajce, Polynésany, Maory, Mikronésany, Inuity (známe je jako Eskymáky) a indiánské Američany (v Kanadě a v USA jim začínají říkat první národy – s rizikem, že nevíme přesně, zda šlo o úplně první národy na těch místech). Na takových velikých skupinách pracuje utřídění lidstva podle dědičných i jazykových (nebo dědičných a jazykových) projevů do mnoha podrobnějších totožností až k národům.

S možností číst si v děděných vazbách (molekulární genetika) se v současnosti děje úplný převrat v biologii, jehož vůdčím hybatelem je monofyletismus, směr, co prosazuje tezi, že skupina organismů je skupinou jen tehdy, když má jednu fylogenetickou linii čili prokazatelného společného předka. Je možné, že i v lidských plemenech dojde k nějakému přeskupení a k opravě totožností. Co ale není možné, je, že rasy neexistují. Ke konceptu existence lidských ras se mezi lety 1998 a 2019 kladně vyjádřily i vědecké kolektivy pod vedením Horowitze, Kaszycké, Nelsonové, Wagnerové a Wanga. Ani jedna jejich studie nezpochybňuje koncept ras.

Věta, že rasista je člověk, který „pohlíží na svět perspektivou existence různých ras, které jsou vymezené na základě fyzických a biologických znaků“, je strašlivě tmářský ideologický blábol. Šokuje mě, že Ministerstvo školství a tělovýchovy pustilo takovou větu jako neřízenou střelu do školních tříd a kabinetů. Základním posláním vědy je porozumívat skutečnému životu, snažit se jej rozebírat a popisovat ve shodě se skutečnostmi. Prohlašovat věci ve vědomém rozporu se skutečností a taková prohlášení vydávat za vědu, je vymýšlení pavěd. Vědy se v daný okamžik mohou ve svých závěrech i mýlit. Vždyť lidské poznání rozhodně není u konce, samozřejmě i proto, že náš vývoj není ukončený. Věda ale nesmí pracovat na způsob ideologií, které sklouzávají k modu: přání otcem myšlenky. Dali jsme si práci s tím se něco naučit. Najít stupínek, opřít se o něj, nebo ho poopravit a objevovat další cestu poznaní. To je odkaz některými zatracovaného 19. století. Stále jde o to neztratit a vyslovit svůj cit s rozumem v hrsti a dělat další vědu.

Mezi nedospělými, ale i mezi dospělými lidmi je ovšem jisté procento populace s jalovým rozumem. Jak jalový rozum vypadá a kdo nás má posuzovat? Na posuzování je nás na planetě, tuším, osm miliard. Předně se jalový rozum prozradí sám. Sběř v chlapeckých a dívčích tělech, která na amerických universitách výhružně povykuje kolem bělošských profesorů, kteří prostě přišli do práce, i když na škole někdo vyhlásil den bez bělochů. Nebo donucování hochů na australské škole, aby se v jeden den omluvili za to, co údajně muži spáchali na ženách. Naprosto proti-harmonickou akci spustila „přičinlivá“ učitelka. A co pokusy výchovných institucí včetně škol nasadit dětem do hlav brouka, že pohlaví si může mládež měnit na základě pocitu (čili podle nálady), a o zbytek se postarají plastici na klinikách…  Obludné zásahy do těla na operačním stole vás přes kastraci dostrkají k takzvané předělávce pohlaví, ale i to je iluze, poněvadž mužo-žen neporodí člověka!

Kdo vymýšlí ideologie, které nahrazují vědy pavědami, rodiče nahrazují aktivismem, zodpovědnost strachem z omezování opravdických lidských práv? Na první pohled je vymýšlí bolavé vyhasínání západní subkultury. Důležitější je druhý, hlubší pohled. Kdo chce, abyste si nedovolili cokoli rozlišovat, vlastně posuzovat? Kdo chce, aby se muži děsili žen a děti se děsily jakýchkoli projevů pohlavního sebevědomí? Kdo pod pláštěm boje s rasismem uspořádá den bez bělochů? Otrokář. Meze jeho plantáže nepřekročíme, pokud nás v nich udrží reklama, nebo stav, kdy se mezi sebou pro směs hlouposti a nelásky nedomluvíme.

Schopnost rozlišovat (duchy, úmysly i jejich lidské nositele a různé činitele ve zbytku přírody) činí z naší ostražitosti opodstatněnou (realistickou, nikoli fobickou) kvalitu. Tolik potřebnou pro přežití. Přinejmenším dvě desetiletí nás politici ze stran, které sami považují za volitelné, zásobují strachem z Ruska. Vyrazila mi dech moudrost šestnáctiletého mladíka, když řekl, že než něco řeknu, měl bych si představit dopad, jaký ta řeč způsobí. Mohu svědecky potvrdit, že spor, co se plazí dneškem, je napětí mezi prastarou doktrínou ukotvit nás ve slepotě pod heslem: na chudý lid musí být přísnost, a mezi nesobeckou budoucností plně vědomých bytostí, které si automaticky pomáhají a dělí si práci. Triumf zla je vždycky jenom v okamžiku. Lepší je hodina svobody než čtyřicet let otročení. A hodina sporu může metat los o staletí v míru.

P.S.: Učebnicovou větu o rasismu navrhuji opravit takto: Ve světě různých lidských ras, které jsou vymezené na základě fyzických a biologických znaků, spatřuje rasista existenci ras nadřazených (plnohodnotných) a podřazených (méněcenných).

5 5 hlasy
Hodnocení článku
12 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
reproduktor
reproduktor
před 1 rokem

Děkuji zdejším cenzorum za smáznutí mého poznatku o vzdělanosti. Jen tak dál a komouš vládní cenzor bude vas chvalit.

Anonym
Anonym
před 1 rokem
Odpověď uživateli  reproduktor

Což si tak vyhledat jiný server, kde se budete moci plně realizovat? MUDr. Ivan David nemá jinou ambici, než dostat vládní pochvalu. To je přece jasné.

Ludvik
Ludvik
před 1 rokem

Návrat Miloše Zemana: Nalezl azyl u církve, sídlit bude nedaleko velvyslance USA a Hraduhttps://zivotvcesku.cz/navrat-milose-zemana-nalezl-azyl-u-cirkve-sidlit-bude-nedaleko-velvyslance-usa-a-hradu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=rnYX4Bvonrv-202304131809&dop_id=20327561

Nebude se to mnohým líbit…

skeptik
skeptik
před 1 rokem

No hlavně že těm “uvědomělým” “demokratům” nevadí hájit a podporovat fašismus a nacismus, které rasismus uvedly do praxe.

cablik
cablik
před 1 rokem

Z úniku tajných dokumentů: Amerika krizi plánovala a vyprovokovala. Měla válka s Ruskem spasit ekonomiku USA? Zbrojovky zažívají boom. Válka je skvělá věc! Krize v EU jako další zamýšlený efekt cynické vlády Bidenovců
https://protiproud.info/politika/7128-z-uniku-tajnych-dokumentu-amerika-krizi-planovala-a-vyprovokovala-mela-valka-s-ruskem-spasit-ekonomiku-usa-zbrojovky-zazivaji-boom-valka-je-skvela-vec-krize-v-eu-jako-dalsi-zamysleny-efekt-cynicke-vlady-bidenovcu.htm

cablik
cablik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

talská skupina proti vládě jako u nás: Netahejte Itálii do války! Vypadněme, dokud je čas. Stop dodávkám zbraní! Pryč s US jaderným arzenálem z Itálie! NATO stupňuje napětí. Spojí se mírová hnutí napříč Evropou? A co naše?
https://protiproud.info/politika/7127-italska-skupina-proti-vlade-jako-u-nas-netahejte-italii-do-valky-vypadneme-dokud-je-cas-stop-dodavkam-zbrani-pryc-s-us-jadernym-arzenalem-z-italie-nato-stupnuje-napeti-spoji-se-mirova-hnuti-napric-evropou-a-co-nase.htm

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem

Abyste náhodou nešli do vězení, tak raději používejte místo zdiskreditovaného termínu “rasa” přijatelnější označení “etnicita”.

jbskalensky
jbskalensky
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Karel2002

Jenom jestli není nějakej etnicista horší než nějakej rasista, Karle. Já bych byl na vašem místě bdělej, to může bejt nakonec nějaká buržoazní, ej, čo to táram, populisticko protievropsko unijní intošská úchylka nebo trik. Evropsko demokratické hodnoty si rozvracet nedáme, slibme si, že o tom vyšleme jasné signály. V zájmu civilizace.

jbskalensky
jbskalensky
před 1 rokem

Už nějakou dobu mám pocit, čím dál silnější, že tyto proti-harmonické akce “přičinlivých” učitelek a aktivistických rodičů jednou způsobí takový výbuch násilí, který tu byl, možná, někdy ve středověku. Protože násilí vyvolává jenom násilí. Tato menšina rádoby “osvícených” prosazovatelů jedině správných názorů neomaleně a čím dál agresivněji, nevybíravě, napadá většinu, která buď… Číst vice »

spartak
spartak
před 1 rokem

Problém je zřejmě v demokracii školství ,které po roce 1989 několikanásobně nabobtnalo a takový blb Michálek od Piratů absolvoval dvě VŠ či Fiala a jeho cizokrajná práce k získání patitulu.Holt je u nás veselo jak v blázinci.

cablik
cablik
před 1 rokem

„Nelegálové“ zaplavují Evropu. Brusel na nohou. Zásadní změna k přerozdělování! Toto půjde za Rakušanem
https://www.novarepublika.online/2023/04/obhaji-vedu-stredni-evropa

kolokol
kolokol
před 1 rokem

Čímpak obhajovali vědu oni studentíci zmínění v článku? Že by logikou. To rozhodně ne! Logika se dnes (a už dlouhá desetiletí) nevyučuje. Ani na základních ani na středních školách. A jen velice výběrově na některých vysokých školách. A logiku z širšího hlediska můžeme charakterizovat jako obecnou teorii výstavby vědeckých teorií. Bez tohoto základu se velice… Číst vice »