Co se změní v Rusku po Putinově projevu na PMEF: čtyři hlavní body

Prezident vyhlásil přechod k novému ekonomickému modelu, který je založen na rozvoji domácí výroby. Během plenárního zasedání Petrohradského mezinárodního ekonomického (PMEF, pozn. překl.) fóra učinil Vladimír Putin důležitá prohlášení, která se týkají ekonomické sféry, a také přímo ovlivní život každého z nás.

MUDr. Ivan David, CSc.
MUDr. Ivan David, CSc.

Speciálně pro KP.RU se experti vyjádřili k iniciativám prezidenta a podělili se o své předpovědi o tom, k jakým výsledkům mohou jeho návrhy vést.

Sociální podpora

Jeden z důležitých návrhů: podle Vladimíra Putina je nutné vyplácet přídavky na dítě do jednoho a půl roku a jednotný přídavek na děti po celou dobu, na kterou jsou přiděleny, a tyto platby nespojovat s růstem příjmů rodiny.

“Jak je tomu teď. Pokud se příjmy rodiny zvýší, sociální dávky se zastaví nebo výrazně sníží, poznamenal prezident. Hlava státu se domnívá, že to lidi zbavuje motivace hledat si lépe placenou práci.

Toto musíme změnit. Pracovat musí být výhodné a státní podpora by měla sloužit právě jako pomoc, doplňkový příjem k platu, nikoli jako jeho náhrada”, řekl Putin.

Podle Vladimíra Putina je třeba přehodnotit i principy vyplácení dávek občanům, kteří se starají o postižené děti. Nyní mají nárok na příspěvek pouze tehdy, pokud nemají jiný zdroj příjmů. Prezident navrhl vyplácet dávky i v případě, že tito občané mají částečný úvazek. V takovém případě by měl být pojem částečná zaměstnanost legislativně zakotven.

Prezident také připomněl, že stát cíleně podporuje nejméně zajištěné občany. To umožnilo 1,7 milionu lidí dostat se z hranice chudoby. Od 1.ledna 2023 byla minimální mzda zvýšena o 6,3 %, a od 1. ledna 2024 bude provedena další valorizace, a sice najednou o 18,5 %. Bude to mnohem vyšší než i míra inflace, i tempo růstu mezd celkově a ovlivní to příjmy téměř 5 milionů lidí.

Komentář experta

“Za posledních 30 let jsme si zvykli, že sociální dávky jsou určitým zatížením rozpočtu, ekonomiky. Důchody, dávky, platy, zejména v rozpočtových institucích, byly dlouho vnímány jako sekundární faktory. Ve skutečnosti to vlastně je cíl rozvoje naší ekonomiky: aby ekonomika rostla, je třeba, aby lidé měli možnost spotřebovávat, vyjádřil názor ve vysílání rozhlasu Komsomolskaja pravda ekonom, politický analytik, doktor obchodní administrativy Valerij Kornějev. Pokud jsou platy, dávky a důchody vysoké, pak lidé vykazují koupěschopnou poptávku vůči našim podnikům, našim výrobcům. A to je impulz pro rozvoj ekonomiky. A ne náhodou Vladimír Vladimírovič ukončil svůj projev požadavkem na podnikatele, aby zvyšovali zaměstnancům platy. Teprve pak budou mít lidé motivaci zvyšovat si kvalifikaci a pracovat s vysokou návratností”.

Kurz na otevřenost

“Loni nám předpovídali, že pod tlakem sankcí se Rusko vrátí k uzavřené, administrativně řízené ekonomice”, připomněl prezident. Ale jak víte, zvolili jsme cestu k rozšíření svobody podnikání a praxe ukázala, že jsme udělali naprosto správnou věc. Život to dokázal”.

Vladimír Putin ujistil, že zahraniční firmy se ze země nikdo vyhánět nechystá. “Dveře nezavíráme, konkurence se nikdo nebojí”, zdůraznil prezident. I když ruští podnikatelé již žádají, aby se na náš trh nepouštěly západní společnosti, které ho dobrovolně opustily.

Hlava státu slíbila, že se k těm zahraničním firmám, které zůstaly pracovat v Rusku, budou chovat jako k domácím. Zároveň jsou úřady připraveny mluvit i s těmi výrobci, kteří z Ruska odešli, ale chtějí se vrátit. Pravda, je tu nuance. Odlišnost jejich chování vezmeme v úvahu, slíbil prezident.

Komentář expertů

“Je velký zájem na tom, aby zahraniční kapitál do naší ekonomiky přicházel a vytvářel výrobní kapacity, pracovní místa”, řekl rádiu Komsomolskaja pravda ředitel Institutu nové společnosti, ekonom Vasilij Koltašov. Putin řekl: “Budeme se k nim chovat stejně jako ke svým”. “To znamená, že se pokusíme přesvědčit zahraniční byznys, aby si vybral Rusko jako svou základnu. Aby sem nepřicházeli jen kvůli montážní výrobě, ale aby zde byla základna pro podnik. To je velmi důležitá zmínka. Zvláště pro ty západní společnosti, které jsou velmi nervózní. Protože se potýkají se situací, kdy se rozpadají bývalé obchodní vazby, ztrácejí trhy, ubývá zakázek, jejich pozice přebírají výrobní podniky z jiných zemí, především z Číny”.

“Zdá se mi, že Putin nelituje, že zahraniční firmy odcházejí, ale že mizí konkurence, domnívá se politický analytik Pavel Šipilin. Řekl, že žádná země na světě nemůže vyrábět všechno. Vždyť proč mluví o otevřenosti ekonomiky a před nikým nezavírá dveře? Protože je potřebná konkurence. Pokud ta nebude, víme ze sovětských zkušeností, čím to končí. Konkrétně nefunkčními vysavači a televizory. A toto velmi nechce”.

Vytvoření ekonomiky nabídky

Podle Vladimíra Putina Rusko potřebuje proaktivní hospodářskou politiku, která nejen reaguje na tržní konjunkturu a zohledňuje poptávku, ale sama tuto poptávku formuje.

Taková ekonomika, často označovaná jako ekonomika nabídky, zahrnuje rozsáhlé zvyšování výrobních sil a služeb, všudypřítomné posilování infrastrukturní sítě, zavedení pokročilých technologií, vytváření nových moderních průmyslových kapacit a celých průmyslových odvětví, řekl prezident.

Ekonomika nabídky je termín, který dosud ne příliš často zazníval z úst úředníků odpovědných za ekonomiku země, ale ve světě je široce známý. Podstatou tohoto modelu je zvýšení objemu výroby a zaměstnanosti při současném snížení cen. Ekonomika nabídky podporuje investice do lidského kapitálu (vzdělávací systém, zdravotnictví atd.), upouštění od zvyšování daní, investice do zařízení a technologií, snižování státní regulace. Všechna tato opatření by měla vést ke zvýšení produktivity práce.

“Prvním zaměřením rozvoje ekonomiky nabídky za současných podmínek je samozřejmě zaměstnanost a zlepšení struktury zaměstnanosti, poznamenal Vladimir Putin. Máme zde obrovské rezervy, které je třeba využít a kvůli tomu se zabývat rekvalifikací lidských zdrojů, zvyšováním ekonomické aktivity občanů, aby se lidé mohli realizovat v nových, rostoucích, perspektivních sektorech”.

Prezident vyzval ke zvýšení orientace vysokých a středních odborných škol na výsledek, tedy na úspěšné zaměstnávání absolventů.

Komentář experta

Podle ekonoma Denise Rakšiho model ekonomiky nabídky stojí proti modelu ekonomiky poptávky. V ekonomice nabídky je kladen důraz na domácí produkci pro domácí trh. Tento model předpokládá, že domácí výroba se zintenzivňuje, naplňuje trh zbožím a službami, míra inflace klesá a výroba a spotřeba se vyvíjejí díky investicím soukromého podnikání a snížením daňové zátěže na něj. Prezident podle experta vyhlásil programový přechod na nový model ekonomiky a úkolem ministerstev a úřadů je nyní vypracovat systém opatření na podporu soukromého podnikání, která mu umožní více investovat, naplnit trh zbožím a službami a tím zajistit tento přechod. Tento proces bude nějakou dobu trvat.

Růst investic

Klíčový směr vývoje ekonomiky nabídky souvisí podle hlavy státu se zajištěním růstu investic.

“e třeba dosáhnout zvýšení jejich přílivu do projektů na výrobu prioritní průmyslové produkce. Již v letošním roce by měl objem těchto investic dosáhnout nejméně dvou bilionů rublů a do roku 2030 se zvýší pětinásobně – na deset bilionů rublů”, pojmenoval úkoly Vladimír Putin.

Připomněl, že k tomu v posledních letech vznikla celá řada nástrojů, včetně dohody o ochraně a podpoře kapitálových investic, speciálních investičních kontraktů, Fondu rozvoje průmyslu, byla spuštěna průmyslová hypotéka.

Komentář experta

“Myslím, že tyto odhady jsou blízké realitě. Souvisí to s novými možnostmi a rozvojem kontinentálního euroasijského obchodu – zejména Severní námořní cesty a koridoru Sever – Jih, který nás spojuje s Íránem, sdělil svůj názor ekonom Vasilij Koltašov. A podle toho, jak se bude rozšiřovat obchod s kontinentálními euroasijskými zeměmi, jsou tyto investice v ruské ekonomice zcela možné a budou se odrážet od hlediska zisku”.

Vladimír Merkušev

Pro Novou republiku vybrala přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

https://www.kp.ru/daily/27517.5/4779974/?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen

5 2 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 9 měsíci

No to je veliký rozdíl co plánují tady a co se děje u nich tady okrádají každého zeleným blábolem a cíleně důchodce likvidují zemědělství a podnikatele.

spartak
spartak
před 9 měsíci

Rusko kopíruje Čínu ,ale má skutečně na to pod současným vedením ?

Anonym
Anonym
před 9 měsíci
Odpověď uživateli  spartak

A kdopak by tam měl velet? Navalnyj? Co? Pane, víte vůbec o čem mluvíte? Znáte tu zemi? Znáte její obyvatele? Jak dlouho jste tam pobýval a kdy naposledy? Nebo z čeho čerpáte informace? Z českých sdělovacích prostředků?