Jak rezonují politické kauzy v mediálním prostoru

Pavel Kalenda
Pavel Kalenda

Rezonance je jev, kdy se přidáváním velice malé energie dokáže systém rozkmitat na rezonanční frekvenci a dokáže tak akumulovat velice velkou energii. V mediálním prostoru tato rezonance taky existuje obdobně, jako v mechanických nebo elektrických systémech, kdy daná informace přeskakuje z jedné platformy na druhou, až nakonec celý mediální prostor rezonuje na frekvenci této nosné informace. Tato rezonance se dokonce dá objektivně měřit obdobně, jako v případě mechanických nebo elektrických kmitů, ale v mediálním prostoru se nejlépe používá počet zhlédnutí nebo třeba suma vybraných příspěvků pro danou mediální platformu (Kalenda 2022: Rezonance. Kosa Nostra, 24.11.2022 – https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/11/24/rezonance/)

V poslední době v našem mediálním prostoru rezonují některé politické kauzy, obdobné těm z období totality (Kalandra, Slánský, Horáková, Jirous, ….). Nedávno byla zatím nepravomocně zproštěna obžaloby Mgr. Martina Bednářová, která byla nařčena z podpory genocidia, přestože o takové podpoře nebyla v její hodině češtiny ani zmínka. Na její podporu založilo sdružení PRAK (Proti Represi A Kriminalizaci – https://www.spolecenstvi-prak.cz/) sbírku, protože v době, kdy byla obviněna s návrhem na Berufsverbot (zákaz výkonu povolání) na dobu pěti let, ztratila zaměstnání a nové nemohla nikde v ČR i „díky“ onomu návrhu trestu v oboru získat a peníze tak nutně potřebovala na základní životní potřeby a také na právní pomoc u soudních přelíčení (https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2502567372) .

Pro výpočet koeficientu rezonance R jsem použil celkovou vybranou částku od doby založení účtu (22.5.2023) podle vztahu, uvedeného v Kalenda (2022). Pokud by byla informace o založení transparentního sbírkového účtu pro Mgr. Bednářovou publikována pouze v jediném médiu (například pouze na WWW stránkách PRAKu), pak by vybraná částka narůstala k nějaké limitě a vybírané částky za jeden den by klesaly podle mocninného zákona s koeficientem -2 (v normálním společenství příznivců dané WWW stránky). Protože se ale informace velice rychle rozšířila do širokého alternativního mediálního prostoru (Nová Republika 24.5., Zvědavec 25.5., TV Bureš 27.5., Protiproud 28.5., Reportéři on-line 30.5., tisková konference PRAKu 31.5., TV Bureš 1.6., Novotný 2.6., CZ24 3.6., Bobošíková 6.6.), vybraná částka postupně měnila své limity (viz obr. 1) ze 160000 Kč (červená limita) z dat do 27.5., přes 360000 Kč (žlutá limita) z dat do 3.6. ke 440000 Kč (černá limita) z dat do 20.6., až se nyní dostal jistě přes 500000 Kč po prvoinstančním soudu 22.6., protože se tato informace dostala do celého veřejného prostoru. Můžeme proto spočítat koeficienty rezonance R za celou dobu od založení sbírky do současnosti (23.6.2023) (Obr. 2). Z obrázku je vidět, že koeficient rezonance se ihned po zveřejnění účtu sbírky v Nové Republice (I. David a L. Procházková) zvedl na vysokou hodnotu 5,5. Po propadu koeficientu rezonance R o víkendových dnech 27.5. a 28.5. se opět koeficient rezonance R zvýšil nadvakrát po zveřejnění na Protiproudu a v Reportéři on-line. Další víkend koeficient rezonance opět klesl na „normální“ hodnoty okolo 1 s nárůstem hned v pondělí 5.6. a dalším evidentním nárůstem po rozhovoru s Janou Bobošíkovou na ABJ 6.6.. Poté mediální aktivity poněkud ustaly a koeficient rezonance spadl až na „normální“ hodnoty okolo 1 s výjimkami o víkendech 11.6. a 18.6., kdy klesl hluboko pod hodnotu 1. Další velký nárůst korespondoval až s „mediální smrští“ po osvobozujícím rozsudku 22.6. a protože se s rozhovory s paní Bednářovou roztrhl pytel, je očekáván další nárůst limity sbírky, která se mění z podpory jedné osobě (paní Bednářové) na protisystémový protest (viz Poznámky k platbám dárců).

Výstřižek1

Obr. 1 – Vývoj sumární vybrané částky ve prospěch sbírky pro Mgr. Bednářovou

Výstřižek2

Obr. 2 – Vývoj koeficientů rezonance R dle sumy vybraných peněz ve sbírce pro Mgr. Bednářovou

Druhou typickou politickou kauzou, ne nepodobnou té s paní Bednářovou, je proces s historikem Dr. Josefem Skálou, Ing. Jurajem Václavíkem (alias Jiřím Šifrínem) a Vladimírem Kapalem, kteří už v roce 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=_DhBvI5bsQ0 ) probírali z historického hlediska nové dokumenty z Německa, Ruska a Polska, týkající se kauzy Katyň, které zcela nebo částečně mění soudobý narativ o tom, kdo onen zločin spáchal. Tato kauza byla vytažena pravděpodobně účelově na světlo světa před prezidentskými volbami s cílem politicky zdiskreditovat jednoho z prezidentských kandidátů. Jiný účel po tak dlouhé době od zveřejnění ani nepřichází v úvahu, protože všichni účastníci odborné diskuze jsou řádní občané bez jakékoli poskvrny jak v odborném, tak soukromém životopise, téměř morální etalony. Na vývoji koeficientu rezonance od 1.12.2022, kdy začalo jeho sledování, je možno ukázat, jak veřejnost pátrala po onom inkriminovaném videu nejenom po zveřejnění oné kauzy na stránkách PRAKu (4.12.2022), ale zejména po všech stáních u soudu (1.2., 3.3. a 7.6.2023). Video, které mělo na začátku prosince 2022 celkovou sledovanost cca 12000 jednotlivých adres, poskočilo ve sledovanosti až o 94 zhlédnutí za jediný den okolo 9.4.2023, kdy by teoreticky téměř dva roky od zveřejnění videa na Svobodném rádiu měla být sledovanost v řádu desetin až setin zhlédnutí denně. Koeficient rezonance se tak dostal na historicky nejvyšší úroveň (v rámci mých databází cca 250 videí z různých mediálních kanálů), a to na hodnotu R=292,9 dne 11.3.2023. Tedy video vidělo více než 300x více diváků, než obvykle by bývalo v daný čas. Video tak přispělo k širší osvětě veřejnosti o událostech v Katyni a o poznání, že ne všechny události se musely přihodit tak, jak o tom dnes tvrdí současná nomenklatura a mainstream.

Výstřižek3

Obr. 3 – Vývoj koeficientů rezonance videa diskuze o Katyni (2.7.2020)

S kauzou Katyň je bezprostředně svázáno i odborné video o překladech odborných textů Juraje Václavíka (Jiřího Šifrína) z 12.11.2021 (https://www.youtube.com/watch?v=PqeGNFu6BtA) . Ten překládal především odbornou ruskou literaturu z vydavatelského domu „Zakázané vzdělání“. Přestože toto video nebylo nijak zmíněno v kauze Katyň, ohlas politického procesu s Dr. Skálou a Ing. Václavíkem přivedl diváky a posluchače i k tomuto videu a jak je vidět, po roce zapomnění, dosáhl koeficient rezonance R v průběhu procesu „Katyň“ a soudních přelíčeních až hodnot 55, tedy extrémně vysokých, zejména při tak odborném tématu, jako jsou překlady zakázaných textů (Obr. 4).

Výstřižek4

Obr. 4 – Vývoj koeficientů rezonance videa diskuze o překladech odborných textů (12.11.2021)

Vývoj koeficientů rezonance R u politických kauz v ČR můžeme porovnat s koeficientem rezonance u videa analytického rozhovoru s prof. Mearsheimerem (University of Chicago) v pořadu UnHerd dne 29.11.2022 (https://www.youtube.com/watch?v=HBiV1h7Dm5E) o situaci na Ukrajině a o jejích souvislostech. Toto video do dnešního dne zhlédlo už více než 720000 jednotlivých diváků a koeficienty rezonance se neustále pohybují vysoko nad hodnotou R=1 pro „normální“ vzorek diváků, tedy ono video se dále šíří mediálním prostorem a velice rezonuje, zejména svým obsahem, který není konzistentní s vládní, evrounijní nebo i americkou propagandou, protékající jako splašky veřejnoprávními kanály.

Výstřižek5

Obr. 5 – Vývoj koeficientů rezonance videa diskuze UnHerd s prof. Mearsheimerem (29.11.2022)

Obdobný vývoj koeficientu rezonance R, jako u analytického videa s prof. Mearsheimerem, můžeme pozorovat u videa s protiválečným klipem R. Meye – Své syny vám nedám (https://www.youtube.com/watch?v=EkH007FV7LU). V obou případech (a nezávisle na sobě) divácká obec nacházela cestu k těmto videím na konci ledna 2023 a na začátku března 2023 v souvislostech s aktuálními událostmi na Ukrajině.

Výstřižek

Obr. 6 – Vývoj koeficientů rezonance videa Reinharda Meye (překlad a zveřejnění 20.11.2022)

Videa nebo také vývoj sbírkových účtů jsou schopny mapovat nálady ve společnosti a detekovat témata, která v mediálním prostoru rezonují a také zjišťovat příčiny oné vysoké rezonance.

Vlkův dovětek:

článek žádný  dovětek nepotřebuje. Ale  něco si neodpustím. Z grafů a doprovodného textu je  zřejmé jedno  – čím více  režim a  jeho propagandisté tlačí na pilu,  v nějakém konkrétním případě,  tím vyšší  je zájem společnosti o daný problém a následná odezva a  reakce.

Zdá se  že papaláši a jejich  nájemné hlásné trouby  jaksi nechápou,  že  člověk,  dbalý své duševní hygieny nemá, stejně jako za  bolševika prostě jinou možnost než takto reagovat a vypořádat se tak s tím propagandistickým tlakem. A utahování šroubů na  tom nic  nezmění.  Jen  dojde k vnitřní  emigraci. Tohle  všechno už tady  bylo.

*

převzato

5 1 hlasovat
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 1 rokem

Ve čtvrtek 29.6.2023 jsem si splnil svůj slib, byl jsem s megafonem před školou na Dlouhém lánu zařvat osazenstvu této školy, že bych tuto jejich školu přejmenoval na školu u “Dvou práskačů a sborovny plné zbabělých učitelů”, těm učitelům jsem tam řekl, že se za jejich zbabělost jednou budou stydět jejich potomci, že… Číst vice »