Kdy konečně vládu v USA převezme Leyenová, Jourová, Fiala, Rakušan, Lipavský a Černochová????

Jedním z kosířů jsem byl začátkem týdne upozorněn na text, který jsme se po dlouhém a těžkém přemýšlení rozhodl na Kose přeci jen vydat. Jako odstrašující příklad toho, co si ti odporní Putinovy trollové dovolují!!!

Dokonce ve Spojených státech!!! Kde onen sloupek vyšel na jakémsi pofidérním webu s názvem Naked Capitalism – Nahý kapitalismus. On už ten název dostatečně říká, co ten webík je zač.

No ale přeci jen….. každý zodpovědně smýšlející volič se musí cítit hluboce uražen, nanejvýš rozhořčen, ba krajně znepokojen, že si někdo z našeho krásného svobodného světa dovolí takovéhle svatokrádežné buřičské a kacířské srovnání našich demokratických politiků s kreaturami nacistického režimu!!!

No fuj!!! Nejprve jsem to okamžitě chtěl smáznout, ale pak mne napadlo, že vás s tím, čeho jsou naši nepřátelé schopni, musím stůj co stůj seznámit. Abyste znali a identifikovali včas ty hybridní fake news záškodníky, co je jim trnem v oku naše skvělá demokracie a kteří se neštítí žádné podlosti, aby ji zničili nebo aspoň poškodili!

Underestimate Russia at Your Own Risk: A Comparison of Hubris by Germany During WWII and Today’s Collective West

podle překladače

Podceňujte Rusko na vlastní nebezpečí: Srovnání arogance Německa během druhé světové války a dnešního kolektivního Západu

Na počest summitu NATO 11. a 12. července je vytvořeno srovnání toho, jak nacistické vedení ve druhé světové válce a dnešní kolektivní Západ podobně podceňovalo Rusko a přeceňovalo své schopnosti.

Navzdory drtivé převaze Ruska na Ukrajině západní představitelé a média nadále z velké části pumpují sluneční zprávy a splétají příběhy o ruském kolapsu.

Horečka stoupá a vypadá to, že možná, doufejme, že přijetí ztráty ve Washingtonu nabírá na síle.

Mezitím k neochotě či neschopnosti zastánců tvrdé linie objektivně posoudit úsilí proti Rusku dochází dnes stejně jako během operace Barbarossa. Jak píše Seymour Hersh :

Existuje obrovská propast mezi tím, jak profesionálové v americké zpravodajské komunitě hodnotí situaci, a tím, co Bílý dům a tisk ve Washingtonu na zádech promítají veřejnosti tím, že nekriticky reprodukují prohlášení Blinkena a jeho jestřábích kohort.

I to připomíná nacistickou ofenzívu proti Sovětskému svazu, kdy byl neúspěch před německou veřejností skrýván. K podobnostem přispívá i fakt, že jak velení Třetí říše, tak dnešní představitelé na Západě současně bagatelizují ruské vojenské schopnosti a donekonečna propagují hrozbu z Moskvy.

Hitler, podobně jako mnoho dnešních západních „odborníků“ a úředníků, se vysmíval údajné zaostalosti Ruska a zároveň propagoval hrozbu, kterou pro Západ představoval „slovanský bolševismus“. Vývoj jeho komentářů ukazuje, jak se pohybuje mezi neochotným přijetím a zoufalou nadějí, když mu pomalu docházejí jeho nesprávné výpočty ohledně Ruska. Je to cesta, kterou dnešní vlády na Západě stále objevují.

Na druhou stranu Goebbelovy deníkové záznamy rychleji přiznávají, že operace Barbarossa byla katastrofa.

Před operací píše, že neexistuje způsob, jak by SSSR mohl doufat, že se postaví „nejsilnější armádě v celé historii“ a dodává, že „považuji ruskou vojenskou sílu za velmi slabou, dokonce slabší, než věří Führer. Jestli je něco jisté, pak je to tohle.“

Německé vrchní velení skutečně předpokládalo rychlý kolaps sovětského odporu po vzoru bleskové války v Polsku, ale během několika týdnů po zahájení německé ofenzívy je jasné, že Berlín Rusy podcenil. A v zimě 1941-42 se nacistická válečná mašinérie zastavila 12 mil před Moskvou a pak se rozjela zpět. Odtud to šlo všechno z kopce.

Navzdory důkazům, že ruský odpor byl mnohem schopnější, než se předpokládalo, Hitler nadále mluví o ruské méněcennosti a rozpadu země celé měsíce, než si začne uvědomovat situaci. Čtěte společně s upřímnějšími Goebbelsovými deníkovými záznamy. připomíná dnešní bitvu uvnitř Blobu mezi realisty a protiruskými fanatiky.

Začneme Hitlerem a Goebbelsem a následuje vzorkování chybných výpočtů dnešního Západu.

Následující citace od Hitlera a Goebbelse jsou z „ Hitler’s Table Talk 1941-1944“ „ Tagebücher 1924-1945 “, v tomto pořadí.

Goebbels, 2. července 1941:

…boj je tvrdý a tvrdošíjný. Nemůžeme v žádném případě mluvit o procházce parkem. Rudý režim zmobilizoval lid.

Goebbels, 1. srpna:

Ve Führerově velitelství se také otevřeně přiznává, že se poněkud mýlili ve svém hodnocení sovětské vojenské síly. Bolševici odhalili větší odpor, než jsme tušili; zejména podcenili materiální zdroje, které měli k dispozici, byly větší, než jsme si mysleli.

Goebbels, 19. srpna:

Soukromě je Führer sám na sebe velmi podrážděný, že byl do takové míry – pokud jde o sílu bolševiků – sveden zprávami [německých agentů] přicházejících ze Sovětského svazu. Zejména podcenění nepřátelských obrněných vozidel a letadel nám způsobilo mnoho problémů. Hodně kvůli tomu trpí. Máme co do činění s vážnou krizí…

Goebbels, 16. září:

Totálně jsme podcenili sílu bolševiků.

17. října 1941. Hitler mluví s říšským ministrem Dr. Todtem a Gauleiterem Sauckelem:

Budeme se muset spokojit s úkolem přestavět ruskou trať, obnovit ji na normální rozchod. Je jen jedna cesta, která během všech těch posledních měsíců tažení sloužila armádám na centrální frontě – a kvůli tomu postavím pomník Stalinovi. Kromě toho raději vyráběl řetězy z bláta, než aby stavěl silnice!

Jaký úkol nás čeká! Máme před sebou sto let radostného uspokojení.

Hitler, 12. listopadu 1941:

Pro naši stranu je obrovskou úlevou vědět, že mýtus o Dělnickém ráji na východě je nyní zničen. Osudem všech civilizovaných států bylo vystavit se útoku Asie v okamžiku, kdy jejich životní síla slábla.

…Z hlediska jejich hodnoty jako bojovníků nebyly Čingizchánovy armády horší než armády Stalina (pokud vezmeme bolševismu to, co dluží materiální civilizaci Západu).

…Dáme domorodcům vše, co potřebují: hodně jídla a hnilobu. Pokud nepracují, půjdou na tábor, kde jim bude odebrán alkohol.

Hitler, 25. října 1941:

Nikdy jsem neviděl nikoho tak ohromeného jako toho ruského velvyslance, inženýra, který mi jednoho večera přišel poděkovat za to, že jsem nekladl žádné překážky návštěvě některých německých továren. Nejprve jsem se sám sebe ptal, jestli se ten muž nezbláznil! Předpokládal jsem, že to bylo poprvé, co viděl věci takové, jaké jsou, a myslím, že poslal své vládě indiskrétní poznámku na toto téma.

Hitler, noc z 5. na 6. ledna 1942.

Několik dní před naším vstupem do Ruska jsem Göringovi řekl, že čelíme nejtěžší zkoušce v naší existenci. Goering spadl z bidla, protože tažení v Rusku považoval za další pouhou formalitu.

V mém rozhodnutí zaútočit bez prodlení mě utvrdila informace, kterou přinesla německá mise, která se nedávno vrátila z Ruska, že jedna ruská továrna sama vyrábí více tanků než všechny naše továrny dohromady. Cítil jsem, že toto je konečný limit. Přesto, kdyby mi někdo řekl, že Rusové mají deset tisíc tanků, odpověděl bych: „Ty ses úplně zbláznil!

Rusové nikdy nic nevymyslí. Všechno, co mají, dostali od ostatních. Všechno k nim přichází ze zahraničí – inženýři, obráběcí stroje. Dejte jim ty nejdokonalejší bombardovací zaměřovače. Jsou schopni je kopírovat, ale ne vymýšlet. S nimi je pracovní technika maximálně zjednodušena. Jejich primitivní pracovní síla je nutí rozdělit práci do řady gest, která jsou snadno proveditelná a samozřejmě nevyžadují žádné přemýšlení.

Zničí neuvěřitelné množství traktorů, protože nejsou schopni provést sebemenší opravu.

Hitler, leden 1942:

Stalin předstírá, že byl hlasatelem bolševické revoluce. Ve skutečnosti se ztotožňuje s Ruskem carů a pouze vzkřísil tradici panslavismu. Bolševismus je pro něj pouze prostředkem, převlekem určeným k oklamání germánských a latinských národů. Kdybychom se v roce 1933 nechopili moci, vlna Hunů by se nám přehnala nad hlavami. Byla by zasažena celá Evropa, protože Německo by to nemohlo zastavit. Nikdo to netušil, ale byli jsme na pokraji katastrofy.

Hitler, 6. února 1942.

Existuje jedna věc, kterou mají Japonsko a Německo naprosto společnou – že oba potřebujeme padesát až sto let na strávení: my Ruska, oni pro Dálného východu.

Hitler, 19. února 1942:

Vždycky jsem nesnášel sníh; Bormanne, víš, vždycky jsem to nenáviděl. Teď už vím proč. Byla to předtucha.

Hitler, 22. února 1942:

Rus, jako jednotlivec, bojovný muž, byl vždy méněcenný. Rusové existují jen masově, a to vysvětluje jejich brutalitu.

Hitler, 19. dubna 1942:

Stručně řečeno, naší politikou v širokých ruských prostorech by měla být podpora jakékoli formy rozbrojů a schizmat.

Hitler, 19. července 1942:

Právě když obtíže východního zimního tažení na Východ dosáhly vrcholu, nějaký imbecil poukázal na to, že Napoleon, stejně jako my, zahájil své ruské tažení 22. června. Díky bohu jsem byl schopen čelit tomuto úsilí autoritativním prohlášením historiků, že Napoleonova kampaň ve skutečnosti začala až 23. června!

Hitler, 22. července 1942:

Neboť ve stejné době, kdy se Rusové snažili terorismem komunistické strany, stávkami, svým tiskem a všemi dalšími prostředky, které měli k dispozici, zajistit triumf pacifismu v naší zemi, budovali obrovskou armádu. Bez ohledu na namby-pamby výroky o humanitě, které tak horlivě šířili v Německu, ve své vlastní zemi dohnali své dělníky k úžasné míře vykořistění a sovětský dělník byl pomocí stachanovského systému naučen pracovat tvrději a déle než jeho protějšek. v Německu nebo v kapitalistických státech. Čím více vidíme poměry v Rusku, tím vděčnější musíme být, že jsme udeřili včas. Za dalších deset let by v Rusku vyrostla masa průmyslových center, nepřístupných útoku, která by produkovala zbrojení v nevyčerpatelných rozměrech, zatímco zbytek Evropy by se zvrhl v bezbrannou hříčku sovětské politiky.

 

Je velmi hloupé vysmívat se systému Stachanov. Výzbroj a výstroj ruských armád jsou nejlepším důkazem její účinnosti při nakládání s průmyslovou lidskou silou. Stalin také musí vzbudit náš bezpodmínečný respekt. Svým způsobem je to sakra chlap! Své modely, Čingizchána a ostatní, zná velmi dobře a rozsah jeho průmyslového plánování přesahuje pouze náš vlastní Čtyřletý plán. A není pochyb o tom, že je zcela rozhodnutý, že v Rusku nebude žádná nezaměstnanost, jakou najdeme v tak kapitalistických státech, jako jsou Spojené státy americké.

Hitler, 26. července 1942:

Je třeba dát Rusům za pravdu a přiznat, že se jim v tomto ohledu podařilo omezit moc monopolů a eliminovat soukromé zájmy. Výsledkem je, že nyní mohou hledat na celém svém území ropu, jejíž polohu a pravděpodobné rozšíření zkoumají odborníci s pomocí velmi rozsáhlých map. Tímto způsobem mohli nejen vysledovat průběh ropných žil, ale také si ověřili svá fakta a rozšířili své znalosti o zkušební vrty prováděné na náklady státu. Můžeme se od nich hodně naučit.

Hitler, 26. srpna 1942:

Pokud by Stalin dostal dalších deset nebo patnáct let, Rusko by se stalo nejmocnějším státem na světě a ke změně by byla zapotřebí dvě nebo tři století. Je to jedinečný fenomén! Zvýšil životní úroveň – o tom není pochyb; v Rusku už nikdo nehladoví. Postavili továrny tam, kde před pár lety existovaly jen neznámé vesnice – a továrny, velké jako Hermann Goring Werke. Postavili železnice, které ještě nejsou ani na našich mapách. V Německu se začneme hádat o ceny jízdného, ​​než začneme stavět trať!

Hitler, 28. srpna 1942:

Pokud jde o Rusy, jejich síly odporu jsou nenapodobitelné, jak dokázali v rusko-japonské válce. To není žádná nová vlastnost, kterou si náhle vyvinuli. Pokud se Stalinovi něco stane, tato velká asijská země se zhroutí. Jak vznikl, tak se rozpadne.

Soustředění úsilí na obranu Stalingradu je ze strany Rusů hrubou chybou. Vítězem ve válce je ten, kdo se dopustí nejmenšího počtu chyb a kdo má také slepou víru ve vítězství.

***

Vzorek podobných chybných výpočtů z dnešního kolektivního Západu:

5 způsobů, jak se ruská armáda rozpadá Business Insider 10. srpna 2015

 

Intelektuální selhání za ruským zpackanou invazí Royal United Services Institute. 1. dubna 2022. „…mohli bychom zvážit alternativní vysvětlení: že ruské neúspěchy odrážejí řadu dlouhotrvajících chybných předpokladů o moderním válčení, které zastávají široké segmenty armády.“

 

Zhroucení ruského vojenského stroje GIS Reports. 2. května 2022

 

Bližší pohled na některá vojenská selhání Ruska ve válce na Ukrajině NPR. 3. května 2022

 

Jak Putinova válka na Ukrajině zničila Rusko Journal of Democracy. 10. května 2022

 

Připravte se na zmizení Ruska The Hill. 13. května 2022

 

Ruské síly ohromily poté, co velitel poslal vodku místo posil Daily Express. 16. května 2022

 

Uvnitř ruského vojenského kolapsu na Ukrajině The Spectator. 21. května 2022

 

Institut moderní války RUSKÉ POTEMKINSKÉ ARMÁDY ve West Pointu. 23. května 2022

 

NEPOSTAVENO PRO ÚČEL: NEŠŤASTNÝ NÁVRH RUSKÉ VOJNY Válka ve skalách. 2. června 2022

 

Nová ruská ofenzíva má za úkol projektovat sílu, která nemůže udržet TIME. 6. června 2022

 

Trapný opilecký festival ruských vojáků na Ukrajině vybízí k zákazu alkoholu každý den. 6. července 2022

 

Strategie proti Rusku funguje a musí pokračovat ve vnější činnosti Evropské unie („ Diplomatická služba Evropské unie “). 14. září 2022

 

Putinovo ruské impérium se hroutí stejně jako jeho sovětský předchůdce Atlantská rada. 17. září 2022

Panika, protesty po Putinově „částečné mobilizaci“ Deutsche Welle. 21. září 2022

 

Putin může povolat všechny vojáky, které chce, ale Rusko je nemůže trénovat ani podporovat CNN 22. září 2022.

 

Ruská armáda ukazuje zvýšenou slabost ve válce na Ukrajině – Britský vojenský šéf Reuters. 30. září 2022

 

„Propast kolapsu“: Putin čelí „nezvratné“ porážce, když vojáci opouštějí loď Washington Examiner. 3. října 2022.

 

Vítězství Ukrajiny „téměř hotová věc“: Vojenský expert na to, jak ruská invaze implodovala Salon. 11. října 2022. „…i přes snahy ruské armády o modernizaci zůstává z velké části vedena slavným Stalinovým diktátem, že „kvantita má svou vlastní kvalitu“. To možná byla pravda, když došlo na obranu Sovětského svazu proti Hitlerovi v roce 1941, ale realita válčení v 21. století toto prohlášení značně zkomplikovala.“

 

Desítky mobilizovaných ruských vojáků se rvou na ulici poté, co se opili vodkou, protože „čelí zkáze“ na ukrajinské frontové linii Daily Mail. 6. listopadu 2022

 

Blowing Hot and Cold: Ruský vojenský kolaps se zrychluje. Co teď? Centrum pro analýzu evropské politiky. 20. listopadu 2022. „V minulosti byl generál Winter velkým spojencem Ruska. Teď ale Ukrajině pomáhají chladné měsíce. Její vojáci jsou lépe vybaveni, lépe vycvičeni, lépe vedeni, lépe se s nimi zachází, a proto jsou více motivovaní. Naproti tomu Rusové platí cenu za endemickou neschopnost a korupci svého systému.

 

Putinovo Rusko by se mohlo v příštích pěti letech rozpadnout ve švech, Yahoo UK. 25. listopadu 2022. „Generál Sir Richard Shirreff, starší důstojník britské armády ve výslužbě a bývalý zástupce nejvyššího velitele spojeneckých sil NATO v Evropě, řekl, že Putinova sevření Ruska je „v ohrožení“, protože postup Ukrajiny pokračuje a je vidět, že válku prohrál. . Sir Richard, který se v Times Radio zeptal, odkud Rusko jde, řekl: „Putin tuto válku prohrál a bude chvíli trvat, než upustí cent. Kam jde Rusko? Myslím, že celou cestu z kopce.“

 

Putinova válka. Deska: ‚Vyšetřování Times založené na rozhovorech, odposleších, dokumentech a tajných bitevních plánech ukazuje, jak se „procházka parkem“ stala pro Rusko katastrofou.‘ New York Times. 16. prosince 2022. „Ruští vojáci jdou do bitvy s malým množstvím jídla, několika kuliček a návodů nabraných z Wikipedie ke zbraním, které sotva vědí, jak je používat. Proplouvají Ukrajinou se starými mapami, jako je tato z 60. let, sebranými z bitevního pole, nebo bez map. Mluví na otevřených linkách mobilních telefonů , odhalují své pozice a odhalují neschopnost a nepořádek ve svých řadách. Toto je vnitřní příběh historických ruských selhání.“

 

Téměř polovina špičkových zahraničněpolitických expertů si myslí, že Rusko se do roku 2033 stane zhrouceným státem nebo se rozpadne, podle nového průzkumu Business Insider. 9. ledna 2023

 

Přepis: Světová scéna: Ukrajina s Victoria Nuland Washington Post. 23. února 2023. „Myslím, že to strašně strašné ruské vojenské plánování a arogance, která je pod ním – víte, pamatujete si, že v těch prvních týdnech byly 20-, 30kilometrové konvoje ruských kamionů sedících na Ukrajině, víte, s – pod širým nebem, sedící kachny za ukrajinský útok, ale také skutečnost, že Putin byl ochoten obětovat tolik z budoucnosti své země pro tuto imperiální ambici, pro tento sen o dobytí. Víte, v některých kategoriích ztratil téměř polovinu svého vojenského arzenálu, zejména pozemní síly, ale také letectví, to, víte, on je – milion lidí, většinou mužů, raději uprchlo z Ruska, než aby za něj bojovali, těch 200 000 Rusové jsou zabiti nebo zraněni. Takže, víte, to je obrovský závazek pro zemi, která ještě nenaplnila svůj evropský potenciál.

 

Důsledky války na Ukrajině: Bezútěšný výhled pro Rusko RAND Corporation. 28. února 2023. „Největšími problémy Ruska byly jeho strategické nesprávné výpočty, nekoherentní taktické provedení a špatná kvalita ruských vojáků. Nedostatky vlastní absolutistické vládě vysvětlují chybné výpočty. Endemická korupce Ruska může spočívat v jádru mnoha jeho nedostatků, až po chování jeho důstojnického sboru. Jejich výkon v poli odhaluje nedostatečné plánování, neadekvátní výcvik a pozoruhodnou lhostejnost k blahobytu ruských vojáků, s nimiž se zachází jen o málo víc než s potravou pro děla. Dalším problémem ruské armády je strach převzít iniciativu. Sovětské vojenské rčení: „Iniciativa trestá iniciátora“ je v ruské armádě stále aktuální.

 

Rusko přichází o vojáky tak rychle, že se mohou do konce roku „zhroutit“: Bývalý generální Newsweek. 17. března 2023. „Ben Hodges, důstojník americké armády ve výslužbě, který sloužil jako velící generál v armádě Spojených států v Evropě, předpověděl, že by se ruské síly mohly do konce roku ‚zhroutit‘ a podlehnout bitvě o vyčerpání na Ukrajině.“

 

Totální kolaps a rozpad Putinova Ruska již začal a Západ musí být připraven vypořádat se s následky, předpovídá nejvyšší představitel Zelenskyj Daily Mail. 4. dubna 2023. „Oleksij Danilov, tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany, řekl, že Západ musí být ve vysoké pohotovosti, protože v minulosti nebyl připraven na rozpad Sovětského svazu. Řekl, že Kyjev věří, že se Rusko během několika příštích let „velkolepým“ způsobem rozpadne.

 

EXKLUZIVNĚ: Ruští vojáci se budou „třást strachem“ z rozhodnutí Spojeného království dodat Ukrajině rakety Storm Shadow, říká americký plukovník Daily Mail 12. května 2023.

Projev ministra Blinkena: „Strategické selhání Ruska a bezpečná budoucnost Ukrajiny.“ 2. června 2023. „Dnes chci popsat tento a mnoho dalších způsobů, jak byla Putinova útočná válka proti Ukrajině strategickým selháním, které výrazně snížilo moc Ruska, jeho zájmy a jeho vliv na nadcházející roky. “

 

Putin se v sobotu podíval do propasti – a zamrkal na Davida Ignatia, Washington Post. 24. června 2023. „Rychlost, s jakou Putin ustoupil, naznačuje, že jeho pocit zranitelnosti může být dokonce vyšší, než se analytici domnívali. Putin možná zachránil svůj režim v sobotu, ale tento den si budeme pamatovat jako součást rozpadu Ruska jako velmoci – což bude Putinovo skutečné dědictví.

=====================================================

Také vám vyletěl tlak nad těmi ohavnými paralelami??? Já rozhořčením skoro nemohu dýchat a uvažuji, jestli nemám zavolal na 112 pro rychlou… Něco tak odporného a zákeřného!!! Jsem do hloubi svého já zhnusen a rozčilen!

Tohle si nedám líbit! Nesmím!

Nevím co s tím…. Jsme zdrcen….

Takže to zkusím takhle:

Zdá se, že vláda USA je natolik slabá, že si neumí na americkém internetu zjednat pořádek a dovolí tam takovouhle podvratnou a rozvratnou ideologickou subverzi!!!

Vyzývám NATO, vyzývám Evropskou unii, vyzývám vládu České republiky, vyzývám Jakuba Jandu, Boba Kartouse, Jana Cempera, a Pavla Šafra – udělejte s tím okamžitě něco, abyste to zatrhli!

Jak to že Stoltenberg, Leyenová, Jourová, Pavel, Fiala, Lipavský Rakušan, Černochová, Pekarová Adamová, Vystrčil, Němcová a spousty a spousty dalších, co si ví tady u nás v Evropě vždycky rady s ruskými záškodníky a jejich pomahači, nic, doslova nic nepodniknou, když se ta Putinova hniloba objeví ve Spojených státech???!! Když už nezasáhnou, jak bych právem očekával, jak to, že Bidena nevarují, nenapomínají a ten nestydatý Nahý kapitalismus může takovéhle utrhačské a zlé texty publikovat?!

Fialu a Jourovou na ty zlolajné štváče! A Rakušana taky! Je nejvyšší čas jim ty jejich rejdy zatrhnout!!!! Nemilosrdně, nekompromisně! Jsem rozhořčen na nejvyšší možnou míru. Ještě více, než když fiala upravil nám důchodcům inflační valorizaci!!!

Vyzývám jmenované i nejmenované, co drží klíče – udělejte s tím něco! Nepochybuji, že každý kosíř se ke mně a mé žádosti připojí! Proto jsem to také vydal. Abyste se připojili!

P.S.

ale tihle podvraceči a rozvraceči jsou nejen v Spojených státech, ale s lítostí zahanbením konstatuji, že také v Česku a dokonce i na Kose! Nebudu je trpět Protože než tenhle text našel svou finální podobu, přišel mi od kohosi, koho si okamžitě škrtám ze svého adresáře, následující mail:
Vlku,

vojenský analytik Visinger je téměř nejspolehlivější zdroj, který dokáže nejlépe předpovědět co se na ukrajinské frontě stane.
Jen k tomu musíte vždycky dát „opačné znaménko“:

  • 11.05.2022 – Analytik: Putinova armáda v panice. Ukrajinci mohou u Charkova brzy dojít k hranici
  • 22.06.2022 – Dobytí Severodoněcku je strategicky bezvýznamné, míní analytik Visinger
  • 27.09.2022 – Visinger: Putin může padnout každým dnem, čelí obřímu tlaku nacionalistů
  • 06.12.2022 – Putin se sám zahnal do kouta, jeho armáda kolabuje, říká vojenský expert
  • 12.01.2023 – Visinger: Rusko se brzy pokusí o poslední zoufalý útok, pro Putina možná fatální
  • 12.02.2023-Visinger: Ukrajinci to budou chtít do listopadu ukončit, nelze vyloučit, že se jim to podaří už v létě.
  • 24.02.2023 – Visingerův scénář: Ustát ruský tlak, přejít do protiútoku, pak si vzít zpět Krym
  • 14.06.2023 – Ukrajina chystá svoji operaci Cobra, říká Visingr. Ukazuje na Starobilsk
  • 14.07.2023 – Visinger: Jsme zmlsaní. Ukrajinci ničí Rusy účinně zevnitř, dostřelí až na Moskvu

No řekněte, není tohle rovnou na mašli? Ne tohle na Kose rozhodně nehodlám trpět, natož sebeméně podporovat! Chci být jako Pavel Šafr, Jindřich Šídlo, David Železný, Milan Fendrych, Teodor Marjanovič a další a další hvězdy té jediné české správné žurnalistiky. Samozřejmě také Lukáš Visinger. Tohle je moje příští meta!!! Zejména když, jak v podstatě denně dokazuji, že už nedá spolehnout ani Washington Post, NY Times, CNN, WSJ, Financial Times, Times, Guardian, Welt, Newsweek, The Hill a vlastně žádný velký americký nebo západní zdroj! Tam všude už pronikl defétismus, ruská propaganda a narativ. Jen český/slovenský mainstream v čele s ČT statečně odolává. Nějak k tomu budu muset přispět…. Jenže jak? Co jsem já proti Washington Post nebo CNN?

*

Autor: Petr Vlk, zdroj: Kosa zostra

***

Děkujeme všem, kteří nás podporují finančními dary posílanými na

účet Nové republiky č. 2300 736 297 / 2010.

Pomáhá nám to při tvorbě webu a překladů, pořádání akcí, tvorbu podcastů, natáčení debat a panelových diskuzí. Vážíme si toho a jsme vám zavázáni!

Vaše Redakce Nové republiky

4.2 6 hlasy
Hodnocení článku
6 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 10 měsíci

Bohužel jsme se vrátili v čase do doby nacistů a jsou tak blbý a namyšleni že se opět pokouší dobít Rusko. To jim nestačí jak efektivně Rusové bojují a hypersonické rakety proti kterým nemají obranu nebo torpéda Poseidon a v záloze mají určitě další pro nás neznámé zbraně.

Hokarc
Hokarc
před 10 měsíci

Novodobá morová rána má zkratku EU. A v titulku uvedení eunuchové, by měli být hnáni k odpovědnosti, za šíření nakažlivé nemoci.

kutnohorsky
kutnohorsky
před 10 měsíci

Podle posledních průzkumů Putin v drtivé většině opět vyhraje volby. Starý záložák se diví nad strategiemi válečných zpravodajů. Co novinář to blb. Opravdu mám věřit tomu, že Rusové staví makety raket, tanků dokonce i nákladních vozů? Že velení je neschopné a vojáci zbabělci? Že nemají střelivo, mají staré zbraně a stále jen někde ustupují?… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  kutnohorsky

A to mají ti Rusové ještě štěstí, že vyrábí takové pračky a chladničky, ze kterých po rozebrání dokáží složit hypersonickou raketu.

Anonym
Anonym
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

🙂

Primak
Primak
před 10 měsíci

Obsáhlé srovnání současné situace s tou před více než 80 lety – obě se daj nazvat Drang nach Osten. A skoro si můžeme myslet, že tehdá byl Hitler podobně vmluven do toho Drangu, jako je Zelenský dnes, oba pro stejný účel: zničit Rusko. Zajímavá je rozsáhlá diskuze pod tím originálním článkem, vše… Číst vice »