Západ ztrácí kontrolu nad cenou zlata

Pro Kosu objevil AŠ

Zlato prolíná celými dějinami lidstva. Vedlo se kvůli němu nespočet válek a nejspíše ještě i v budoucnu povede. Bylo vždycky symbolem bohatství a výjimečnosti. A ve světě papírových snů o bohatství a dnes už ani ne papírových , nýbrž jaksi iluzorních i digitálních nul a jedniček se nepochybně dostaneme opět do bodu, kdy se ukáže jako nezastupitelný thesaurační fenomen. Protože ho ani nelze natisknout, ani zdevalvovat, ani na superpočítačích naentrovat . A tak dále. U zlata platí jen dva stavy – máš ho/nemáš ho. Zlato je prostě zlato.

Když ho nemáš, tak existuje jen možnost ho ukrást/zabavit těm, co nějaké mají. Ale to se nikdy neobejde bez velkého křiku a vády. Zatímco taková 30% inflace proběhla, alespoň v tuzemsku -v naprostém klídku. Kdy zcela neschopná vláda doslova okradla každého českého občana nejméně o 30% jeho finančních aktiv. Myšleno kumulovaně za dobu její vlády. A dodávám nejméně.

Ale zpět k tématu tohoto článku, kterým je zlato a speciálně jeho pozice ve světě. Myšleno především tom západním.

Myslel jsem si, že mám věci kolem zlata, respektive textové zdroje jakž takž zmáknuté.. Ale AŠ mne vyvedl z omylu, když mne upozornil na specializovaný německý web Goldseiten.de o němž jsem neměl ani potuchy a na něm na konkrétní článek o zlatu ve vztahu ke kolektivnímu Západu, který tam vyšel pod názvem

Der Westen verliert die Kontrolle über den Goldpreis

v překladu

Západ ztrácí kontrolu nad cenou zlata

Na globálním trhu se zlatem došlo k zásadní změně. Východ vytlačil ceny zlata výše, zejména na konci roku 2022 a v prvních měsících roku 2023, čímž narušil dlouhodobou cenotvorbu zlata Západu. Až donedávna řídily západní institucionální peníze cenu zlata na velkoobchodních trzích, jako je Londýn, většinou na základě skutečných úrokových sazeb.

Zlato se kupovalo, když reálné úrokové sazby klesaly a naopak. Od konce roku 2022 do června 2023 však ceny zlata vzrostly o 17 %, zatímco reálné úrokové sazby zůstaly víceméně beze změny a západní instituce byly čistými prodejci. S největší pravděpodobností východní centrální banky, stejně jako soukromá poptávka v Turecku a Číně, tlačily ceny zlata výše.

Úvod

Přibližně období 90 let, které skončilo v roce 2022, se zlato tzv. uložené nad zemí pohybovalo ze západu na východ a zpět v souladu s klesající a rostoucí cenou zlata. Západní instituce stanovovaly cenu zlata a nakupovaly od východu v býčích dobách. V dobách medvědů se Západ prodával Východu.

Pokud se podíváme blíže na období 2006 až 2021, hlavním důvodem, proč západní instituce nakupovaly nebo prodávaly zlato, byla 10letá sazba TIPS, což je očekávaná 10letá reálná úroková sazba (nebo zkráceně „reálná sazba“ ) na americké státní dluhopisy odráží. Fyzická cena zlata byla primárně stanovena na londýnském trhu se zlatem a v menší míře ve Švýcarsku. Obchodování se zlatem v Londýně lze rozdělit do tří kategorií:

1. Instituce, které přímo nakupují a prodávají „velké tyčinky“ (váha 400 uncí).

2. Obchodování velkých objemů drahých kovů prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF).

3. Arbitráž, tedy obchody těch, kteří nakupují a prodávají v Londýně, aby využili cenových nesrovnalostí mezi cenou futures COMEX a londýnskou spotovou cenou. Londýn v tomto smyslu slouží jako „sklad“ pro futures burzu COMEX.

Jak uvidíme níže, sazba TIPS, čistý dovoz zlata do Spojeného království (kladný nebo záporný), západní ETF a otevřený úrok na COMEXu byly korelovány s cenami zlata. Tedy do té doby, než koncem února 2022 vypukla válka na Ukrajině a věci se začaly měnit.

Otevři v novém okně

Vzhledem k tomu, že celní údaje byly o několik měsíců zpožděny a údaje World Gold Council o nabídce a poptávce zveřejňované čtvrtletně, budeme v tomto článku pokrývat globální trh do června 2023. Prozkoumáme, jak se zlato stává méně citlivým na reálné úrokové sazby a jak Londýn ztrácí svou roli v cenotvorbě zlata.

Západ ztrácí svou moc v ceně zlata

Začněme tím, že se podíváme na korelaci mezi reálnými úrokovými sazbami a zlatem. Všimněte si, že osy výnosů TIPS jsou v níže uvedených grafech převrácené, protože vyšší úrokové sazby se promítly do nižších cen zlata a naopak.

Otevři v novém okně
Otevři v novém okně

Od března do září 2022 výnos TIPS prudce vzrostl (v grafu dolů), ale ceny zlata reagovaly méně pesimisticky, než dříve naznačoval „sazbový model“. Vzhledem k tomu, že Londýn byl v tomto období stále čistým vývozcem, docházím k závěru, že za cenu byl stále zodpovědný Západ. Pak ale přišlo třetí čtvrtletí roku 2022. Od konce října 2022 do června 2023 sazba TIPS téměř neklesla, zatímco ceny zlata vzrostly o 17 %.

Je pozoruhodné, že Západ nevytlačil ceny zlata výše, o čemž svědčí čistý export Spojeného království, klesající zásoby obchodované na západní burze a klesající otevřený zájem COMEX. Nejprve k měsíčnímu čistému odlivu z Velké Británie. Cena samozřejmě nebyla stanovena v Londýně, protože Spojené království bylo čistým prodejcem, zatímco cena rostla. Jak můžete vidět na obrázcích 1 a 4, je to bezprecedentní.

Otevři v novém okně

Podobný obrázek se objeví, když vezmeme v úvahu toky zlata přes Švýcarsko, druhý největší západní trh fyzického zlata a největší zpracovatelské centrum na světě. Poprvé od doby, kdy byly k dispozici měsíční údaje, ceny zlata po několik měsíců vzrostly, zatímco Spojené království a Švýcarsko jsou společnými čistými vývozci.

Otevři v novém okně

Není překvapením, že podíly západních ETF, z nichž většina je domicilem v Londýně a Švýcarsku, za poslední tři čtvrtletí poklesly.

Otevři v novém okně

Západní instituce, které obchodují přímo se zlatem nebo využívají ETF, také dominují na burze derivátů COMEX. Stejný trend lze pozorovat na COMEXu: otevřený zájem o zlato ve sledovaném období poklesl.

Otevři v novém okně

Východ v nákupní zlaté horečce 

Pokud Spojené království a Švýcarsko byly čistými vývozci, komu prodaly? Velká Británie vyvážela zlato hlavně do Švýcarska. Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme jen zjistit, do kterých zemí Švýcarsko vyváželo, a ověřit, že tyto země tento kov dále neprodávaly. Švýcarský celní úřad umožňuje uživatelům sledovat tok zboží podle kontinentů. Švýcarsko bylo zjevně velkým čistým vývozcem do Asie, když ceny zlata vzrostly.

Otevři v novém okně

Pojďme se podívat, kdo z hlavních odběratelů Švýcarska v Asii mohl tlačit cenu zlata nahoru. Indie to nebyla, protože Indové, stejně jako většina lidí na východě, jsou citliví na cenu. Od října do června indický čistý dovoz zlata klesal, s výjimkou června, kdy cena opět vzrostla.

Otevři v novém okně

Soukromá čínská poptávka možná tlačila cenu zlata poněkud nahoru. Přestože jsou Číňané obecně citliví na cenu, čistý dovoz na pevninu byl v listopadu a prosinci 2022 a v únoru a březnu 2023 překvapivě silný.

Otevři v novém okně

Čistý dovoz Turecka dosáhl historického maxima v lednu 2023, když turecká lira nadále oslabovala a Turci uprchli do nemovitostí, zboží dlouhodobé spotřeby a samozřejmě zlata. Po lednu začala turecká centrální banka blokovat dovoz a prodala 156 tun svých oficiálních zlatých rezerv na domácím trhu, aby ochránila liru. Na ceny zlata měla nepochybně vliv soukromá turecká poptávka, zejména během ledna.

Otevři v novém okně
Strana 4 –

Otevři v novém okně

Dobrým indikátorem obratu trendu jsou čisté toky do východního obchodního centra Hong Kong. Normálně by byl Hongkong čistým dovozcem, když cena klesá (a naopak). V poslední době je však Hongkong čistým dovozcem, zatímco cena vzrostla. Centrální banky mohou nakupovat v Hongkongu, zpeněžovat zlato lokálně a repatriovat kov mimo rozsah veřejných celních údajů. Zlato držené centrálními bankami („měnové zlato“) není zahrnuto v celních údajích.

Otevři v novém okně

Nedávný čistý dovoz Hongkongu, i když není příliš působivý, by mohl být známkou většího rozvoje. Když centrální banky nakupují v Hongkongu, mohou nakupovat kdekoli. Hlavními podezřelými jsou nezápadní centrální banky tajně nakupující zlato, protože držení dolarových aktiv se od roku 2022, kdy se USA zmocnily oficiálních ruských dolarových rezerv, stalo riskantnějším. Tyto centrální banky mají ovšem motivaci motivaci nakupovat zlato potají, jinak by cena vyletěla nahoru a oni by za své peníze dostali méně.

Světová rada pro zlato (WGC) vydává čtvrtletní odhad založený na terénním průzkumu společnosti Metals Focus, kde odhaduje, kolik že centrální banky nakoupily. Od ukrajinské války jsou tyto čtvrtletní odhady mnohem vyšší, než jaké centrální banky jako celek hlásí MMF. S největší pravděpodobností skryté nákupy centrální banky vytlačily cenu výše.

Otevři v novém okně

Závěr

Nejlogičtějším vysvětlením nedávného chování zlata je kombinace tajných nákupů centrálních bank rozvíjejících se trhů a silné soukromé poptávky v Turecku a Číně. Je možné, že odhady WGC ohledně skrytých nákupů centrálních bank jsou podhodnocené, protože tyto odhady klesly na konci roku 2022 a na začátku roku 2023.

Jak si někteří z vás možná všimli, cena zlata v amerických dolarech v posledních měsících tohoto období klesla a Londýn byl stále čistým vývozcem. Možná, že Západ znovu získá kontrolu nad cenou. Neočekávám však, že by cena zlata klesla na úrovně, které naznačuje model sazeb.

Nákupy centrálních bank pravděpodobně zůstanou silné. „Nadále věříme, že oficiální sektor zůstane v dohledné budoucnosti významným kupcem zlata… protože se očekává, že faktory, které v posledních letech povzbuzovaly správce rezerv ke zvýšení svých zlatých rezerv, budou pokračovat,“ napsala agentura Metals Focus. Srpen.

Budeme muset počkat a uvidíme, zda se Východu podaří tlačit ceny zlata výše a oslabit kontrolu Západu nad cenou. Pokud tomu tak bude, zlato přestane v jistí míře být dolarovým derivátem a bude více kotvou pro mezinárodní měnový systém.

***

Autor článku na webu Goldseiten.de má v mnoha ohledech pravdu.

Západ kontroloval a stanovoval cenu zlata

Já osobně bych spíše řekl, že Západ nestanovoval cenu nýbrž sní dlouhodobě manipuloval. Samozřejmě tak, jak se mu zrovna hodilo. A hodí. World Gol Council, který nastavuje fixace na zlatě s nimi evidentně brutálně manipuluje. Jinak není možné, aby v historicky vysoké inflaci a to celosvětově už dávno nevystřelila minimálně na 2500 USD za unci – v českém ekvivalentu někam nejméně k 55 00/unce. A aby se zlato motalo stabilně někde kolem úrovně 2000USD a 43 000Kč. Prostě jako ochrana hodnoty při inflaci za mne poslední dva roky těžce zklamalo. Ale na rozdíl od takové ropy jeho cenu netvoří producenti kovu, nýbrž jakýsi soukromý výbor, sedící v Londýně.

-Západ ztrácí kontrolu protože použil dolar a zmražení státních rezerv jako zbraň

Ten článek jasně dokazuje přímou souvislost s nákupy zlata zejména centrálními bankami nezápadních zemí s tím, co kolektivní Západ provedl především Rusku se zmrazením jeho valutových a zlatých rezerv, do té doby umístěných na Západě. O tomhle Kosa opakovaně psala, hned jak s e to stalo, že to nutně vyvolá reakci nejen Ruska, ale spousty dalších zemí, které budou usilovně nyní hledat cesty, jak se podobné zkušenosti vyhnout. Zlato je k tomu ideální nástroj. V Londýně, USA nebo Švýcarsku jej skladovaly různé země především kvůli tomu, že to bylo pohodlné a operativní, pokud s ním hodlaly častěji obchodovat. Nyní nepochybně Saudi už zjistili, že zlato v trezorech v Rijádu je daleko jistější a trh se dá vybudovat. Buď přímo v Saudské Arábii nebo někde poblíž. A vůbec nepochybuji, že se tak v blízké budoucnosti stane. Vedle už existujícího nezápadního obchodního centra v Hong Kongu přibude nepochybně i nové někde na Arabském poloostrově. Možná Saudská Arábie, možná Emiráty, ale já bych spíše tipoval Kuvajt. Pro jeho neutralitu. Která jistě konvenuje zemím jako Turecko nebo Irán. Které navíc nehodlají posílit globální pozici Saudů jako Goldmakera. Problémem jsou z hlediska potencionálních obchodníků ze zemí mimo kolektivní Západ americké intervenční jednotky v regionu. Ale k přesunu značného množství obchodů se zlatem mimo západní centra rozhodně dojde. A rychle. Tohle není jako bájná dedolarizace, jenž je během na hodně dlouhou trať, jakkoliv běžci už jsou na trati. Zlatou burzu lze vybudovat mimořádně rychle. Jestliže se najdou velcí dodavatelé! Graf produkce desítky největších světových těžařů zlata zde jasně dokládá, že by to neměl být žádný fatální problém. Pět z nich je členem BRICS nebo s úzkými vazbami na BRICS:

Výstřižek

Když budou dodavatelé, kupci přijdou jistě sami.

Zlato je podhodnoceno. Už jsme na příkladu selhání jeho role jako protiinflační kotvy na tento fenomen upozornil. To ovšem není všechno. V minulosti tenhle speciální kov se používal jen ke dvěma účelů – jako měnový faktor nebo pro šperkařskou výrobu. Dnes přibyla role třetía možná nejzásadnější – zlato se stalo PRUMYSLOVOU surovinou. Moderní technologie se bez něj vůbec neobejdou. Žádný výrobek s podílem elektroniky bez něj neexistuje. A z podstatné části jde o tzv. ztracené zlato, protože se nevrací, z podstatné části recyklací zpět do oběhu. Což ani u měnového ani u šperkařského zlata neexistuje. Takže zlato fakticky ubývá, což by samo osobě normálně hnalo jeho cenu vzhůru. A ono nic. Proč? Proto WGC a jeho cenové manipulace.

Autor navíc opomenul jeden důležitý faktor a tím je obecný přesun bohatství z kolektivního Západu na řekněme – globální Východ. Zlato, míněno měnové a šperkařské, si může dovolit nakupovat jen ten, kdo má peníze navíc. Ten kdo žije z ruky do úst nebo na dluh na nákupy zlata může zapomenout. A západní země jsou dneska globálním dlužníkem. Před totálním kolapsem jeho měn nás chrání jen zcela dominantní postavení dolaru ve světě financí. Ale jakmile Západ ztratí určitou významnější část cenotvorby zlata, pak se zatřese jeho celý finanční systém v základech. A Washington ani nikdo jiný s tím nemůže nic moc dělat. Už jsme si ukázali, že první a třetí světový těžař zlata je mimo jeho dosah a tři další z prvních deseti v podstatě také.

Ne ani tenhle boj o kontrolu nad cenami zlata neproběhne den ze dne. Ale v každém případě platí, že by nejspíše neproběhl vůbec nebo výrazně, opakuji – výrazně pomaleji a opožděně, kdyby si kolektivní Západ neumanul vztáhnout ruku na ruské státní rezervy. Ta reakce přes zlato a nejen přes něj prostě musela přijít.

Gratuluji kolektivně západním papalášům! A nám všem.

2.6 15 hlasy
Hodnocení článku
10 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Praded
Praded
před 10 měsíci

Zlato má cenu ocancaď po cancaď. Naše rodina s tím má zkušenosti. Když jsme odjížděly z Volyně, byl problém prodat krávu za jednu zlatou pětku ,která po příjezdu do Čech měla hodnotu 20 pecnů chleba. Zlato je dobré pro uchování hodnoty, ale v hodně dlouhém čase.

maxim
maxim
před 10 měsíci

Jooo, zlato je víc než papír, ale to v současném kapitalismu není pravda, celá kapitalistická ekonomika s jejími protagonisty je totálně debilní, a nedokaže to na sobě poznat …. Prozradím velké tajemství …., socialismus budovaný komunisty byl návratem k finančnímu rozumu, hospodářství bylo organizováno kapitalisticky (korporace byly státní místo soukromých) a jenom byl rozdíl ve… Číst vice »

maxim
maxim
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  maxim

Socialistický stát si půjčoval sám od sebe, ale kapitalistický genialismus vytvořil systém kde státy bez dluhu nemůžou existovat a musí si půjčovat od mezinárodního finančního kartelu a dobrovolně se nechat okrádat finačními podvodníky prostřednictvím “kvantitativního uvolňování” -paděláním peněz … Socialistický stát vytvářel v případě potřeby investičního rozvoje nové peníze jako všechno podle plánu,… Číst vice »

Praded
Praded
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  maxim

Příklad: Předseda hospodářské komory vysvětluje, že je potřeba pro emerickou firmu ve Valašském Meziříčí, která chce rozšířit výrobu elektroniky, investicí 40 miliard, ale za podmínky, že stát dá na to dotaci 20 miliard. Tomu říkám kapitalizmus.

maxim
maxim
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  maxim

Ještě přidám něco pro konspirátory, kteří vidí problémy kapitalistického hospodářství ve vlastnictví a ovládání zmíněného mezinárodního finančního kartelu pochybným “židovským etnikem”, to má být podle nich jediný problém, který kazí geniální kapitalismus … Jooo, velký kulový …, ten problém je v tom že si státy půjčují od těchto podvodníků .., kdyby to… Číst vice »

Ludvik
Ludvik
před 10 měsíci

10.09.2023 12:32
Делийская декларация лидеров «Группы Двадцати»
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1903711/

Jako z jiného světa, skoro neuvěřitelné…

Naposledy upraveno před 10 měsíci uživatelem Ludvik
cablik
cablik
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  Ludvik

Jo jedou si svou ale globalistické šílené záměry padnou i s USA na [_T_]

Ludvik
Ludvik
před 10 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Lituji, deklarace z Dillí o žádných globalistických záměrech není, spíše naopak. Doporučuji si ji googlem přeložit a přečíst, i když je “předlouhá”…

cablik
cablik
před 10 měsíci

Rusko a Čína si koupili velké zásoby zlata tak musí mít zájem na ceně zlata. Dobrá investice je i stříbro kterého se používá v průmyslu hodně.