Opravdu chceme nový nacistický řád?

29. září jsme  si přpomenuli smutné datum, kdy začaly na předměstí Kyjeva v Babim Jaru masové popravy židovské populace, cikánů, válečných zajatců a „jiných nepřátel třetí říše“. Za dva dny bylo zavražděno 30 000 lidí včetně žen a dětí a do podzimu 1943 zde bylo popraveno 100 000 lidí. Pod dozorem německé správy se těchto poprav velice aktivně účastnily ozbrojené jednotky UON – organizace tzv. ukrajinské osvobozenecké armády, která po boku nacistických jednotek třetí říše provedla vpád na území SSSR. Velitelem ozbrojeného křídla UON byl Stepan Bandera, po boku měl jakéhosi Romana Šuchevyče – dnešní hrdinové Ukrajiny. Tolik minulost.

Nyní skok do současnosti. Není bez zajímavosti, nakolik se dostalo standing ovation*)  jistému Jaroslavu Hunkovi, prý veteránovi protiruského odboje, v kanadském parlamentu za účasti kanadské vlády, premiéra a prezidenta Ukrajiny Zelenského. Nutno podotknout, že Jaroslav Hunka byl příslušníkem 14. SS divize Galicia a přímo se podílel na vraždění slovenského obyvatelstva během nasazení proti SNP a vraždění srbského a slovinského obyvatelstva během „protipartyzánských akcích“ v bývalé Jugoslávii. Když jsem si prohlédl video z kanadského parlamentu, které obletělo celý svět, opravdu mě pojala hrůza a děs.

Je z říše utopie, že údajně nikdo ze 338 členů kanadského parlamentu, asi sto hostí, členů kanadské vlády a ukrajinské delegace – všichni samozřejmě s desítkami různých poradců a asistentů – neměl ponětí o nacistické minulosti tohoto válečného zločince ani zvěrstev, kterých se dopustila 14. SS divize Galizien, jejíž činnost je více než dobře zdokumentována.

Povězme si tedy nejprve něco o těchto nacistech nejhoršího ražení. 14. SS Waffen – Grenadier Division SS byla schválena jako SS – Freiwilligen Division Galizien v dubnu 1943, jméno však bylo změněno na SS – Schützen Division Galizien. Dobrovolníci pocházeli většinou ze západní Ukrajiny. Historické jméno oblasti Halič bylo použito pro název nové divize pravděpodobně proto, aby se nevzbudilo Hitlerovo podezření, že SS formují divizi z nenáviděných Slovanů. Výcvik vojáků začal v Truppenübungsplatz der SS Heidelager v Debici v září 1943, než se divize přesunula v dubnu 1944 do Slezska k dalšímu výcviku. Branci byli povětšinou z řad UPA (Ukrajinská povstalecká armáda vzniklá jako bojová síla OUN), doplněných Ukrajinci z oblasti kolem Lvova. Dne 22. října 1943 bylo jméno divize změněno na SS – Freiwilligen Division Galizien.

V únoru 1943 zahájily jednotky UPA etnické čištění Volyně (dnešní severozápadní Ukrajina) bestiálním vražděním tamních Poláků. Polští historici odhadují, že na ukrajinské Volyni a Haliči bylo povražděno (1943-1945) jednotkami UPA přes 100 000 polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat), dalšího půl milionu Poláků z oblasti uprchlo. Velitel UPA, Dmytro Kljačkivskij, zde nařídil likvidaci celé mužské polské populace mezi 16 a 60 let. Přesto většina z obětí byly ženy a děti.

Čistka začala vyvražděním Poláků v obci Parošl. Pak následovaly další města, např. Janova Dolina, Lipniky, Gurow, Orzeszyn, Sadowa, Zagaje, Gaj, Wola Ostrowiecka atd. Běžné bylo i vypalování polských kostelů. 11. července bylo během tzv. „krvavé neděle“ zabito okolo 8 000 Poláků, většinou žen, dětí a starších. Bylo napadeno a spáleno 99 polských vesnic a to v krajích Kovel, Volodymyr-Volynskyj a Horochiv. V červenci bylo nacionalisty celkově napadeno nejméně 530 polských vesnic, v srpnu dalších 301, zabito bylo okolo 25 000 Poláků. Vesnice byly vyrabované a spálené. Další vlny vyvražďování pokračovaly do první čtvrtiny roku 1944.

Na jaře 1944, poté, co byla většina Poláků na Volyni buď zavražděna nebo prchla, se UPA přesunula do sousední východní Haliče a pokračovala ve vyvražďování. Mezi desítky polských vesnic, jejichž obyvatelé byli na Haliči zcela vyvražděni a všechny budovy spáleny, byly například: Berezowica poblíž Zbaraže, Ihrowica a Plotych nedaleko Ternopilu, Podkamien nedaleko Brody, Hanachiv a Hanachivka poblíž Przemyślany.

Některé variace mučení a úmrtí byly velmi sadistické. Britský historik Niall Ferguson poznamenal: celé vesnice zde byly vyhlazené, lidé byli často usmrcováni odpornými způsoby, docházelo k upalování, muži byli ubiti k smrti, ženy znásilněny a znetvořeny, děti probodány bajonety.[11] Metody použité ve většině útoků byly stejné, za úsvitu byla vesnice obklopena ozbrojenými příslušníky UPA, někdy ozbrojenými sekerami, kladivy, noži a pilami. V mnoha případech byly oběti mučeny a jejich těla znetvořena. Americký historik Timothy Snyder popisuje vraždy takto: Ukrajinští partyzáni spálili domy, stříleli na ty, kteří se snažili uprchnout a donutili je vrátit se dovnitř stavení, zajaté venku zabíjeli srpy a vidlemi. V některých případech byli sťati, roztrháni na kusy, ukřižováni, nebo byli jinak vystaveni s cílem zastrašit zbývající Poláky na útěk.

V „tradicích“ UPA pak pokračovala i 14. SS divize Galicia. Pominu skutečnost, že se část personálu podílela na strážení koncentračních táborů – jak konstatoval německý důstojník waffen SS, „… i němečtí, zvyklý na ledacos, byli šokováni brutalitou ukrajinských strážců, kteří dokázali mučit a vraždit vězně neuvěřitelně barbarskými způsoby“. Svůj „boj proti sovětské moci“ pak příslušníci této divize dokazovali na Slovensku při vyvražďování slovenských civilistů během SNP a stejně tak při vraždění jugoslávských civilistů v Srbsku a Slovinsku v tzv. protipartyzánském boji.

Abych nebyl podezříván z nějaké ruské propagandy, zde máte slova Tristana Hoppera z National Post (publikováno 25. září 2023, https://nationalpost.com/opinion/canadas-soft-pedalling-ukraine-ss-galicia)

Pokud se Kanada někdy chystala udělat si ostudu tím, že její poslanci budou tleskat nadšenému veteránovi nacistické bojové jednotky, je téměř nevyhnutelné, že tou jednotkou bude divize Waffen-SS Galicia.

Výstřižek

Ukrajinci oblečení v uniformách divize SS Galicia pochodují kolem hrobů během obřadu opětovného pohřbu na hřbitově divize SS Galicia poblíž vesnice Červone na Ukrajině v roce 2013. FOTO EFREM LUKATSKY/AP/FILE

Dávno předtím, než veterán divize Galicia Jaroslav Hunka dostal pozvánku na Parliament Hill, strávila Kanada desítky let přehlížením, a dokonce poskytováním oficiálního krytí organizaci, která později tvrdila, že je plná ukrajinských bojovníků za svobodu, ale byla založena nacisty a sloužila pod nacistickým velením. a bojoval výlučně, aby sloužil nacistickým cílům.

Pomníky jednotky jsou na hřbitovech v Albertě i Oakville, Ontario., oba se vyhýbají jakékoli zmínce o jejím původu SS, místo toho ji označují jako 1. ukrajinskou divizi Ukrajinské národní armády. Když na to v roce 2018 upozornilo ruské ministerstvo zahraničí, dokumenty, které později Postmedia získala, ukázaly, že Global Affairs Canada spěchala s označením tvrzení jako „dezinformace“. Tehdejší ministryně zahraničních věcí Chrystia Freelandová také hrála „dezinformační“ kartu, kdykoli Rusko poukázalo na to, že její vlastní rodokmen obsahuje ukrajinského nacistu.

Galicijská divize, oficiálně známá jako 14. Waffen Grenadier Division SS, byla jednou z řady „zahraničních“ jednotek Waffen-SS vytvořených během druhé světové války.

Po dobytí nového koutu Evropy nacističtí velitelé vyzvali dobrovolníky, aby se přihlásili do Schutzstaffel (SS), elitního sboru loajálního k nacistické straně, který se odlišoval od německé armády. Existovala francouzská jednotka SS, norská jednotka SS, holandská jednotka SS, a dokonce jednotky SS vytvořené z britských a amerických válečných zajatců. A v roce 1943 nacističtí okupanti na území dnešní Ukrajiny naverbovali jednotku rasově přijatelných Ukrajinců, aby podpořili jejich invazi na podrobení Sovětského svazu.

Během nacistické vlády sloužila Ukrajina jako počáteční „nulový bod“ holocaustu, přičemž kolaborantské eskadry smrti zavraždily před koncem války více než milion ukrajinských Židů. Zatímco rekruty Haličské divize mohla přitahovat myšlenka nakonec usilovat o suverénní Ukrajinu silou, při vstupu do SS všichni přísahali osobní přísahu loajality nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi a své akce řídili nacističtí němečtí velitelé.

V roce 1944 se na členy jednotky dokonce osobně obrátil šéf SS Heinrich Himmler, obvykle považovaný za hlavního strůjce holocaustu. „Vaše vlast se stala krásnější, protože jste z naší iniciativy, musím říci, ztratili obyvatele, kteří byli tak často špinavou skvrnou na dobrém jménu Galicie – tedy Židy,“ řekl Himmler podle zprávy v knize Hitler’s Zahraniční popravčí.

Po válce si neúměrný počet veteránů divize Galicia našel cestu do Kanady. Imigrační politikou v té době bylo odmítnout jakéhokoli veterána německého Wehrmachtu nebo SS, ale podle federálního veřejného vyšetřování z roku 1986 u válečných zločinců na kanadské půdě dostali členové divize Galicia v roce 1950 výjimku na úrovni kabinetu. To bylo rozhodnutí, proti kterému v té době ostře vystupoval Kanadský židovský kongres, ale nakonec bylo ignorováno na základě toho, že se vojáci divize dobrovolně přihlásili „ne k lásce k Němcům, ale k nenávisti k Rusům“. Na začátku 80. let známý lovec nacistů Simon Wiesenthal zaslal kanadské vládě seznam 217 jmen bývalých důstojníků divize Galicia, kteří „nebydleli v Evropě“. Následné vyšetřování RCMP by zjistilo, že nejméně 11 z nich skutečně odešlo do důchodu a zemřelo v Kanadě.

Toliko tedy článek Tristana Hoppera z National Post.

Já se mohu jen pousmát, pokud kanadští nejvyšší představitelé hrají tuto nechutnou komedii. Premiér Trudeau se „upřímně“ omluvil: „Jsem nevinen, nevěděl jsem, promiňte.“ To je samozřejmě lež. Všichni věděli všechno. Lze jen stěží předpokládat, že místopředsedkyně kanadské vlády Chrystia Freelandová, věrná a dlouholetá podporovatelka Kanadského ukrajinského kongresu a Světového kongresu Ukrajiny (UWC), vnučka nacistického zločince Michajla Chomjaka, nevěděla o neslavné minulosti „přítele ukrajinského kongresu Kanady“ a jeho dlouhodobého sponzora Hunka.

Kromě toho, vnučka nacisty Teresa Hunko zveřejnila fotografii jejího dědečka čekajícího na setkání s Trudeauem a Zelenským v přijímací hale. Před odjezdem do zahraničí jako čestný host na akci se Zelenského účastí vás musí prověřit speciální služba od A do Z. Navíc nejen Ukrajina a Kanada, ale také USA, Británie a řada dalších zemí. Navíc podle informací z ukrajinského zdroje „schůzka s Hunkem byla samostatným bodem programu Zelenského návštěvy a jeho jméno je Kyjevu dobře známé“.

A abych pravdu řekl, jsem docela šokován mlčením izraelského ministerstva zahraničí ohledně mezinárodní adorace a ocenění příslušníků SS. Větší neúcta k památce obětí holocaustu si snad ani neumím představit.

V tomto kontextu si dovolím doplnit, že poslanci ODS, STAN, PIRÁTŮ, KDU-ČSL a TOP 09 zamítli v PS návrh bodu jednání „Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné“. Tomu se asi nelze příliš divit, pokud v zemi vládne premiér, jehož celá „akademická práce“ je založená na adoraci sudetských Němců, který navrhuje jejich šéfovi kongres v Praze. KDU-ČSL je pravidelným účastníkem sudetoněmeckých srazů, podobně je na tom TOP 09 a STAN. Jen pro připomenutí – více jak 300 000 sudetských Němců působilo v řadách Wehrmachtu, SS a Gestapa, nemluvě již o tom, že se výrazně a velmi aktivně podíleli na zničení Československa v roce 1938 i obsazení jeho zbytku v roce 1939.

U Fialy a Rakušana platí staré dobré – JÁ NENÁVIDÍM NACISTY ÚPLNĚ STEJNĚ JAKO ČECHY, MORAVÁKY, SLEZANY, SLOVÁKY, POLÁKY, SRBY, MAĎARY A RUSY!!!

**

napsal harryp, zdroj: Kosa zostra, snímek nahoře je z masového vraždění v kyjevském Babim Jaru

*) standing ovation – potlesk ve stoje

4.4 13 hlasy
Hodnocení článku
8 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
kutnohorsky
kutnohorsky
před 7 měsíci

Koněvova ulice v Praze už neexistuje. Bude místo ní časem třeba Banderova, Romelova, Vlasovova nebo dokonce jednou i toho co ho vedla prozřetelnost? Hlavně už nejmenovat po nějakých ruských disidentech a novinářích! Ti už stačí! P.S. podle mne prasárna na entou. Politický dobytek! Dámy prominou….

Praded
Praded
před 7 měsíci

Ano je to příšerné, ale když si prohledáte rodiny současných představitelů EU, narazíte tam také na fašistické kořeny. Co se týče těch “NEJPOSTIŽENĚJŠÍCH” je to kapitola samých divných příběhů. Euroatlantická společnost dospěla v zvrhlý, prolhaný, zdegenerovaný, parazitický absurdistan a čeká ho jenom zkáza.

oldo
oldo
před 7 měsíci

Dvacet procent ho plánuje a tvoří,sedmdesát procent tupých ignorantů neví která bije a deset se pere mezi sebou.

Primak
Primak
před 7 měsíci

Nerozumím, co je zde psáno: Kromě toho, vnučka nacisty Teresa Hunko zveřejnila fotografii jejího dědečka čekajícího na setkání s Trudeauem a Zelenským v přijímací hale. Před odjezdem do zahraničí jako čestný host na akci se Zelenského účastí vás musí prověřit speciální služba od A do Z. Navíc nejen Ukrajina a Kanada, ale také USA, Británie… Číst vice »

Primak
Primak
před 7 měsíci
Odpověď uživateli  Primak

A i Izrael se vyjadřoval, nevím, jestli které ministerstvo:
Kanada musí postavit své nacisty před soud
https://blogs.timesofisrael.com/canada-must-bring-its-nazis-to-justice/

To snad není věc jen Izraele, to je věc všech, co bojovali – a i nadále bojují – proti nacismu.

cablik
cablik
před 7 měsíci

To bohužel ví jen pár lidí co čte v dnešní době nikdo nečte a navíc je manipulováno s historii vítězi nejsou vítězové ale ti špatní. Přeci ten pán bojoval proti Rusům tak je pro ně hrdina. Od těch co vládnou se ještě dočkáme i jiných překvapení.

kutnohorsky
kutnohorsky
před 7 měsíci

Četl jsem výpověď svědka, který tvrdil, že nedostatek lidí v popravčích četách řešili Němci náborem u obyvatelstva. Z 500 chlapů z jeho vesnice jich prý odmítlo 7 !!! Ukrajinští zemědělci, dělníci, živnostníci… šli vraždit své židovské, polské …sousedy, mnohdy i přátelé, spolupracovníky. Co dokáže,,obyčejný” fašismus…

spartak
spartak
před 7 měsíci

Teror nacistů a jejich přátel začal hned po roce 1945 a v současnost nacistické mumie oživují kolorit demokracie ve světě.Rusko se znovu vzepřelo a snaží se bojovat proti této smrtelné nemoci demokracie. V naší zemi se také “urodilo” viz.šlechta a ODS a spol.