Ostudou národa jsou benešobijci, nikoli dekrety

Jiří Jaroš Nickelli
Jiří Jaroš Nickelli

První zprávy

Publikační aktivity Fora24 a některých našich politiků – pánů Bělobrádka, Hermana, Pitharta a dalších – zcela ignorují základní podstatu republiky osvobozené ze jha protektorátu a okupace III. říší, a vybízejí dokonce k nastolení majetkoprávních poměrů protektorátu pod mantrou jakéhosi “spravedlivého nároku okradených na konfiskované majetky”.
 
Jak již mnohokrát poukázal ústavní právník profesor Karlovy univerzity JUDr. Václav Pavlíček, CSc., konfiskace majetků osob prověřených jako osoby nepřátelské  státu a kolaborující s padlou III.říší, byly plně v souladu jak s nezrušitelnými platnými dekrety, tak s platným mezinárodním právem kodifikovaným Pařížskou reparační smlouvou, jejíž platným signatářem byla ČSR a dnes její nástupník Česká republika. Velkoněmecká III. říše (užívám termínu velkoněmecká, protože vylučuje demokraticky smýšlející německé antifašisty!)  řečeno slovy právníka prof. Schelleho “rozvrátila a zničila republikánsko demokratickou podstatu státu ČSR”. Včetně tzv. Sudetoněmců, gardistů, zrádců, kolaborantů, a některých  osob se Svatováclavskou orlicí. Finito.

 Kdo se přihlásil k tomuto agresoru, a nebo s ním dokonce kolaboroval – jako například Hans princ Liechtenstein, nebo Liechtenstein-Podstatzsky ( například jejich docházením k nepříteli ČSR, reichsprotektoru von Neurathovi, doloženém jejich podpisy v jeho Návštěvní knize) musel podle dekretů strpět po osvobození konfiskaci svých majetků, které předtím sloužily prospěchu státu agresora. Ti, kteří se hájili nátlakem, byli povinni nátlak prokázat, a pokud to neprokázali, bylo vykonáno. Ovšem ve jmenovaných případech toto stejně nepadalo do úvahy – kdo docházel k vyslanci Hitlera a dokonce s ním jednal, se dopustil vlastizrady vůči okupované ČSR.

Forum24,cz nepolíbené historickým reáliemi okupace a zjevně neznající dekrety – kdyby šlo o opak, nemohli by napadat pouze presidenta, ale i jeho ministry, kteří dekrety spolupodepsali. Tak například pan Pithart, proslulý voláním “Beneše není třeba šetřit!”, patrně neví, že dekrety podepisoval i vynikající předák jeho Lidové strany, Msgre Šrámek, a mnozí další tehdejší ministři. A to bez nátlaku a dobrovolně, neboť byli spolu s presidentem Benešem věrni ideálům Československé republiky, na rozdíl od mnoha dnešních předáků, kteří mají odvahu se nazývat politiky.  

Stejně tak, jako mediální tribuni jako pan Šafr, pan Ziegler a další, kteří bez jakýchkoli faktů pustě lají dekretům, aniž by měli v ruce sebemenší právní nebo morální argument.
    
Autoritativní demokratický stát by nikdy takové hanobení vlastních  státoprávních norem nepřipustil, to je možno pouze v našem liberálním režimu.

Nikdo z těchto benešobijců si nepřipustí jediný skutečný fakt poválečného stavu a nápravy zvířecích poměrů protektorátu, který zahájil a realizoval počátky genocidy českého národa i s jeho židovskou a romskou menšinou. Přes 3O let ohlupují naši veřejnost svými argumenty, a zglajšaltovaná veřejnost jim buďto zčásti naslouchá, anebo je zčásti nebere na vědomí – a neuvědomuje si škodlivost a nebezpečnost jejich pseudoargumentů a vyslovených lží.

Jiří Jaroš Nickelli: Ke svatováclavské orlici

Tak například neustále opakovaný argument, že Liechtensteini “nebyli Němci” je v příkrém protikladu k jejich kolaboraci s říší, počínaje návštěvami knížete Franze Josefa II. v březnu 1939 u Hitlera, a konče poskytnutím asylu divizi Wehrmachtu gen. Holmstona-Smyslovského v dubnu 1945.

Již jen z těchto uvedených důvodů nelze vracet Liechtensteinům jejich majetky – a to nehovoříme o Masarykově I. pozemkové reformě, jež jim v duchu naplňování Washingtonské deklarace odebrala pozemky v částech přesahujících reformou stanovený rozměr. Nebudu zde rozebírat historickou úlohu Liechtensteinů od Karla z Liechtensteinu, komisaře pobělohorských konfiskací české šlechty a patricijů. To vše je notoricky známo a mnoho českých i zahraničních badatelů, z nich nejznámější byl profesor Sorbonny dr. Ernest Denis, to precizně dokumentovalo.

 
Pouze toto vše řečené ignorují a selhávají obránci nejen Liechtensteinů, ale i další pobělohorské a později kolaborační šlechty, kteří se neúspěšně po celá desetiletí domáhají neoprávněných nároků na konfiskáty. Tarasí tak nejen kyslíkový provoz republiky svými výmysly, nejen selhávají historické reálie republiky, ale napadají vydobytá práva občanů republiky na zrádcích  státu a kolaborantech protektorátu a nastického Reichu. A toto vše si nejen vlastenci, ale zejména váleční poškozenci  českého národa – ti, na které president zapomněl v Terezíně! – nemohou a nesmějí nechat líbit.

4.7 13 hlasy
Hodnocení článku
14 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
reproduktor
reproduktor
před 6 měsíci

Nechci zpochybnit tzv. Benešovi dekrety, protože mají právní opodstatnění a s nekolika body souhlasím. Je tu ovšem velké ALE. Masaryk s Benešem lhali představitelům dohodových mocností, že Československo bude národním státem. Nebyla to pravda. Češi a Slováci tvořili zhruba dvě třetiny obyvatel, zbytek pak připadl na národnostní menšiny, hlavně Němce, kterých byly tři miliony, Maďary.… Číst vice »

cablik
cablik
před 6 měsíci

AFGHÁNSKÁ RODINA V NĚMECKU: 3 200 EUR MĚSÍČNĚ, VŠESTRANNÁ PÉČE ZDARMA, NULOVÁ CHUŤ PRACOVAT
https://pravyprostor.net/?p=168210

cablik
cablik
před 6 měsíci

Bohužel tito kolaboranti touží po tzv superstátě a udělají pro to všechno dnes když jsou pravý vítězové 2 sv špiněni a bourají se jejich pomníky. Může se stát že budou Benešovi dekrety zlikvidovány.

vaclav
vaclav
před 6 měsíci

Špinění Masaryka a Beneše překonává všechny meze slušnosti.

mikkesh
mikkesh
před 6 měsíci

Pane Nickelli, skvělé. Bylo by potřeba, aby normální, rozumní lidé napřeli všechny síly, abyste s tímto vysvětlením mohl do médií. Připomínat, vysvětlovat, učit …

Hokarc
Hokarc
před 6 měsíci

Byť jen jako, ale tímto připojuji svůj podpis pod Benešovy dekrety.

Karel2002
Karel2002
před 6 měsíci

Pana Zieglera znám velmi dobře. Rusové jsou podle něho tak primitivní, agresivní a zlí proto, že jsou potomky genocidních mongolsko-tatarských hord. Také nemají dobré záchody. Často nemají žádné záchody. Jinak ovšem Ziegler a spol. mají pravdu. Liechtensteini nejsou Němci, jako Hitler nebyl Němec, ale Rakušan. Ideolog nacismu Rosenberg nebyl Němec, ale Estonec… Číst vice »

adam
adam
před 6 měsíci

Šafrové, Zieglerové a spol. svou zrádcovskou dušičku už ani neskrývají. Oni přece mají právo “na názor”! Dobře, nechme je veřejně se ukazovat v pravém světle, ale nezapomínejme…

vachav
vachav
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  adam

Je zde jeden problém-právo na názor může mít i společnosti škodící nebezpečný šílenec.

mikkesh
mikkesh
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  vachav

Nebezpečný šílenec bude ve zdravé společnosti izolován v ústavu. No a třeba takový Šafr, proč by nemohl psát názory do toho svého plátku (pokud si to také sám platí) A když ho pustí do televize, měl by si proti němu, jak hovoří kodex, sednout oponent. Pokud se tedy oponentovi neudělá ze Šafra šoufl,… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Nevím, ale pochopil jsem, že bavit se s idiotem a snažit se jej přesvědčit je naprosto nemožné.

mikkesh
mikkesh
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Nejde o přesvědčování idiota. Tam máte pravdu přesvědčovat Zieglera, Šafra, Romancova, Mitrofanova … nemožné. Ale důležité je, aby byli, třeba ti jmenovaní, v médiích konfrontováni s normálními lidmi.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Problém je v tom, že těmhle šílencům, idiotům, zrádcům, lidovcům a další spodině se dostává v tzv. veřejnoprávní TV násobně víc prostoru, než lidem vystupujícím objektivně a nestranně. No a protože většina lidí přemýšlí v intencích “říkali to v televizi, tak to musí být pravda” (Vrtěti psem), je stav, jaký je: nekritická účast s Ukrajinou a Izraelem, zbožšťování USA a EU,… Číst vice »

Naposledy upraveno před 6 měsíci uživatelem Haskuv Duch
Plebej
Plebej
před 6 měsíci
Odpověď uživateli  adam

Jednou věcí je názor, zcela jinou je ovšem cílená a mediální manipulace myšlení širokých vrstev obyvatelstva. Se záměrem “šikovně” převyprávět historii, relativizovat minulá (těžká) provinění Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců, za něž byli tito po zásluze vyvlastňováni a odsunuti z ČSR …, a připravit tak půdu pro revanš těch provinivších se. Říkají tomu Overtonovo okno. To,… Číst vice »