Istanbulská úmluva – Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

Máme tu novodobé Mičuriny, tentokrát nepůsobící v zemědělství, ale v antropologii, psychologii, filozofii a dalších vědních oborech našeho zkorumpovaného plzeňského školství.

Za normálních okolností by mě nic nepřimělo studovat Istanbulskou úmluvu, něco tak zbytečného, jenže jsem v rádiu slyšel diskusi se senátorem Canovem a exdisidentkou Hanou Marvanovou. Senátor řekl, že nehlasoval pro Istanbulskou úmluvu jelikož „gender“. A s tím nechce mít nic společného. Marvanová řekla, že s genderem nemá Úmluva nic společného. Slyšet můžete ZDE 

Takže kdo tu lže? Tak bezostyšně? Nebo hlasují a přou se o něčem, co vůbec nejen nečetli, ale nevědí o čem to je? Senátor tvrdí statisícům posluchačů, že gender, a Marvanová, že gender nic.

Gender? Gender!

Tak jsem si našel příslušný text a gender je tam se shora dolů a zleva doprava a zprava doleva. Takže jak se říká, když něco vypadá jako kachna a chodí to jako kachna, tak to asi bude kachna. Když to vypadá že Marvanová lže, tak to asi bude etalon pravdy tahle Marvanová. Už jsme tak vychovaní. Vypadá, že lže a přitom mluví pravdu. Říkali to v televizi a předvolební kampani. Tak to musí být pravda. Rčení o kachně už neplatí, zrušili jsme. A tak je to s našimi médii, tak je to s našimi politiky, tak je to s naší svobodnou demokratickou prolhanou společností. To nevadí, budeme je volit dokud to půjde. Svoboda se nám smrskla do svobody volby mezi lhářem a podvodníkem. Už se chystá, že nám s tím pomohou až v zámoří. Lháře a podvodníky budeme moci volit i korespondenčně. Hurá. To už ovšem lidská práva sahají po nebesích. Český ráj to na pohled.

Co tam tedy je?

V 28 stránkovém dokumentu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je slovo „gender“ zmíněno 20x. Paní Marvanová-Kordová nelže, jen si nevšimla. Jednou to přehlédla. A pak ještě 19x. To nic.

A proč ten humbuk? Signatářské státy se mj. zavazují podporovat “neziskové organizace“ provádějících monitoring a osvětu. Takže to bude i tak trochu dobrý džob, tyhle neziskovky. Ty jsou zatraceně ziskové – ovšem pro někoho. Tak to na světě chodí. A tak státy se zavazují že:

– podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit …, tradice a další praktiky, jež jsou založeny …na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.
– podniknou kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role,….
– učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro zavedení __genderově citlivých postupů a
podpůrných služeb a genderových vodítek při přijímání uchazečů o azyl, __včetně
rozhodování, zda udělit status uprchlíka či požádat o mezinárodní ochranu.
– mezinárodní Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále v textu “GREVIO”) bude monitorovat naplňování této úmluvy stranami. Členové GREVIO a další členové delegací konající návštěvu v jednotlivých zemích, v souladu s článkem 68, odstavce 9 a 14, budou požívat privilegií a imunity stanovené v dodatku této úmluvy.

Na tradice se můžeme vykašlat, máme tu mládež novou, mládež Pirátovou. Máme tu novodobé Mičuriny, tentokrát nepůsobící v zemědělství, ale v antropologii, psychologii, filozofii a dalších vědních oborech našeho zkorumpovaného plzeňského školství. Pýcha předchází pád, praví moudrost. A jak velká to musí být pýcha, když šmahem hodlá rušit tradice, zavádět gender pojmy a volitelnost pohlaví? Vyrábí se nám před očima „nový člověk“. Ani muž ani žena, chvíli tak a jindy onak. Atomizovaná společnost se bude ještě dělit na další částice. Vize nového člověka už byla vizualizována, mrkněte ZDE 

*

Související články:

**

Autor: Pavel Letko, zdroj: e-Republika, horní grafika zobrazuje vlajky navržené pro “nová pohlaví”

***

K tomu poznámka Nové Republiky: zaměstnává-li novou levici emancipace “nových pohlaví”, ani se nedivíme, že nemá čas na emancipaci o chranu práv zaměstnanců, pracujících, drobných podnikatelů a dalších, které utiskují, zenužívají a ženou do války nadnárodní korporace

A ještě toto: pro ženy je gynekolog, pro muž je urolog a pro všechny ostatní je psychiatr.

*

Redakce Nové Republiky děkuje všem dárcům, kteří nám zaslali na účet zapsaného spolku Nová Republika peněžní dary.

2300 736 297 / 2010

Velmi si vaší pomoci vážíme. Zaslané prostředky slouží k realizaci našich seminářů a panelových diskuzí, k jejich audiovizuálnímu záznamu, tvorbě podcastů a zveřejnění a k rozšíření činnosti a působení spolku Nová Republika.

2.7 12 hlasy
Hodnocení článku
2 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 3 měsíci

KDO TADY DEZINFORMUJE? ČESKÁ TELEVIZE!
https://pravyprostor.net/kdo-tady-dezinformuje-ceska-televize/

cablik
cablik
před 3 měsíci

Přesně tak procpání genderu a jeho realizace ve školách podpora neziskovek Česky řečeno rozřežte si pohlavní orgány aby jste nikdy neměli děti. Bohužel to budou zkoušet znova pokud tam budou havloidi.