Pochybný důchodový nález Ústavního soudu

Ústavní soudce Vojtěch Šimíček při obraně nálezu Ústavního soudu ve věci zákona snižujícího valorizaci důchodů v rozhovoru s Petrem Kozelkou „Šimíček: Vládu jsme nechválili, práva seniorů prostě neporušila“ (Novinky.cz 27. 1. 2024)

Zdeněk Koudelka
Zdeněk Koudelka

Uvedl příklad: „Jsem ročník 1969, a když jsem nastupoval poprvé do práce, tak platilo, že do důchodu mohu odejít v nějakém věku, což se mezitím několikrát změnilo a možná ještě změní. Pohybujeme se proto v rámci legitimního očekávání, nikoliv nepřípustné retroaktivity.“. V tomto případě má pravdu, protože Šimíček dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na starobní důchod. Tomu u valorizace důchodů odpovídá situace, kdy pro konkrétní valorizaci není splněna podmínka inflace a zákonodárce by se ji rozhodl změnit.

Zpětná účinnost snížení valorizace v roce 2023

V případě valorizace v roce 2023 však šlo o jinou situaci. Zákonná podmínka inflace pro valorizaci důchodů byla naplněna v lednu 2023 a tím vzniklo legitimní očekávání i zákonné subjektivní právo na valorizaci důchodů, byť ještě nebyla splatná. Pokud až po vzniku subjektivního, byť nesplatného práva, zákon změnil toto právo k horšímu (snížil valorizaci), jde o nepřípustnou pravou zpětnou účinnost (retroaktivitu). To, že nebylo vydáno prováděcí vládní nařízení a nedošlo ke splatnosti valorizace, není rozhodující. Nařízení vlády jako prováděcí právní předpis právo na valorizaci nezakládá, ale jen již u práva vzniklého ze zákona provádí podmínky jeho realizace.

Majetkové právo, byť před splatností, je ústavně chráněno. Jak by se ústavní soudci dívali na situaci, kdy by zákon zrušil pohledávky věřitelů vůči státu, které ještě nejsou splatné s tím, že nesplatná pohledávka nepožívá ochrany vlastnického práva? Naštěstí praxe plně považuje nesplatné pohledávky za majetkové právo věřitele, které je chráněno. Může být i obchodováno – převod dlužních úpisů ještě před jejich splatností.

Uveďme případ u ústavních soudců samých. Jejich plat stanoví zákon, splatný je však až 11. následujícího měsíce, kdy je výplatní termín. Kdyby zákonodárce stanovil zvýšení platů ústavních soudců od 1. ledna, ale pak by si to rozmyslel a zákonem účinným 2. února by toto zvýšení platu snížil a to i za leden s tím, že lednový plat ještě není splatný, byl by takový zákon Ústavním soudem zrušen. Ústavní soudci by vůči němu použili argument legitimního očekávání, byť krátkého, i argument, že právo na lednový plat jim vzniklo splněním pracovní doby 31. ledna a již nemůže být v neprospěch soudců sníženo.

Ústavní soud se odchýlil od své dosavadní judikatury. V minulosti zrušil snížení státní podpory  pro stavební spoření z důvodu nedovolené retroaktivity nálezem z 19. 4. 2011, Pl.ÚS 53/10, kdy konstatoval, že určující pro vznik práva, které požívá ústavní ochrany, je splnění zákonných podmínek pro státní podporu, nikoliv až její splatnost. Tehdy Ústavní soud uvedl, že není rozhodující, že v daném okamžiku dosud nedošlo k poukázání částky státem či k jejímu vyplacení stavební spořitelnou. S tímto se nyní Ústavní soud nevypořádal, přestože na to poukázal soudce Jan Svatoň.

V roce 2000 zákon stanovil, že se osoby, které mají právo trvalého užívání ke státním pozemkům, stávají vlastníky těchto pozemků po uplynutí jednoho roku od účinnosti zákona. Ještě před uplynutím této doby si to zákonodárce rozmyslel a tuto změnu práva užívacího na vlastnické zrušil. Proti tomu se postavil Ústavní soud nálezem z 9. 3. 2004, Pl.ÚS 2/02. V něm uvedl, že tato změna porušila princip právní jistoty a důvěry v právo s tím, že zákonodárce rezignoval na svou morální povinnost jít příkladem v respektování práva. Tehdy Ústavní soud uvedl, že zásah zákonodárce vykazuje silné znaky svévole, dnes svévoli vykazuje důchodový nález Ústavního soudu.

Uvedeme-li Šimíčkův příklad do správné situace, tak tomu odpovídá, že když by Šimíček splnil podmínky na starobní důchod, včetně věku, ale nepožádal o něj a tedy se ani důchod nestal splatným, a nadále jako soudce požíval soudcovský plat až do 70 let. V mezidobí by však zákon změnil důchodový věk na 75 let i těm, kteří již původního důchodového věku dosáhli, ale jen se první důchod nestal splatným. To by vůči těm, kteří již získali právo na důchod, byť jej nepobírali, bylo retroaktivní. Proto se důchodové novely užily na ty, kteří získali právo na důchod podle dřívějšího zákona, jen když byly pro důchodce výhodnější, aby se retroaktivitě zabránilo.

Ústavnímu soudu nevadí nezákonný výkon zákonodárné moci

Vládní většina při projednávání zákona porušila zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když neumožnila vystoupit všem do rozpravy přihlášeným opozičním poslancům. Ústavní soud řekl, že to nepovažuje za zásadní, protože toto porušení nemělo ústavní rozměr. Ústavní soud ignoroval ústavní zásadu, že státní moc lze uplatňovat jen v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Ústava řadu věcí neřeší, řeší je zákon, včetně výkonu zákonodárné moci státu. Je úděsné, že Ústavní soud v zásadě umožnil státním orgánům jednat nezákonně. Což až nezákonný výkon moci začne využívat ve své činnosti policie či státní zastupitelství? Anebo správní úřady s odkazem na tento nález Ústavního soudu řeknou, že je nezajímají ustanovení správního řádu, která nemají ústavní přesah či rozměr.

Přitom je jednací řád zákonem, který má moc současná vládní většina změnit. Vládní většina může bojovat proti obstrukcím řádnou změnou jednacího řádu, kdy by třebas v zákoně o jednacím řádu zavedla omezení řečnické lhůty nebo rozsah hodin debaty pro jednotlivé poslanecké kluby. Taková úprava by byla v zákoně a jasná. Platila by obecně, tedy i tehdy, když se současní vládní držitelé moci octnou v opozici. Ovšem snížila by se míra subjektivismu v rozhodování Ústavního soudu, což může některým vadit. Nyní zákon situaci neřeší a je na vůli vládní většiny, kdy opozici utne. Může se spoléhat na nynější provládní Ústavní soud, že ji podrží. Přitom i dříve Ústavní soud rušil zákony pro vady legislativního procesu, jehož průběh upravuje jen zákon, ne přímo Ústava. Na jeho momentálním rozpoložení, záleží, jaké zákonné normě přizná i „ústavní rozměr“ a jaké ne.

Vláda mohla věc řešit řádně a včas

Soudce Josef Fiala uvedl ve svém odlišném stanovisku pravdu, když poukázal na to, že vláda věc záměrně odkládala až po prezidentských volbách, aby zajistila vítězství Petra Pavla. Vláda musela již v druhé polovině roku 2022 vědět, že nastane mimořádná valorizace. Inflace způsobená vládou obrovským schodkem státního rozpočtu i růstem cen energií vyvolaným hloupou politikou zeleného údělu byla předvídatelná. Vláda nemusela vědět, že příslušná míra inflace bude dosažena již v lednu 2023, ale jistě by se tak stalo v únoru či březnu.

Vláda Petra Fialy byla při řešení reálných problémů nečinná. Naopak se vyžívala v blbostech. Příkladem je zákonná úprava prosazená ministrem práce a sociálních věci, lidovcem Marianem Jurečkou o snížení důchodu mrtvolám. Marian Jurečka a celá pětikoaliční vláda Petra Fialy prosadili změnu zákona o důchodovém pojištění vložením nových ustanovení zákonem č. 455/2022 Sb. tak, že se mimo jiné snižuje důchod předsedům zemských národních výboru či předsedům Národního a Federálního shromáždění, kteří funkci zastávali v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989. Zemské národní výbory byly dva – Český a Moravskoslezský a oba byly zrušeny 1. 1. 1949, takže Jurečkovi šlo o funkcionáře zastávající tuto pozici mezi únorem a prosincem 1948. Předsedou Moravskoslezského zemského národního výboru byli František Píšek (1946-48) – zemřel 1982 a Karel Svitavský (1948) – zemřel 1978. Předsedou Českého zemského národního výboru byl Ladislav Kopřiva (1945-48), který zemřel 1971. Předsedové Národního a Federálního shromáždění v období únor 1948 – listopad 1989 byli Oldřich John (1948-53) – zemřel 1961, Zdeněk Fierlinger (1953-64) – zemřel 1976, Bohuslav Laštovička (1964-68) – zemřel 1981, Josef Smrkovský (1968) – zemřel 1974, Peter Colotka (1969) – zemřel 2019, Alexander Dubček (1969) – zemřel 1992, Dalibor Hanes (1969-71) – zemřel 2007 a Alois Indra (1971-89) – zemřel 1990. Místo aby Jurečka včas řešil valorizaci, snižoval důchod mrtvolám, které žádný důchod nemají.

**

Zeněk Koudelka

*

Redakce Nové Republiky děkuje všem dárcům, kteří nám zaslali na účet zapsaného spolku Nová Republika peněžní dary.

2300 736 297 / 2010

Velmi si vaší pomoci vážíme. Zaslané prostředky slouží k realizaci našich seminářů a panelových diskuzí, k jejich audiovizuálnímu záznamu, tvorbě podcastů a zveřejnění a k rozšíření činnosti a působení spolku Nová Republika.

*

4.1 18 hlasy
Hodnocení článku
20 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
spartak
spartak
před 2 měsíci

Že se v našem státě vyrábí velmi vážná situace od roku 1989 ,co se týče zákonů je tragédií a zde jsou již znát první známky destrukce státu ,takže se pomalu stane možností neustálé změny v řízení státu ,ale i v rozvratných činnostech jednotlivců , kteří si berou příklad z pravicového hnusu.

Hokarc
Hokarc
před 2 měsíci

Zákony znají z paměti a peněz mají víc než hodně. Zbývá již jen taková ,,maličkost”, naučit se soudit. Ovšem, chyby těchto učňů, jsou přímo nebezpečné.

standa
standa
před 2 měsíci

Nová vláda, ne 5tikolka, musí zrušit řadu zákonů přijatých touto protivládní garniturou !!

toto
toto
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  standa

To bude těžké, protože dnešní koalice a zítřejší opozice bude nepochybně zdržovat jednání jak to jen bude možné. Její fanklub v Ústavním soudu ji bude nepochybně podporovat a bude mít oporu i v prezidentovi. Je možné, že bude třeba nějakým způsobem úplně zrušit Ústavní soud a nahradit ho orgánem, který bude rozhodovat podle práva a logiky a ne… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 2 měsíci

No kdyby snížila platy soudců a poslanců to by asi bylo porušení zákona – jo hovada jsou zde chráněna zákonem a občané – no ty můžeme nahradit jinými. Tato vláda a vlastně vlády od r. 1989 stojí za dvě věci a hovno je to nemilejší vyjádření.

vachav
vachav
před 2 měsíci

Vše má primární příčinu -nežijeme v právním státě!!!!!

Jarda
Jarda
před 2 měsíci

Pacholci z USbaxovybandy 12 kusů,kteří souhlasili s okradení důchodců budou vždy pacholci schopni čehokoliv za příslib dobrého koryta.Pro ně neexistuje zákon, pro ně platí jen výše platu,který berou z našich daní.Jsou to paraziti společnosti.

vaclav
vaclav
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  Jarda

Ty hovada si ze zákonů udělali trhací kalendář.

mikkesh
mikkesh
před 2 měsíci

Pan docent Koudelka vysvětlení napsal v takové formě, že jsem to pochopil i já. Ale obávám se, že na Vojtěcha Šimíčka je to moc složité. Vždyť je to jenom Ústavní soudce. Ještě zajímavější je fňukání předsedy Ústavního soudu Baxy, že prý mu lidé, za celou praxi, ještě tak nenadávali. A jeho prohlášení, že… Číst vice »

Naposledy upraveno před 2 měsíci uživatelem mikkesh
vaclav
vaclav
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  mikkesh

Baxa stál za dvě věci už jako představitel práva v Plzni

498856
498856
před 2 měsíci

A co s tím uděláte? Nic(!)

vachav
vachav
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  498856

Bohužel ano.Systém nemá zájem,kromě komunistů, nikdo změnit,tak si to” užijeme” až do samého konce!

Ludvik
Ludvik
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  vachav

Které komunisty máte na mysli ? “Soudruhy” Filipa, Dolejše apod. ?

Naposledy upraveno před 2 měsíci uživatelem Ludvik
cablik
cablik
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  Ludvik

Proto jsem je přestal volit s jsou tu dvě strany které chtějí suverénní Česko SPD a PRO.

vaclav
vaclav
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

pro sebe

cablik
cablik
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Stále toho nemáte dost?

jbskalensky
jbskalensky
před 2 měsíci

Velmi se obávám, že další obdobná “účelová” rozhodnutí Ústavního soudu mohou v budoucnu způsobit takovou ztrátu důvěry, v jeho nestranné rozhodování, že politiky napadne možnost soud rozehnat. A sestavit znova. Případně omezit jeho (své)volný výklad dle momentálního složení a politických preferencí. Nikdo, ani současná opozice, nezpochybňuje právo vlády zákonem měnit důchody. Ale nesmí to… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  jbskalensky

Můj názor je, že tato vláda je více méně fašistická. Ani protektorátní nebyla horší.

vaclav
vaclav
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  jbskalensky

Asi bychom mněli na místo US dosadit vládu starších

vaclav
vaclav
před 2 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Pardon – radu starších