Gramotnost se šíří

Jan Schneider
Jan Schneider

převzato

V záplavě špatných zpráv jedna dobrá. Andrej Babiš, byv tázán, co si myslí o našich 25 letech v NATO, citoval článek 1 základního dokumentu NATO, jímž je Washingtonská smlouva, upozorňuje v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jan Schneider:
„Zakládající listina NATO – tam na první straně je slovo mír devětkrát, tak je potřeba si to přečíst, co se v té (Washingtonské) smlouvě píše, protože občas mám pocit, že na to zapomínáme – a tady se píše, že veškeré konflikty by se měly řešit mírovými prostředky.“ (čt24, Události, 12. 3. 2024)

A dokonce i vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar pro magazín Euro uvedl, že článek 5 Washingtonské smlouvy nespecifikuje, jakým způsobem si máme vzájemně přijít na pomoc, když je jeden člen NATO napaden, a ten způsob že se podle něj bude jednoznačně odvíjet od toho, jak bude každý napadený stát sám ochoten a schopen se bránit.

To je velmi výrazný posun v gramotnosti politických špiček, které dosud mylně (v horších případech lživě) často tvrdívaly, že NATO je takový kavalírský spolek s mušketýrskou zásadou „jeden za všechny, všichni za jednoho“, který zavazuje členské státy si v případě napadení přijít na pomoc, a někteří dementi dokonce dodávali, že to znamená „závazek vojenské pomoci“.

Blahé paměti Miroslav Polreich, zpravodajec a diplomat, upadal při těchto slovech do stavu zuřivé deprese, což ho posilovalo v jeho neúnavném vyučování, nabádání i politiků napomínání ve smyslu pečlivé četby základního dokumentu NATO, v jehož preambuli hned první věta deklaruje, že „Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami“. Následuje onen pouze JEDINÝ závazek, logicky zařazený hned na počátku, v onom Babišem citovaném článku 1, který nikdy není marno znovu ocitovat:

„Smluvní strany se ZAVAZUJÍ, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat VEŠKERÉ mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

Je nedůstojné a zbabělé nekonat podle svého poznání, a je navýsost zavrženíhodné konat dokonce v rozporu s ním, podle přání vnější autority. Tento rozpor je perfektně ilustrován na jedné straně odkazem Mistra Jana Husa a jeho krédem hledat, držet a konat podle pravdy, a na straně druhé snad nejtemnější chvílí v životě Jiřiny Šiklové, kdy prohlásila, že se bude radši mýlit s Američany, než mít pravdu s Putinem (což je ale krédo dnešní zatrachtilé vlády).

Proto Miroslav Polreich vtělil své přesvědčení do tzv. Washingtonské charty, kterou rozeslal významným politikům, kteří se za ně považovali – ať právem, či jen svou nadutostí. Její podstatou byl – stejně jako legendami, nikoliv poznáním opředené Charty 77 – požadavek, aby stát dodržoval to, k čemu se zavázal. Tedy aby Česká republika dodržovala tento závazek zásadní preference míru před válečným štvaním. Ozvěna nebyla za Polreichova života žádná – proto ta radost z Babišova vyjádření, protože je snad prvním z politiků, který se takto veřejně vyjádřil. Doufám, že i závazně!

V souvislosti s totálně desinterpretovaným článkem 5, jehož správný smysl snad opět jako první z politiků vyjádřil Tomáš Pojar, je nutno jej pro jistotu též ocitovat:

„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se DOHODLY, že dojde-li k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami TAKOVOU AKCI, JAKOU BUDE POVAŽOVAT ZA NUTNOU, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost SEVEROATLANTICKÉHO prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněna v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“

Takže nikoliv závazek, ale dohoda. Vojenská pomoc je pouze jednou z variant. A cíl je omezen na severoatlantický prostor – netýká se tedy ani Blízkého východu, ani Asie, ani Afriky, ani Jižní Ameriky. Ani Ukrajiny.
 
Ovšem jde-li o praktickou realizaci takových deklarací, nelze nevzpomenout – ovšemže kromě mnichovské zrady 1938 – i takzvané podivné neboli směšné války vsedě. Po přepadení Polska nacisty 1. září 1939 Velká Británie a Francie vyhlásily, že nebudou-li německé vojenské jednotky staženy, Francie a Velká Británie splní závazky vůči svému spojenci. Ale v nótě lorda Halifaxe byl anglický velvyslanec v Berlíně Nevile Henderson upozorněn, že „toto sdělení má povahu výstrahy a nemá být považováno za ultimátum“. Dokonce ještě 3. září 1939 slovo „válka“ nebylo obsaženo ve sdělení zaslaném Německu: „Dne 3. září v 17 hodin francouzská vláda bude nucena splnit závazky, které Francie má vůči Polsku.“

A pak se až do počátku bombardování Velké Británie nacisty v červenci 1940 téměř vůbec nic vojensky zajímavého na západní frontě nedělo.

Ano, 9. září, v den, kdy začala bitva o Varšavu, francouzské vojenské jednotky pronikly několik kilometrů na německé území, ve Warndtském lese. Toto území pak musely opustit, aniž by vůbec spatřily nepřítele. Místo toho museli francouzští vojáci chladně přihlížet k budování Siegfriedovy linie, které urychleně pokračovalo bez jakéhokoliv maskování. A úplně naopak, francouzským vojákům z Maginotovy linie, kteří se „provinili“ tím, že se postavili na odpor útoku nepřátelských tanků, byla vyslovena důtka. A vlaky s francouzskou železnou rudou i nadále odjížděly do Německa.

Pro horké hlavy je to snad dost výmluvný příklad realizace článku 5 ve spojenecké praxi.

4 8 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
18 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
standa
standa
před 1 měsícem

Pokud se NATO nebude distancovat, pak eskalace k jaderné válce v použití vojsk NATO je přímo dálnicí k této 3. sv. válce a naše vyhlazení je blíže než si myslíme ! Uvědomme si, že Rusko bude Francouze na Ukrajině lovit a, když na ně přijdou budou v akci i FAB 1500. Jsem zvědavej, kdo dříve padne, Rusko to… Číst vice »

toto
toto
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  standa

Máte tam drobnou chybičku. Vampiry hoří PROTO (ne přesto), že ostřelují civilní obyvatelstvo. Ruská armáda na ně prostě právě proto vyhlásila lov a odměňuje své vojáky, kteří přispějí k jejich zničení. V tom se liší námi nenáviděné Rusko, které chrání své občany, od námi milované Ukrajiny, která své občany likviduje v masovém měřítku.

Naposledy upraveno před 1 měsícem uživatelem toto
cablik
cablik
před 1 měsícem

Jo říká se tomu předstíraná válka mám dokument kde Frantíci koukali dalekohledem jak skopčáci hrají fotbal. Oni museli podle nich mašírovat na Rusko ale Hitler měl jiné plány. Jinak na seznamu Polský generál Ukrajina válku prohrává připravte se na válku.

standa
standa
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  cablik

Když něco přiletí z Polska, dostanou odplatu a to se jim nebude líbit. Polští žoldáci jsou mezi prvními v tabulce žoldáckých ztrát na Ukrajině. Našich žoldáků tam padlo 66, dle tabulky ztrát žoldáků.

cablik
cablik
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  standa

To byli dobrovolní žoldáci pokud tam nastoupí ten US expediční sbor tak dopadne velice špatně.

unkas
unkas
před 1 měsícem

nevím proč Babiš nepoužil článek 1 v prezidentské debatě, když mu PePa107 v prezidentské televizní debatě provokativně přinesl zarámový článek 5… tehdy to bylo na místě a získal by hodně příznivců.

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 1 měsícem

Podle toho se da poznat,kdo mozek pouziva a kdo ne..Ten kdo ho pouziva vi,ze dodrzuji jen ty dohody,ktere se jim v dane situaci hodi…Nemusime ani chodit do historie…Nedavne Minske dohody

toto
toto
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  palasovar@gmail.com

Právě ty Minské dohody nedodržovali. Pokud by je dodrželi, nepadl by jediný Ukrajinec.

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 měsícem

Sešlo se několik desítek odpůrců na protest proti Babišovi. Opět se takto celý národ bouří! Ani nevím proč se proti němu všichni bouříme, když dělá to samé co dělají ostatní vypatlané politické špičky. Zakládá si na nás akta? Ale to uz na nás má Rakušan na všechny. Ať si to… Číst vice »

oldo
oldo
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  kutnohorsky

A ono je někde zakázáno zakládat si nějaká akta?A kdepak?
Já například,když vidím nějaký kontroverzní text,hledám informace o autorovi skoro vždy.Je snad v tom požadavku Babiše specifikováno něco nelegálního nebo nezákonného?

kutnohorsky
kutnohorsky
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  oldo

Osobně mám schovány také tajné materiály a výbušné! Kdyby je manželka našla, tak by asi pěkně vybouchla! No to jen tak . Je to jen část frontálního útoku na Babiše. Podpora jemu a jeho hnutí roste, tak to nelze nechat být bez ataků a protiútoků. Je to vše čím dál větší trapárna a ubohost…

spartak
spartak
před 1 měsícem

Jsem rád ,že i část Chartistů 77 tzv.vystřízivěla i když muzika z té doby se úspěšně šíří. Doufám ,že potáhneme za jeden provaz k Nové republice.

Jan Kopecky
Jan Kopecky
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  spartak

To jsou jen nesmyslné výkřiky do prázdna! Máte snad pocit, že “Chartisté” od začátku představovali či dnes představují nějakou názorově jednolitou semknutou skupinu? Takže si račte tahat za jaký provaz chcete a ostatní nechte, ať se rozhodnou podle vlastního uvážení. – A Vy si raději Chartu 77 pozorně přečtěte – je to krátký… Číst vice »

standa
standa
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  Jan Kopecky

Charta byla k ničemu, jen loutky a loutkovodiči, jako vždy. Teď je nahradili politické neziskovky a aktivisté. Jedno mají společné – ovlivňovaní politiky a života, aniž by byli voleni. Dojíždíme na nevolené, nejsou vyvolenými !!!

Jan Kopecky
Jan Kopecky
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  standa

Zato ti volení, to jsou pašáci, viďte?!
Když je blbý volič (což u nás jistě není žádná vzácnost), nebude zvolený také žádný lumen.

Naposledy upraveno před 1 měsícem uživatelem Jan Kopecky
adam
adam
před 1 měsícem

Autora článku si dovolím opakovaně označit za jednu z nejúctyhodnějších osobností, která působí v českém veřejném prostoru. Za skandální právě proto považuji skutečnost, že o jeho názory neprojevují zájem “veřejnoprávní” sdělovací prostředky, které nás naopak téměř každý den “obšťastňují” nenávistnými a prolhanými bláboly různých zaprodaných existencí, jejichž jedinou kvalifikací je “bdělost a ostražitost”.

vera havrankova
vera havrankova
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  adam

Plně s Vámi souhlasím!

Jan Kopecky
Jan Kopecky
před 1 měsícem
Odpověď uživateli  adam

Na to Vám mohu nejjednodušeji odpovědět tím, co vyslovil před více než 30ti lety filosof Karel Kosík: “Generální linie je mlčení!”