Brusel ničí Evropu

Dne 20. března 2023 v časopise Magyar Nemzet zveřejnil maďarský publicista Tamáš Fritz článek s názvem: “EU nechce mír a prosperitu” s podtitulem: “Válka ukázala, že Unie v této podobě ztratila svůj raison d’être”. Po 14 měsících uveřejňujeme v češtině, co tehdy Tamáš Frtiz napsal:

„Asi před devíti nebo deseti lety, možná v roce 2013 nebo 2014, jsem byl v Bruselu, strávil jsem tam pár dní v Evropském parlamentu, kde jsem se seznamoval s prací maďarských europoslanců, a proto jsem také mluvil s europoslancem za KDNP*) László Surjánem , který byl v té době místopředsedou PE, pokud si dobře vzpomínám. (Možná si nepamatuje naše setkání). Zeptal jsem se ho, jaký je skutečný smysl a podstata existence Evropské unie?

Řekl mi dvě věci. Jednou z nich bylo, že po hrůzách druhé světové války dala Evropě mír a kromě vnitřních balkánských válek**) tento mír – v době našeho rozhovoru – trval téměř 70 let. A to je velká zásluha. Druhým je vytvoření prosperity a existenční bezpečnosti pro evropské občany. Tyto dva prvky jsou základem významu Unie a její existence má smysl, pokud je dokáže garantovat.

Kde jsme teď?

Od 24. února 2022 probíhá v Evropě další válka a nejedná se o vnitřní válku malých států, kterou lze snadno lokalizovat: zde proti sobě opět stojí velmoci, takže znovu hrozí eskalace války, která se může změnit ve světovou válku.

Co v této situaci dělá EU?

Slouží zájmům Spojených států a davoské elity za nimi a nepřímo se zapojuje do války tím, že ji podněcuje, místo aby tvrdě tlačil na mírová jednání . To znamená, že místo míru pokračuje ve válce.

Na druhou stranu EU v posledním roce neustále podkopávala prosperitu – včetně prostřednictvím sankcí – staví evropskou střední třídu do stále obtížnější situace a kdysi obdivovaný západoevropský sociální stát se nám hroutí před očima. Ve Švédsku už lidé přemýšlejí o tom, kolikrát týdně se sprchovat…

EU popřela to, co považovala za zásadní: mír a prosperitu. Co z toho zbylo? Potřebujeme nové sjednocení.”

Od doby, kdy jsem napsal tento článek o tom, že mír a prosperita jsou hlavním cílem EU od vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951, mnoho lidí říká totéž a já jsem samozřejmě velmi rád, že jsem pomohl abyste to pochopili.

Ale to není všechno. Dnes je ještě něco horšího: Evropská unie nezastupuje zájmy Evropanů, ale zájmy amerických proválečných demokratů, NATO, davoských elit (WEF, Světové ekonomické fórum) a globálních ekonomických a finančních elit – bankovních dynastií a dalších globálních finančních a nefinančních společnosti s nimi spojených.

To je nepřijatelné, ale to není vše.

12 000 lobbistických firem a nevládních organizací v současnosti obklopuje a propojuje hlavní instituce EU a hraje rozhodující roli při rozhodování v Komisi nebo Parlamentu. Transparentnost je fikce. Evropský účetní dvůr, který si stále zachovává určitou nezávislost, zveřejnil zprávu o této situaci a činnosti lobbistických firem. Uvádí se v něm, že nedostatek pravidel transparentnosti může vést k nepatřičnému ovlivňování lobbistů a podniků, nekalé soutěži a korupci – a myslím, že to již dávno není jen hrozba, ale realita.

Ale to není vše: víte, kdo podporuje těchto 12 000 lobbistů?

Odpověď nebude vyčerpávající, ale konkrétní: mezi nimi je Rockefellerova nadace (715 milionů eur v roce 2022), nadace Billa a Melindy Gatesových (2,3 milionů eur v roce 2022) a samozřejmě síť Sorosových nadací (financování částka je zde astronomická ). Rockefellerova nadace přiznává pomoc chudým a řešení ekologických problémů a Gatesova nadace je samozřejmě „aktivní“ ve světě vakcín a virů. Samostatným problémem jsou Sorosovy základy.

Ptám se tedy: kdo v současnosti vede EU? Ale nechme toho. Stručně, v odrážkách, popíšu, proč se domnívám, že EU ve své současné podobě je prohnilá a zralá na rozpad.

Za prvé:  hloupá účast ve válce, která Evropanům přináší jen ztráty a zmar. Dělá to proto, že není autonomní, není suverénní, rozhodují jiní, zkrátka „velcí kluci“. (Americký Deep State – hluboký stát, davoská elita, bankovní dynastie, gigakorporace a globální finanční instituce).

Zadruhé  přijala extrémně škodlivý migrační pakt, který ničí původní image Evropy, její kulturní postoj a zvyky a nakonec se ponoří do islámské kultury a náboženství.

Za třetí,  bruselské elity zjevně usilovně pracují na vytvoření původního plánu Jeana Monneta a dalších globalistických „otců zakladatelů“ Spojených států evropských (poprvé to Churchill nazval v Curychu v roce 1946), ve kterém bude suverenita členských států být ztracen, po vzoru římské říše. (Dobrým příkladem nejsou ani Spojené státy, o to horší bude situace, protože bruselské elity chtějí skutečné impérium, s evropskou vládou, ministry, evropskými zákony, evropským soudem atd., zatímco jednotlivé americké státy mají stále moc). Částečně je to způsobeno svévolnou podmíněností vyplácení dotací: po ozdravném fondu již usilovně pracují na tom, aby dosud nedotčené kohezní fondy podléhaly všemožným realizačním podmínkám a nazývají to „reformní podmíněnost“.

Proto už nebude mít cenu shánět peníze, protože na oplátku se budeme muset pokořit a vzdát se zbytků své suverenity.

Za čtvrté:  Elity EU hladce přijímají zelenou ideologii; Zelená dohoda ve skutečnosti ničí vlastní průmysl a zemědělství odůvodněné neprokázanou a věřím, že falešnou teorií (lidmi způsobenou změnu) klimatu.

Za páté:  Nedokáže bránit základy náboženství a křesťanských hodnot, a to je možná největší hřích, kterého se může dopustit. Nebrání se vytvoření synkretického náhradního náboženství z islámu a zbytků křesťanství. Nechrání ani křesťany (kromě Maďarska).

Za šesté: uznává, že WHO, Světová zdravotnická organizace OSN, vedená Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem , který se dovolává komunistického násilí, by měla jednoduše převzít plnou moc nad všemi zeměmi, včetně 27 členských států EU, v otázkách viru, pandemie a vakcín, čímž se značná část národní suverenity uvrhla do rukou globalistů. (V Japonsku právě proběhl obrovský protest proti WHO.)

Za sedmé:  připouští, přijímá, uznává gender a LGBTQ ideologii a dokonce se snaží donutit členské státy, aby výslednou legislativu zavedly do vlastního právního řádu. (Evropský parlament právě uznal potrat jako lidské právo.)***)

Za osmé:  Nebrání záměrům elit v Davosu, Švýcarské banky pro mezinárodní platby a dalších globálních finančních organizací zrušit hotovost, základní záruku naší lidské svobody.

Za deváté:  bruselské elity okázale omezují svobodu tisku a sdělovacích prostředků, právo na nezávislý projev a svobodu projevu, pod nesmyslnými záminkami zasahovat proti „diskriminačním, rasistickým“ atd. názorům.

Za desáté:  dostatečně se nestaví proti transhumanistickým plánům WEF a filozofa Yuvala Noaha Harariho na sjednocení stroje a člověka a tím trvalé odstranění naší „lidské identity“.

Co víc můžu říct po tom? Nevím, neznám konkrétní řešení, ale vím jen jedno: pokud volby do Evropského parlamentu mezi 6. a 9. červnem nepřinesou průlom ve prospěch suverénistů, bude rozhodující období v historie EU a Evropy přijde. Rád bych upozornil, že podle posledních průzkumů v Rakousku se stále více lidí odvrací od EU.(V ČR také.)

Vím, že jsem zatím sám se svým radikálním názorem na EU. Ale čas pracuje v můj prospěch. V tohle věřím.

*

Tamas Fricz, Magyar Nemzet a Civilek Info

*) KDNP – maďarská Křesťanskkodemokratická lidová strana, člen koalice s vládnoucím FIDESZem

**) “vnitřní balkánské války” v bývalé Jugoslávii byly zažehnuty pod přímým vlivem čerstvě sjendoceného Německa (válka ve Slovinsku a v Chorvatsku), Spojených států a Velké Británie, za přispní islámských států a afghánských mudžahedýnů (válka v Bosně) a agresí Albánie a Spojených států v jižním Srbsku (založení a vyzbrojení UČK a boje na Kosovu a v Metochiji a následná bombardovací agrese armád NATO proti zbytkové Jugoslávii). Takže argument, že EU zajistila na kontinentě mír není pravdivý. Podle některých autorů byla Jugoslávie zničena právě proto, že představovala konkurenční projekt k právě zakládané Evropské unii s tím, že na rozdíl od EU neměly v Jugoslávii hlavní slovo nadnárodní korporace a americký Deep State.

***) autor je maďarský křesťanský konzervativec a z ideologických pozic neuznává právo žen na svobodné rozhodování o svém těle a životě. Celá tato problematika si zaslouží hlubší a zasvěcenější diskuzi, protože např. legislativy mnoha zamí včetně jednotlivých států USA považují za “potrat” různá stádia přerušení těhotenství i různé okolnosti, při kterých potrat připouštějí. Radakce Nové Republiky je pro zachování práva žen na potrat v ranných stádiích vývoje plodu tak, jak to umožňují české zákony.

4.1 9 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
14 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 16 dny

Přesně tak EU je zhouba Evropy ty body popisují naše reálné problémy snad se proti tomu Evropané postaví nebo nás jejich zhoubné šílenství zlikviduje.

Hokarc
Hokarc
před 16 dny

Vstupovali jsme do jaké si Evropské unie, dnes jsme členy Evropského utrpení a jestli nechceme ztrouchnivět v Evropské mumii, tak tento protinárodní gang opusťme !

orinoko
orinoko
před 16 dny

Markéta Šichtařová vyhlásila Chartu 24! ✍️ Podepište jí také? Libor Vondráček Svobodní Prohlášení Charty 24 Dne 01. 05. 2004 vstoupila Česká republika společně s dalšími devíti zeměmi do Evropské unie. Evropská unie vznikla na ideálech mezinárodní spolupráce a volného pohybu osob, pracovních sil, kapitálu, zboží i služeb. Smyslem jejího zrodu bylo přinášet všem občanům vyššího… Číst vice »

Naposledy upraveno před 16 dny uživatelem orinoko
orinoko
orinoko
před 16 dny
Odpověď uživateli  orinoko

… CHARTA 24 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k prosperitě, hrdosti a sebevědomí našeho národa. Svým symbolickým jménem CHARTA 24, vychází z textu CHARTY 77, který pouze mírně pojmenovával instituce a problémy existující 47 let od CHARTY 77; hlavní myšlenky textu CHARTY 77 – porušení uzákoněných svobod – zůstávají nedotčeny. Signatáři a mluvčí… Číst vice »

Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 16 dny
Odpověď uživateli  orinoko

Jindřich Rajchl (PRO) před dvěma roky vyhlásil Chartu 22. Jak je už u Rajchla zvykem, pouhé exhibionistické plácnutí do vody.

orinoko
orinoko
před 16 dny
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Já jsem v kontaktu se Svobodnými od doby covidu. Stejně jako s jinými, kteří měli pocit, že vlastní zájmy v podnikání budou muset ochránit politickou aktivitou. Tak například na Seberak se jezdilo až z Ostravy. Po dvou letech zdravotní a přidružené buzerace se postupně začal tvořit zárodek odporu na celorepublikové úrovni. Výrazný byl třeba Liberec. Nicméně… Číst vice »

Naposledy upraveno před 16 dny uživatelem orinoko
Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 17 dny

Brusel=vláda Německa. A Česko sqělé!!, ale mnozí už se probírají: 1) “Pane předsedo vlády Fialo, Dovolte, abych tímto projevil své rozhořčení nad Vaší fotografií s paní Černochovou, kde předvádíte trička zdobená státním znakem – Českým lvem s hromadou nábojů. Považuji to za ostudné zneužití státního znaku a sděluji Vám, že jsem jeden z těch, kteří… Číst vice »

Naposledy upraveno před 17 dny uživatelem Pozorovatelka
Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 17 dny
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

“….Narodil jsem se na začátku Druhé světové války a pamatuji panující úzkost a strach. Nevím kdo je vinen současným konfliktem, poněvadž Váš režim opět zavedl cenzuru, ale v každém případě zvedám ruku za život bez válek. Prof. Milan Knížák” https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Omlouvam-se-vsem-ze-jsem-Vas-volil-Slavny-profesor-si-odplivl-nad-Fialou-754785 Ale aby nebylo málo, tak česká vláda ještě jednou: 2) „Pokud ten pán… Číst vice »

Naposledy upraveno před 17 dny uživatelem Pozorovatelka
Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 16 dny
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

A Babiš se paní Černochové velmi nelíbí… hmmm…,
to on totiž poškozuje Česko….
https://echo24.cz/a/Hqgqj/domaci-zpravy-babis-jaka-byla-marze-kazdem-granatu-municni-iniciativa-je-obri-pr

A Fiala se těší na další ukrajinsko-české jednání
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/fiala-do-konce-roku-by-se-mohlo-konat-dalsi-jednani-ceske-a-ukrajinske-vlady.A240504_064234_domaci_vank#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main

Naštěstí svět není řízený Českem, protože ty zprávy z české vládní kotliny je lepší nečíst, bo blujno, blujno…

Naposledy upraveno před 16 dny uživatelem Pozorovatelka
Václav Dvořák
Admin
Václav Dvořák
před 16 dny
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

Brusel = vláda Německa (a trochu i Francie), ale vedoucí politici v Německu a Francii jsou američtí vazalové. EU je americký projekt, jak konkurentovi podvázat žíly.

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 16 dny
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

EU není americký projekt, je to projekt Habsburků a Calergiho, tedy projekt Paneuropa. Že Evropa je v tom pořád vazalem USA, je jedna věc, druhá pak ta, že Francie je vazalem britských Rothschildů. Důležitým faktem v tom je to, že především britští Rothschildové upřednostňují Čínu před USA a tím i Írán před Izraelem. Ale EU… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 16 dny
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

Nebo myslíte, že je náhoda, že zatímco USA se přes Vysoké školy perou s podporou islámismu/Palestiny, Británie právě slaví: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pozdvizeni-na-siti-VIDEO-Muslimove-slavi-volebni-uspechy-v-britskych-volbach-754795 A že premiérem Británie je Ind a ministrem zahraničí Cameron, který se do této funkce dostal po létech pobývání v Číně? Anebo je náhoda, že největším podporovatelem Hamásu a Hizbaláhu je Katar, který je největším blízkovýchodním… Číst vice »

Pozorovatelka
Pozorovatelka
před 16 dny
Odpověď uživateli  Pozorovatelka

Cameron v Číně:
comment image
A jede to nenápadně – rok 2010:
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/cameron-v-cine-proslapava-cesticku-britskemu-obchodu-217450
A rok 2023:
Nyní byl David Cameron jmenován ministrem zahraničí a jeho historické pročínské sklony by mohly vnést do britské zahraniční politiky fascinující dynamiku. Cameron se již dříve zasazoval o prohloubení ekonomických vazeb s Čínou.”
https://cs.eureporter.co/world/china-2/china-eu/2023/11/13/china-the-environment-and-the-return-of-david-cameron-as-british-foreign-secretary/

orinoko
orinoko
před 16 dny
Odpověď uživateli  Václav Dvořák

Ty okolní bláboly vždycky jen preletnu. Už asi 10 000 let se na nich nic nezměnilo. Tautologicky výplod zduvodnovany sám sebou.
Příkladem tautologie je výrok: „Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude.”

Naposledy upraveno před 16 dny uživatelem orinoko