Rusové přešli po 12-ti hodinovém nepřetržitém bombardování do útoku! Generál Mordvičev nasadil do úderu 90. tankovou divizi. Ukrajinci začali spěšně vyklízet pozice

Michael Svatoš
Michael Svatoš
(1) Jižní křídlo ruské ofenzívy a pravděpodobný celkový plán ruské ofenzívy.
Mapa bojiště u města Vuhledar 2. květen 2024. Přeškrtnuté kolečko = bombami FAB zničený most. Levá červená šipka – Včera zahájený ruský útok. Pravé červené šipky – Směry postupů Rusů od jižního předměstí města Doněck. Modré šipky = hlavní ukrajinské zásobovací komunikace. Žlutá šipky = cíl ruské ofenzívy, donutit Ukrajince k ústupu a k vyklizení pozic. Severně ( na mapě není vidět) navíc probíhá hlavní ruský postup od měst Doněck, Avdijivka na západ. Červené šipky představují směry ruského postupu, nikoli dosažené pozice. Pokud bude ruský postup probíhat stejným tempem jak v dubnu za Avdijivkou, budou Rusové potřebovat na dosažení svých cílů asi 30 dní. Zeleně vybarvené území představuje zisky ukrajinské letní ofenzívy.

Ruské letectvo včera rozbombardovalo most přes řeku Mokryje Jaly (video) ve městě  Velyka Novosilka (6700 obyvatel). Současně ruská armáda na město zahájila útok z jihu. Obě dvě včerejší operace na jižním křídle ruské ofenzívy mají větší význam, než by se na první pohled zdálo. Na tomto bojišti panoval od konce loňského léta po skončení neúspěšné ukrajinské ofenzívy relativní klid. Teď se Rusové dali do pohybu i zde. Zničení mostu přes řeku Mokryje Jaly značně ztíží všechny ukrajinské přesuny a zásobování směrem na jih, proti útočícím ruským kolonám, i na západ k obráncům pevnosti Vuhledar/Ugledar. Obsazení městečka Velyka Novosilka takřka znemožní zásobování celé skupiny vojsk Ukrajiny Vuhledar. Rusové, kteří už tři měsíce útočí a pomalu postupují do týlu skupiny Vuhledar ze severozápadního směru od města Doněck, tak včera začali do týlu skupiny Vuhledar útočit i z jihu. Cílem je buď donutit Ukrajince, aby své nedobytné opevněné obranné linie na kopcích u města Vuhledar (14 000 obyvatel), na kterých si Rusové za poslední dva roky války několikráte krvavě vylámali zuby, opustili bez boje, a nebo, aby riskovali obklíčení a zničení značné části svých sil. 

Mapa pravděpodobné ruské letní ofenzívy, která zřejmě včera začala. Tři spodní červené šipky – vysvětleno na horní mapě. Hlavní ruský postup probíhá z prostoru Doněcka-Avdijivka/Avdějevka (červený hexagon) ve směrech na Pokrovsk a Konstantinivku (žlutá kolečka). Z mapy je krásně vidět, že Rusové chtějí proniknout do týlu měst Slavjansk/Kramatorsk (modrý hexagon) a vytvořit svým postupem dva základní scénáře – První: Chtějí roztáhnout frontovou linii četnými záhyby, a donutit tak Ukrajince zředit obranu, protože ti nemají žádné zálohy, ani dostatek děl a techniky. Jakmile k roztažení fronty dojde, Rusové najdou slabá místa a frontu v prohybech rozsekají a Ukrajince obklíčí v řadě menších kotlů. – Druhý: Ukrajinci aby se vyhnuli prvnímu scénáři, ustoupí bez boje na přímku spojující žlutá kolečka. Rusové tak zadarmo získají značné území, a Ukrajinci budou už moci Doněck ostřelovat jen raketami s dostřelem přes 50 km. Tím bude splněn podzimní Putinův rozkaz, který nařizuje, že ukrajinská armáda musí být odtlačena od města Doněck do vzdálenosti znemožňující ostřelování děly (40km). A Gosudar se bude moci začít chlubit.

Detailní mapa ruského postupu na Velykou Novosilku, který byl včera zahájen.

Rusové se podle analytiků dali včera do pohybu i západně od města Velyka Novosilka, (tento pohyb není na mapách v dnešní analýze), a padla jim do rukou vesnice Rabotino, kterou Ukrajinci do poslední chvíle zuřivě bránili. Rabotino, 85 km jihozápadně od Velyké Novosilky, je totiž symbolem jejich loňské ofenzívy a bylo v srpnu 23 dobyto za cenu tisíců Ukrajinců a stovek kusů západních obrněných vozidel. Ukrajinská média včera vyklizení Rabotino tvrdohlavě zpochybňovala, a tvrdila, že drony 65. brigády grupy Rónin všechny pokusy Rusů vstoupit do vesnice odrazily. Útoky Rusů kolem Rabotino mají pomocný úkol, vázat síly kyjevské soldatesky a nedovolit generálovi Syrskému, aby je přesunul proti centru Gosudarovy ofenzívy.

(2) Střed Ruské ofenzívy. Uskupení generála Mordvičeva.

Na středním úseku ruské ofenzívy, kterému velí generál Mordvičev došlo včera k několika podstatným událostem.

  1. Podle osobních Putinových propagandistů včera jednotky 27. motostřelecké divize pokračovaly v pronásledování ukrajinské elitní 47. obrněné brigády, která je jako jediná vybavená americkými tanky Abrams, obrněnými vozidly Bradley, a samohybnými houfnicemi M-109, a zahnaly ji až do vesnice Sokol. 47. brigáda ukrajinské armády utrpěla v předchozích bojích devastující ztráty. Rusové údajně pozabíjeli jen za tři poslední měsíce 2000 jejích bojovníků a zničili okolo 20% vší její americké výzbroje. Velitelé 47. brigády jsou údajně vyhlášení tupci, a jen za poslední 4 měsíce, byli 3 krát vyměněni. V lednu byl nejprve zbaven funkce plukovník Oleksander Pavlij, který upadl v nemilost, protože posílal do útoků i tzv. “štábní a týlové krysy”, a tak vůbec nepochopil, že jejich ztráta je pro kyjevskou generalitu “nenahraditelná”.  Nový velitel plukovník Dmytro Rjumšin nevydržel 47. brigádě velet ani do března a už byl vyměněn. Odmítal totiž provádět sebevražedné zteče, a držet obranu Avdijivky/Avdějevky do posledního soldáta, a raději se stáhl k Berdiči. Teď zbytku brigády velí plukovník Jan Jatsičen, a jakmile převzal její velení, 47. brigáda začala ustupovat a vyklízet vesnici za vesnicí tak rychle, že jí Rusové ani nestačí pronásledovat.
  2. Proti všem očekáváním generál Mordvičev včera místo toho, aby útočil na sever směrem k Časov Jar, kde by se spojil se severním křídlem ofenzívy, postupujícím od Bachmutu, přenesl těžiště svého dalšího postupu na západ. A do prostoru mezi 27. motostřeleckou divizi, která podél důležité komunikace O0544 pronásleduje 47. ukrajinskou brigádu,  a mezi 150. motorizovanou divizí, která postupuje z Doněcka na Západ po důležité trase E-50, nasadil 90. tankovou divizi, která mu byla přidělena k rozvinutí dosavadního úspěchu.
  3. Tři nejsilnější divize generála Mordvičeva tak včera začaly postupovat po komunikacích, které se spojují ve městě Pokrovsk – viz žluté kole v naší mapě číslo 2. Nasazení 90. tankové divize do středu Mordvičevova postupu je troufalé a bude mít úspěch pouze pokud se ukáže, že 47. ukrajinská brigáda už není bojeschopná. Pokud se Ukrajincům podaří zastavit postup severní 27. motostřelecké divize, může se stát, že celá ruská ofenzíva selže. Mordvičev tak provádí riskantní manévr, ovšem když vyjde, bude celé ukrajinské uskupení na východ od Slavjanska ohroženo obklíčením, a samotný Slavjansk bude odříznut od většiny zásobovacích komunikací. Zdá se tak, že ruská generalita věří, že s Ukrajinci už nebude moc práce.
Mapa ruské ofenzívy ve středu fronty. Červené kolečko se šipkou = místo nasazení rezervní 90. TD do útoku. Oranžová šipka – trasa ústupu 47. brigády Ukrajiny za poslední měsíc. Červené velké šipky – směry ruské ofenzívy k městu Pokrovsk.

Pokud se týče ústupu 47. elitní brigády (oranžová šipka) zní to neuvěřitelně, ale jednotka, která byla na začátku bojů vyzbrojena 200 obrněnými vozidly Bradley, 31 tanky Abrams a asi 24 samohybnými houfnicemi M-109, není nyní schopná se 6ti dalšími mechanizovanými brigádami zadržet nápor 5 ruských motostřeleckých brigád. Ukrajinci se neustále vychloubají, že denně postřílejí na frontě u Avdijevky aspoň půl tisíce Rusů, a toto video s 82 padlými Rusy na 440 metrech úzkého lesního pásu od Stepove do Berdiči, (na mapě začátek oranžové šipky) dokazuje, že nejsou až takoví lháři, jak se obecně tvrdí. K bojům na videu došlo na přelomu ledna a února, a obranu Berdiči tehdy vedla 47. ukrajinská brigáda, a útok na Berdiči vedla 27. ruská MSD. Ukrajinská brigáda je nyní zdecimovaná v troskách, a už není schopná ruskému postupu odolávat. Utrpěla tedy mnohem větší ztráty, než útočící brigády ruské 27. motostřelecké divize, které zároveň útočí i na další ukrajinské brigády. Zatímco ukrajinská 47. brigáda je po třech měsících bojů s 27. ruskou MSD naprosto zdecimovaná, brigády ruské 27. MSD zatím nevykazují ani nejmenší známky opotřebení, vyčerpání či poklesu morálky, a útočí. Ruské bomby FAB, drony, a dělostřelecká převaha jasně dokazují, že ani robustní západními zbraněmi vyzbrojená ukrajinská brigáda nemá nejmenší šanci více jak 2 – 3 měsíce vzdorovat obdobným ruským uskupením. Masakr Ukrajinců tak bude i nadále pokračovat neztenčenou měrou a současná Putinova strategie založená na jednoduchém principu – vystřílet a zmrzačit co nejvíc ukrajinských vojáků, za cenu mnohem méně ruských obětí – bude slavit úspěch. Tato strategie bude vítězit do té doby, dokud Ukrajinci nevrhnou na Rusy stejné množství bomb, dronů a granátů z děl. Matematika moderní války ani žádný jiný výsledek neumožňuje. 

(3)  Severní křídlo ruské ofenzívy.

Rusové včera nepřetržitě 12 hodin bombardovali bombami FAB a ostřelovali těžkým dělostřelectvem klíčový opěrný bod ukrajinské obrany v tomto sektoru fronty město Časov Jar. Podle analytiků zničili všechny hlavní úkryty Ukrajinců ve městě, a po té na několika místech dosáhli kanálu Siverskyj Doněc – Donbas/Seversky Doněc-Donbas, který město rozděluje, a prý kanál i překročili. Rusové postupují na Časov Jar, jak ze severu, tak z jihu. Jejich taktikou je opět, jako v Avdijivce/Avdějevce, vše před sebou zničit bombami a děly. Protože Střední útočná skupina generála Mordvičeva včera přestala postupovat na sever směrem na Konstantinovku, která leží bezprostředně západně od Časov Jar, zdá se, že ruští generálové si jsou jisti, že severní křídlo jejich ofenzívy rychle obsadí Časov Jar “na kopci”, a snadno potom ovládne i Konstantinovku “v údolí”.

(4) Hodnocení ruské ofenzívy.

Útok střední skupiny generála Mordvičeva podle analytiků již překonal všechny opevněné linie obrany Ukrajinců, a nemusí tak už jejich obranu složitě prolamovat. Stupňující se tlak generála Mordvičeva směrem na klíčový logistický uzel Pokrovsk nutí kyjevské velení, aby všechny své dostupné zálohy posílalo výlučně čelně proti Mordvičevovým jednotkám. Útok ruské střední skupiny se tak nemusí obávat o své boky a může postupovat přímo na Západ. Severní skupina útočící na Časov Jar má tak teď  usnadněný postup, protože všechny ukrajinské zálohy jsou vrhány jen proti střední skupině generála Mordvičeva. Totéž platí pro ruské jižní křídlo.

Rusové útočí na široké frontě, na mnoha místech, aby Ukrajincům zabránili přesunovat zálohy na kritická místa obrany. Jakmile nyní Rusové zjistí slabinu nebo mezeru v ukrajinské obraně, ihned se ji snaží využít. Díky městům Doněck, Kramatorsk a Bachmut mají v zádech dostatek dobrých komunikací a logistických základen a mohou tak lépe než Ukrajinci manévrovat silami podél fronty a doplňovat munici i nahrazovat ztráty. Čím dále postoupí na Západ, tím rychleji budou tuto výhodu ztrácet. Pokud se potvrdí, že 90 tanková divize již byla nasazena do bojů, nastane rozhodující fáze bojů.

(5) Zelenského režim je v těžké krizi a obává se, že v Kyjevě propuknou 5. května nepokoje.

Elitní bezpečnostní jednotky tajné služby SBU a ukrajinské policie se začaly pod záminkou protiteroristického cvičení rozmisťovat ve středu Kyjeva. Vojáci a policisté prohledávají budovy v okolí hlavních náměstí, kontrolují osoby pohybující se ve středu města, a připravují rozmístění kontrolních a monitorovacích stanovišť na klíčových ulicích. 5. května jsou pravoslavné velikonoce, a režim se evidentně obává, shromažďování nespokojenců, a protestů pravoslavných věřících, kteří se odmítají podřídit “ukrajinizaci pravoslavné církve”, které v zemi usilovně probíhá. Podle představitelů ukrajinské vlády budou:

  1. provedeny ve středu města kontroly všech provozoven, kanceláří, společných prostor bytových domů s více byty, a ústavů veřejných služeb za účelem zjištění, zda se v objektech nenacházejí zakázané předměty,
  2. provedeny kontroly všech občanů, kteří se nacházejí na území centrální části Kyjeva.

*

O nejnovějších úspěších ruských sil, agentů a diplomatů v Africe vyjde až zítra, tohle bylo aktuální.

*

Michael Svtoš, MaP1981

***

Vážení čtenáři, texty, které přejímáme a překládáme z jiných zdrojů, sice nemusí vždy odpovídat názoru redakce, ale uveřejňujeme je proto, aby vyvažovaly jednostrannou ulhanost a překrucování českých médií a ukázaly jiné pohledy na politické, kulturní a společenské problémy. Věříme, že naši čtenáři to chápou a proto náš web v hojném počtu navštěvují.

Děkujeme i za podporu Nové Republiky finančními dary na konto FIO banky:

2300 736 297 / 2010

Všechny texty autorů a překladatelů Nové Republiky jsou volně šiřitelné.

*

4.7 14 hlasy
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
15 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
standa
standa
před 17 dny

Doufám, že se to vše povede a válka by mohla skončit kapitulací Ukrajiny v tomto roce. Díky za info !

Karel2002
Karel2002
před 17 dny
Odpověď uživateli  standa

No já nevím. Francouzi chtějí poslat armádu, Poláci chtějí poslat armádu, Rumuni pošlou armádu, Estonci-Litevci-Lotyši také. No a Fiala s Pavlem vyhlásí mobilizaci, miliony Čechů budou muset s kufříčkem narukovat a vlakem na frontu. A spousta z nich (ti, co mají na facebooku u svého profilu ukrajinské barvy) půjde ráda a dobrovolně.

cablik
cablik
před 17 dny

Děkuji všem za informace z fronty.

Jarda
Jarda
před 17 dny

Kéž by brzy dorazili Rusové do bašty fašistů a vypálili to hnízdo nebo se najde mezi Ukrajinci síla,která zničí fašistický režim na Ukrajině ? Jsem zvědav na další vývoj.

VlastimilCech
VlastimilCech
před 18 dny

je mi líto té slovanské krve—

Ludvik
Ludvik
před 18 dny

“Přání otcem myšlenky…”

maxim
maxim
před 18 dny

Ruskou armádu už nic nezastaví, ta válka skončí až ruský medvěd všechny nepřátele pobije .. Nasranost ruského medvěda je obrovská, protože “nepřátelé” jsou zákeřní, bez cti a jakýchkoli lidských morálních zábran … Celému zdegenerovanému Západu včetně naší republiky z toho jeho psychopatického nepřátelství bude ještě zle, bláznům už není rady ani pomoci… Číst vice »

spartak
spartak
před 18 dny

To jsou neskutečné bojové akce ,proto Rusku nezbývá než útočit a snažit se o velký průlom

mikkesh
mikkesh
před 18 dny

Ač panu Svatošovi za jeho práci dobrovolně posílám nevelikou částku, musím chtě nechtě “pochválit” i Českou televizi, které posílat musím a díky paní Zárybnické, asi jediná sympatická tvář, to překousnu, tak ta pochvala, za skvělý výběr politologů, dětských analytiků, kteří jako nepřekonatelný Vlastík Bříza, který ještě dnes s Ukrajinci, sice utíká, ale vyhrává.… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 18 dny
Odpověď uživateli  mikkesh

Tak to je hezké, že se uvědoměle koukáte na veřejnoprávní televizi a řádně pak platíte koncesionářské poplatky.

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 18 dny
Odpověď uživateli  Karel2002

Mimo pod natlakem nedelam ani jedno😉

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 18 dny

Vcera jsem cetla dve veci.Jedna mne vydesila..Macron zase rekl,ze kdyz by ukrajinsky rezim prohraval,posle vojaky.Sice dodaval,ze kdyz ho rezim pozada,ale ti zadaji porad a o vsechno,takze slovickareni.Zase je videt,jaci jsou to vychcanci ..kdyz jsou v NATU jine nez NATO vojaky nemaji.Co placaji neni podstatne….A druha,jak je to s jejich pretechnizovanymi zbranemi na fronte..To mi… Číst vice »

Karel2002
Karel2002
před 18 dny
Odpověď uživateli  palasovar@gmail.com

To záleží na tom, jak velkou armádu by Macron poslal. V roce 1920 měly na východní frontě, kromě mnoha evropských zemí, svou armádu i USA a přesto s Ruskem válku prohrály. Horší je, že českou armádu by chtěl poslat na východ i agent Pávek, který se řídí heslem, nejen do posledního Ukrajince, ale i do posledního… Číst vice »

palasovar@gmail.com
palasovar@gmail.com
před 18 dny
Odpověď uživateli  Karel2002

Mne spis slo o to,ze kdyz tahle ” slovickarite”, tak neni uplne podstatne jak to berete vy,ale spis jak to vezme protivnik..Jestli to bude Rusum uz hodne neprijemne,vezmou to jako valku s NATO

VlastimilCech
VlastimilCech
před 18 dny
Odpověď uživateli  Karel2002

Česko má nějakou armádu? Ten operetní sbpr plný všelijakých důstojníků a generálity se má nechat postřílet na Ukrajině, to má být ta česká armáda?