BIS nedělá malé chyby

Jan Schneider
Jan Schneider

Zdroj: První zprávy

Kancelář prezidenta republiky (KPR) vydala v těchto dnech několik oficiálních prohlášení, týkajících se údajných nejasností ohledně nakládání s utajovaným dokumentem, obsahujícím sdělení Bezpečnostní informační služby (BIS) o dávném výbuchu muničních skladů ve Vrběticích.

V prvním dokumentu z 28. ledna 2022 konstatuje KPR služební návštěvu tří příslušníků Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (NCOZ). Při této příležitosti se policisté seznámili s konkrétními daty, o nichž KPR dosud veřejně neinformovala. Alarmující je, že do týdne se na pracovníky KPR obrátila Markéta Chaloupská z Českého rozhlasu s žádostí o potvrzení některých z těchto konkrétních dat.

K podobnému jevu došlo již dne 17. dubna 2021, kdy jistí novináři měli k dispozici utajované informace o podezřeních v případu Vrbětice prokazatelně již před tiskovou konferencí předsedy vlády a ministra vnitra, jejímž předmětem bylo ale toto téma poprvé.

V druhém dokumentu z 29. ledna 2022 se KPR na dotazy médií vyjadřuje k manipulaci s utajovanými písemnostmi v KPR jak obecně, tak i konkrétně k materiálu, doručenému z BIS dne 7. dubna 2021, který byl doručen jako běžná utajovaná pošta a bez příznaku, že jde o urgentní informaci, která by měla být neprodleně předložena adresátovi.

V třetím dokumentu z 31. ledna 2022 uvádí na pravou míru spekulace médií o chybách KPR při nakládání se zmíněnou utajovanou informací, která ovšem byla doručena z BIS na KPR v rozporu s platnou legislativou a v hrubém nepořádku. Pracovnice tajné spisovny KPR a Sekretariátu prezidenta republiky tak byly vystaveny nebezpečí neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi. O případu byl vyhotoven úřední záznam, na což BIS reagovala písemným vyjádřením pro KPR ze dne 21. dubna 2021, v němž přiznala pochybení.

Ve čtvrtém dokumentu z 3. února 2022 KPR vysvětluje, v čem spatřuje onen hrubý nepořádek. Předmětná písemnost byla KPR doručena v okamžiku, kdy prezident republiky nebyl přítomen, po pracovní době, v pozdně odpoledních hodinách, aniž by byla vyznačena či sdělena urgentnost poskytované informace, přičemž pro přenos takové informace mohl být využit právě pro tyto účely zřízený certifikovaný informační systém.

Přímé porušení zákona spatřuje KPR ve skutečnosti, že k dotyčné písemnosti, která byla utajena stupněm „Důvěrné“, byla připojena příloha, utajená stupněm „Tajné“. BIS tuto chybu přiznala a vysvětlila ji „administrativním pochybením“, což však naznačuje, že administrativní „kultura“ zpravodajské služby je v takovém rozvalu, že už ani neumí řádně vybavit utajovanou písemnost nejvyššímu ústavnímu činiteli republiky. Potom se ovšem jeví nanejvýš absurdním vládní úmysl opětovně jmenovat do funkce ředitele BIS jejího bývalého ředitele a nyní sama sebe zastupujícího Michala Koudelku, protože za stav služby je odpovědný především on.

KPR byla s vysvětlením o „administrativním pochybení“ BIS srozuměna až do chvíle, než jistá média začala obviňovat pracovníky KPR z neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi. To se však stalo v kontextu opakovaných úniků informací z BIS směrem k novinářům, neskrývaně pracujícím jako agenti BIS (úředně se toto postavení nazývá „osoba, pracující ve prospěch BIS“, ovšem novinář v tomto postavení je hanbou profese).
 
Premiér Petr Fiala by proto měl místo po generálských prýmkách toužícího a za sebe lobbujícího plukovníka Koudelky na post ředitele BIS najít a jmenovat člověka, který dá službu dohromady, zejména co se „vnitrofiremní kultury“ týče. Profesionála, který naplní poslání zpravodajské služby, která – jak výstižně píše generál Andor Šándor v předmluvě ke knize Karla Pacnera „Velmistři špionáže“ – dodává administrativě státu kvalitní zpravodajské informace, tedy nevymýšlí si, ani nic nezamlčuje. Zpravodajské informace jsou však přitom pouze poradního charakteru, jsou tedy jen jedním z aspektů, na jejichž základě vláda přijímá politická rozhodnutí.

Zde si dovolím malou, leč významnou odbočku. Z předešlého totiž nevývratně vyplývá, že jakýkoliv politik, který se k odůvodnění vládních kroků veřejně ohání informacemi od tajných služeb (které jsou nepřezkoumatelné, tudíž například v soudním řízení nepoužitelné), je hanbou státu, protože se ocitá  v důvodném podezření, že nemá v ruce vůbec nic reálného, ba dokonce, že je manipulován a podobá se oné třtině větrem se klátící. Nezbývá proto než k poučení politiků i veřejnosti znovu a znovu připomínat ono neskutečně trapné vystupování vlády Spojených států amerických před agresí do Iráku v roce 2003, kdy se zanedlouho všechny Washingtonem uváděné „argumenty“ změnily ještě v něco horšího, než jen prach!
 
Zpět do našeho pařeniště. Z nastalé mediální skrumáže lze dovodit podezření, že BIS nedělá malé (administrativní) chyby, ale že mohlo jít o akci vykonstruovanou, cílenou na diskreditaci hradní administrativy. Pointou totiž je, že KPR podle Seznamu utajovaných skutečností, tvořícího přílohu č. 13 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb. v platném znění, pracuje s utajovanými písemnostmi pouze ve stupních „Vyhrazené“ a „Důvěrné“. V takové situaci pak třeba i nevědomým přijetím písemnosti více utajené dochází k neoprávněné manipulaci – a na to byla směřována mediální pozornost. Chyba však nastala u zpracovatele, tedy u BIS!

Lze-li se tedy důvodně domnívat, že nešlo o chybu, jakkoliv velikou, ale o úmysl, pak je na místě podezření z trestné činnosti, kterou by se měl zabývat NBÚ v součinnosti s trestněprávními orgány, konkrétně s příslušným státním zastupitelstvím a Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS).
 
A premiér Petr Fiala by měl klečet na kolenou a prosit třeba právě zkušeného generála Šándora, aby se alespoň na chvíli chopil ředitelování BISky, aby jí zkultivoval a dal natolik dohromady, aby byla schopná dodávat vládě hodnotné informace, které zhusta bývají i nepříjemné, ba dokonce narušují různé ideologické preference. Jediným kritériem užitečnosti služby totiž je, že je dodá správnému adresátovi, úplné, ověřené a včas.

 
Tím by premiér dokázal, že ve svém studiu politologie nepřeskočil stránky o úloze zpravodajských služeb, včetně hrůzných příkladů, čeho se může administrativa dočkat od kandidáta, který se chová jako svízel přítula (galium aparine).

3.1 33 hlasy
Hodnocení článku
17 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Karel2002
Karel2002
před 2 lety

Nebyla by škoda odvolávat tohoto pana Koudelku? Vždyť má plnou důvěru amerického prezidenta Bidena, amerického ministerstva zahraničí i CIA? Znáte jiného odborníka, který by mohl získat takovou důvěru předních amerických politiků? To je stejné jako s prezidentem Havlem. Už nikdy nebudeme mít tak dobrého prezidenta (tzn. takového prezidenta, kterého by měli tak rádi… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 2 lety
Odpověď uživateli  Karel2002

Ale máme takovou pětikolku, která se do řitě US a EU neskutečně těší a maže se lubrikolem, aby to zadele těchto méně bolelo.

cablik
cablik
před 2 lety

Pan Andor Šándor by byl dobrý na tom místě čtu od něj články a je to rozumný člověk. Zatímco koudelník je jen ideologický tlachal který z voličů SPD udělal extrémisty.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 2 lety

S přihlédnutím ke Koudelkovu skutečnému nebo předstíranému diletantismu na postu šéfa tajné služby si snad začnu vážit generála Lorenze!!!

Vendol
Vendol
před 2 lety
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Vždy, když Koudelku vidím, musím se smát. Ten člověk mi připomíná hybrida mezi Hujerem a Hurvínkem. Takový legrační panák v čele BIS ještě nebyl. Navíc nezapomenu, jak se snažil ministra školství donutit ke změně textů učebnic dějepisu, aby více vyhovovaly USA. Hej, Koudelka, mám “důvodné podezření,” že mamuty na konci poslední doby… Číst vice »

Anonym
Anonym
před 2 lety
Odpověď uživateli  Vendol

Mně to tak veselé nepřipadá. Byl to samozřejmě pokyn pro ministerstvo školství, resp. pro ministra a premiéra. A už se na tom pracuje! Je tu nový ministr a ví, co se sluší a patří. Eh co to tárám, ví co je jeho povinnost. Vždyť Fiala ve volební kampani přímo říkal, že se děti učí… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 2 lety
Odpověď uživateli  Anonym

Bohužel, skepticky musím říct, že vše tomu začíná nasvědčovat. Ta poslušná, hloupá a směšná loutka na postu ministra školství už začala s touto rétorikou též. Není nutné, aby se děcka učila memorovat nějaké poučky a pravidla, stačí, aby si dokázala najít ty”správné” informace. Zároveň je důležité, aby se nezabývala “falešnými, špatnými, nekorektními” informacemi.… Číst vice »

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 2 lety
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Nový model, tak jak se začíná rýsovat, spočívá pouze ve zvládnutí čtení, psaní nějakým podivným písmem, blízkým tištěným literám, triviálních počtů a jazyka majitelů Zeměkoule, ale především osvojení si přehledu zaručeně pravdivých, korektních, cenzurou prověřených serverů k získání těch nejrelevantnějších poznatků o kravách, čočce, nepřátelských elementech, pravé historii protektorátu atd. Žáčci opravdu nebudou… Číst vice »

vaclav
vaclav
před 2 lety
Odpověď uživateli  Vendol

Snad vsadím i pětku na to, že pan Zeman (za presidenta už jsem ho po včerejší debatě přestal uznávat. Koudelku potvrdí stejně jako šmoulu Fialu a jeho pětikolku.Ať žije český pták.

vaclav
vaclav
před 2 lety
Odpověď uživateli  vaclav

Ještě pro doplění posled ním hrdým ZEMANEM byl Hejtman Jan Žižka.

Vendol
Vendol
před 2 lety

S BIS je potíž v tom, že prioritně hájí zájmy USA, teprve až pak české. A když je ve střetu zájem americký a český, přednost dostává ten první. Ale každý soudný člověk přece musí pochopit, že kovový americký metál pro pana Koudelku, jejího šéfa, je absolutně nadřazen cenám energií pro jednu každou českou… Číst vice »

Georg
Georg
před 2 lety

Pan Schneider by byl dobrým šéfem BIS, to tamé p.Šándor. To se však nikdy nemůže stát, protože není nikým vázán a zavázán. Ale je zřejmé, asi i možné, že p.Koudelka je vázán možná i zavázán. Kde, není třeba opakovat to se obecně tuší. Zřejmě to ví i předseda nynější vlády. Pan Babiš to též… Číst vice »

jara
jara
před 2 lety

Vážený pane Schneidere, to co jste napsal je velice dobrý rozbor té kauzy. Ale asi se shodneme na tom, že je za tím ještě víc. Tyhle Koudelkovy hrátky vlastně drží v šachu i nového premiéra s celou jeho vládou nevládou. Všechny šéfy tajných služeb u nás musel ovlivnit J.E.Hoover neblahé paměti. Koudelka tímto vytvořil… Číst vice »

Hokarc
Hokarc
před 2 lety

Jasná je jedna věc. Pokud by, nedej bože, v prezidentském úřadu seděl jaký si jenerál PHavel, nebo někdo podobný, Koudelkovci by neměli k vyšetřování důvod. Naopak, nešetřili by chválou. To by samozřejmě nevěstilo nic dobrého. Co dobrého, ale naznačuje dnešní situace??? Doufejme, že to lidem alespoň otevře oči !!!

tomaskova
tomaskova
před 2 lety
Odpověď uživateli  Hokarc

Jak říká od samého začátku Trump. Lidem to musíte ukázat, nestačí o tom jen mluvit. Takže dokud budou plné nákupní vozíky, našinec se neprobudí. Je to tristní, ale je to tak. Když Taiwanec a Pekarka v Bruselu poklonkují tomu šílenci z Nato, suneme se pomalu, ale jistě ke katastrofě.

Praded
Praded
před 2 lety

Kdo může vyřešit tento absurdistan na kterém se procovalo od 68 roku. Celá naše tzv j-elita je prolezlá parazitickými rody již od vzniku Československa. Jak říkával můj otec, Je to samý mus, a samý hnus. Podle potřeby členství v KSČ někdy vadí a někdy nevadí. Pokud se nevyřeší parazitizmus, nic se nezmění.

vachav
vachav
před 2 lety
Odpověď uživateli  Praded

Byl bych radikálnější-pokud nezlikvidujeme parazitický a kontraproduktivní kapitalismus,kapitalismus zlikviduje nás!