Rajko Doleček – vhodný kandidát na státní vyznamenání

Avatar
Původní autoři

Jiří Babača
10. 11. 2016

Osobně se domnívám, že zatímco se mediální scéna v souvislosti s udílením státních vyznamenání u příležitosti našeho nejvýznamnějšího státního svátku zabývá vyprefabrikovanou kauzou sudetoněmeckého kolaboranta a usvědčeného lháře Daniela Hermana a jeho vzdáleného příbuzného, tak by podle mě bylo daleko vhodnější zamyslet se nad skutečnými osobnostmi, které si státní vyznamenání opravdu zaslouží, na které se doposud ještě nedostalo a zahájit kroky k jejich nominaci na příští rok. Dle mého názoru mezi takovéto osoby hodné nejvyšších státních ocenění jednoznačně patří Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.

Rajko Doleček se narodil v r. 1925 v Praze českému otci a matce bosensko-srbského původu. Záhy na to se však odstěhovali do Bělehradu, kde jeho otec Ing. Josef Doleček působil jako zástupce československého koncernu ČKD. V Bělehradě Rajko Doleček absolvoval obecnou školu a gymnázium. Zde jej však zastihla druhá světová válka, do níž se ještě coby mladík zapojil jako bojovník protinacistického odboje v řadách Titových partyzánů. Po válce zahájil v Bělehradě studium medicíny, které však dokončil v Praze na Karlově univerzitě.

Ve své lékařské praxi se věnuje interní medicíně jako endokrinolog a obezitolog. Během své profesní kariéry publikoval na 215(!) odborných prací z toho 11 monografií. Přednášel na mnoha univerzitách, kongresech a konferencích po celém světě. Veřejnosti je Rajko Doleček znám zejména coby propagátor zdravého životního stylu, a to zejména díky jeho televiznímu pořadu „Nebezpečný svět kalorií“. Navíc to, co hlásá, také sám praktikuje. O čemž svědčí jeho fyzická i duševní vitalita i v úctyhodném věku 91 let.

To, čeho si na Rajku Dolečkovi velice vážím, a co je dle mého názoru činí vhodným kandidátem na státní vyznamenání, je jeho aktivní činnost v protinacistickém odboji. Rajko Doleček se nesnažil jen pasivně přežít nelidskou krutovládu nacistického Německa, ale se zbraní v ruce nasazoval svůj život proti nacistickému agresorovi. Po válce neemigroval na západ za větším blahobytem, třebaže by to pro něj s jeho jugoslávskými kontakty zajisté nebyl problém. S jeho vzděláním a praxí by přitom kdekoli na západě mohl vést velice komfortní život. Přesto tak neučinil a raději svůj život zasvětil zlepšování životních podmínek ve své rodné zemi. Po vypuknutí válek na území bývalé Jugoslávie se intenzivně snažil upozorňovat na křivdy, jichž se Západ dopustil na Balkáně a na jeho druhé domovině Srbsku zvlášť. Mainstreamu, lžím vlivných politiků a západní propagandě navzdory. Dokud mu to bylo umožněno, mluvil o tomto tématu v televizi, rozhlase i tisku. Viz jen jeho bohatá publikační činnost zde na NR:

Nad rozhovorem Dany Braunové s Tomášem Halíkem
http://www.novarepublika.cz/2016/01/nad-rozhovorem-dany-braunove-s-tomasem.html

Zločin, který nelze promlčet – NATO agrese proti Srbsku
http://www.novarepublika.cz/2016/03/zlocin-ktery-nelze-promlcet-nato-agrese.html

Význam Srebrenice a chystaný převrat v Republice Srbské
http://www.novarepublika.cz/2016/01/vyznam-srebrenice-chystany-prevrat-v.html

V Moskvě na 70. výročí vítězství ve Veliké vlastenecké válce
http://www.novarepublika.cz/2015/05/v-moskve-na-70vyroci-vitezstvi-ve.html

Odsouzení Dr. Radovana Karadžiče na 40 let…
http://www.novarepublika.cz/2016/03/odsouzeni-drradovana-karadzice-na-40-let.html

Proč nemám rád NATO!
http://www.novarepublika.cz/2016/02/proc-nemam-rad-nato.html

Lež i pravda za pojmem Srebrenica
http://www.novarepublika.cz/2015/11/lez-i-pravda-za-pojmem-srebrenica.html

,,Stát” Kosovo se vůbec nehodí jako člen UNESCO
http://www.novarepublika.cz/2015/10/stat-kosovo-se-vubec-nehodi-jako-clen_29.html
Šoky! Špaček v knize o bývalém prezidentovi Havlovi…
http://www.novarepublika.cz/search?q=rajko+doleček

Uprchlíci a Srbsko, ,,humanitární bombardování”
http://www.novarepublika.cz/2015/09/uprchlici-srbsko-humanitarni.html

VZPOMÍNKA NA VYHNÁNÍ 230 000 SRBŮ Z CHORVATSKA V 1995
http://www.novarepublika.cz/2015/08/vzpominka-na-vyhnani-230-000-srbu-z.html

NAD KNIHOU LADISLAVA ŠPAČKA O PREZIDENTU HAVLOVI
http://www.novarepublika.cz/2015/08/nad-knihou-ladislava-spacka-o.html

Rajko Doleček napsal také celou řadu knih:

Nebezpečný svět kalorií, 19771979
Nebezpečný svět kalorií-joulů, 1984
Tajemný svět hormonů, 1987
Pokyny při dodržování redukční diety, 1988
Na cestách, 1989
Jihoslovanští bratří Srbové, Chorvati a Muslimové, 1992
Být štíhlým po česku – průvodce džunglí diet, 1994

Žaluji, 1998, 1999, 2000 (kriticky o roli EU, NATO a USA v Jugoslávii a o podvodech na Kosovu)

Necenzurované obrazy z dějin jihoslovanských bratrů, 2007
Necenzurované obrazy z dějin Kosova a Metohije, 2009
Hovory s generálem Mladićem, 2010

Nebezpečný svět kalorií (spolu s Kateřinou CajthamlovouLeošem Středou) 2013

Televizní pořady Rajka Dolečka:

Nebezpečný svět kalorií a Nebezpečný svět kalorií po jednom roce seriály o nadváze a hubnutí v Československé televizi

Tajemný svět hormonů, seriál o endokrinologii v Československé televizi

Nemoc půl miliónu, seriál o cukrovce v Československé televizi

Dejte léta životu, seriál pro seniory v Československé televizi

Tak už dost!, seriál o hubnutí v Československé televizi, později ve Slovenské televizi

V roce 1993 založil Rajko Doleček Českou nadaci přátel Srbů a Černohorců, přes kterou organizoval zásilky léků a jiných potřeb do Republiky srbské v BaH, do Jugoslávie.

Zkrátka a dobře zatímco jiní se snažili jen přečkat špatné časy, případně činili pouze to, z čeho by měli nějaký prospěch, tak Rajko Doleček celý život dělá to, co je potřeba bez ohledu na rizika s tím spojená. Rajko Doleček si nehraje jen na mravní autoritu, ale mravní autoritou je! Z tohoto důvodu jsem pro to, aby Rajko Doleček byl příští rok mezi vyznamenanými osobnostmi při příležitosti státního svátku 28. října 2017 prezidentem republiky na Pražském hradě.

Myslím, že pro větší šanci na úspěch takovéto nominace by bylo vhodné, aby pana Rajko Dolečka na státní vyznamenání nominovalo nějaké občanské sdružení, nebo jak se nově říká spolek. Co třeba Nová republika? Jak to vidíte Vy, čtenáři NR?

Použité zdroje:

http://www.csfd.cz/tvurce/88149-rajko-dolecek/
http://www.knihovnicka.net/autor/12546-dolecek-rajko/zivotopis-biografie/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rajko_Doleček
http://www.novarepublika.cz

Poznámka redakce: 
Na státní vyznamenání již několikrát navrhlo Rajka Dolečka občanské sdružení Přátelé Srbů na Kosovu.