A proč na Západ? To neumíme být sami sebou?

Existuje u nás určitý typ lidí, který potřebuje neustále někam „patřit“. Jednou na Východ, teď zase na Západ. Hezky podle konjunktury, někteří z nich však podle jimi převzaté a osvojené ideologie, často účelově. Ještě že máme taky Sever a Jih, aby ta výměna stran, a to nejen světových, nebyla tak fádní.

Jaroslav Tichý
Jaroslav Tichý

Zdroj:  Pokec24 

Někteří z nich se mohou stát i potenciální kádry do hlídek šaríja kontrolujících dodržování tohoto zákona na našich ulicích a v našich domácnostech, až čas trochu pokročí a přijde na řadu Jih. Pokud ovšem nebudeme mít dost rozumu, abychom takové možnosti včas předešli. Se Severem je to špatné, na konjunkturu Eskymáků to zatím nevypadá, ale „nikdy neříkej nikdy“. Pojďme si ale též podívat na ten neblahý následek naší 300leté poroby ze strany Rakouska-Uherska, která z některých lidí vyrobila geneticky slouhy a později pak přisluhovače. A říci si též o tom něco více. V době bourání jedněch pomníků a obnovování pomníků jiných to nebude příliš od věci. To je druhá podskupina z uvedené skupiny lidí, kteří neumějí být prostě Čechy či Moraváky, Slezany.

Úvod

Za husitů (i před nimi) jsme měli u nás většinu lidí se vztahem ke své zemi, ale též některé lidi orientující se na cizí panovníky, a to z důvodu majetkového prospěchu. Jednalo se vesměs o šlechtu, která se tak snažila udržet svůj majetek, příp. ho i rozmnožit. A rovněž katolickou církev, která tak činila za účelem udržování svého vlivu a rozšiřování majetku, k čemuž obvykle potřebovala vojenskou moc – viz křížové výpravy, v menším pak často násilné vybírání daní na církevních panstvích za účasti žoldnéřů či biřiců apod. V případě české šlechty byli tací její příslušníci lidem označování za zrádce (ač byly i výjimky), u katolické církve se to tak nebralo. Ta nebyla nikdy „naše“, ačkoliv existovaly výjimky v podobě Jana Husa, Jana Želivského a některých dalších kněží z období husitství, kteří se ovšem od katolické církve oddělili, jakož i z pozdější doby předbělohorské. Po Bílé hoře museli do exilu. I mezi nimi se ale našli zrádci (Štěpán z Pálče – kněz, bakalář a později děkan na Karlově univerzitě – Husův „přítel“ apod.).

A jaká je situace v tomto směru v dnešní době?

Svým způsobem tristní a současně k popukání, kdy určité skupiny zbohatlíků či těch, kteří chtějí prostřednictvím přisluhování cizím zájmům teprve zbohatnout či dostat se z tohoto důvodu na „teplá místa“ (s odlišnou sexuální orientací to nemá nic společného, ač v dnešní době se nedá nic vyloučit), si hrají na šlechtu. Označují sami sebe přitom za elitu. Lidem dělným jsou pak nazýváni jelita.

V. V. Pjakin je pak typově označuje za podpindosníky, bez ohledu na jejich státní příslušnost.

A to jsou přitom právě lidé se sklonem k onomu přisluhování cizím zájmům a subjektům příp. ke konjunkturálnímu nadbíhání těm, kteří jsou zrovna v popředí na světové scéně. Jejich postoje, jejich opakované žalování na nás v cizině tam, kde vidí svého pána, jejich chování na domácí scéně atd. nelze omlouvat obavou ze ztráty jejich majetku. Na ten jim nikdo nesahá, ač způsob jeho nabytí předmětem prověrky v některých případech by být měl.

Tato skupina osob lze v zásadě rozdělit do 2 podskupin na:

 • lidi patřící k uchovatelům amerických hodnot a služby pro cizí zemi – zejména pak k uchovatelům „amerického snu“, a to i v době, kdy tento sen již dávno opustil drtivou většinu americké společnosti pod tíhou ekonomického a politického vývoje v USA. Dokonce se přitom divím, že na to konzumenti „amerického snu“ u nás neberou od státu dotace, stačí přece vyřídit jen formální stránku věci a prohlásit se za neziskovku „Uchovatelé amerických hodnot“ a poslat žádost na příslušné ministerstvo. Podobně je možné postupovat i v případě uchovatelů hodnot západoevropských (francouzských, německých atd.). Když o ně nedbá Brusel organizováním přívalu osob ze třetích zemí, který ty místní hodnoty a tradice rozmělňuje a postupně zaměňuje za jiné, tak by to mohli zachraňovat aspoň častí návštěvníci kaváren v Praze a v jiných velkých městech u nás. (Velkou Británii jako velkého ctitele tradic za účelem jejich opatrování pro jistotu nejmenuji, neboť nevím, jak si V. Británie po brexitu v Bruselu „stojí“. V souvislosti s ní by nemusely být pro takovou neziskovku dotace). Nabízí se ale též možnost vzít ten západní svět „sumárně“ a vytvořit neziskovku „Uchovatelů západních hodnot“, po nichž se těmto lidem tolik stýská a kam nás chtějí směrovat. Tato podskupina lidí trpí očividně neschopností či neochotou vnímat realitu a vyvozovat z ní patřičné závěry;
 • lidi připravené sloužit cizím pánům v naší zemiTito lidé jsou k tomu i náležitě vybaveni, a to ohebnou páteří a ochotou dobrého vojáka Švejka „sloužit až do roztrhání těla“. Na rozdíl od něho to ale myslí vážně. A potřebují mít k tomu svého pána. Jak jinak než ze Západu. Někteří z nich se proto již nyní připravují na možný návrat rakousko-uherského mocnářství (viz bourání soch na upomínku našeho osvobození od fašismu a jejich náhradou sochami oslavujícími staré c.k. mocnářství.  Praha, jako hlavní město naší země, jde v tom dalším městům příkladem. A úředníků a sluhů nebylo a není nikdy dost. Mocnářství tím bylo svého času dokonce proslulé. Místečko se pro snaživé přisluhovače přece vždycky najde. Nevyjde-li to s tou šaríjou, mají i alternativní řešení. A pak že u nás žádná alternativní společnost není. Je, jenže jiná, než by ostatní občané a stát potřebovali. I tato podskupina očekává své pány ze Západu, přinejmenším z Rakouska..

Když to tedy shrneme, tak:

 • část (podskupina) z této skupiny lidí chce kamsi na Západ (Go West) a snaží se nás tam všechny směrovat, aniž by zpozorovala a reflektovala zásadní změny, které tam již delší dobu probíhají, zatímco
 • druhá část (podskupina) pak chce sloužit cizím pánům u nás doma.

Soustřeďme se pro tentokrát dále na podskupinu lidí s programem naší orientace na Západ (Go West), přičemž proti jejich osobní orientaci nelze nic namítat, pokud ji nebudou současně vnucovat i zbytku naší společnosti, což je ale právě náš případ a problém.

Zejména dnes je lidem s programem „Go West“ těžko porozumět

Za situace, kdy můžeme průběžně pozorovat v západních zemích:

 • značné ekonomické problémy většiny zemí EU, které vyplývají z přijetí EURa, na které nebyly nastaveny jejich ekonomiky, čímž se dále prohloubil nerovnovážný vztah mezi členskými zeměmi v EU;
 • umocnění těchto problémů přijímáním migrantů, jejichž dovoz organizuje a spolufinancuje vedení EU a jejichž další život v zemích EU mají financovat jejich původní obyvatelé;
 • velký nárůst zločinnosti po příjezdu afrických a blízkovýchodních inženýrů a doktorů do západoevropských zemí za účelem jejich obohacení, jež má proběhnout formou islamizace těchto zemí;
 • umocnění těchto problémů jednotlivých západních zemí ještě projekty směřujícími k:
 • depopulaci Evropy (covid + očkování) s přednostním snížením bílé populace a s jejím následným vytlačením z Evropy;
 • deindustrializaci Evropy (Green Deal) a k postupnému zadlužení obyvatel evropských zemí;
 • odebírání majetku zadluženým lidem (buď s příslibem jejich oddlužení za podmínky očkování a odevzdání veškerého svého majetku, v případě neakceptace této nabídky pak provedením exekuce na majetek občanů (Great reset) a poté
 • přechod přeživších do Nového světového řadu (500 mil. osob bez majetku, avšak s čipem v těle a v pozici dálkově ovládaných otroků (plus úředníků, vojáků, policie v potřebné množství a nadřazené špičky mocenské pyramidy NWO.
 • snahu mnohých občanů ze Západu stěhovat se do Maďarska, ČR a příp. do Ruska v naději, že budou v těchto zemích alespoň uchráněni před migranty a před ztrátou evropského stylu života,

jeví se snahy politických stran reprezentujících tuto podskupinu lidí směrovat nás neustále tam, kde jsou větší problémy než u nás doma, jako nelogické a krajně podezřelé.

Netuší představitelé koalice SPOLU, co se na tom Západě (vč. USA) děje, nebo je v tom skrytý záměr? Nespočívá jejich záměr jen ve snaze udržet si svého zahraničního pána, který mu umožní zachovat si lukrativní místo ve sněmovně a/nebo ve vládě v Praze?  A kvůli tomu si v ČR máme „opatřit“ podobné podmínky, do nichž se dostaly právě země na Západě vč. viníků tamního stavu?

Ačkoliv si nelze dělat velké iluze o naší současné politické scéně, je zřejmé, že pustit do vlády představitele těchto stran je vyloženě nebezpečné. Je to hazard.

(Podobně je tomu s Piráty prosazujícími neúměrné zdanění nemovitostí a obdaření našich měst a vesnic trvalou návštěvou migrantů na byt a stravu. A je nejvyšší čas, aby se s těmito záměry pochlubili před volbami ve svých městech a obcích i jejich spojenci starostové, ať ještě doma starosty jsou či nikoliv. Občané jim zcela určitě za to rádi z/n/aplácají. Poslední prohlášení Piráta Bartoše o jeho náhlém „prozření“ ve věci migrantů a jeho důvodech je více než směšné. Je nedospělé.).

Ale zpět k těm „uchovatelům západních hodnot“. Důvodů k tomu nepouštět tyto strany do vlády (krom důvodů shora uvedených) je totiž ještě více.

 

Co „uchovatelé západních hodnot“ nevědí či neberou na zřetel

Těch věcí je více, především pak ale jde o tyto:

 • kapitalismus existuje dnes prakticky po celém světě vč. Ruska, takže jeho další šíření a tím i hra „letadlo“ končí a kapitalismus jako systém (obzvláště v té neoliberální podobě) se hroutí. Nemá již kam expandovat, nemá dostatek zdrojů, aby mohl pokračovat dále svým kořistnickým systémem (viz např. Americký pax americana, kdy 5 % amerických obyvatel planety spotřebuje ročně 50% z její celkové roční spotřeby energie a vyrobí 40 % z celkového objemu odpadů na světě. I ten „český krmelec“ se dostává do stále větších potíží a je zřejmé, že takto dál to nepůjde. Nelze ani dále vyrábět jen za účelem maximalizace zisku a ničit přitom životní prostředí, část výroby je přitom ještě nadbytečná atd, propadá se přitom střední třída a klesá koupěschopná poptávka po výrobcích, peníze se stávají zbožím namísto prostředkem směny atd.). Tento systém je tedy vyčerpán;
 • žijeme v globalizovaném světě, takže podmínky jsou prakticky všude stejné či obdobné. V ČR máme zatím méně migrantů než v jiných zemích. Je to ale věc dočasná, pokud se proti jejich přijímání a pobytu u nás rázně nepostavíme. Ostatní podmínky jsou u nás víceméně stejné jako v dalších zemích EU;
 • ve světě docházejí surovinové a energetické zdroje, problémy nastaly též s vodou a začnou i s potravinami. Bude proto třeba s nimi řádně hospodařit a nikoliv s nimi plýtvat za účelem maximalizace zisku pro úzkou skupinu oligarchů. Globalizace jako organizovaná činnost výrobních prostředků je procesem objektivním, avšak způsob a metody jejího řízení pak naopak procesem subjektivním;
 • centrum ekonomického rozvoje planety bylo globalisty cíleně přeneseno již dříve na Východ (zejména do Číny a některých okolních zemí), Západ stagnuje a dokonce se propadá. Zaostává nejen v tempu vytvářeného HDP, nýbrž v mnohých směrech i technicky. Má nyní projít přestavbou, jako jí prošlo Rusko. To platí především o USA. Pax Americana musí skončit, USA musí začít žít ze své vlastní práce, nikoliv již na úkor jiných;
 • půjde-li vše podle plánů globalistů, pak součástí jejich plánu k přechodu na NWO v Evropě je nejen vytvoření nové světle hnědé rasy evropského obyvatelstva s průměrným IQ 90 promícháním původních obyvatel Evropy s dovezenými migranty, nýbrž i deindustralizace Evropy a snížení její spotřeby a tedy i životní úrovně.
 • jako součást zemí V4 máme šanci z tohoto společenství se vymanit, uvolnit se jak z chomoutu EU, tak i z vazalských vztahů vůči USA, které budou v nejbližších letech věnovat svoji pozornost především zápasu s Čínou a které již začaly budovat nové anglosaské společenství na bázi známých Five eyes (tj. USA, Kanada, V. Británie, Austrálie a N. Zéland. Zatím v podobě nového seskupení AUKUS (Austrálie, V. Británie a USA). To byl v podstatě i důvod brexitu). Máme tak šanci postavit se opět jako stát na vlastní nohy a vymanit se z šíleného projektu NWO na likvidaci až 90 % světové populace, na zotročení jejího zbytku a na jeho návrat do středověku za použití fašistických metod. Pak ovšem musíme spolupracovat s blokem, který má obdobné cíle (nesouhlasí s projektem NWO) a přerušit vazalský vztah i s blokem EU, který nás přímo tlačí do realizace projektu NWO. Má to totiž od svého založení v popisu práce od globalistů;
 • v dohledné době dojde i k překreslování politické mapy Evropy, a to velmi zajímavým způsobem. Dojde i k dělení některých států, jiné státy vytvoří nová seskupení. EU skončí.

Vystupme proto z EU a vytvořme s dalšími zeměmi V4+ Konfederaci středoevropských států (ideálně na bázi Velké Moravy). Buďme již konečně sami sebou! Ta příležitost se každým dnem stává zřetelnější. Vyhněme se tak nebezpečí naší islamizace.

Proč se tedy vlastně máme „orientovat na Západ a na jeho letité problémy, zabývat se vztahy jeho zemí s koloniemi a podílet se na jejich řešení, když jsme sami nikdy žádné neměli?! Proč máme přebírat jejich migranty, když žádné jsme si domů nezvali a žádné kolonie v zahraničí neměli? Proč máme i my sami i nadále fungovat jako kolonie Západu či jako nástupní území k útoku na Rusko?

Dochází tak u nás k zásadní kolizi přetrvávajícího ideologického tmářství s realitou vývoje na Zemi, který se stále zrychluje, zatímco představitelé „Uchovatelů západních hodnot“ to jednak zřejmě náležitě nevnímají, jednak tomuto vývoji nerozumějí.  Sami se tak uvěznili dobrovolně ve své verzi událostí revoluce v Rusku v r. 1917 a v srpnových událostech r. 1968.

Ukazuje to současně na jejich naprostou nezpůsobilost k vedení státu, na které si brousí zuby po těchto volbách do sněmovny PČR.  Jejich konceptuální znalosti jsou evidentně nulové, znalost událostí ve světě na úrovni zpráv ČT a tomu odpovídá i jejich (ne)chápání vývoje ve světě a trojúrovňového řízení souvisejících procesů (globální, nadnárodní a teprve pak národní). Svět je totiž již dávno někde jinde a v jiné podobě, než jak ho oni vnímají.

Máme-li se my a náš stát postavit znovu na nohy, musíme se především vymanit ze skanzenu, do něhož se postupně i s oním Západem propadáme, aniž jsou si toho mnozí lidé vůbec vědomi. Žijí totiž a jsou udržování v bublině vyplněné lžemi mainstreamu, kdy jakékoliv zprávy a informace ze světa jsou vydávány za fake news, ačkoliv k jejich následnému potvrzení dochází stále rychleji.

Pokud by si toho lidé totiž byli vědomi, nemohli by již dále volit ty, kteří chtějí řídit tento stát a potřebují k tomu nápovědu či dokonce instrukce ze zahraničí. („Řekněte, co máme dělat, a my to uděláme“. Stejně jako nyní Zelenský na Ukrajině. Pěkná vyhlídka).

 

Jak tedy dále?

V současnosti nabývá na významu a aktuálnosti projekt GESARA/NESARA v kombinaci s nastupujícím novým světovým finančním systémem, kdy dojde k ukončení činnosti některých základních institucí jako je americký FED a k zásadní transformaci globalistických institucí jako je OSN a jeho institucí jako je WHO, FAO a další. Ke stažení fiat peněz z oběhu, k podložení jednotlivých měn opět zlatem, k zamezení dalšího tištění ničím nekrytých inflačních peněz atd. K využití kvantového počítače za účelem sledování finančních toků, zamezení rozbujelé korupce a volebních podvodů.  Stejně tak projdou hlubokými změnami i hlavní světové finanční instituce (Světová banka, MMF), zatímco některé další zřejmě budou nuceny ukončit svoji činnost (ECB, možná i basilejská BIS apod.). To vše za předpokladu, že bude dokončena porážka Deep-state a světových globalistů s jejich projektem Nového světového řádu (NWO).

K agendě GESARA/NESARA smluvně přistoupily všechny země světa (vč. ČR) již v r. 2016. Pak pod tlakem Cabaly a Deep State byla celá agenda zatlačena do pozadí a informace o ní utlumeny. Dnes se vrací opět na světlo a čeká na oficiální vyhlášení, od něhož se začnou termínovaně odvíjet další kroky. Tato agenda má být v této souvislosti rozpracována do národní podoby (NESARA) při zohlednění podmínek agendy GESARA (zatím 25, počet ale není zřejmě konečný).

To samo o sobě není a ani nemůže být vstupenkou do „Zlatého věku“, je to jen vyčištění stolu od hlavních problémů vytvořených končícím finančním systémem, oddlužení lidí a států a srovnání počátečních startovních pozic. K úplné nápravě toho, co jsme vlastní netečností sami připustili, musíme my, lidé, ale sami usilovat o nápravu a podle toho se i chovat. Sami se o tento přechod též přičinit.

V opačném případě (při pokračování v projektu NWO) budeme postupně likvidování podle plánu depopulace, takže na nějaké orientování se kamkoliv nebudeme mít ani čas ani příležitost či dokonce zájem. Krom toho by nám to nebylo ani nic platné.  Projekt depopulace pomocí Covidu již začal, teď půjde především o to, kolik lidí se nechalo v této souvislosti zmanipulovat a zda se celé očkování podaří ještě včas zastavit. Jde totiž o globální útok na samotnou existenci lidstva na planetě Země. Na nějaké výlety kamkoliv nebudou mít zanedlouho lidé ve své většině ani náladu ani peníze, pokud bude projekt přechodu na NWO dále pokračovat.

„Uchovatelům západních hodnot“ (resp. jejich představitelům) bych doporučoval poznávací cestu na ten vysněný Západ. Po návratu by možná ve chvilkovém návalu pravdomluvnosti přiznali, že to vše dělali kvůli udržení svého dobrého bydla a vyhlídky na jeho zlepšení, neboť s odchodem jejich západních pánů ztratí oboje a vesměs budou obtížně hledat nějaké větší uplatnění. (Podobně jsou na tom např. mnozí příslušníci amerického Deep state.

Ta druhá podskupina (ochotná „sloužit do roztrhání těla“) na tom bude o něco lépe. Bude totiž dokazovat, že je nám třeba osvíceného panovníka, neboť naše národy si již dlouho samy neumějí vládnout. Za situace nízkého uvědomění a aktivity našich občanů se jim to bude hůře vymlouvat.

 

Shrnutí

Cílem tohoto článku není nikoho osočovat ani nálepkovat. To je výsadou autorů ze strany mainstreamu, resp. z druhé strany politického spektra.

Cílem tohoto článku naopak je, upozornit čtenáře (bez rozdílu) na reálný stav problémů a konfrontovat ho s nahlížením některých subjektů na naší politické scéně. A upozornit na to občany.

Úvodní obrázek s heslem je čistě ukázkou toho, o čem tento článek pojednává. Dotýká se však představitelů „Uchovatelů západních hodnot“, zatímco pro druhou podskupinu vhodný průvodní obrázek k dispozici nebyl. Krom toho bylo by to případně téma na samostatný článek, ač již zde bylo řečeno mnohé.

To hlavní upozornění pro čtenáře spočívá v tom, že žádná z obou podskupin nepočítá s mobilizací našeho národa ve smyslu II. národního obrození a to po všech stránkách, které by mělo navazovat právě na projekt NESARA.

Žádná z obou podskupin našich občanů nehájí tedy naše národní zájmy, právě naopak. Pracují vyloženě a nepokrytě pro cizí zájmy.

A přitom právě k obnově států na národní bázi (a rodiny jako základu státu) jakákoliv opravdu systémová změna musí a bude nutně směřovat.

A takovou systémovou změnu, která je skutečnou alternativou k dosavadnímu kolabujícímu systému, je nezbytně nutné postavit i proti uvedeným snahám obou podskupin českých podpindosníků. Tedy předložit řešení odlišné od současného kolabujícího světového systému. A nikoliv tomu stávajícímu kolabujícímu systému ještě všemožně nadbíhat.

Systémová změna je totiž nutná!

Využijme toho a buďme již konečně sami sebou! A nestyďme se být Čechy, právě naopak. Doba národních států se vrací a éra Slovanů rovněž!

Ing. Jaroslav Tichý

4.7 10 hlasy
Hodnocení článku
15 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Georg
Georg
před 2 lety

“Patříme na západ”. Já osobně patřím do země která se nyní jmenuje Česká republika. Narodil jsem se na Moravě, skoro celý život žiji v Čechách. Pak máme ještě Slezko. Sem patřím a tuto zemi mám rád i okleštěnou Českou republiku i když současný režim “liberální demokracie” beru z dlouhodobého hlediska jako dočasný. Že někdo tvrdí,… Číst vice »

Tatran
Tatran
před 2 lety

Proč na Západ? To chceme sdílet hodnoty, které nám předvádí USA, tedy fašistické převraty jako na Ukrajině, “humanitární bombardování” vylhané důvody zločinných agresí v Iráku, Afganistánu, zločiny kterých se USA dopustili ve Vietnamu, použití atomových zbraní v Japonsku proti nevinným lidem? Všichni ti, kteří o tyto hodnoty usilují ať jdou za svými, my… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety

To jsou jen kecy že patříme na západ jsme středoevropané a Češi a nikdo to nedokáže změnit ani tito cizácký lokajové.

basos
basos
před 2 lety

Pane Tichy, Hezky jste to napsal, vse je sice pravda, ale je to s “krizkem po funuse” podivejte nikdy nas nebylo moc, Habsburkove, mimo okradani, nam nechali ukrast kus Ceska na Severu, a aby toho nebylo malo, tak Klaus spolecne s Meciarem ten malej stat jeste zmensili, a Venda Klausu jeste znicil ci nechal rozkrast… Číst vice »

danny
danny
před 2 lety

Až o rozpadu R-U se z nás stala jakási kopací mičuda, kterou její spojenci kopli tu na Západ, tu na Východ, jak se to právě hodilo. Ať už to byl Chamberlaine 1938, nebo Churchill a spol. v r. 1948, nebo Gorbačov 1989. Když si poctivě prostudujeme naši současnou situaci, podíváme se na to, jak… Číst vice »

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem danny
danny
danny
před 2 lety

Zkusím přidat trochu jiný pohled na věc i s pohledem na naši na historii. Stačí se podívat na mapu a zopakovat si dějepravu z 6. třídy ZDŠ. Na podrobnosti zde není místo ani čas. Střední Evropa nikdy nepatřila ani na Východ ani na Západ. Byla samostatnou entitou. Subjektem mezinárodního dění. Hlavní hybné síly tvořili: Polský… Číst vice »

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  danny

tak nejak ti uslo Ceske cisarstvi (tedy Rimske cisarstvi za Karla lV A Rudly ll) takze pozor, nebyli jsme na tom tak spatne jako treba bratri Polaci

danny
danny
před 2 lety
Odpověď uživateli  basos

Zdravím bazosi:). Tak České císařství opravdu neznám. Ale bude to tím , že nikdy neexistovalo. Jako Království české jsme byli součástí Svaté říše římské (později s přídomkem “národa německého”) a jak Karel IV. tak i Rudolf II. byli jeho hlavou. Ale to jsme byli nejenom za vlády těchto panovníků, ale pod Habsburky po celou… Číst vice »

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  danny

jses puntickar a rejpal, takze at je po tvem, ale byli jsme tedy za Karla 4 stredem Rimske rise, a nemlich to samy za Rudolfa 2 – uz mas pokoj,? zadnyho Francjozefa neznam, ale znam staryho Prochazku na moste, no a vidis na staryho staryho franiska, ktery dozival v Praze, jsem zapoomel

danny
danny
před 2 lety
Odpověď uživateli  basos

Bazosi, opět trochu vedle:)) Karel IV. udělal z Prahy centrum říše, prostě proto, že jiné neměl. Byl z Prahy. Nejen Rudolf, ale i další Habsburkové vládli z Prahy (Ferdinand I., Maxmilián I.). Až Matyáš přenesl sídlo do Vídně, ale zvelebil Pražský hrad (Matyášova brána) a stejně tak i Maruška Terezička (komplexní přestavba, palác šlechtičen…). František Josef… Číst vice »

Naposledy upraveno před 2 lety uživatelem danny
laskra
laskra
před 2 lety

Kdysi, před posledními volbami jsme se s panem ing Tichým dostali do sporu. On pokud mne paměť neklame, obhajoval Alianci a já SPD. Spor jsem tehdy vedl ne v rozporu s rozdílnými volebními náhledy, ale otom, že strany, které tíhnou k vlastenectví tak by se mněli spojit a bojovat po boku. Nyní mu za článek děkuji a plný… Číst vice »

Hokarc
Hokarc
před 2 lety

Pokud ti tři z plakátu, patří na Západ, tak by měli být okamžitě škrtnuti z kandidátek. Nepatříme na Západ, jsme stát střední Evropy ! A není to žádné stigma, je to privilegium! Pokud to takto budeme chápat, pak ti různí SPOLU, prohrají spolu nebude náhoda, že půjdou pěkně dolu diví, člověk se diví… Číst vice »

vvenc
vvenc
před 2 lety

Podnětný článek, bude zajímavé sledovat, nakolik ve zdejší čtenářské skupině skutečně “cinkne”!

Ruda
Ruda
před 2 lety

Když vidím toho vyfintěného učitele národů, vybaví se mi billboard s nápisem “lepší sedět na záchodě, než být na východě.” Opravdu si ho neumím představit v noci ve stanu na Sibiři. Společně s polovzdělanou knihovnicí a ožralým starostou z Řeporyjí mi splývá v jeden mazanec na podlaze, který bych nechtěl utírat.

basos
basos
před 2 lety
Odpověď uživateli  Ruda

musis k tomu pridat “otce vlasti” Vencu Klause, a mozna i trosku Necase, Topola, no ono by se jich naslo….